Promocja i marketing w bibliotece

Promocja i marketing w bibliotece
– zestawienie bibliograficzne w wyborze (1994-2018)

 

  

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Andrzejewska Jadwiga : Bibliotekarstwo szkolne teoria i praktyka. T. 2 : praca pedagogiczna biblioteki. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1996, 27279
 2. BURAKOWSKI Jan : Samorządowa Biblioteka Publiczna. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1994, 27277
 3. WOJCIECHOWSKI Jacek : Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, 27216
 4. CIANCIARA Jolanta, UŚCIŃSKA Bożena : Komunikacja społeczna : komunikowanie się
  z mediami w praktyce. – Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999, 28131
 5. ROZWADOWSKA Barbara : Public relations : teoria, praktyka, perspektywy. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2002, 29894
 6. PABIAN Arnold : Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008, 29562
 7. PRZYDATEK Elżbieta, PRZYDATEK Jan : Promocja. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, cop. 1999, 29561
 8. WOJCIECHOWSKI Jacek : O bibliotekach po mojemu . – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, 31090
 9. BIBLIOTEKARSTWO / red. Anna Tokarska . – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, 31092
 10. STANIÓW Bogumiła : Biblioteka szkolna dzisiaj. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, 31089WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

1.Biblioteka. Co to jest? : czyli o reklamie i marketingu bibliotecznym / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza . - 2007, [nr] 4, s. 13-14

2.Atrakcyjna biblioteka / Adela Kubiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 6, s. 20-22

3.Bal literacki jako forma public relations / Robert Beller // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji . - 2010, nr 1, s. 16-19

4.Bądź widoczny, czyli jak się promować / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji . - 2008, nr 1, s. 24-25

5.Biblioteka a reklama / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole . - 2001, [nr] 9, s. 10

 1. Biblioteka jako marka? / Dorna Anna // Bibliotekarz. – 2014, nr 12, s. 11-15

7.Biblioteka konwersacyjna / Magdalena Gruda // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 28 - 30

8.Biblioteka pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym / Janina Parysz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 3 – 5

9.Biblioteka szkolna jest klientem wydawnictw książkowych i innych firm składających swą ofertę.

10.Biblioteki publiczne w akcjach promujących książkę i czytelnictwo / Anna Franaszek // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, s. 3 - 7

11.Blog - jestem za! : na podstawie doświadczeń portugalskich / Jolanta Pytel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 21 – 22

12.Bookcrossing w bibliotece pedagogicznej / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 5 – 6

13.Czytać strona po stronie, czytać, czytać / Ryszard Turkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 5 – 9

 1. Direct marketing jako promocja Biblioteki British Council w Szczecinie / Smyczyńska Jolanta// Bibliotekarz. - 2000, nr 6, s. 14-17

15.Działalność kulturalna, edukacyjna i informacyjna bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Grodzicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 8 – 12

16.Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza . - 2003, [nr] 9, s. 8-11

17.Działania marketingowe w bibliotece szkolnej / Alina Adamska // Poradnik Bibliotekarza . - 2002, [nr] 5, s. 28

18.Działania public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. – 2003, nr 10, s. 23-25

19.Działania z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / oprac. Alina Hope // Bibliotekarz . - 2003, [nr] 7/8, s. 31-33

20.Działanie marketingowe w bibliotece szkolnej / Alina Adamska // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 5, s. 28

21.Formy promocji biblioteki i czytelnictwa w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Wilnie / Nosek Anna // Bibliotekarz. – 2008, nr 11, s. 21-25

22.Jak promować bibliotekę? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. – 2006, nr 9, s. 10-15

23.Jak wypromować bibliotekę wiejską? / Halina Kucera // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 4, s. 23

24.Jak wypromować bibliotekę? / Rafińska Elżbieta // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 4, s. 5-9

25.Koncepcja marketing-mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska // Biblioteka w Szkole . - 2004, [nr] 1, s. 2-3

26.Lobbing na rzecz bibliotek, czyli jak zareklamować własną bibliotekę? / Barbara Lison; tł. Hanna Rogulska // Bibliotekarz . - 2008, [nr] 6, s. 5-9

27.Marketing w bibliotece szkolnej - czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? / Ewa Szyguła // Wychowanie na Co Dzień . - 2005, nr 6

28.Marketing w bibliotece szkolnej / Hanna Trybińska, Maria Klimiuk // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 20-21

29.Marketing w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole . - 2003, [nr] 6, s. 20-21

30.Marketing w bibliotekach publicznych : bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, [nr] 12, s. 4-9

1.O promocji biblioteki /Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. – 2002, nr 3

32.O promocji biblioteki /Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. – 2002, nr 3

33.Powiatowe Targi Edukacyjne promocją Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Jolanta Kasperek, Dorota Walus // Poradnik Bibliotekarza . - 2009, nr 5, s. 26-27

34.Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 1] / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza . - 2007, nr 7/8, s. 5-9

35.Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 2] / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza . - 2007, nr 12, s. 3-7

36.Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 3] / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 6, s. 9-13

37.Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 4] / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 11, s. 9-11

38.Promocja biblioteki pedagogicznej - współpraca ze środowiskiem / Halina Rygiel // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, nr 10, s. 21-22

39.Promocja czyli po co to wszystko robimy? / Machowicz Monika // Bibliotekarz. – 2015, nr 7-8, s. 10-13

40.Promocja we współczesnej bibliotece / Hak Katarzyna // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 7-8, s. 4-11

410.Promocja zbiorów i usług / oprac. Małgorzata Lubieniecka - Siadaczka // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji . - 2009, nr 2, s. 32-36

42.Promocja, usługi i komunikacja w bibliotece naukowej : doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Emilia Lepkowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 9 – 12

43.Public relations bibliotek / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 12, s. 13-15

44.Public relations w Bibliotece Narodowej / Wojciech Tyszke // Bibliotekarz. – 2000, nr 12, s. 16-18

45.Reklama, promocja, propaganda, marketing, public relations : czy tego potrzeba bibliotece szkolnej? / Brzezińska Danuta // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2010, nr 2, s. 3-6

46.Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka // Biblioteka w Szkole . - 2007, [nr] 9, s. 4-5

 1. Skąd się biorą dzieci w bibliotece? ( promocja czytelnictwa) / Leśniak Teresa // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 10, s.14-17

48.Społeczności wirtualne w promocji bibliotek / Klich Alicja // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 11, s. 3-7

49.Święta biblioteczne okazją do promocji bibliotek / Antczak M., Krzewicka P. // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 7-8, s. 13-26

50.W kierunku biblioteki rynkowej. Marketing, promocja i public relations w bibliotece publicznej / Żubrys Aleksander // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7-8, s. 4-9

51.W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej / Rafińska Elżbieta // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2013, nr 1, s. 3-7

52.W stronę marketingu / Maria Rydz // Bibliotekarz . - 2000, nr 2, s. 18-22

53.Zarządzanie marketingowe biblioteką / Elżbieta Frankiewicz // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, [nr] 4, s. 16-18

Oprac. K. Kalinowska