Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

 szkoleniebibliotekarzyDnia 22 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Opocznie odbyło się kolejne spotkanie    „Sieci   współpracy nauczycieli bibliotekarzy” szkół miasta i powiatu Opoczno.     

Na spotkanie została zaproszona Pani Jadwiga Szymczyk - konsultant Wojewódzkiego Ośrodka   Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, która przeprowadziła szkolenie na temat:
*Reforma edukacji i jej wpływ na biblioteki szkolne - dokumenty normujące pracę biblioteki
*Planowanie i dokumentowanie pracy w bibliotece - budowanie zapisów w dzienniku biblioteki    szkolnej.

  Na wstępie przedstawione zostały zadania bibliotek szkolnych zawarte w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo  oświatowe.  oraz zwrócono uwagę na niezwykle ważną rolę bibliotek szkolnych w zakresie kształtowania postaw czytelniczych uczniów.

Pani Jadwiga Szymczyk szczegółowo omówiła prace i czynności nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej (dużą uwagę poświęciła pracy pedagogicznej, działalności informacyjnej i promocyjnej biblioteki oraz samodoskonaleniu nauczyciela bibliotekarza). Przygotowane materiały informacyjne n/w tematy zostały rozdane uczestnikom spotkania.

Następnie  prowadząca szkolenie analizowała przykładowe zapisy czynności nauczyciela w dzienniku biblioteki szkolnej. Szczególnie zwracając uwagę na: organizowanie imprez czytelniczych, obchody świąt związanych z książką i biblioteką, przygotowywanie prezentacji nowości książkowych, przeprowadzanie ćwiczeń rozwijających ciekawość, wyobraźnię i poprawność językową uczniów itd.

Po części teoretycznej uczestnicy spotkania wzięli udział w ćwiczeniach (z cukierkami).  Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Kolejne planowane jest na kwiecień 2018 r. Serdecznie zapraszamy!

 

szkolenie1     sieć3   sieć4

szkolenie2 

   sieć5