Przywództwo edukacyjne

Przywództwo edukacyjne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

 

Pozycje zwarte:

  1. Przywództwo i zmiana w edukacji: ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / red. Grzegorz Mazurkiewicz . – Kraków : Wyd. UJ, 2013
  1. W drodze do przywództwa edukacyjnego: wybór materiałów z projektu ”Przywództwo i zarządzanie w oświacie- system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół / placówek” / WYBÓR I OPRAC. Alicja Kapcia. – Warszawa, ORE, 2015


Artykuły z czasopism:

1. CHRABĄSZCZ Marta

     PRZYWÓDZTWO w szkole a zasada Pareto / Marta Chrabąszcz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 3, s. 30-32

2. DZIERZGOWSKA Irena

   DYREKTOR, czyli przywódca / Irena Dzierzgowska //DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 9, wkładka , ”Akademia Zarządzania” s. I-VIII Cechy dobrego przywódcy.

3. KŁOCZKO Mirosław

   DNA lidera : co stanowi o jego sile? : Co decyduje o jego jakości i skuteczności? / Mirosław Kłoczko // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 4, s. 50-53

4. KOŁODZIEJCZYK Witold

   PRZYWÓDZTWO oparte na zasadach / Witold Kołodziejczyk // EDUKACJA I DIALOG. - 2000, nr 9, s.14-23

5. MADALIŃSKA-MICHALAK Joanna

   DYREKTOR szkoły skutecznym przywódcą : lekcja 6/rok szkolny 2012/2013 / Joanna
   Madalińska-Michalak // DYREKTOR SZKOŁY . - 2013, nr 3, s. 37-43

6. MADALIŃSKA-MICHALAK Joanna

   DZIELENIE się przywództwem - wartość współpracy : lekcja 8/rok szkolny 2012/2013 /
   Joanna Madalińska-Michalak // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 5, s. 37-43

7. MADALIŃSKA-MICHALAK Joanna

     MOTYWOWANIE a przywództwo w szkole : lekcja 7/ rok szkolny 2012/2013 / Joanna
     Madalińska-Michalak // DYREKTOR SZKOŁY . - 2013, nr 4, s. 35-41

8. MADALIŃSKA-MICHALAK Joanna

     PRZYWÓDZTWO w zarządzaniu szkołą : lekcja 5/rok szkolny 2012/2013 / Joanna
     Madalińska-Michalak // DYREKTOR SZKOŁY . - 2013, nr 2, s. 33-40

9. MAZURKIEWICZ Grzegorz

     EDUKACJA i przywództwo - modele mentalne jako bariery rozwoju / Grzegorz
     Mazurkiewicz // DYREKTOR SZKOŁY . - 2012, nr 3, s. 63-82

10. TROJAN Elżbieta

     DYREKTOR szkoły XXI wieku - przywódca, menedżer, kreator zmiany w edukacji
     (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // NOWA SZKOŁA. - 2014, nr 1, s. 50-56

11. TUREWICZ Wojciech

     BUDOWANIE relacji w przywództwie : lekcja 5/rok szkolny 2010/2011 / Wojciech
     Turewicz // DYREKTOR SZKOŁY . - 2011, nr 1, s. 39-46