Patroni Roku

Patroni Roku 2024

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024:

 • Rokiem Marka Hłaski w 90. rocznicę urodzin

  Marek Hłasko był wybitnym prozaikiem i autorem scenariuszy filmowych. Do jego dorobku literackiego należą takie dzieła jak „Baza Sokołowska”, zbiór opowiadań „Pierwszy krok w chmurach”, „Drugie zabicie psa” czy „Piękni dwudziestoletni”. Na podstawie prozy Hłaski powstały m.in. filmy „Zbieg” Stanisława Jędryki czy „Baza ludzi umarłych” Czesława Petelskiego. Jak podkreślili posłowie w uchwale, pisarz potrafił „nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną, dzięki czemu jego twórczość ma wymowę uniwersalną”. Marek Hłasko „swą bezkompromisową postawą, także wobec komunistycznej rzeczywistości, przyciągał do siebie pokolenia w różnych zakątkach świata” – głosi treść dokumentu. W 2024 r. przypada 90. rocznica urodzin Marka Hłaski.
 • Rokiem Abp Antoniego Baraniaka w 120. rocznicę urodzin

Abp Antoni Baraniak, salezjanin, doktor prawa kanonicznego, przed II wojną światową był sekretarzem prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Podczas wojny razem z nim znalazł się na uchodźstwie, a w 1945 r. powrócił do Polski. We wrześniu 1953 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki jako jeden z najbardziej zaufanych współpracowników kard. Stefana Wyszyńskiego. Był torturowany w areszcie przy ul. Rakowieckiej – w ten sposób komuniści chcieli wymusić na nim zeznania obciążające prymasa. „Mimo okrutnych tortur pozostał wierny — nic zdradził Kościoła, Prymasa Tysiąclecia ani Polski” – podkreślił Sejm w uchwale. Wolność odzyskał w 1956 r., od 1957 r. był arcybiskupem metropolitą poznańskim, uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. W 2024 r. przypada 120. rocznica urodzin abp. Baraniaka.

 • Rokiem Romualda Traugutta w 160. rocznicę śmierci

W roku 2024 przypada 160. rocznica śmierci Romualda Traugutta — dyktatora Powstania Styczniowego, wielkiego patrioty, który oddal życie, walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości” – napisali posłowie w podjętej przez Sejm uchwale. Ten były żołnierz armii rosyjskiej po wybuchu Powstania Styczniowego objął dowództwo nad jednym z oddziałów powstańczych i wyróżnił się kilkoma zwycięskimi potyczkami z wojskami rosyjskimi. Z rąk Rządu Narodowego otrzymał awans na stopień generała i funkcję komisarza wojennego na Galicję wraz z poleceniem odbycia misji dyplomatycznej do Francji, gdzie zabiegał o interwencję państw zachodnich. 17 października objął funkcję dyktatora Powstania. „W swojej działalności Romuald Traugutt kładł szczególny nacisk na finanse, wojsko oraz sprawę chłopską” – podkreślili posłowie. Aresztowany przez Rosjan w kwietniu 1864 r., a 5 sierpnia tego samego roku na stokach warszawskiej Cytadeli został powieszony wraz z członkami i pracownikami Rządu Narodowego

 • Rokiem Wincentego Witosa w 150. rocznicę urodzin 

W 2024 r. obchodzić będziemy 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera, „wybitnego męża stanu, państwowca, działacza samorządowego i przywódcy ruchu ludowego”, jak podkreślono w uchwale. Posłowie zaznaczyli, że ten urodzony w Wierzchosławicach polityk „dzięki uporowi i samokształceniu doszedł do najwyższych godności w ruchu ludowym i państwie”. W 1920 r., gdy Armia Czerwona stała na przedpolach Warszawy, Rząd Obrony Narodowej pod kierownictwem Witosa „podjął dramatyczne wysiłki, które zaowocowały odrzuceniem bolszewików spod stolicy i rozpoczęciem odwrotu Armii Czerwonej”. W uchwale przypomniano też, że podczas zamachu majowego, gdy Witos po raz trzeci pełnił funkcję premiera, złożona przez niego dymisja rządu doprowadziła do przerwania walk i zapobiegła wojnie domowej. Po skazaniu w procesie brzeskim w latach 30., udał się na emigrację do Czechosłowacji, skąd wrócił na krótko przed wybuchem II wojny światowej. W ustawie z 2017 r. Wincenty Witos został włączony w poczet Ojców Niepodległości RP.

 • Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego w 130. rocznicę urodzin

Urodzony przed 130 laty w Drohobyczu na Podlasiu Kazimierz Wierzyński, w młodości zaangażowany w konspirację niepodległościową, pod koniec I wojny światowej, po wyjściu z niewoli rosyjskiej podjął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Właściwym debiutem literackim Wierzyńskiego był wydany w 1919 r. tom wierszy „Wiosna i wino". Był jednym z twórców grupy literackiej Skamander. Wpływ na jego twórczość miała pasja sportowa, w 1928 r. za tom „Laur olimpijski" otrzymał złoty medal na konkursie literackim igrzysk w Amsterdamie. W późniejszych latach w swej twórczości odnosił się do losów Ojczyzny. Po wojnie pozostał na uchodźstwie, mieszkał w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie tworzył poezję, prozę, ale też felietony i recenzje. Upominał się o prawdę o zbrodni katyńskiej.

 • Rokiem Melchiora Wańkowicza w 50. rocznicę śmierci

Melchior Wańkowicz - reportażysta i pisarz - był jednym z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii. Nazywany ojcem reportażu, wypełniał znakomicie to, co składa się na misję dziennikarską: opisując rzetelnie rzeczywistość służyć wspólnocie” – stwierdził Sejm w podjętej uchwale. „Pisząc ‘Sztafetę’, ‘Dzieje rodziny Korzeniowskich’, ‘Westerplatte’ czy ‘Bitwę o Monte Cassino’, miał świadomość, że czyni to zarówno dla współczesnych, jak i dla potomnych” – dodali posłowie. W okresie międzywojennym Wańkowicz założył i kierował wydawnictwem „Rój", publikował m.in. innymi w „Kurierze Warszawskim", „Wiadomościach Literackich" i „Kurierze Porannym". „Największy pomnik bohaterstwu polskich żołnierzy Wańkowicz wystawił w trzytomowym dziele ‘Bitwa o Monte Cassino’” – podkreślili posłowie. Do Polski powrócił w 1957 r. na fali „odwilży”. Podpisanie „Listu 34” w proteście przeciwko polityce kulturalnej PRL spowodowało, że stał się ofiarą nagonki i został skazany na trzy lata więzienia. W areszcie spędził w areszcie pięć tygodni – wobec powszechnego oburzenia władze komunistyczne musiały wstrzymać wykonanie wyroku.  „W 50. rocznicę od jego odejścia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza — niepokornego, odważnego, wnikliwego dziennikarza, pisarza i reportażysty, będącego wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa” – napisali posłowie.

 • Rokiem Zygmunta Fortunata Miłkowskiego w 200. rocznicę urodzin

W 2024 r. minie 200 lat od urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego, znanego pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż „żołnierza i pisarza, wytrwałego działacza niepodległościowego, twórcy idei obrony czynnej i skarbu narodowego”. Urodzony na Podolu, uczył się i studiował w Odessie i Kijowie, gdzie organizował konspirację niepodległościową. Walczył w Powstaniu Styczniowym, a po jego upadku przebywał i działał we Francji, a następnie w Szwajcarii. W opublikowanym w 1887 r. tekście „Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym", ostrej krytyce poddał bierną obronę i politykę ugody z zaborcami, postulując przygotowywanie się do walki zbrojnej i gromadzenie w tym celu niezbędnych środków – skarbu narodowego. Był współtwórcą założonej w Zurychu tajnej organizacji Liga Polska, której program zakładał odbudowę Polski jako demokratycznej republiki. Po przejęciu władzy w organizacji przez narodowych demokratów z Romanem Dmowskim na czele i przekształceniu w Ligę Narodową. Pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż napisał 80 powieści.

 • Rokiem rodziny Ulmów w 80. rocznicę zamordowania przez żandarmerię niemiecką

W marcu 2024 r. przypada 80. rocznica zamordowania przez żandarmerię niemiecką rodziny Ulmów, która ukrywała mieszkających w okolicy Żydów. Józef Ulma i Wiktoria z domu Niemczak urodzili się i mieszkali w Markowej na Podkarpaciu, gdzie byli znanymi i lubianymi społecznikami. „W 1935 roku zawarli związek małżeński, a wkrótce doczekali się licznego potomstwa: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi, a kolejne dziecko miało przyjść na świat na wiosnę 1944 roku” – czytamy w uchwale Sejmu. Prawdopodobnie od grudnia 1942 roku Ulmowie ukrywali Żydów z trzech rodzin: Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów. „Jakie motywy kierowały Ulmami? Była to bezinteresowna miłość bliźniego” – podkreślił Sejm. Cała rodzina Ulmów i ukrywani przez nich Żydzi zostali zamordowani 24 marca 1944 r. przez niemieckich żandarmów. „Rodzina Ulmów należy do licznego grona bohaterskich Polaków, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów skazanych przez Niemców na zagładę” - podkreślił Sejm w uchwale. Od 2016 r. w Markowej działa Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, a od 2018 roku obchodzony jest, ustawiony przez Sejm i Senat, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

 • Rokiem Polskich Olimpijczyków w 100-lecie VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

27 lipca 1924 r., na VIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, drużyna kolarzy torowych w składzie: Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk zdobyła srebrny medal. Tego samego dnia brąz w konkursie skoków wywalczył Adam Królikiewicz na koniu Picador. Były to pierwsze medale olimpijskie zdobyte przez polskich sportowców. W 100-lecie tego wydarzenia Sejm ogłosił 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków. Jak wspomnieli posłowie w uchwale, pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski wywalczyła w 1928 r. w Amsterdamie dyskobolka Halina Konopacka. W zimowych igrzyskach pierwszym polskim medalistą był Franciszek Gąsienica-Groń, który w 1956 r. we włoskiej Cortinie d'Ampezzo wywalczył brąz w kombinacji norweskiej, zaś pierwszy złoty medal zdobył skoczek narciarski Wojciech Fortuna w 1972 r. w Sapporo. Jak przypomniał Sejm w uchwale, dotychczas w 23 letnich i 24 zimowych igrzyskach olimpijskich wystąpiło łącznie 3 012 polskich sportowców, którzy łącznie zdobyli 321 medali: 79 złotych, 96 srebrnych i 146 brązowych. „W uznaniu zasług i wyjątkowego znaczenia występów polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, w 100-lecie zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków” – stwierdzili posłowie w przyjętym dokumencie.

Patroni roku 2024 ustanowieni przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uchwały Senatu przyjętej 7 września 2023 r.: 

senat

 • Witold Gombrowicz

120 lat temu, 4 sierpnia 1904 r., w Małoszycach pod Ostrowcem Świętokrzyskim urodził się Witold Gombrowicz, prozaik, dramaturg, eseista, autor „Ferdydurke”, „Transatlantyku”, „Iwony, księżniczki Burgunda” oraz „Dzienników”.Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza. „Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału”.

 • Czesław Miłosz

20 lat temu, 14 sierpnia 2004 r., w Krakowie zmarł laureat literackiego Nobla z 1980 r., poeta, prozaik i eseista Czesław Miłosz, autor m.in. „Zniewolonego umysłu”, „Rodzinnej Europy”, „Pieska przydrożnego”, i „Traktatu moralnego”.

„Jego dzieło to jedno z najbardziej znaczących zjawisk światowej literatury. O wadze twórczości Czesława Miłosza świadczą nagrody, wśród nich Nagroda Nobla w dziedzinie literatury przyznana w 1980 roku, oraz najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku twórczego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza”.

 • Wincenty Witos

150 lat temu, 21 stycznia 1874 r., w Wierzchosławicach koło Tarnowa urodził się Wincenty Witos, przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP, między innymi w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., po II wojnie światowej moralny symbol sprzeciwu wobec wprowadzenia rządów komunistycznych. W 1922 r. odznaczony został Orderem Orła Białego.

„Polityczne motto swoich działań Wincenty Witos zawarł w słowach: „Kiedy nie było Polski niepodległej - dążyć do niej, gdy przyszła - pracować dla niej, a gdy była w potrzebie - bronić jej”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. włączył Wincentego Witosa w poczet Ojców Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” - głosi uchwała Sejmu RP z 28 lipca 2023 r. ustanawiająca rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa. Uchwałę ustanawiającą rok Wincentego Witosa przyjął także Senat.

 • Władysław Zamoyski

100 lat temu, 3 października 1924 r., zmarł hrabia Władysław Zamoyski, działacz społeczny, polityk emigracyjny, fundator Zakładów Kórnickich, członek założyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie, właściciel dóbr zakopiańskich, między innymi Morskiego Oka. Dzięki jego wysiłkom w 1902 r. austriacki trybunał arbitrażowy przyznał największe jezioro Tatr stronie polskiej.

„W uznaniu wielkich zasług i życia oddanego w całości Narodowi Polskiemu, które również dziś stanowią wzór nowoczesnej patriotycznej postawy i poświęcenia dla dobra wspólnego, w setną rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego.

 • Rok Edukacji Ekonomicznej

100 lat temu, 11 stycznia 1924 r. Sejm uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, której autorem był premier i minister skarbu Władysław Grabski. W ciągu niemal dwóch lat funkcjonowania rządu Grabskiego udało się ustabilizować walutę, zwalczyć hiperinflację i doprowadzić do uporządkowania systemu bankowego.

W celu uczczenia tej rocznicy, stulecia wprowadzenia polskiego złotego, stulecia powstania Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz stulecia wydania powieści edukacyjnej dla młodzieży Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”, Senat ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej. „Kierując się słowami Władysława Grabskiego: ‘Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego’, chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym”.

 

Patroni Roku 2023

Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski to patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP.

Na 52. posiedzeniu Senat RP, 29 listopada 2022 r. podjął uchwały o ustanowieniu roku 2023 rokiem: Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

patroni

                               Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2023

Patroni Roku 2022

Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022. Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2022

 

Patroni Roku 2021

Dn. 27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów Roku 2021 : kardynała  Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida; Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewiczaoraz Rokiem Konstytucji 3 Maja. Źródło:sejm.gov.pl .

 Krzysztof Kamil Baczyński.small

 Krzysztof Kamil Baczyński

   Źródło:sejm.gov.pl

 1. Krzysztof Kamil BACZYŃSKI (urodzony 22 stycznia 1921 r., zmarł 4 sierpnia 1944 r.)  - poeta i przedstawiciel tzw. pokolenia Kolumbów. Wiersze zaczął pisać już jako uczeń gimnazjum. W okresie wojny (1942-1943) studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto pracował dorywczo na budowie, przy składzie węgla oraz w Zakładach Sanitarnych. Ożenił się w czerwcu 1942 r. z Barbarą Drapczyńską, studentką polonistyki. W okresie wojny brał udział w wielu akcjach sabotażowych wobec okupanta.

Twórczość wojenna poety to 5 tomików poezji: "Zamknięty echem" ( 1940), "Dwie miłości" (1940), "Wiersze wybrane" (1942) i "Arkusz poetycki nr 1" (1944). Poeta zginął 4 sierpnia w Powstaniu Warszawskim, w okolicy Placu Teatralnego. 1 września zginęła jego żona. Krzysztof Kamil Baczyński uważany jest za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. W 2021 roku przypada 100 rocznica  jego urodzin. Źródła: https://dzieje.pl/    https://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-kamil-baczynski.

Zobacz też: Krzysztof Kamil Baczyński : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (opracowana na podstawie zbiorów BPP Filii w Opocznie).

 Stanisław Lem.small

  Stanisław Lem

  Źródło:sejm.gov.pl

2. Stanisław LEM (urodzony 12 września 1921 r. we Lwowie, zmarł 27 marca 2006 r.) - pisarz, który uważany jest za najwybitniejszego reprezantanta polskiej fantastyki. Jego powieści i opowiadania zaliczane są do kanonu literatury światowej. Przetłumaczono je na ponad 40 języków i wydano w nakładzie 30 millionów egzemplarzy (we wrześniu przypada 100 rocznica urodzin tego wybitnego twórcy). Stanisław Lem,  w 1940 r. rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, które ukończył dopiero w Krakowie. Kiedy był po pierwszym roku studiów, we Lwowie pojawili się Niemcy. W czasie wojny autor pracował jako mechanik i spawacz w garażach niemieckiej firmy Rohstofferfassung. Ponadto działał aktywnie w ruchu oporu. Po włączeniu Lwowa do Związku Radzieckiego, cała rodzina pisarza przeniosła się do Krakowa. Początkowo swoje opowiadania i wiersze publikował w prasie.

Twórczóść Lema stanowią m.in.: trylogia "Czas nieutracony", powieść "Człowiek z Marsa" , powieść z gatunku science-fiction "Wizja lokalna" opowiadania fantastycznonaukowe, tj. "Dzienniki gwiazdowe", Cyberiada”, „Solaris”  „Bajki robotów”, "Opowieść o pilocie Pirxie" . Utwory Lema były wielokrotnie przenoszone na ekran.  Do  filmowych adaptacji utworów,  autor odnosił się z pewnym krytycyzmem.

Pisarz zmarł w Krakowie w wieku 84 lata. Źródła: sejm.gov.pl     https://dzieje.pl/postacie/stanislaw-lem-1921-2006.

Zob. też : Stanisław Lem : bibliografia podmotowo-przedmiotowa   (opracowana na podstawie zbiorów BPP Filii w Opocznie).

  Cyprian Kamil Norwid.small 

 Cyprian Kamil Norwid

   Źródło: sejm.gov.pl

3. Cyprian Kamil NORWID (urodzony 24 września 1891 r. w Laskowo-Głuchy, pod Radzyminem, zmarł 23 maja 1883 r.w Paryżu ) - poeta, prozaik, dramatopisarz, artysta sztuk pięknych. Młodość swoją spędził w Warszawie, gdzie studiował malarstwo.  Pisarz dużo podróżował. W 1842 r. wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch. W Berlinie był aresztowany (1846) i uwięziony (za kontakty z emisariuszami polskiego ruchu niepodległościowego). Wtedy zaczęły się też jego problemy ze zdrowiem. Z Berlina udał się do Brukseli, a następnie do Rzymu. W czasie pobytu za granicą utrzymywał przyjacielskie stosunki: z Zygmuntem Krasińskim, z przedstawicielami polskiej  emigracji, tj.  Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem oraz Juliuszem Słowackim. Zawód miłosny i braki finansowe spowodowały, że Norwid wyjechał do Ameryki. W Nowym Jorku utrzymywał się z pracy jako rysownik i rzeźbiarz. Problemy finansowe i zdrowotne (ze słuchem i wzrokiem) spowodowały, że autor powrócił do Francji, gdzie zamieszkał w przytułku dla ubogich i polskich weteranów.  Zmarł w 1888 roku w Paryżu; zwłoki jego zostały przeniesione na polski cmentarz w Mortmorency i pogrzebane w zbiorowej mogile.

 Do ważnych poematów Norwida należą m.in.: "Promedhidion", "Quidam" i "Rzecz o wolności słowa". Pełna edycja "Pism wszystkich" Norwida ukazała się jednak dopiero w latach 1971-1976.

Źródła: https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid  https://dzieje.pl/postacie/cyprian-kamil-norwid-1821-1883.

Zob też : Cyprian Kamil Norwid - bibliografia podmiotowa - przedmiotowa  (opracowana na podstawie zbiorów BPP Filii w Opocznie).

Różewicz cropped.small

 Tadeusz Różewicz

 Źródło:sejm.gov.pl

 

4. Tadeusz Różewicz (urodzony 9 października 1921 r. w Radomsku, zmarł 24 kwietnia 2014 r.) - wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Gdy wybuchła wojna, jako 18-latek wstąpił do Armii Krajowej i walczył w jej szeregach pod pseudonimem "Satyr". Po wojnie zdał maturę i zaczął studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1946 ropocząl pracę w filmie jako asystent reżysera, współpracując z Jerzym Zarzyckim. Po doświadczeniach wojennych, poezja Różewicza stała się bardziej rzeczowa i konkretna. W 1968 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie publikował głównie na łamach "Twórczości", "Odry" i "Dialogu".

Twórczość jego stanowią m.in.: "Kartoteka"  "Białe małżeństwo", "Stara kobieta wysiaduje", "Odejście głodomora", "Pułapka", "Do piachu", "Kartoteka rozrzucona" i "Palacz" (oba dramaty ukazały się w 1997 roku),  "Płaskorzeźba" , "Zawsze fragment. Recycling" i "Matka odchodzi" (1999 ; za który poeta otrzymał Literacką Nagrodę Nike w 2000 roku). Po 2000 roku ukazały się m.in. poemat "Nożyk profesora" , "Szara strefa"  i "Wyjście" . Za granicą ukazało się do dzisiaj około 60 wyborów jego liryki.  Źródła: https://dzieje.pl/postacie/tadeusz-rozewicz https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-rozewicz.

Zob. też :Tadeusz Różewicz - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa  (opracowana na podstawie zbiorów BPP Filii w Opocznie).

Stefan Wyszyński.small

 

 Kardynał Stefan Wyszyński

 Źródło:sejm.gov.pl

5. Kardynał Stefan Wyszyński (urodził się 3 sierpnia 1901 r., w miejscowości Zuzela nad Bugiem). Święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku w 1924 r.. Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się przed Gestapo. W okresie Powstania Warszawskiego pełnił funkcje kapelana grupy Kampinos AK, działającej w Laskach oraz kapelana szpitala powstańczego (pseudonim Radwan III). Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 r. otrzymał nominację biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął w maju tego samego roku na Jasnej Górze. w listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim - prymasem Polski. W styczniu 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.         W 1953 roku został uwięziony i internowano go do 1956 r. m.in. w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy.

Kard. Wyszyński był autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. W latach 1980-81 wspierał i chronił przed zagrożeniami powstającą "Solidarność".

Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Prymas został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów warszawskich. W 2001 roku - w stulecie urodzin - w Rzymie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.Źródło: https://dzieje.pl/postacie/stefan-wyszynski.

Constitution of the 3rd May 1791 print in Warszawa Michal Groll 1791 AD.small 

Konstytucja 3 Maja

Źródło: sejm.gov.pl

6. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził: trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.

Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowi dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Źródło: sejm.gov.pl.

 

Patroni Roku 2020

Na rok 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał następujących patronów: Św. Jana Pawła II, hetmana Stanisława Żółkiewskiego; Romana Ingardena Leopold Tyrmanda.Ogłosił też rok 2020  rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz Rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku (w jej 100. rocznicę).  Źródło:sejm.gov.pl.

Zestawienie bibliograficzne "Jan Paweł II (papież)",  opracowane na podstawie zbiorów BPP Filii w Opocznie.