Zbiory audiowizualne

Zbiory audiowizualne Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie stanowi 285 kaset wideo. Są one częścią Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. Zawierają  wideofilmy, które dotyczą zagadnień z różnorodnych dziedzin wiedzy tj. edukacji, kultury, nauki, techniki. Filmy te mogą być wykorzystane przez nauczycieli i uczniów do uzupełnienia treści kształcenia na zajęciach lekcyjnych. Zbiory audiowizualne udostępniane są na okres 1 tygodnia.
     

    Społeczeństwo Literatura Historia Edukacja Sztuka Nauka, Technika Przyroda

I. SPOŁECZEŃSTWO

1. Ciało i wyobraźnia

12 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych - inscenizowanych opowieści poświęconych symbolice ludzkiego ciała. Wnikliwa i często zaskakująca interpretacja mitów, obrazów, wątków literackich a także potocznych przekonań i zwyczajów, ujawnia ich symboliczny sens.Nr 62, 63

2.Człowiek - miłość- rodzina

 Czas oczekiwania. Nr 192

Dla gimazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontakt matki z dzieckiem rozwijającym się w łonie. Rola ojca w tym okresie. Higiena w okresie ciąży. Szkoła rodzenia: przygotowanie do porodu. Rodzinny poród - krok w szczęśliwe dzieciństwo. Naturalne karmienie.

Człowiek - istota płciowa

Znaczenie różnic płci, Wizja męskości, wizja kobiecości, Miłość a pożądanie, Jakie mogą być znaki miłości młodzieńczej, Różnice w przeżywaniu reakcji uczuciowych i seksualnych. Nr 188

Człowiek od poczęcia

Dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poczęcie jako moment powstania nowego życia. Rozwój dziecka w łonie matki. Odczuwanie świata zewnętrznego w życiu prenatalnym. Nr 184

Do progu dojrzewania

Pierwsze kroki w samodzielność. Identyfikacja z własną płcią. Relacje rodzinne i środowiskowe. Cechy charakteru. Pierwsze negacje. Dziewczęta i chłopcy. Nr 185

Dramat aborcji

Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Medyczny i moralny aspekt aborcji - zniszczenie rozwijającego się życia. Przyczyny podejmowania decyzji o aborcji. Syndromy poaborcyjne. Rozwiązania alternatywne. Nr 190

Etyka seksualności

Własne decyzje a otaczający świat reklam, mediów i mody. Czy czekać z rozpoczęciem współżycia seksualnego? Umiejętność kierowania popędem seksualnym. Antykoncepcja - rodzaje, sposób działania, skuteczność. Wpływ antykoncepcji na zdrowie fizyczne i psychiczne, aspekt moralny. Środki wczesnoporonne - aspekt biologiczny i etyczny. Nr 189

Miłość

Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Miłość w historii i współcześnie (ukazana poprzez dzieła sztuki). Filozofia miłości - znaczenie pojęcia "miłość". Uczucia - popędy - emocje. Etapy rozwoju miłości. Zróżnicowanie jej form. Nr 193

Naturalne planowanie rodziny

Wideofilm dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Metoda termiczna ścisła i poszerzona. Metoda owulacji Billingsa, Metoda objawowo-termiczna. Nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety. Skuteczność i zalety metod naturalnych. Postawa mężczyzny. Nr 191

Tajemnice kobiecości

Dla szkół podstawowych i gimnazjów. Przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania. Biologiczne mechanizmy dojrzewania - anatomia i fizjologia kobiety. Cykliczne zmiany w organizmie kobiety - zalety obserwacji cyklu. Higiena okresu dojrzewania. Zróżnicowane tempo rozwoju. Zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu. Nr 186

Tajemnice męskości

Dla szkół podstawowych i gimnazjów. Przemiany fizyczne i psychiczne u chłopców w okresie dojrzewania. Biologiczne mechanizmy dojrzewania - anatomia i fizjologia mężczyzny. Higiena okresu dojrzewania. Zróżnicowane tempo rozwoju. Zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu. Cele życiowe wynikające z identyfikacji płci.

3. Dzieci różnych Bogów

10 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną.Nr. 262, 263

4. Dzieje kultury polskiej

5 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęconych historii Polski.W pierwszej części audycje prezentują dzieje naszego państwa w wiekach XV, XVI, XVII. Ukazują miejsce człowieka w historii, jego relacje z przyrodą, ojczyzną i innymi narodami i społecznością lokalną. Nr. 260, 261

5. Historia z myszką i komputerem

10 wideofilmów dla szkół podstawowych obrazujących za pomocą myszki komputerowej historię Polski od czasów wczesnosłowiańskich do XIX wieku. Filmy prezentują dawną kulturę materialną i przemiany w życiu codziennym, mentalności i wyobrażeniach o bogach, śmierci, systemie wartości, modzie i obyczajach. Nr 66, 67

6. Ja i moje życie

10 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o rodzinie jako źródle energii, ciepła, radości na całe życie i o tym, kiedy dzieje się inaczej, kiedy brak jest związków emocjonalnych. Nr 280, 152, 153

7. Ja i moje życie - rodzina

10 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o rodzinie jako źródle energii, ciepła, radości na całe życie i o tym, kiedy dzieje się inaczej, kiedy brak jest związków emocjonalnych. Można tu także znaleźć porady jak odzyskać swoją psychiczną i fizyczną przestrzeń oraz jak nie zawieźć zaufania rodziców i jak zdobyć ich poparcie wtedy gdy tego najbardziej potrzebujemy.                                                                                                                  nr 281

8. Łapówa

7 audycji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze interdyscyplinarnym, mających na celu przekazanie wiedzy prawno-filozoficznej i etycznej, na temat przyczyn i skutków korupcji. Nr 284

9. Małżeństwo doskonałe

16 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych, które mają cel nie tylko informacyjno-poznawczy, ale również praktyczny: autorzy zwracają młodym ludziom uwagę na to, co jest w ich wzajemnym poznawaniu się, jakie czynniki odegrają istotną rolę w ich przyszłym, wspólnym życiu, jakie przeszkody napotkają na drodze do wzajemnego zrozumienia i szczęścia, jak mają sobie radzić z najtrudniejszymi problemami. Nie omijają takich kluczowych problemów, jak: miłość a sukces życiowy, zdrada, wierność, wybaczenie, seks, odejścia, katastrofy. Nr 286, 287

10. Minotaur czyli Sfinks

6 gier psychologicznych dla gimnazjów pt. "Poszukiwacze skarbu" ukazujących wzorce właściwych zachowań, sposoby formułowania oraz werbalizowania myśli i pragnień w sposób przejrzysty i zrozumiały dla otoczenia. Nr 248

11. Normalnie jak w domu

8 filmów dla szkół podstawowych i gimnazjów ukazujących jak uczyć się siebie, swojego dojrzewania, aby mieć świadomość skutków swojego postępowania. Nr 269

12. Oczywiste nieoczywiste (mniejszości narodowe)

8 reportaży o kulturze mniejszości narodowych zamieszkałych w granicach dzisiejszej Polski. Filmy uzupełniająmateriał dydaktyczny przydatny na lekcjach historii, języka polskiego czy geografii. Dają okazję do interesujących i pobudzających do myślenia dyskusji. Nr 246, 247, 97, 98,162, 163

13. Pani Jola zmienia swoje życie

9 widowisk edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących sposoby efektywnego, konsekwentnego, konstruktywnego działania, mającego na celu przekształcenie swojego życia.Nr 271

14. Rozmowy młodzieżą o życiu

Scenariusze i konspekty zajęć wychowawczych i psychoedukacyjnych. Tematy audycji telewizyjnych: Samopisy metaforyczne, Wartość i sens życia, Bezinteresowny czy frajer, Bajka o ciepłym i puchatym, Przyjaźń, miłość sex, Uczennica w ciąży, Nasz dom rodziny. Nr 103, 104

        15. Spisane na kamiennych tablicach

        10 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych inspirujących do przemyśleń i dyskusji nad problemami wiary i jej potrzeby, a także zasad moralnych wynikających z religii, jak również etyki laickiej.

        Nr 276

        16. Twórcy naszej tradycji

        5 filmów biograficznych dla szkół ponadgimnazjalnych ukazujących sylwetki wybitnych poetów i pisarzy, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną, na współczesne myślenie o polskości i roli, jaką nasz naród odegrał w światowej kulturze.

        Nr 258, 259

        17. Uważaj, niebezpieczeństwo

        10 widowisk dla szkół podstawowych prezentujących skuteczne sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą się spotkać w domu, w szkole, na ulicach i w grupie rówieśniczej.

            Nr 221, 222, 223

        18. Wielkie żarcie

        6 audycji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujących obyczaje związane z jedzeniem jako przejawem rozwoju kultury człowieka. Przedstawia jak ważną rolę pełniła i pełni kultura rolna.

        Nr 275

        19. Wieści ze świata : 35 mln lat p.n.e. - 112 p.n.e

        6 widowisk telewizyjnych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny.

        Nr 254

        20. Wieści ze świata : lata 80 p.n.e. - 675 p.n.e.

        6 widowisk telewizyjnych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny.

        Nr 255

        21. Wieści ze świata : 700 - 1054

        4 widowiska telewizyjne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny.

        Nr 256

        22. Wieści ze świata : 1054 - 1452

        4 widowiska telewizyjne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny.

        Nr 257

        23. Włącz się... Rodzice

        6 programów telewizyjnych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujących metody i formy wychowawczej profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu.

        Nr 227, 228, 229

        24. Włącz się do gry

        8 programów dla gimnazjów ukazujących analizę zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym. W programie podane są również aktualne informacje o instytucjach powołanych do pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz w rozwiązywaniu trudnych problemów .

        Nr 224-226

        25. Wychowanie do życia w rodzinie

        W drodze do dorosłości. Ja Ty My. Cz. 1.

        Nr 178, 179

        Wybierzmy razem. JA Ty My. Cz. 2

        Nr 180, 181

        Małżeństwo…Rodzina. Ja Ty My. Cz. 3.

        Nr 182, 183

        26. Zdrowo i odlotowo

        10 filmów dla szkół podstawowych i gimnazjów o tematyce prozdrowotnej, ukazujących cały katalog niebezpieczeństw i dobrych rad na temat zachowania zdrowia i szybkiego przeciwdziałania chorobom.

            Nr  267

            II. JĘZYK OJCZYSTY

            Język

        1. Chochlikowe psoty, czyli zmagania z gramatyką

        20 widowisk dla szkół podstawowych z wykorzystaniem zasady uczyć - bawiąc. Do przedstawienia części mowy, ale również i takich elementów języka, jak: głoski i litery, sylaby i dwuznaki posłużyła forma miniteatrzyku.

            Nr 5, 6

        2. Chochlikowe psoty, czyli zmagania z ortografią

        18 wideofilmów dla szkół podstawowych, w których zawarte zostały główne zasady ortografii języka polskiego. Układ widowisk ułatwia dzieciom przyswojenie sobie i opanowanie jej reguł.

            Nr 3, 4

        3. Cny język Polaków

        8 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących dzieje języka i literatury polskiej. W audycjach dowodzi się , że polszczyzna obejmuje nie tylko zjawiska ściśle literacko-językowe, ale oddziałuje także na sztukę, architekturę, kulturę materialną, tradycje i obyczaje Polaków - zarówno tych w kraju jak i za granicą.

            Nr 250, 251

            do góry

         

        Literatura

        1. Polskie pisma literackie

        6 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących sześć pism literackich, które po drugiej wojnie światowej pełniły ważną rolę kulturoznawczą. Filmy ukazują gruntowne przewartościowania jakie dokonały się w kulturze, sztuce, literaturze, polityce po 1945 roku.

        Nr 78, 79

        2. Skamandryci

        6 inscenizowanych filmów dokumentalnych dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących działalność społeczno-polityczną i twórczość członków poetyckiej grupy SKAMANDER.

            Nr 40, 41

        3. Żagary

        6 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych to opowieść o twórcach jednej z najciekawszych grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego. W filmach wykorzystano archiwalne fotografie, niepublikowane materiały, wywiady z członkami rodzin, uczestnikami wydarzeń sprzed ponad półwiecza.                                                                                

                                                                                                        Nr 88, 89

        Poezja

        1. Awangarda krakowska

        5 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących historię jednej z najważniejszych polskich grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego, gdzie w syntetyczny sposób ujęto jej założenia programowe oraz ideę nowej sztuki.

        Nr 115, 116

        2. Futuryści. Formiści. Nowa Sztuka

        6 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych poświęconych twórcom sztuki awangardowej XX wieku. W audycjach omówiono najważniejsze cechy poezji futurystycznej, formizmu i tzw. Nowej Sztuki.

        Nr  253

        3. Opowieści Dziwnoluda

        16 wideofilmów dla szkół podstawowych prezentujących wiersze wybitnych poetów, klasyków literatury dziecięcej. Bohaterami widowisk są zwierzęta, a także zwierzęta, świat nieożywiony – sprzęty i zabawki za pomocą których mali widzowie mogą wzbogacić swoją wiedzę o otoczeniu.

        Tematy audycji telewizyjnych: Wizyta w lesie, W chomikowej gospodzie, Na podwórku, w dżungli, Ku przestrodze, Podróż w nieznane, Ptasie gadanie, Jak cię widzą, tak cię piszą, Dziwne zdarzenia, W królestwie kotów, Zimowe uroki, Na straganie, Klub dwunastu miesięcy, Zuchy nad zuchami, Apli, papli, bą... czyli wyliczanki, rymowanki, Na łące

        Nr 25,26

        4. Opowieści Dziwnoluda

        12 poetyckich i zabawnych widowisk dla szkół podstawowych zrealizowanych według wierszy Juliana Tuwima, Magdaleny Samozwaniec, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego Ficowskiego, Ludwika Jerzego Kerna, Jana Brzechwy, Tadeusza Śliwaka, Wandy Chotomskiej, Joanny Kulmowej i innych.

        Tematy audycji telewizyjnych: W konwaliowej gospodzie, Mój pies, Kochane urwisy, W szkole, Na strychu, Ryby, żaby, raki, Ptasie plotki, W buszu, W zagrodzie, Odgłosy łąki, Dziwne rymowanki, Na wsi

        Nr 27, 28

        5. Poezja współczesna - indywidualiści i samotnicy

        12 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych ukazujących wybrane sylwetki poetów reprezentujących różne zjawiska polskiej poezji współczesnej - twórczość indywidualistów i samotników.

        Nr 168, 169

        6. Potęga smaku (Zbigniew Herbert)

        3 wideofilmy dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujące sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich poetów współczesnej doby, poprzez analizę dziejów jego życia i cech twórczości. Fascynujący dobór tematów ; elementy konstrukcyjne jego poezji wskazują te cechy twórczości, które spoczęły u podstaw sukcesu literackiego i zadecydowały o tym, że Herbert stał się poetyckim i moralnym autorytetem nowych czasów.

         

        Nr 84, 85, 203, 204

        7. Spotkania z literaturą, cz. 1 (od Odrodzenia po czasy Młodej Polski)

        11 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących wybrane pozycje z poezji polskiej od czasów renesansu po czasy Młodej Polski. Forma prezentacji zapewnia bogatsze odczucie zawartości merytorycznej , problemowej oraz emocjonalnej poezji.

        Nr 44, 45

        8. Spotkania z literaturą, cz. 2 (od międzywojnia do współczesności)

        13 widowisk dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących wybrane pozycje z literatury polskiej.

        Nr 46, 47

        9. Spotkania z literaturą, cz. 3 (od symbolizmu do współczesności)

        8 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących twórczość wybitnych poetów od symbolizmu do współczesności. Teksty poetyckie uzyskały formę widowisk, w których biorą udział wybitni aktorzy, a stronę wizualną tworzą oddające istotę ich twórczości zdjęcia.

        Nr 288, 289

        Proza

        1. Portrety współczesnej prozy polskiej

        10 adaptacji dla szkół ponadgimnazjalnych ukazujących zjawiska artystyczne w najnowszej polskiej prozie literackiej. Filmy przedstawiają oryginalne zjawiska literackie: obraz świata z pogranicza kultur, analizę dziwnych, niekiedy dziwacznych zjawisk obyczajowych i społecznych, niezwykłych uczuć i stanów wewnętrznych.

        Tematy audycji telewizyjnych: Oficer i dezerter, Kfazimodo, Kobieta demon, Że, me ne mu nu, Niech żyją agenci, Sceny miłosne, sceny miłosne, Odnaleźć siebie, Stan płynny, Nie ma czarów, nie ma aniołów, Książę i wilk

        Nr 31, 32

        2. Portrety współczesnej prozy polskiej

        7 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych będących adaptacjami utworów współczesnych polskich pisarzy - analiza zjawisk obyczajowych i społecznych, uczuć i stanów wewnętrznych człowieka.
        Tematy audycji telewizyjnych: LUDZIE I RZECZY Stefan Chwin, OBRAZ NAPOWIETRZNY Piotr Wojciechowski, RIEN NA VA PLUS Andrzej Bart, NUMERY Olga Tokarczuk, POBOŻNE ŻYCZENIA Krzysztof Myszkowski, PODRÓŻ Janusz Anderman, ROZPACZ Z POWODU UTRATY FURMANKI Jerzy Pilch

        Nr 33, 34

        3. Współczesna proza polska

        12 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych ukazujących bogactwo i różnorodność współczesnej polskiej literatury. Filmy zawierają inscenizacje fragmentów prozy omawianych autorów, ich wypowiedzi lub rozmowy z nimi a także komentarz krytyczno-literacki.

        Tematy audycji telewizyjnych: WIERNOŚĆ I ZDRADA Władysław Terlecki, SPOSÓB NA ISTNIENIE Andrzej Stasiuk, OPOWIADANIA NA CZAS PRZEPROWADZKI Paweł Huelle, WSZYSCY JESTEŚMY OBCY Krzysztof M. Załuski, ZAKLINACZ CISZY Jacek Baczak, LEĆ DO NIEBA Anna Bolecka, PIEWCA ZAGŁADY SPOŁECZNEJ UTOPII Jakub Bulanda, SNY I KAMIENIE Magdalena Tulli, FRAKTALE Natasza Goerke, TERMINAL Marek Bieńczyk, I BÓG O NAS ZAPOMNIAŁ Andrzej Kalinin, ABSOLUTNA AMNEZJA Izabela Filipiak

        Nr 101, 102

        III. HISTORIA

        1. Co kraj to obyczaj

        14 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujących przyrodę, kulturę i historię różnych regionów świata: dalekiej Północy, Ameryki Środkowej i Południowej, Indii i Australii.

        Nr  9, 10

        2.Drogi do niepodległości Polski w XX wieku

        Środek dydaktyczny przeznaczony do kształcenia ogólnego historii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Jego celem jest również przygotowanie uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie zorganizowanego przez MEN „ Drogi do niepodległości Polski w XX wieku”

        Nr 214-218

        3. Dzieje jednego wynalazku

        16 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących dzieje różnych wynalazków, które miały duże znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Ciekawostki i anegdoty związane z naukową działalnością, dawne ryciny, eksponaty oraz fragmenty filmów archiwalnych ubarwiają podejmowane tematy.

        Nr 127,128

        4. Historia obyczaju. Dwór polski, dom, chata

        9 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujących dzień powszedni w różnych środowiskach społecznych na przełomie XIX i XX wieku. Filmy prezentuja najbardziej charakterystyczne dla przedstawionego środowiska obyczaje, kulturę, sprzęty oraz urządzenia.

        Nr 64, 65

        5. Katalog zabytków „…swego nie znacie…”

        38  programów prezentujących zabytki naszej historii (kościoły, pałace, zamki, mury obronne. Zaprezentowany został również XVI wieczny gotycki zamek w Drzewicy). Audycje SA połączeniem przewodnika turystycznego i lekcji historii ziem ojczystych.

        Nr 17,18, 19, 20

        6. Kultura duchowa narodu

        4 wideofilmy dla szkół ponadgimnazjalnych przedstawiające twórców, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w dziejach kultury polskiej w różnych okresach czasu.

        Nr 70, 71

        7. Machina czasu

        5 audycji dla szkół podstawowych i gimnazjów o tych, którzy myśleli, jak w imię postępu popędzić machinę czasu do przodu. Filmy w fascynujący sposób ukazują wpływ wynalazków na dzieje świata.                                                                                                             Nr 268

        8. Piotrków Trybunalski

        Znaczące karty historii Polski związane z Piotrkowem Trybunalskim, którego tożsamość a także położenie na zbiegu najważniejszych szlaków jakie przebiegają przez nasz kraj, jest powodem do odwiedzin, promocji a także inwestycji.

        Nr 90

        9. Polskie drogi do niepodległości. Cz. 1

        Tematy audycji telewizyjnych: Lata 1945-1970, Grudzień 70, Powstanie opozycji demokratycznej, Jan Paweł II a „Solidarność”. Sierpień 80

        Nr 212

        

        10. Polskie drogi do niepodległości. Cz.2

        Tematy audycji telewizyjnych: Karnawał „Solidarnośći”, Stan wojenny, Wolna Polska

        Nr 213

        11. Podróże za horyzont

        5 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących historię ludzkiej wyobraźni, mityczne i literackie podróże jako symboliczny obraz poszukiwań przez ludzi własnej tożsamości. Filmy mają formę esejów Filozoficzno- antropologicznych dotyczących egzystencjonalnych sytuacji człowieka

        Nr 29, 30

        12. Polacy z wyboru

        6 wideofilmów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujących życie i działalność cudzoziemców, którzy w poszukiwaniu swojego miejsca na Ziemi trafili do Polski.

        Nr 137, 138

        13. Polska droga do samodzielności w sztuce

        6 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedstawiających kolejne etapy rozwoju sztuki polskiej od drugiej połowy XIX wieku do współczesności. Bogaty materiał ikonograficzny obejmujący malarstwo, rzeźbę, grafikę, architekturę i sztukę użytkową.

        Nr 76, 77

        14. Polska w ogniu. Katyń

        2 filmy dokumentalne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedstawiające historię polskich oficerów uwięzionych w radzieckich obozach jenieckich, a następnie zamordowanych w obozach w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku.                                                       Nr  264

        

        15. Robinsonowie

        13 programów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujących zbliżony do rzeczywistości obraz ludzi epoki kamienia, pełnych inwencji, w optymalny sposób rozwiązujących swoje problemy egzystencji.

        Nr 35, 36

        16. Romantyczne podróże do Polski

        9 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących dziedzictwo kulturowe: Wielkopolski, Kujaw, Śląska i regionów historycznych Litwy.

        Nr 252

        17. Sarmacja czyli Polska

        3 wideofilmy dla szkół ponadgimnazjalnych próbują ukazać główne aspekty sarmackiego modelu życia: wolność polityczną, religijność i rodzinny dom.

        Nr 82, 83

        18. Sensacje XX wieku

        22 programy telewizyjne Bogusława Wołoszańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, które przedstawiają historię XX wieku nieznaną z podręczników.  Nr 149, 150, 151

        19. Słowianie

        6 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych przedstawiących kulturę Słowian na podstawie znalezisk archeologicznych i etnograficznych oraz ekspozycję skansenów.

        Nr 42, 43

        20. Solidarność : jak zerwaliśmy żelazną kurtynę

        Nr 219, 220

        21. Spotkania z Unią Europejską

        12 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych dotyczy podstawowych informacji o Unii Europejskiej.

        Nr 117, 118

        22. "...Swego nie znacie" - katalog zabytków

        19 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze dokumentalnym, które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce.

        Tematy audycji telewizyjnych: Chotyniec, Dębno Podhalańskie, Gidle. Kościół św. Magdaleny, Gosprzydowa, Grabień koło Wielunia, Grywałd, Haczów, Harklowa, Kadłub koło Wielunia, Kampinos, Krempna, Przydonica, Łaszew koło Wielunia, Łopuszna, Mogiła. Kościół św. Bartłomieja, Mogiła. Opactwo Cystersów, Mnichów, Koniecpol, Popowice koło Wielunia

        Nr 242

        23. "...Swego nie znacie" - katalog zabytków

        17 filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze dokumentalnym, które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce.
        Tematy audycji telewizyjnych: Posada Rybotycka, Pińczów. Kościół Paulinów, Radruż, Pińczów. Kościół Reformatów, Sękowa, Szalowa, Rzeszów. Kościół Pijarów, Ulucz, Wielgomłyny, Gidle. Kościół Dominikanów, Biecz. Fara, Bliznę koło Brzozowa, Świdnik. Dwór, Wiśnicz Nowy. Fara, Wierzbie koło Wielunia, Wieluń. Kościół Bernardynek, Gaszyn koło Wielunia                                                                                            Nr  243

        24. Tu jest ojczyzna

        12 wideofilmów dla gimnazjów obrazujących dziedzictwo kulturowe różnych regionów Polski. Ukazują ich specyfikę geograficzną, etnograficzną i kulturową.

        Nr 86, 87

        25. Wielka historia małych miast

        5 filmowych monografii polskich miast dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których przeszłość związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi. (Władysławowo, Puck, Chęciny, Frombork, Pszczyna)

        Nr 240

        26. Wielka historia małych miast

        5 filmowych monografii polskich miast dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których przeszłość związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi. Filmy pokazują znaczące fakty z przeszłości miast i regionów, od początków ich dziejów do współczesności. Autorzy filmów zapoznają widzów z cennymi pamiątkami kultury materialnej i duchowej, pokazują kariery dawnych mieszkańców, z których wielu stało się bohaterami narodowej historii. (Nowy Targ, Brodnica, Łowicz, Cieszyn, Niemcza)

         

        Nr 241

        27. Wokanda historii

        5 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących kontrowersyjne postacie historyczne.

        Tematy audycji telewizyjnych: Maurycy Mochnacki (1803-1834), Wielki książę Konstanty (1779-1831), Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846), Wincenty Krasiński (1782-1858), Aleksander Wielopolski (1803-1877)

        Nr 50, 51

        28. Zbrodnia katyńska

        Próba monografii zbrodni, która najboleśniej dotknęła Polaków. Kto i dlaczego zamordował elitę polskiej armii? Los 25 tys. Polaków wziętych do niewoli uwięzionych na terenie ZSRR w 1939 r.

        Nr. 211

        29. Z lamusa techniki

        14 filmów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, stanowiących źródło wiedzy o rozwoju techniki i technologii na świecie i w Polsce.

        Nr 60, 61

        do góry

        IV. EDUKACJA

        1. Ach, te okienka

        8 wideofilmów dla gimnazjów tworzących opowiadanie o podstawowych funkcjach programu Word bliskie dziecięcej wyobrażni, wzbogacone animacją komputerową i rozbudowanymi wątkami fabularnymi. Główny bohater- tata postanawia wpoić swoim dzieciom nawyk korzystania ze zdobyczy współczesnej technologii.

        132, 133

        2. Edukacja na odległość

        11 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych ukazujących różne formy i sposoby edukacji na odległość w Belgii, Holandii, RFN i Wielkiej Brytanii.

        Nr 11, 12, 164, 165

        3. Edukacja nowego wieku

        10 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych stanowi przegląd nowych technologii kształcenia stosowanych w edukacji na odległość w krajach europejskich i USA.

        Nr 156, 157

        4. Europa na wynos

        10 reportaży dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych prezentujących założenia, możliwości i efekty edukacyjnych programów Unii Europejskiej: "Młodzież", "Leonardo da Vinci" i "Sokrates". W audycjach praktyczne przykłady procedur opracowania projektów.

        Nr 285

        5 Ginące zawody

        11 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujących dawną kulturę materialną i zanikające już zawody.

        Nr 13, 14

        6. Inna szkoła. Szkoły integracyjne

        11 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych prezentujących m.in. doświadczenia Szkoły Podstawowej im. R. Waltenberga w Warszawie. Pokazują także osiągnięcia szkół integracyjnych funkcjonujących m.in. w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bogatyni, Częstochowie, Dębicy, Elblągu, Gdańsku, Olkuszu, Zielonej Górze.

        Nr 147, 148

        7. Jak znaleźć dobrą pracę

        12 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych przedstawiających najważniejsze problemy, przed którymi stają ludzie pozbawieni pracy, niezadowoleni z niej lub pragnący ją zmienić, a także młodzi, którym po szkole nie udało się znaleźć zatrudnienia.

        Nr 135, 136

        8. Jest robota

        6 poradnikowych filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o sposobach kreatywnego i aktywnego poszukiwania pracy zgodnej z zainteresowaniami i wykształceniem.

         

        Nr 277

        9. Pierwsze kroki pod koszem

        12 wideofilmów wprowadzających krok po kroku w tajniki opanowania sztuki gry w koszykówkę, zaczynając od rzutu do kosza na jedno i dwa tempa, poprzez szkolenie techniki rzutu w biegu, nauki kozłowania, chwytów i podań, doskonalenia elementów obrony indywidualnej i zespołowej oraz działań atakujących, aż do opanowania czterech głównych typów taktyki pomagających wygrać.

        Nr 74, 75

        10. Szkoły za oceanem. Cz. 1

        6 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych ukazujących to, co w szkołach w Stanach Zjednoczonych jest specyficznie amerykańskie, czym się one różnią od szkoły polskiej, ale również francuskiej czy niemieckiej, a także - sposoby rozwiązywania problemów, które okazują się wspólne dla szkół po obu stronach oceanu

        Nr 48, 49

        11. Szkoły za oceanem - Internet na Antypodach

        10 wideofilmów ukazuje edukacyjne zastosowania nowych technologii przekazu informacji i sposoby wykorzystania światowej sieci Internetu w realizacji programów kształcena, a zwłaszcza nauczania na odległość.

        Nr 158, 159

        12. Sztuka przekonywania

        10 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których autorzy przekonują, że każdy może zostać dobrym mówcą i uczą, jak dojść do perfekcji w tym względzie.

        Nr 80, 81

        13. Who are you. The funny world of words

        63 wideofilmy serii WHO ARE YOU? i 21 trzyminutowych sekwencji serii THE FUNNY WORLD OF WORDS adresowane są do uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest nauka przez zabawę, co uzupełnia "szkolno-podręcznikową" edukację o element rozrywki. Naturalność dialogu prowadzonego przez angielskich autorów sprawia, że młodzi widzowie obok opanowania znacznej liczby niezbędnych do komunikowania się słówek mają szansę ćwiczyć poprawną wymowę i wzory właściwej angielskiej intonacji. Seria WHO ARE YOU jest przeznaczona dla uczniów średniozaawansowanych, THE FUNNY WORLD OF WORDS może służyć rozszerzeniu angielskiego słownictwa w starszych klasach szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i liceum profilowanym.

        Nr 119, 120

        14. Zawodowy list gończy : bez ograniczeń

        10 audycji dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych pokazujących możliwości ustawicznego zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji w szkołach dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

        Nr 236, 237, 238

        15. Zawodowy list gończy : od lat 16

        10 audycji dla gimnazjów przedstawiających ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu gimnazjum.

        Nr 230, 231, 232

        16. Zawodowy list gończy : od lat 18

        10 audycji dla szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych przedstawiających kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych.

        Nr 230, 231, 232

        

        V. SZTUKA

        1. Co jest grane

        22 "lekcje" gry na instrumentach elektronicznych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

                                                                                                                                   Nr 7, 8

        2. Gitarowe ABC

        10 niekonwencjonalnych programów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

        Nr 272

        

        3. Gitarowe ABC. Harmonijka ustna i blues

        10 programów edukacyjnych dla początkujących i średnio zaawansowanych fanów harmonijki. Stronę merytoryczną opracował Sławomir Wierzcholski - wirtuoz i autor dwóch podręczników do nauki gry na harmonijce ustnej, a przy tym lider popularnego zespołu "Nocna Zmiana Bluesa". Wierzcholskiemu towarzyszy Leszek Cichoński, który akompaniuje mu na gitarze i "przepytuje" mistrza, tak aby odpowiedzi rozwiały wątpliwości najbardziej dociekliwych. Programy prowadzone są w "luźny" i dowcipny sposób - bawią i uczą.                              Nr 145, 146

        4. Język filmu

        12 programów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o kulisach tworzenia filmu i tajnikach filmowania. Znakomici polscy filmowcy, na podstawie scen z najsłynniejszych dzieł polskiego i zagranicznego kina ujawniają, jakim językiem mówi film.

        Nr 93, 94, 160, 161

        5. Język filmu

        12 niezwykłych spotkań z aktorami, twórcami fascynujących bohaterów, kreatorami przestrzeni filmowych, znawcami tajników dramaturgii i narracji muzycznej.

        Nr 274

        6. Kształty muzyki

        12 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych mających wykształcić w słuchaczu przekonanie, że muzyka posługuje się dźwiękiem nie po to, aby oddać obraz, treść literacką, wyraz emocjonalny czy wyraz poetycki utworu; że nie jest jej celem stać się "łamigłówką" dla wykonawcy i słuchacza.

        Nr 95, 96, 205, 206

        7. Rysuj z nami

        51 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest próbą opanowania zasad i umiejętności rysowania. Rady i przepisy jak zacząć rysować, jak patrzeć na świat oczami rysownika, jak utrwalić różne modele rysunkowe, jak je zakomponować i pokazać w przestrzeni.

         

        Nr 37, 38, 39

        8. Sztuka chóralnego śpiewu

        6 programów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez prof. Stefana Stuligrosza - dyrektora artystycznego Chóru Chłopięcego i Męskiego Poznańskie Słowiki.

         

        Nr 133, 134

        9. Wszystko jest muzyką. Cz. 1

        8 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych obrazujących historię muzyki od średniowiecza do późnego klasycyzmu.

        Tematy audycji telewizyjnych: Średniowiecze, Renesans, Wczesny barok, Jan Sebastian Bach, Późny barok, Wczesny klasycyzm, Klasycyzm, Ludwig van Beethoven

        Nr 52, 53

        10. Wszystko jest muzyką. Cz. 2

        8 wideofilmów dla szkół ponadgimnazjalnych obrazujących historię muzyki od wczesnego romantyzmu po współczesność.

        Tematy audycji telewizyjnych: Wczesny romantyzm, Wirtuozi fortepianu i skrzypiec, Niemiecki romantyzm, Programowość w muzyce XIX wieku, Szkoły narodowe, Muzyka rosyjska, Opera włoska XIX wieku, Muzyczna Europa

        Nr 54, 55

        11. WWW.MEDIA.SPOKO

        8 telewizyjnych audycji dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących wiedzę na temat mediów elektronicznych: radia, telewizji, Internetu, przekazu wideo.

        Nr 249

        do góry

        VI. NAUKA, TECHNIKA

        1. Czym jest...

        10 edukacyjnych filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjaśniających dawne i współczesne definicje takich pojęć z dziedziny fizyki, jak: materia, grawitacja, elektromagnetyzm.

        Nr 91, 92

        2. Czym jest... od Platona do Newtona

        10 edukacyjnych filmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjaśniających dawne i współczesne definicje takich pojęć z dziedziny fizyki, jak: materia, grawitacja, elektromagnetyzm.

        Nr 282

        3. Drogą, dróżką, ścieżynką

        10 programów dla szkół podstawowych i gimnazjów o tematyce ukierunkowanej na przekazywanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach.

        Nr 141, 142

        4. Łyk matematyki

        16 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych obrazujących matematykę poprzez ciekawostki, niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania problemów, anegdoty, inscenizacje wydarzeń historycznych, oryginalne skojarzenia myślowe.

        Nr 72, 73

        5. Od Platona i Newtona

        6 filmów dla gimnazjów o charakterze widowiska popularnonaukowego. Audycje pokazują historię fizyki, prezentują ciekawe doświadczenia.

        Nr  245

        6. Rap na drodze

        10 wideofilmów dla szkół podstawowych związanych z wprowadzeniem do szkół obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego.

        Nr 143, 144

        7. Tajniki matematyki

        12 widowisk z elementami inscenizacji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których prezentowane są różne zjawiska przez pryzmat matematyki.

                                                                                                                                       Nr 244

                                                                do góry

         

        VII. PRZYRODA

        1. Eko-lego

        12 filmów dla szkół podstawowych i gimnazjów obrazujących przyrodę i ludzi oraz ich wzajemne uwarunkowania, a także skomplikowane związki przyczynowo-skutkowe rządzące naturą.

        Nr 15, 16

        2. Jajko Kolumba

        6 wideofilmów popularyzujących takie dziedziny nauk, jak: genetyka, fizyka, chemia, astronomia. Przedstawiają one różne punkty widzenia, spory o metody i interpretacje wyników badań.

        Nr 125, 126

        3. Kuchnia cz. 1

        20 filmów dla gimnazjów prezentuje wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych zachodzących przy różnych czynnościach w kuchni.

        Tematy audycji telewizyjnych: Pranie, Herbata, Dlaczego więdną rośliny?, Światło, Gra w kolory, Twarde powietrze, Lampki choinkowe. Skąd płynie prąd?, Pali się, Jak przetkać zlew?, Kryształy wokół nas, Hydraulicy, Cuda w zlewie, Historia świecy, Foto, Cuda w... zlewie (cd.), Jak biegnie światło?, Rozmowa z cieniem, Dlaczego czajnik śpiewa?, Wybuch w garnku

        Nr 21, 22

        4. Kuchnia cz. 2

        11 popularnonaukowych wideofilmów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgiminazjalnych uzupełnia i przybliża szkolną wiedzę z fizyki i podstaw techniki. Programy są poświęcone podstawowym prawom fizyki - elektryczności, mechanice, mechanice płynów, budowie materii, a także chemii w domu - biologii mleka, hydraulice itp.
         

        Nr 121, 122

        5. Mała, wielka, niebieska kula

        13 opowieści filmowych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o najbliższym otoczeniu Ziemi jako planety i jej budowie geologicznej - jeziorach, oceanach i morzach, rozpadlinach i górach, lodowcach i pustyniach.                                                                         Nr 23, 24

        6.Moja mała Polska

        Moja Mała Polska : Moja Mała Droga

        Film chce przywrócić poczucie uroku naturalnego krajobrazu z polskimi drożynami, ścieżynkami i alejami przydrożnymi. Jest także wstępem do dyskusji o stylu pokonywania odległości przez człowieka.

        Nr 107, 108

        Moja Mała Polska : Moja Mała Historia

        Audycja służy jako komentarz i instruktaż do lekcji, podczas której odtwarzanie historii krajobrazu powinno odbywać się na przykładzie wybranym z różnych dostępnych „widoków”. Może to być panorama z wieży kościelnej, wzgórza lub wysokiej skarpy nadrzecznej. Nasuwają się pytania o dopuszczalną głębię przekształcenia środowiska przez człowieka.

        Nr 111, 112

        Moja Mała Polska : Moja Mała Rzeka

        Jest to część cyku poświęcona rzece - nie tylko jako płynącej wodzie ale jako wielkiemu żywemu organizmowi. Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: z czego składa się rzeka?, skąd się bierze woda w rzece? czy kiedy znów będziemy pili wodę z rzeki.

        Nr 105, 106

        Moja Mała Polska : Moje Małe Bezkrwawe Safari

        Całość filmu dotyczy potrzeby ochrony bioróżnorodności w warunkach rodziny oraz dostępności miejsc do życia dla innych niż człowiek istot. Nasuwa się refleksja czy dom jest tylko dla nas? A ogród? A szosa?                                                                                           Nr 113, 114

        Moja Mała Polska : Moje Małe Domy

        Film dotyczy rozmiarów i wyposażeń naszych mieszkań, a przede wszystkim stopnia uszczuplenia zasobów środowiska w czasie budowy domu i jego energooszczędnej eksploatacji.

        Nr  109, 110

        7. Na żywioł

        8 filmów dla szkół podstawowych pokazujących żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko przyrodnicze.

        Nr 239

        8. Piąta pora roku

        10 audycji dla szkół podstawowych i gimnazjów, w których przedstawiono życie wybranych organizmów roślinnych i zwierzęcych, zasiedlających środowiska lądowe i wodne.

        Nr 270

        

        9. Przez Karpaty

        5 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o karpackich urokach i osobliwościach.

        Tematy audycji telewizyjnych: Mała Fatra, Dolina środkowego Wagu, Strażowskie Wierchy, Małe Karpaty

        Nr 278

        10. Przez Karpaty

        6 wideofilmów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o karpackich urokach i osobliwościach.

        Tematy audycji telewizyjnych: Niskie Tatry, Słowacki Kras, Historia górnictwa w centralnej Słowacji, Wulkanity centralnej Słowacji, Wulkanity wschodniej Słowacji, Cerowe Wierchy

        Nr  279

        11. Ptakolub

        11 filmów dla szkół podstawowych i gimnazjów o skrzydlatych współmieszkańcach Ziemi, swobodnie unoszących się w powietrzu.

        Nr 266

        12. Ścieżki z raju

        10 wideofilmów dla szkół podstawowych i gimnazjów ukazujących, na przykładzie badań archeologicznych i antropologicznych ewolucję człowieka.

                                                                                                                               Nr 166, 167

        13. Taki pejzaż. Cz. 1.

            17 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujących różne regiony Polski, ich dzieje geologiczne od czasów najdawniejszych po współczesność: historię powstania Bałtyku i procesy rozgrywające się w jego strefie brzegowej, historię i budowę geologiczną Karkonoszy i Gór Stołowych, budowę geologiczną Tatr, historię geologiczną Mazowsza, wody podziemne.

            Nr  56, 67

        14. Taki pejzaż. Cz. 2.

            17 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych ukazujących krajobraz geologiczny Jury Wieluńsko-Krakowskiej, historię geologiczną krainy Wielkich Jezior Mazurskich, przełomy Wisły, historię i budowę geologiczną Gór Świętokrzyskich, krajobraz geologiczny Warmii.

                                           Nr  58,59

        15. Taki pejzaż. Cz. 3.

        12 filmów dla szkół ponadgimnazjalnych ukazujących budowę i historię geologiczną różnych regionów Polski.

        Nr 207, 208

        16. Wyprawy z Azymutem

            Wideofilmy dla szkół podstawowych. 10 wirtualnych wędrówek przez Tatry, Sudety, Wyżynę Lubelską i Małopolską, aż po brzegi Bałtyku.

            Nr  265

        

        

        WIDEOTEKA REFORMY EDUKACJI

        1. Filozofia zmiany

        Nr 199

        2. Finansowanie oświaty

        Nr 201

        3. Kształcenie w nowym ustroju

        Nr 198

        4. Nauczyciele - awans zawodowy

        Nr 200

        5. Oświatowe informacje

        Nr 170-177

        6. Prezentacje

        Nr 194, 195, 196, 197

        7. Szkolnictwo wyższe

        Nr 202

        Koniec strony