Media a wychowanie

Media a wychowanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

ANDRZEJEWSKA Anna : Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. Sygnatura: 29250

BOBRYK Jerzy : Ludzie i media : spadkobiercy Teuta. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. Sygnatura: 28535

CIANCIARA Jolanta, UŚCIŃSKA Bożena : Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce. - Wrocław : "Astrum", 1999   Sygnatura: 28131

CZARNECKI Paweł : Etyka mediów. - Warszawa : "Difin", 2008 Sygnatura: 30662

DZIENNIKARSTWO i świat mediów / red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studium Dziennikarskie. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : "Universitas", cop. 2000.     Sygnatura: 27352

DZIENNIKARSTWO i świat mediów / red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studium Dziennikarskie. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Kraków : "Universitas", cop. 2004.   Sygnatura: 28744

EDUKACJA przedszkolna w teorii i w praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006 Sygnatura : 29263

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie / Marek Beata Kosmalska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : "Impuls", 2008.   Sygnatura : 29158

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 2. - . Kraków : „Impuls”, 2003 Sygnatura : 28124

HABIELSKI Rafał : Polityczna historia mediów w XX wieku. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009. Sygnatura: 29581

IŁOWIECKI Maciej : Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach. - Lublin : „Gaudium”, 2003 Sygnatura : 28217

KOSSOWSKI Paweł : Dziecko i reklama telewizyjna. - Warszawa : „Żak”, 1999 Sygnatura : 27135

KUBICKA Dorota , KOŁODZIEJCZYK Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. - Kraków : "Impuls", 2007.  Sygnatura: 30492

KULTURA i język mediów / red. Maciej Tanaś. - Kraków : "Impuls", 2007. Sygnatura: 29594

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów . - Wyd. 3 uzup. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007. Sygnatura: 29876, 29877

OSTROWSKI Andrzej : Dziennikarstwo sportowe. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa TWP, 2003 Sygnatura : 28127

PACHOCIŃSKIi Ryszard : Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999. Sygnatura: 27654

PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. [T.] 1 / red. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygnatura: 28881

PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygnatura: 28882

ROZWADOWSKA Barbara : Public relations : teoria, praktyka, perspektywy. - Warszawa : 2002 Sygnatura : 29894

SŁOWNIK wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2007. Sygnatura: 28990 c

SONCZYK Wiesław : Media w Polsce : zarys problematyki . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygnatura: 27444

THOMPSON John B. : Media i nowoczesność : społeczna teoria mediów. - Wrocław : "Astrum", 2001. Sygnatura: 27978

Artykuły z czasopism

ANDRZEJEWSKA Anna : Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci // Lider. - 2008, nr 10, s.27-30

ANDRZEJEWSKA Anna : Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci // Nowa Szkoła. -2014, nr 3, s.39-49.

ANDRZEJEWSKI Marek : Dziecko a media w praktyce funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s.13-28

BAŁDYGA Aleksandra : Rola mediów w wychowaniu dzieci // Wychowawca. - 2015, nr 11, s.10-11

BERANEK G., Kamińska A. : Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 9-10

BŁAŻEJCZYK Gabriela : Uzależnienie od szklanego ekranu-chorobą XXI wieku // Lider.- 2008, nr 5, s.27

BRAUN -Gałkowska Maria : Media a odbiorca // Wychowawca. - 2001, nr 11, s.6-8

BUKREJEWSKA Iwona B. : Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 4-5, s.11-16

BULA Danuta : Dlaczego w świecie mediów i konsumpcji trudno mówić o cierpieniu i sprawach ostatecznych // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 42-57

CHROST Sławomir : Media a wychowanie – blaski i cienie // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s.34-37

CHROSTOWSKI Jarosław : Co dalej z telewizją? // WIEDZA I ŻYCIE. - 2007, nr 3, s.26-29

CHODOROWSKA - CHRONIEC M. : W świecie telewizji // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s.50-53

DOBROŁOWICZ Justyna : Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s.7-13

DUDA Iwona : A może po prostu wyłączyć… czyli dziecko i świat mediów – kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu człowieka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 7/8, s.7-8

DUNIN-WILCZYŃSKA Ewa : Mass media w świecie dorosłych i dzieci // Wszystko Dla Szkoły. - 2010, nr 10, s.4-6

FERT Renata : Rodzina przed szklanym ekranem // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 38-41

FROTOŁOW Jakub : Jak nowe media wpływają na czytelnictwo? // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 12, s.8-10

GAJEWSKA Beata : Mass media a młody odbiorca // Wychowawca. - 2002, nr 7-8, s.33

GAJEWSKA Beata : Mass media a młody odbiorca // Wychowawca. - 2006, nr 9, s.14

GAŁĄZKA Ewa : Media a wychowanie // Forum Nauczycielskie. - 2008, nr 48, s.22-23

GODZIC Wiesław : Powody dla których powinniśmy kochać telewizję // Polonistyka. - 2002, nr 1, s.12-15

GRODECKA Ewa : Młodzież a mass media // Dyrektor Szkoły, nr 4, s. 48-49

HRYCIUK Dariusz : Dzieci i młodzież odbiorcami mediów // Wychowawca. - 2009, nr 9, s13

IGLIŃSKA Jadwiga : Telewizja w życiu dziecka // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 174-176

ILNICKA Renata : Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży // Edukacja. - 2006, nr 1, s.85-90

IZDEBSKA Jadwiga : Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s.5-9

JASZCZYSZYN Elżbieta, KOZŁOWSKI Andrzej, PIETREWICZ Bożena : Wpływ telewizji na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 6, s.3 29-333

KIEŁBASA Elżbieta : Media i ich wpływ na dorastającą młodzież // Szkolne Wieści. - 2005, nr 75, s.6

KLIMASZEWSKA Anna : Przegląd literatury dotyczącej roli mediów w procesie rozwoju dziecka // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s.99-105

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecko wobec mediów. - Życie Szkoły.- 2006, nr 4, s.5-8

KRAJEWSKA Beata : Czego uczy nas telewizja? // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 3, s.57-58

KRAJEWSKA Beata : Funkcje telewizji w świetle literatury i badań empirycznych // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4-5, s.2-3

KUCHTA Dorota : Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 30-34

KUSTOSZ Sylwia : Media w życiu dzieci // Wychowanie na Co Dzień. - 2015, nr 1, s. I-IV (wkładka metodyczna)

MACIEJEWSKA Katarzyna, GRĄBKOWSKA Marta : Okno na świat (telewizja, komputer) // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 5, s.13

ŁAGODZIŃSKA - MILLER Iwona : Kultura masowa w obliczu rzeczywistości multimedialnej // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 6, s.3-6

MAMROŁ Andrzej : Serial telewizyjny w życiu uczniów szkoły podstawowej // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 36-48

MICHALAK Marek : Dobrze i źle o mediach //Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s.57-58

MIŁKOWSKA - OLEJNICZAK Grażyna : Ostrożnie z telewizją // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s.278-282

MORBITZER Janusz : Medialny świat intelektualny potencjał współczesnych uczniów // Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s.6-17

MORBITZER Janusz : O multimediach okiem pedagoga // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s.1-3

MORBITZER Janusz : W świecie mediów (kontakt dziecka z mediami i edukacja medialna) // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.3-8

NAPORA Elżbieta : Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego // Niebieska Linia.- 2006. - nr 1, s.17-20

NAPORA Elżbieta : Wpływ telewizji na zachowanie dzieci // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s.21-24

OKARMUS Ireneusz : Etyka a mass media // Wychowawca. - 2001, nr 3, s.4-6

OLSZEWSKA Ewa : Dziecko przed telewizorem //Wychowawca. - 2001, nr 6, s.11

OSMAŃSKA-FURMANEK W., FURMANEK M.: Komunikacja medialna w edukacji - wymiar sieciowy // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 38-49

PAWLAK Agnieszka : Nowe oblicza patologii w wychowaniu. Deprecjacyjna funkcja mediów // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 12, s.3-8

POKRZYCKA Lidia : Edukacja dzięki radiu. Działalność YCBS w Berlinie // Nowa Szkoła. - 2016, nr 2, s.46-48

POKRZYCKA Lidia : Edukacja medialna w praktyce - ekonomika mediów // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s.27-32

PRZYBYŁA Wiesław : Media też są szkołą // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.9-16

RADZIEWICZ Julian : Wolny rynek a wychowanie // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s.13-14

REGIEWICZ Adam : Nowe media dla nowego ucznia // Język Polski w Gimnazjum. - 2015/2016, nr 4, s. 7-23

REGIEWICZ Adam : Nowe media w edukacji - bilans zysków i strat // Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 3, s.44-65

RYBARCZYK Gabriela : Wychowanie do mediów // Wychowawca. - 2006, nr 9, s.22-24

SELLIN Jarosław : Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci // Wychowawca. - 2002, nr 1, s.18-19

SĘDZIMIR Barbara : Wpływ telewizji na młodzież // Wychowawca. - 2001, nr 11, s.14-15

SIENKIEWICZ -WILOWSKA Julia : Wpływ filmu na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 11, s.5-8

SPYRKA Joanna : Złodziej czasu // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 26

STAWECKA Anna : Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 22-33

STRUMSKA-BIAŁKO Longina, Pęcherzewska-Kaczmarek Natasza : Media a wychowanie // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s.79-84

SZORC Katarzyna : Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 3, s.12-14

SZYMAŃSKA Magdalena : Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40-43

TYTKO Marek Mariusz : Media w wychowaniu // Wychowawca. - 2008, nr 12, s.56

URBANEK Bogdan : Edukacja medialna w szkolnej rzeczywistości // Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 45-52

URBANIAK Andrzej : Multimedia a wychowanie // Wychowawca. - 2000, nr 6, s.8-11

WOŹNIAK Patrycja : Media w służbie człowiekowi // Wychowawca. - 2015, nr 11, 5-7

WRÓBEL Alina : Mass media jako pośrednie środowisko społeczno-wychowawcze // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 10-11, s.44-45

ZAJDEL Krzysztof : Telewizja w wychowaniu - autorytet cz zagrożenia ? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46

ZALEWSKA Irena : Wpływ telewizji na rozwój intelektualny ucznia // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s.27-29

Oprac. Dorota Adamczyk

na podst. zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej

w Piotrkowie Trybunalskim

Filia w Opocznie

Luty 2018 r.