Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI DZIECI I MŁODZIEŻY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

AUGUSTYNEK, Andrzej : Jak walczyć z uzależnieniami?. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 70-91   Sygn. 30290

BEZPIECZEŃSTWO w XXI wieku : asymetryczny świat. - Warszawa : „Difin”, 2011. - S. 437-448 Sygn. 30016

HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : „LexisNexis”, 200. S. 572-581  Sygn. 28590

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Wyd. 3. - Warszawa : "LexisNexis", 2009. - S.1014-1028  Sygn. 29551

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : „LexisNexis”, 2007. - S.  Sygn. 27547

INTERNET a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 Sygn. 30954

KOZAK Stanisław Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Difin", 2011  Sygn. 31337

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży. - Warszawa : „Difin”, 2007. - S. 28- 37 Sygn. 29553

OBLICZA współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006  Sygn. 28658

PEDAGOGIKA resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2012 .- S. 227-229 Sygn. 31577

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 Sygn. : 28956, 29157

PRZESTĘPCZOŚĆ nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka - Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009   Sygn. 29844

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 Sygn. 30214

SIECIOCENTRYCZNE bezpieczeństwo: wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : „Difin”, 2014 Sygn. 31631

SOCJOLOGICZNE i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 245-256   Sygn. 31111

SPITZER Manfred : Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze życie. - Słupsk : "Dobra Literautra", 2016 Sygn. 31905

WORONOWICZ Bohdan : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : "Media Rodzina"; Warszawa : "Parpamedia", cop. 2009 Sygn. 29626

YOUNG Kimberly, Patrice Klausing OSF : Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009 Sygn. 29875

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Anna : Przestrzeń cyforwa pułapką dla dzieci i młodzieży // Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 25-29

BARLIŃSKA Julia : Cyberprzestrzeń : nowa arena przemocy rówieśniczej? // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66

BASSAM Aouil : Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 119-135

BLADA Ewa : Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19

BŁASZKIEWICZ Ryszard : Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43

BONK Gabriela : Zero, jeden, jeden, bomba! // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 2-3

BORYCZKA Bożena : Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 3-5

BRZOZOWSKA Dorota, ZDRODOWSKA Katarzyna : Nie wywołuj wilka z netu // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 24-25

DELMANOWICZ Grzegorz : Internet a życie rodzinne // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 20-24

DOBROŁOWICZ Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20

GRABOWSKA Agata : Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 38-43

GRABOWSKA Agata : Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 50-52

GRABOWSKA Agata: Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych // Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24

HALIŃSKA Maria : Blaski i mroki Netu // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 12-17

IZDEBSKI Zbigniew : Internetowa pedofilia / // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 13-15

JACEWICZ Agata : Sześciolatek w wirtualnym świecie gier komputerowych // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 68-75

KALISZEWSKA-CZEREMSKA Katarzyna : Dzieci i młodzież w sieci // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 6-7

KNOL Kamila : Agresja elektroniczna - nowe wyzwania // Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

KONARZEWSKI Karol, PRYMAK Tomasz : Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia pokolenia y // Problemy Opiekuńczo-Wychoawacze. - 2016, nr 10, s. 31-39

KOWNATKA-RUSZKOWSKA Agnieszka, MRUK Edyta : Serfujemy z Sieciakami : scenariusz zajęć profilaktycznych // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 19

KOWNATKA-RUSZKOWSKA Agnieszka, MRUK Edyta : Stwórzmy koalicję! // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 20-21

KOZŁOWSKI Marcin : Kontrola rodzicielska czyli Jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 9-10

KUBIAK Barbara : Wpływ gier komputerowych na dziecko // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 53-55

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Szkoła pod wezwaniem Mechanosa // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 11-12

MAŁOWIECKA Klara: Przykłady, przykłady, przykłady... "Drugie życie" // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 84-86

MAŁYSKA Aleksandra , WADYŃSKA Marta, WIŚNIEWSKA Ewelina : Gry online : korzyści i zagrożenia // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych: Internet", s. 3

MAŁYSKA Aleksandra[i in.]: Przedszkolak w sieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 24-30

LEKSY Karina : Media - dobrodziejstwo, które uzależnia // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

MYSIOR Radosław : Flaming - "wojna" na słowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35

MYSIOR Radosław: Grooming - uwodzenie dzieci w Internecie // Remedium. - 2012, nr 9, s. 4-5

MYSIOR Radosław : W wirtualnej pułapce - uzaleznieni od internetu // Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 19-28

NADOLSKI Paweł : Mroczna strona sieci : internet // Wiedza i Życie.-  2016, nr 9, s.28-33

NOWACZYK Beata : Uzależnieni od cyberprzestrzeni // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9

NOWEL Ewa : Z czym do ludu komputerowego? : o legendzie w czasach nielegendarnych // Język Polski w Szkole kl. 4-6. - 2007/2008, nr 2, s. 92-99

OKRAJ-TYMKÓW Marta : Poznajmy się // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 29-31

OLEŚ Elżbieta : Zastosowanie informatyki w pedagogice // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 60-64

OTAWA Wojciech : Zaplątani w sieci // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 34-39

PAWLAS-CZYŻ Sabina : Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20

PILARCZYK Danuta : Na czacie : scenka wychowawcza dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 14

PILARSKA Paula : Codzienna szkolna przemoc // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 55-60

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Nie tylko od alkoholu // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10

PRZYBYSZEWSKA Dominika : Gry komputerowe typu Multiplayer game online w percepcji młodych graczy // Wychowanie Na co Dzień. - 2014, nr 5, s.8-14

PULCYN Tadeusz : Chrońmy dzieci przed zagrożeniami w sieci // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 40-42

RATAJEK Aneta : Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

RÓZIEWICZ Grażyna : Dzieci sieci - specyfika pokolenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

SABAT Marta, SZYMCZAK Maja : Bezpieczeństwo naszych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

SIUDEM Anna : Cyberprzestrzeń a rozwój dziecka // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 30-33

SMOTER Barbara : Bezpiecznie(j) w sieci? // Remedium. - 2012, nr 9, s. 1-3

SUPRONOWICZ Iwona : Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 2-5

SZCZEPAŃSKA Barbara : Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 3-5

SZPONAR Magdalena, ŚWIĄTKIEWICZ-MOŚNY Maria : Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30

SZPUNAR Magdalena: Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80

ŚPIEWAK Jakub : Dziecko zagrożone on-line : Fundacja Kidprotect // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 27-29

ŚPIEWAK Jakub : Internetowe stereotypy // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 30-31

TABOR Sebastian : Komputer i internet - nóż do chleba i zabijania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 58-60

TALARCZYK Tomasz : Audyt fotelikowy ; SABAT Marta, SZYMCZAK Maja : Bezpieczeństwo naszych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

TOMASZEK Bożena, GĄSŁOWSKI Andrzej : Informuję - ostrzegam : gminny projekt edukacyjny (Niepołomice, woj. małopolskie) // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 44-45

TROJAN Elżbieta : Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49

ULFIK-JAWORSKA Iwona : Zabójcze klikanie - o wpływie gier komputerowych na dzieci / rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 8-11

WOJCIECHOWSKI Jacek : Kompetencje informacyjne najmłodszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 4-8

WOJNO Anna : Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 35-41

WOJTASIK Łukasz : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 25-27

WOJTASIK Łukasz : Sieciowe zagrożenia // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 32-33

ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Gry komputerowe - czy należy się ich obawiać? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 24-29

Oprac. Dorota Adamczyk

na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

Filia w Opocznie

Wrzesień 2017