Autyzm. Terapia osób z autyzmem

Wydawnictwa zwarte:

BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy
i terapii. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 nr inw. 30521

GRODZKA, Magdalena : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007 nr inw. 29247

INFORMATOR dla rodziców osób z autyzmem. Warszawa „ „SYNAPSIS”, 2008 nr inw. 30609

KOSSAKOWSKA, Zuzanna, Pęczkowska Ewa : W poszukiwania wsparcia : analiza dostępności usług diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. - Warszawa : SYNAPSIS, 2008 nr inw. 30607

NARODOWY plan na rzecz dzieci z autyzmem (NAPC) w Wielkiej Brytanii : plan identyfikowania, oceny, diagnozowania oraz wczesnej interwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami spektrum autyzmu (ASD) / red. Joanna Grochowska i [ i In.]. Warszawa : SYNAPSIS, 2005 nr inw. 30604

OLECHNOWICZ, Hanna : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. Warszawa: WSiP, 2004 nr inw. 29246

PRZEZWYCIĘŻANIE trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 poszerz.. - Kraków : "Impuls", 2003 nr inw. 29234, 29041

RAPORT realizacji projektu „Wyrównać szanse” : terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu . - Warszawa „ SYNAPSIS, 2010 nr inw. 30600

ROGER, Sally, DAWSON Geraldine, VISMARA Laura: Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) :jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 nr inw. 31364

SHER, Barbara : Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. - Gdańsk : 2016  nr inw. 31366

ŚWIEŻA Olga, Jakubowska Marta, Marasek Joanna : Raport z realizacji projektu "Wyrównać szanse" : terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu . - Warszawa : "Synapsis", 2010 nr inw. 30610

TERAPIA i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003 nr inw. 28268

TERAPIA pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - 178 s. ; 24 cm + płyta CD nr 3 nr inw. 29261

TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. - Wyd. 3. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003 nr inw. 28501


Artykuły z czasopism:

Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne - cz. I / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 18-19

Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne - cz. II / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2016, nr 7/8, s. 30-31

Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne – cz. III / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2016, nr 9, s. 14-15

 

Oprac. na podstawie zbiorów Filii

Dorota Adamczyk
uzup. 2017r. Karolina Kalinowska