Zbiory elektroniczne

Zbiory elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie dotyczą zagadnień z poszczególnych dziedzin wiedzy tj. historii, literatury, języków obcych, matematyki, przyrody, geografii itd. Materiały te  mogą być wykorzystane przez studentów, nauczycieli do uzupełnienia treści kształcenia . Zbiory elektroniczne udostępniane są na okres 1 tygodnia.

EDUKACJA JĘZYK POLSKI  JEZYKI OBCE HISTORIA MUZYKA I SZTUKA  PRZYRODA GEOGRAFIA MATEMATYKA  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE   INNE

EDUKACJA

Nie warto ryzykować : film edukacyjny dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Warszawa : 2014, nr 51

Od marzeń do kariery : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponagimnazjalnych . - Warszawa : KOWEZiU, nr 52

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum : poradnik dla nuaczycieli przedmiotu. - Warszawa : KOWEZiU, nr 53

PSP i KLANZA 1990-2010. - Lublin: PSP ; KLANZA, 2010, nr 49
           
Rada rodziców-większy wpływ na życie szkoły.- Warszawa: CODN, 2007,  nr 20

Rada rodziców w szkole twojego dziecka.-  Warszawa: CODN, 2007, nr 21

Trening czytania. Pokonaj dysleksję.  -  Warszawa: PWN, 2007-2008 , nr 48

Warsztaty z muzykoterapii dziecięcej : ze słuchaczami studium medycznego terapii zajęciowej. - Gdańsk , 2005, nr 2

Wiem, rozumiem, działam: edukacja rozwojowa w polskiej szkole: scenariusze zajęć.- Warszawa: ORE, 2010, nr 18,19

Wygrajmy młodość: scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum. Kraków: "Rubikon", 2009, nr 13

Zwolnij w sieci. Warszawa: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005, nr 15,16

JĘZYK POLSKI

Lektury szkolne. Starożytność, Barok, XX lecie.- Warszawa: 2003, nr 43

Lektury szkolne. Biblia, Odrodzenie Romantyzm, Młoda Polska. - Warszawa: 2003, nr 45

Lektury szkolne. Średniowiecze, Oświecenie, Pozytywizm, Współczesna.-  Warszawa: 2003, nr 44

JĘZYKI OBCE

English; Your Business: multimedialny kurs języka angielskiego, nr 31

Business English. CD 1  . - Warszawa: "Gazeta Wyborcza", 2006, nr 32                                 
         
Business English. CD 2 . - Warszawa : "Gazeta Wyborcza", 2006, nr 33                   
           
Business English. CD 3. - Warszawa: "Gazeta Wyborcza", 2006, nr 34                                

Polish your English: materiały do nauki języka angielskiego.  [Cz.] 1, nr 35

Polish your English: materiały do nauki języka angielskiego.  [Cz.] 2, nr  36

Polish your English: materiały do nauki języka angielskiego.  [Cz.] 3, nr  37

Nauczanie dwujęzyczne. - Warszawa: ORE,  2010, nr 38

Nauczanie dwujęzyczne : zeszyt ćwiczeń.-   Warszawa: CODN, 2007, nr 39

Hello! – program do nauki języka angielskiego dla dzieci.-  Warszawa: Presspublica, 2004, nr 40                              

HISTORIA

PRL w filmie . - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, nr 17

Solidarność : polskie drogi do niepodległości. -  Gdańsk: Komisja Krajowa Solidarność, 2005, nr 22                                        

Zaczęło się w Gdańsku :Solidarność 1980-2005. Warszawa: "Presspublica", 2005, nr 23                                    

MUZYKA I SZTUKA

Encyklopedia multimedialna PWN Sztuka. - Warszawa: PWN, cop. 1999, nr 47           
                                                                                                              
Menu Chopinowskie.-  Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2009, nr 46

Moja Polska.-  Warszawa: "Polskie Radio", 2002, nr 42

PRZYRODA

90 lat Lasów Państwowych. Bedoń : 2014, nr 58

Dzika pryzyroda w sercu Europy. - Bedoń, nr 54

Genesis : Kim jesteśmy i skąd pochodzimy ?. - Warszawa: 2005, nr  24

Jaki to ptak : rozpoznawanie ptaków po śpiewach i głosach Cz. 4, nr 55

Łowy na grubego zwierza. - Bedoń, nr 57

Mapa przyrodnicza woj. łódzkiego. - Łódź : Urząd Marszałkowski, 2005, nr 25

Multimedialny niezbędnik: zestaw materiałów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. -  Gdańsk, 2004, nr 26

Przewodnik Natura 2000: siedliska i ostoje ptaków ginących w Polsce. - Warszawa : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 2004, nr 27

Rok w puszczy [film]. -  Warszawa: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2000, nr 28                                                                           

GEOGRAFIA

Atmosfera [Film] .-  Warszawa: "Best Film", 2007, nr 5

Lodowce [Film]. - Warszawa: "Best Film", 2007, nr 6

Oceany [Film]. - Warszawa: "Best Film", 2007, nr 7

Wulkany {Film]. - Warszawa: "Best Film", 2007, nr 4

Wyjątkowa planeta [Film] . - Warszawa: "Best Film", 2007,  nr 8

MATEMATYKA

Nie udawaj Greka : telewizyjne audycje dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgmnazjalnych i szkół wyższych: matematyka, informatyka, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie. Warszawa: MEiN; Telewizja Polska, 2005, nr  14

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Człowiek, miłość, rodzina Cz. 1. - Kraków:Fundacja"Źródło", 2008, nr  9                                                                

Człowiek, miłość, rodzina. Cz. 2. -  Kraków:  Fundacja "Źródło", 2008, nr 10                                                            

Człowiek, miłość, rodzina : scenariusze zajęć, materiały edukacyjne do filmów z serii : Człowiek, Miłość, Rodzina.-  Kraków: Fundacja "Źródło", 2008, nr 11                                                                                                 

Życiu zawsze TAK!. - Kraków: Polskie Stowarzyszenie Obronców Życia Człowieka, 2005, nr 12                                                                                                                                      

INNE

Ekonometria. Program DEMS wersja 1.2. - Warszawa : Academia Oeconomica,  2000,  nr 1                                           

Multimedialny poradnik "Gazety Wyborczej". Cz. 1: Jak zdobyć pracę.? . -Warszawa: 2006, nr 30
                                                                                                                                        
Multimedialny poradnik „Gazety Wyborczej” Cz. 2 Pierwsza praca i co dalej ?. - Warszawa: 2006, nr 31