Arteterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na temat :

ARTETERAPIA

Wydawnictwa zwarte

GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii.- Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010. Sygn.: 29936

HANDFORD Olga, Karolak Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo    Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 Sygn. : 31109

JĄDER Mariola : Krok w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia. - Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2008 Sygn. : 30515

KALBARCZYK Anna : Najważniejsze lata czyli Jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków. - Kraków : „Impuls”, 2010. Sygn.: 29932

KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2006 Sygn. : 30509

KAPŁON Małgorzata : Spotkanie z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2009       Sygn. 31035

KAROLAK Wiesław : Rysunek w arteterapii. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007  Sygn.: 28960

KONIECZNA Ewelina J. : Arteterapia w teorii i praktyce. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2011. Sygn. : 29930

OPALA - WNUK Koryna : Sztuka, która pomaga dzieciom : techniki arteterapii, mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa z kolorem, drama, teatr terapeutyczny. - Łódź : JK, 2012. Sygn.: 30826

SZMIDT Krzysztof J. : ABC kreatywności. - Warszawa : „Difin”, 2010 Sygn. : 31110

SZMIDT Krzysztof J. : Pedagogika twórczości. - Gdańsk : GWP, 2007 Sygn. : 29159

SZULC Wita : Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. - Warszawa : "Difin", 2011.

Sygn.: 30344

TYSZKIEWICZ Magdalena : Psychopatologia ekspresji : twórczość artystyczna chorych psychicznie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987 Sygn.: 24395

Artykuły z czasopism

BULA Danuta : Arteterapia - pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 14-15

BULA Danuta : Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej // Język Polski w Szkole. - 2012/2013, nr 4, s. 22-32

CHĘCIŃSKA Magdalena : Plastyka uczy, leczy, wychowuje // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s. 30-31

CHLEBOWSKA Elżbieta : O zaletach arteterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 46-47

CZERWONKA Jagna : Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. - Wychowanie Na Co dzień. - 2011, nr 12, s. 31-35

FLORKIEWICZ Janina : Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8

FLORCZYKIEWICZ Janina : Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego implikacje do resocjalizacji przez sztukę // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185

FLORKIEWICZ Janina : Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1(49), s. 30-32

GAJDA Kinga Anna : Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci i a teorią Freineta // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 9-24

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Arteterapia Cz. 2 Scenariusz zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkołą podstawowa i gimnazjum) // Wychowawca. - 2015, nr 1, s. 30-32

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 12-15

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Zajęcia z arteterapii : scenariusz // Życie Szkoły. -2011, nr 2, s.22-25

GRUDZIEWSKA Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

GRUDZIEWSKA Ewa : Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1-2, s. 34-37

JAŁOWIEC Grażyna : Kropka, kreska, kleks to drzewo lub kwiaty na łące : warsztaty plastyczne // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 18-19

JEZIERSKA Grażyna : Warsztaty arteterapeutyczne (scenariusze zajęć nt. sztuka komunikowania się, strojenie zmysłów, sztuka samokontroli, sztuka kolorowego widzenia, nasze portrety emocjonalne) // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, .s 28-39

KACZMARCZYK Małgorzata : Język rysunkowy dziecka (analiza rysunku) // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53

KALINOWSKA Barbara : Barwy i nastroje: elementy arteterapii na co dzień // „OKO”. - 2002, nr 2, s. 45-46

KURAS Bożena : Terapia prze sztukę // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s.2628

KUŚPIT Małgorzata : Arteterapia // Remedium. - 2003, nr 3. S.6-7

KUŚPIT Małgorzata : Rysunek dziecka - zabawa i terapia // Remedium. - 2003, nr 9, s. 14-15

LEWANDOWSKA Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40

LUDYAN Karolina : Terapia przy użyciu kredek // Remedium. - 2002, nr 11, s. 25

LUTY Lucyna : Profilaktyka poprzez sztukę // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 22-23

MILLER Hanna : Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 124-131

MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA M. : Rysunek w diagnostyce problemów dziecka Cz. 2 // Remedium.- 2005, nr 9, s. 9, s. 22-23

MOROZEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo // Plastyka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 23-25

NAPIÓRKOWSKA Mariola : Arteterapia w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 20-23

NIEMIEC Beata, WINKOWSKA Jolanta : Iskierki wyobraźni // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 23-29(również przykłady zabaw)

OLAS Anna : Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna . - 2006, nr 4, s. 298-306

OTAPOWICZ Dorota : Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109

PŁOCH Leszek : Terapia sztuką w edukacji artystycznej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Wychowanie Na Co Dzień. - 2015, nr 2, s. 35-42

ROGOLIŃSKA M. : Terapia przez sztukę -forma pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym // Forum Nauczycielskie. - 2003, nr 26, s. 11-12

SADOWSKA Katarzyna : Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s.4-7

STAWECKA Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych -propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 103-109

STAWECKA Anna : Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s.13-16

STEFAŃSKA Anita : Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 12, s.16-18

SZULC Wita : Historia artterapeutyki // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 66-69

SZYMCZYK Maria : Arteterapia // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23

TROCHIMIAK Barbara : Arteterapia - problemy definicyjne // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379

WASYLUK Irena : Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej. - 2005, nr 3, s. 214-219

WIŚNIEWSKA Lidia : Terapia plastyką // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 50-51

WŁODARCZYK Katarzyna: Terapia prze sztukę // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 357-359

ZOCHNIAK Ida : Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną : z pogranicza teorii i praktyki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 46-48

ŻUKOWSKA Anna Marta : Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s. 9-12

Oprac. na zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Filia w Opocznie

Dorota Adamczyk