Dzień Babci i Dziadka. Scenariusze uroczystości

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA. SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

Pozycje zwarte:

1. Album Babuni (przedstawienie pantomimiczne) // W: Uroczystości szkolne (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI/ Praca zbiorowa pod. red. Barbary Bleja- Sosny. – Toruń, 2000, Wyd. Bea Bleja, sygn. 29 048

2. Dzień Babci i Dziadka //W : Inscenizacje pełne radości ; red. Ryszard Przymus.-Łódź, 1995,Wyd. Juka, sygn.26 893

3. U Babci jest słodko i Kwiaty dla Dziadka (wybór wierszy) // W : Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII / pod. red. Midy Barbary i Pobratyn Ewy. – Kielce: Agencja Wyd. „Puch”s.c.1993, sygn. 28 412

Wydawnictwa ciągłe:

1.Nasi goście. Scenariusz na Dzień Babci i Dziadka / Borczyńska A. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1984, Nr 4, s.46-47

2.Cyrkowe przedstawienie( program uroczystości szkolnej przygotowany z okazji Dnia Babci i Dziadka) / Jurkowska Liliana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2007, NR 1, s.48-5-

3. Dzień Babci / Szurowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2005, NR 1, s.44

4. Dzień Babci, Dzień Dziadka. Scenariusz zajęć w kl. I / WIESNER-Gajek Danuta // ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, NR 1, S.23-25

5. Dzień Babci i Dziadka / Klusek Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, NR 1, s. 65

6. Dzień Babci i Dziadka / Pacyńska Anita // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2010, NR 1, s.34-36

7. Dzień Babci i Dziadka / Stadtmuller Ewa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, NR 1, s.34-35

8. Dzień Babci i Dziadka ( scenariusz uroczystości dla przedszkoli lub klas I-III szkół podstawowych) / Wielgut Joanna // WYCHOWAWCA. – 2009, NR 1, s.26-27

9. Inscenizacja na Dzień Babci i Dziadka / Śnieżkowska-Bielak Elżbieta // ŻYCIE SZKOŁY . – 2012, NR 11, s.32-33

10. „Jasełka” – wspólne kolędowanie połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Scenariusz zajęć otwartych w ramach programu „Szkoła Przyjazna Rodzicom” / Musiolik Barbara // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2002, NR 1, s. III-VIII (Wkładka Metodyczna)

11. Karnawał z Dziadkiem i Babcią. Spotkanie z okazji Święta Dziadków / Groma Lidia // LIDER. – 2006, NR 5, s.30

12. Święto Babci i Dziadka. Montaż słowno-muzyczny / Laliczyńska Jadwiga // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1991, NR 11-12, s.29

13. Lektury mojego dzieciństwa. Poczytam Ci, Babciu, poczytam Ci Dziadku… Scenariusz przedstawienia dla babć i dziadków / Antczak-kęsy Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2005, NR 12, s.21

14. „Najważniejsza droga”. Jan Paweł II o rodzinie – scenariusz do wykorzystania na Dzień Babci i Dziadka / Baranowska Joanna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.32-34

15. Obchodzimy Dzień Babci i Dziadka (scenariusze zajęć) / Skoczek Aleksandra // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, NR 3, s.49-55

16.Pączki i faworki u Babci Honorki (Sztuka kukiełkowa wg utworu M. Kownackiej ) Borodzicz Wirginia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2002, NR 1, s.55-59

17. Poczytajcie, dziadkowie: impreza czytelnicza z okazji Dnia Babci i Dziadka / Nałęcka Irena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2012, NR 10, s.21

18. Portret babci (inscenizacje, opowiadania, wiersze) / Olszewska Wioleta // ŻYCIE SZKOŁY. – 2007, NR 1, s.54

19. Radosne święto (scenariusze uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka) / Cergowska Jolanta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2009, NR 1, s.56-57

20. Scenariusz uroczystości w przedszkolu z okazji Dnia Babci i Dziadka / Tyza Anna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, NR 1-2, s. V-VI (Wkładka Metodyczna)

21. Scenariusze imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka / Lachowska Magdalena // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2012, NR 1, s. 41-42

22. Kwiaty dla Babci i Dziadka. Inscenizacja z okazji dnia Babci i Dziadka / Supronowicz Iwona // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1995, NR 10, s.8

23. Święto Babci i Dziadka (przedstawienie dla uczniów szkoły Podstawowej) / Rolka Danuta // WYCHOWAWCA. – 2008, NR 1, S.29-30

24. Święto Babci i Dziadka (scenariusz uroczystej lekcji z udziałem babć i dziadków) / Belka-Sendłak Lucyna // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2007, NR 7-8, s.20-21

25. Tak czy nie: inscenizacja na Dzień Babci i Dziadka / Micińska- Łyżniak Irena // ŻYCIE SZKOŁY. – 2011, NR 1, s.46-47

26. Trochę cierpliwości dla starości. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka / Jastrzębska Anna // WYCHOWAWCA. – 2005, NR 1, s.24-25

27. Wyprawa naukowa , od której boli głowa: scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka / Jakubowska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2009, NR 1, s.52-53

                                                                                                                                                     Na podstawie zbiorów Filii

oprac.  Alicja Piekarska