Czytanie ze zrozumieniem w klasach IV-VI

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM W KLASACH IV-VI

- zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

BAŁACHOWICZ Józefa : Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. - Warszawa : WSiP, 1988   sygn. 25105-25106

KURDZIEL Marta : Czytanie ze zrozumieniem. - Kraków : „GREG”, 2015 sygn. 31723

POMIRSKA Zofia : Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania. - Warszawa: „Difin”, 2011 sygn. 30293

ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK Danuta, WALCZEWSKA-KLIMCZAK Grażyna : Dziecko w dialogu z tekstem literackim. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015 sygn. 31649

Artykuły z czasopism

BOBER Justyna ; Jigsaw reading. Czytanie tekstów na lekcji i opracowywanie lektur // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 4, s.16-20

CHMIEL Małgorzata : Jak badam umiejętność czytania u uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 1999/2000, nr 4, s.16-28

CHMIEL Małgorzata : Rodzaje ćwiczeń w czytaniu // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s.26-45

CHRABAŃSKA Jadwiga : Test sprawdzający umiejętności ucznia klasy V w zakresie rozumienia testu i sprawności językowej // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s 69-76

CZARNOTTA-MĄCZYŃSKA Jolanta : „Pantofelki Kopciuszka” – test sprawdzający umiejętność krytycznego czytania i interpretowania tekstu lirycznego dla klasy VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2001/2002, nr 1, s. 81-101

DEREŃ Ewa : Jak podnieść efektywność czytania // Język Polski w Szkole IV-Vi. – 2005/2006, nr 1, s.84-93

GUZY Anna, PILZAK Honorata : Umiejętność czytania ze zrozumieniem a wyobraźnia i orientacja przestrzenna // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 3, s.40-54

JASTRZĄB Jadwiga : Pielęgnujemy umiejętności czytania ze zrozumieniem // Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr1/2, wkładka metodyczna IV-VII.

JUREWICZ Monika : Ekonomiczne uwarunkowania kompetencji czytania ze zrozumieniem // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 43-48

JUREWICZ Monika : Płeć a poziom czytania ze zrozumieniem – uwarunkowania środowiskowe // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 9-14

JUREWICZ Monika : Poziom czytania ze zrozumieniem // Nowa Szkoła. – 2007, nr 2, s. 45-48

JUREWICZ Monika : Wykształcenie rodziców a poziom kompetencji czytania ze zrozumieniem // Nowa Szkoła. – 2007, nr 4, s. 13-19

KONDRAT Dorota : Szybkie czytanie. Cz. 1 / Remedium.- 2005, nr 7/8 s.14-15

KRAWCZYK Alicja : Pracujemy z tekstem i poznajemy kulturę i obyczaj starożytnych Greków (propozycja ćwiczeń i zadań kształcących sprawność w czytaniu i pisaniu // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 61-68

KRZYŻYK Danuta : Czytanie ze zrozumieniem – czym jest i jak je fachowo doskonalić? // POMIRSKA Zofia : Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? (cz. 1) // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 3, s.22-32

KUBRAK Jolanta : Czytasz, bo czytasz, ale…(test diagnozujący lub sprawdzający umiejętności ucznia klasy VI w zakresie cichego czytania ) //Język Polski w Szkole IV-VI . – 1999/2000, nr 2, s.49 - 56

LATOCH- ZIELIŃSKA Małgorzata, KOZAK Wioletta: Chcę wyjechać na wieś… : test sprawdzający dla uczniów klas VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2001/2002, nr 3, s.86 – 97

ŁĘGOSZ Elżbieta : Konkurs czytania ze zrozumieniem // „OKO”. - 2006, nr 13, s. 44-49

PIASTA-SIECHOWICZ Joanna : Czytam… rozumiem : doskonalenie odbioru tekstów epickich na przykładzie legend // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s.52 - 92

POMIRSKA Zofia : Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? (cz. 1) // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 3, s.44 - 55

POMIRSKA Zofia : Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? (cz. 2) // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s.9 - 21

WILCZOPOLSKA Agnieszka ; Rusz głową: test sprawdzający , wielostopniowy, nauczycielski z języka polskiego dla uczniów klasy V // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI.- 2001/2002, nr 2, s.74-84

WÓJTOWICZ-KUT Jolanta : „Władca Lewawu” – test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przez ucznia klasy VI // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2001/2002, nr 2, s. 85-94

WRONOWSKA Ewa : Czytanie ze zrozumieniem // Życie Szkoły. – 2003, nr 5, s. 285-286

ZYCH Agnieszka : Sprawdzenie kompetencji czytelniczych // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s.85-99

Oprac. Dorota Adamczyk

na podst. zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

Filia w Opocznie

czerwiec 2017