Biblioterapia - uzupełnienie

Biblioterapia : uzupełnienie ( - 2017)

Zbiory zwarte:

 1. ŁABA Agnieszka : Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. 31347
 1. SZEFLER Elżbieta : Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna. – Warszawa : „Parpamedia”, 2010, sygn. 30931
 1. SZULC Wita : Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. – Warszawa : „Difin”, 2011, sygn. 30344

 2. WÓJTOWICZ Mirosława : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum. – Gdańsk : „Harmonia”, 2010, sygn. 30024

Artykuły z czasopism:

 1. BŁASZCZYK-SMOLEC Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 4-5
 2. BORECKA Irena : Biblioterapia – warto spróbować // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 9, s. 11 [konspekty lekcji dla 10-12 latków]
 3. BORECKA Irena : Elementy Biblioterapii w Domach Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 9, s. 25-27
 4. BORECKA Irena : O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii // Bibliotekarz. – 2000, nr 7-8, s. 31-34
 5. BORECKA Irena : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 10, s. 14-16
 6. BUKOWSKA Iwona : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 22-23
 7. BUKOWSKA Iwona : Oswajać lęki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 33-38
 8. DRAWNEL Ewa : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7-8, s. 38-40
 9. DRZEWIECKI Marcin, GONSIEWSKI Jan : Książka wobec dzieci chorych // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 1, s. 8-9
 10. Dunin-Wilczyńska Ewa : Biblioterapia jako metoda w pedagogice // Nowa Szkoła. -2016, nr 7, s.12-19
 1. DURDA Dorota : Przemoc w literaturze pięknej // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 24-28 [Dotyczy utworów z literatury pięknej dotyczące problematyki przemocy]
 2. FILIPIŃSKA Jadwiga : Praca z czytelnikiem w warunkach szpitalnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 2, s. 23-24
 3. GAJDA Kinga Anna : Metoda Radlińskiej i jej biblio(bajko)terapia w szkole // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 7-19
 4. GALLOS Sylwia : Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 8-10
 5. GODZIC-ŻYWICKA Dorota, PATALONG Justyna : Książka w życiu niewidomych / Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 4-10
 6. GROMEK Renata : Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 6-7
 7. IPPOLDT Lidia : Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej// Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 3, s. 23
 8. IPPOLDT Lidia : Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 2, s. 1-5
 9. KONOPNICKA Iwona : Terapia czytelnicza // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-18
  [Pojęcie i rys historyczny]
 10. KOZAKIEWICZ Wanda : Specjaliści biblioterapeuci // Poradnik Bibliotekarza. – 1988, nr 1-2, s. 22-23
 11. Kożuchowska Maria : Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami // Remedium. – 2017, nr 1, s.13-14
 12. KRUSZEWSKI Tomasz : Uwarunkowania powodzenia społecznego usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych : wnioski z obserwacji i propozycja działań. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 102-112 [Wykorzystanie biblioterapii do poprawy procesu socjalizacji]
 13. KRUSZEWSKI Tomasz M : Biblioterapia – idee i praktyka // Bibliotekarz. – 2000, nr 3, s. 16-19
 14. KRUSZEWSKI Tomasz, PAŁKA Justyna : „ Z Franklinem pod namiot” – zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii // Wychowanie Na Co Dzień. – 2012, nr 6, s. I-IV [dod. Wkładka metodyczna]
 15. MARTAS-MASTALERZ Wanda : Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia // Biblioteka w Szkole. – 2016, [dod. Biblioterapia w szkole], nr 10, s. 2-19 [Cykl scenariuszy zajęć z biblioterapii: Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji?, Nie wszystko można kupić, Strefa Miau!, Co by było, gdyby morze przestało szumieć?, największy dar…przyjaźń, Młody książę: Ja i moja planeta, Ja i mój kwiat, maski, Moje miejsce na ziemi, Gdybym miał marzenia, Życie ponad wszystko, tylko jeden drink]
 16. MIERNIK Agnieszka : Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli przydatność słów, które leczą // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 29-38
 17. MIKOŁAJCZYK Jolanta : Książka w działalności resocjalizacyjnej // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 11, s. 21-22
 18. MOLICKA Maria : Kto czyta – rozumie // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 5-11
 19. NIEDŹWIECKA Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s. 211-214
 20. NOWACZYK Beata : Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-16
 21. NOWACZYK Beata : Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 3, s. 14-15
 22. OLESZEK Jadwiga : Po co komu plotka? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 4, s. 8
 23. OLESZEK Jadwiga : Świat należy do mnie. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 17
 24. PAWŁOWSKA Jolanta : Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w szkole. – 2012, nr 6, s. 11 [scenariusz dla uczniów kl. IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim]
 25. PYTLAKOWSKA Katarzyna : Biblioterapia w ICIM // Biblioteka : Centrum Informacji. – 2011, nr 2, s. 14-16
 1. SOBAŃSKA Aleksandra : Kierunek: Dorosłość. Zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 11, s.29-31
 1. SOBOL Małgorzata : Książka? Czytanie? Po co to, komu? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w szkole. – 2015, nr 4, s. 11
 2. SZULC Wita : O rzetelną bibliografię biblioterapii // Bibliotekarz. – 2000, nr 12, s. 13-16
 3. TRELLA Violetta, WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco-młodzieżowej. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 7/8, s. 10-12
 4. WYGLĘDOWSKA Emilia : Księżniczka (scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej) // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 14-15
 5. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006/2007, nr 2, s. 45-55

Na podstawie zbiorów filii
oprac. K. Kalinowska