I. Spotkanie sieci w roku szkolnym 2023/2024

Sieć1

We wtorek odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy".
Podjęto na nim decyzje o częstszych spotkaniach nauczycieli (co dwa miesiące), aby na bieżąco realizować wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa. Pani Dorota Adamczyk omówiła zagadnienia związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0., do którego termin składania wniosków kończy się w tym miesiącu. Na podstawie prezentacji multimedialnej uczestnicy mogli dowiedzieć się, kto może przystąpić do NPRC, jak przygotować niezbędną dokumentację do programu oraz jakie informacje powinien zawierać wniosek.

Kierownik filii, pani Karolina Kalinowska poprosiła nauczycieli do promocji spotkania z biblioterapeutami dla dzieci i rodziców, organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną - Ostry Dyżur Literacki. Przedstawiła także uczestniczkom zebrania, ofertę edukacyjną przygotowaną przez CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim i zachęciła do zapisów. Poinformowała także o możliwości podjęcia dowolnych szkoleń w Filii w Opocznie. Zebrani nauczyciele mieli także możliwość zapoznania się z nowościami książkowymi zakupionymi w ramach Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na Plus 2023 oraz pomocą dydaktyczną GeniBotem i matą edukacyjną. Nauczyciele wyrazili również chęć odwiedzenia tegorocznych 26.Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.