Historia świątecznej kartki

1.213 grudnia w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opcznie Pani Karolina Kalinowska przeprowadziła zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące historii powstania bożonarodzeniowej kartki w różnych krajach Europy. Na spotkanie z dziećmi ze świetlicy szkolnej zaprosiła nas Pani Anna Sadowska-Tomasik oraz Pani Halina Sosnowska. Celem naszego spotkania było również wykonanie wielu świątecznych pocztówek, które zostaną wysłane do rodzin, znajomych i przyjaciół. 

1.1 1.3 1.4