Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015)

Zbiory zwarte:

1. Biela Agnieszka : Diagnoza przedszkolna : karty pracy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2014, Sygn.: 31434

2. Doradca nauczyciela sześciolatków : badanie gotowości szkolnej sześciolatków. : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z. 1-6. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - Segregator (7 z.), Sygn.: 29060 c + CD-ROM, 29061 + CD-ROM

3. Góralczyk Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Warszawa : Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008, Sygn.: 29062

4. Koźniewska Elżbieta : Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010, Sygn.: 31612, 30100 - 30101

5. Skura Małgorzata, Lisicki Michał, Sumińska Dorota : Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać?. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014, Sygn.: 31377

6. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / red. Aldona Kopik. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2007 + CD-ROM, Sygn.: 29058 - 29059

7. Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Kołodziejska Dorota: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego. - Gdańsk : "Harmonia", 2014, Sygn.: 31329

8. Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Kołodziejska Dorota: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych . - Gdańsk : "Harmonia", 2014, Sygn.: 31328

9. Tanajewska Alicja : Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy. - Gdańsk : "Harmonia", 2014, Sygn.: 31330

10. Tryzno Ewa : Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych). - Gdańsk : "Harmonia", 2006, Sygn.: 28962 c

11. Waloszek Danuta : Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. - Warszawa : "Żak", 2014, Sygn.: 31228

12. Wiatrowska Leokadia, Dmochowska Halina : Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki . - Kraków : "Impuls", 2013, Sygn.: 30877

13. Wilgocka-Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. - Warszawa : "Żak", 2003, Sygn.: 28466, 28695

Artykuły z czasopism :

 
 1. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Rychlewska Katarzyna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26
 2. Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe / Kurtek Paweł, Kurtek Renata // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 30 (52), nr 1 (2006/2007), s. 7-15
 3. Adaptacja w szkole: jak wkroczyć na właściwą ścieżkę rozwoju? [Cz. 1] / Kram Aleksandra, Molińska Marta // Remedium. - 2014, nr 11, s. 5-7
 4. Badanie dojrzałości szkolnej / Oterman Marzena // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 34-45
 5. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Koźniewska Elżbieta // Wychowanie w Przedszkolu . - 2007, nr 3, s. 11-15
 6. Co jest efektem naszych wspólnych działań? / Kram Aleksandra, Molińska Marta // Remedium . - 2015, nr 7/8, s. 22-24
 7. Czy sześciolatki dorosły do szkoły? / Maksymowicz Ewa // Dyrektor Szkoły . - 2015, nr 3, s. 48-5
 8. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Liberska Hanna, Matuszewska Mirosława // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 97-105
 9. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Salamon Dagmara // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5
 10. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Salamon Dagmara // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4-5, s. 19-24
 11. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Al-Khamisy Danuta // Szkoła Specjalna. - 2010, [nr] 5, s. 346-357
 12. Diagnoza przedszkolna / Stępniak Katarzyna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28
 13. Diagnozowanie sześciolatków / Nagrodzka Alicja, Pieniężna Ewa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
 14. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Stein Agnieszka; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 7, s. 4-7
 15. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Uchmanowicz Elżbieta // Wychowawca . - 2012, nr 1, s. [10]-11
 16. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Skowrońska Aleksandra // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 13-18
 17. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Filipiak Ewa // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10
 18. Dojrzałość szkolna / Kozak Aleksandra // Wychowawca . - 2008, nr 7/8, s. 14-15
 19. Dojrzałość szkolna / Skowrońska Aleksandra // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11
 20. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna - granice pojęć / Kopik Aldona // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 39 (61), nr 1 (2015/2016), s. 7-15
 21. Dojrzałość szkolna sześciolatka / Szczygieł Barbara // Forum Nauczycielskie. – 2008, nr 45, s. 9-10
 22. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Kopik Aldona // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12
 23. Dziecko 6-letnie w szkole / Ratajek Zdzisław // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 1 (2009/2010), s. 82-89
 24. Edukacja sześciolatków – liczby i fakty / Brańska Ewa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 4-12
 25. Gotowi do szkoły / Meslin Anna // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 58-61
 26. Gotowi do szkoły / Sierka Martyna // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15
 27. Gotowość czy dojrzałość szkolna? / Chojak Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 20-23
 28. Gotowość do roli ucznia / Gałązka Ewa // Wychowawca . - 2015, nr 7/8, s. 22
 29. Gotowość dziecka czy gotowość szkoły? / Brzezińska Izabela Anna // Wychowanie w Przedszkolu . - 2014, nr 9, s. 5-9
 30. Gotowość szkolna sześciolatka / Jagła Aleksandra // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
 31. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki - wybrane zagadnienia / Wolny-Niedzielska Aleksandra // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 34 (56), nr 1 (2010/2011), s. 74-80
 32. Idę do szkoły / Rawecka Joanna // Remedium. - 2010, nr 4, s. 4-5
 33. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Sieradzka-Słyk Agnieszka // Nowa Szkoła . - 2007, nr 1, s. 18-19
 34. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Janiszewska Bożena // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-[25]
 35. Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? / Stawiak-Ososińska Małgorzata //Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . - R. 30 (52), nr 1 (2006/2007), s. 16-20
 36. Jak pomóc przedszkolakom w łagodnym przejściu do szkoły // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 51-52
 37. Jak uczyć sześciolatka? / Janiszewska Bożena // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 62-64
 38. Jaś zachowuje się jak dziecko / Szperlich Ewa, Lehman Maria // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 139-141
 39. Metody badania dojrzałości szkolnej / Salamon Dagmara // Wszystko dla Szkoły . - 2008, nr 5, s. 20-22
 40. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej : komunikat z badań / Nowak Agata, Romanowska-Tołłoczko Anna // Wychowanie na Co Dzień. - 2013, nr 6, s. 26-28
 41. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Lelonek Marian // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 4-9
 42. Oczami praktyka: sześciolatek w szkolnej ławce / Sałasińska-Andruszkiewicz Joanna // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
 43. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej // Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. – 2009, nr 8, s. 46-51
 44. Pierwszoklasista w szkole / Zając Gertruda // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 10-11
 45. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Kienig Anna // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95
 46. Problem dojrzałości szkolnej - w świetle auksologii / Wolański Napoleon //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20
 47. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Kozera-Mikuła Patrycja // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 37 (59), nr 4 (2013/2014), s. 12-20
 48. Problemy edukacyjne uczniów klasy I terapeutycznej w kontekście wdrażania obowiązku szkolnego dla szesciolatków / Cedro Angelika, Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na Co Dzień . - 2015, nr 4, s. 20-24
 49. Rewolucja na trzech frontach / Mielcarek Monika, Ratajczyk Aleksandra // Psychologia w Szkole . - 2015, nr 1, s. 53-58
 50. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Bielska Beata // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6 (Wkładka Metodyczna), s.VII-VIII
 51. Rozwój społeczny uczniów a zadania nauczyciela po obniżeniu wieku szkolnego : bibliografia w wyborze / Łojek Anna // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 37 (59), nr 4 (2013/2014), s. 100-105
 52. Samodzielny sześciolatek w szkole / Morawska Karolina // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 12-14
 53. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Gabryelak Ewa // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 35 (57), nr 1 (2011/2012), s. 88-93
 54. Sześciolatek do szkoły / Moczulska Weronika // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 8-11
 55. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Janiszewska Bożena // Dyrektor Szkoły . - 2013, nr 7, s. 17-20
 56. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Janiszewska Bożena // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21
 57. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Ratajczyk Aleksandra // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 22-29
 58. Sześciolatek w szkole / Dąbek Krystyna // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10
 59. Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalny wymiar przejścia edukacyjnego / Kienig Anna // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 50-56
 60. Sześciolatki a nauka szkolna. [Cz. 1] / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-52
 61. Sześciolatki a nauka szkolna. [Cz. 2] / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 52-56
 62. Sześciolatki do szkoły - rozterki rodziców / Czub Magdalena, Matejczuk Joanna //Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 57-65
 63. Sześciolatki do szkoły! / Kowalczewska-Grabowska Katarzyna, Rzymełka-Frąckiewicz Agata // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9, s. 3-8
 64. Sześciolatki na start / Godlewska Aleksandra // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 62-[64]
 65. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Brzezińska Anna I., Matejczuk Joanna, Nowotnik Anna // Edukacja. - 2012, [nr] 1, s. [7]-22
 66. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 46-51
 67. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Szumilas Ewa Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-13