Przegląd prasy pedagogicznej od 2020 r.

PRZEGLĄD PRASY PEDAGOGICZNEJ (od stycznia 2020...)
- zawiera wybrane artykuły z czasopism prenumerowanych przez naszą bibliotekę
(opisy bibliograficzne artykułów przyporządkowane są miesiącom, w którym zostały opracowane)

 

Sierpień

1. Jak napisać informację prasową, by inni chcieli ją przeczytać / Olbryś Aleksandra / BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 6-8

2. Wyrazowe chmurki na każda okazję / Marcol Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 9-11

3. Apki historyczne / Paradowski Mateusz // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 12-14

4. Platforma eKreda.pl w pracy biblioteki szkolnej /Sowada Renata //  BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 21-23

5. Biblio room - w edukacyjnym pokoju cyfrowym / Szadziewska Aneta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 24-26

6. Zasady pieczy zastępczej jako podstawy funkcjonowania jej systemu. Katalog, charakterystyka i znaczenie / Krajewska Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 12-24

7. Inny nie znaczy gorszy. Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole / Rola Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 25-36

8. Różnorodność sytuacji po rozwodzie rodziców. Wybrane warianty sprawowania opieki / Stankowska Magdalena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 37-48

9. Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa: Konteksty peagogiczne i społeczne / Gajewski Mariusz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 49-61

10. Wakacje w sieci, czyli pomysły na zabawę z grami w czasie epidemii i bibliotekarskie wyzwania / BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 3-5

11.Wakacje w obiektywie i lato pod sztalugami / Simonjetz Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 14-17

12. Baobaby, róże, lisy, Mały Książę i urwisy - wakacje z Małym Księciem / Kochańczyk Izabela, Rudowicz Sylwia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 20-22

13. W magicznym ogrodzie, czyli wakacyjne zabawy inspirowane powieścią Alicja w Krainie Czarów / Rybak Joanna, Życzyńska Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 23-25

14. Jak wyjść z książki, czyli trochę filmu w bibliotece / Rogowicz Kamila // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 26-27

15. Biblioteka - ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt / Baranowska-Jaworek Kinga // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 30-34

16. Akcje na wakacje / Rachut Anna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 36-39

17. Palcem po mapie, czyli sposób na wakacje w bibliotece / Nowicka Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 40-41

18. Luftuj się z biblioteką! - wakacyjna nuda w bibliotece / Balon Magdalena // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 42-45

Lipiec 2020

1. Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych / Paradowska Elżbieta // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 2, s. 85-98

2. Funkcjonowanie społeczne dziecka z Autyzmem - analiza indywidualnego przypadku / Paruch Daria, Al-Khamisy Danuta // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 2, s. 120-129

3. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część I / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 2, s. 143-153

4. Kompetencje w Polskim języku migowym i umiejętność rozumienia czytanego tekstu u uczniów G/ głuchych / Kotowicz Justyna // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 165 - 174

5. Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej / Chimicz Dorota // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 175-187

6. Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych - studium przypadku / Stefanow Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 200-212

7. Trudne macierzyństwo w percepcji matek w latach 90. XX w. i współcześnie / Zalewska Paulina // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 213-223

8. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część I / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 224-235

9. Prawa dzieci z niepełnosprawnością w Polsce / Nowak Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 3-15

10. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - założenia systemowe a rzeczywistość edukacyjna / Kanclerz Bożena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 16-25

11. Wzrost potraumatyczny jako czynnik dobrostanu psychicznego rodziców dzieci z Autyzmem / Buchholz Aleksandra, Wolan-Nowakowska Mariola // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 26-37

12. Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy - wyniki badania pilotażowego / Jarzynka Sylwia [i in.] / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 38-51

13. Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Kleszczewska-Albińska Angelika, Mandla Aleksandra // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 52-66

14. Obraz wsparcia dziadków w ocenie wnuków z rodziny samotnej matki. Udział niektórych zmiennych w różnicowaniu oceny / Napora Elżbieta, Jakowska-Suwalska Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 67-76

15. Wychowanie morskie i jego miejsce wśród koncepcji pedagogicznych / Romaniuk Roman Wawrzyniec // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 3-16

16. Znaczenie kompetencji diagnostycznych nauczyciela dla rozwoju uczniów / Łukasik Joanna M. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 17-25

17. "Późne urodzenia", czyli gdy dzieci i rodziców dzieli duży odstęp intergeneracyjny (wybrane aspekty demograficzne i psychopedagogiczne) / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 26-39

18. Readaptacja społeczna zwalnianych więźniów długoterminowych a powrót do przestępstwa / Miszewski Kamil / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 40-50

19. Stres zawodowy oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem w opinii studentów pedagogiki / Rowiska Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 51-67

20. Doświadczanie samotności przez młodych dorosłych / Wrótniak Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 68-79

21. Epidemia bezdomności w Wielkiej Brytanii - radykalne przyczyny wymagają radykalnych rozwiązań / Shrubb Richard // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 13-34

22. Bezdomność uliczna - po drugiej stronie lustra / Ilecki Paweł // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 35-47

23. Przyczyny bezdomności, próby polepszenia swojej sytuacji i nadzieje na przyszłość - analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych bezdomnych mężczyzn z wyższym wykształceniem / Chotkowska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 71-83

24. "Nauczyć jak żyć". Przedstawiciele służb społecznych o procesie wychodzenia z bezdomności / Mikołajczyk Marta // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 84-103

25. Osoby doświadczające bezdomności w systemie prawa / Zozula Jolanta // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 135-153

26. Wybrane zagadnienia bezdomności w aspekcie kryminologicznym / Przygoda Daniel // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 154-167

27. Szwedzki kontekst podejścia do pandemii Covid-19 i problemy służb socjalnych / Perliński Marek // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 25-31

28. Powrót do przeszłości? Pomoc społeczna w obliczu epidemii koronawirusa: analiza wstępna / Chaczko Krzysztof, Paprota Norbert // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 37-53

29. Pomoc społeczna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią / Białas Adam // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 54-71

30. Pomoc społeczna w czasie pandemii Covid-19 - pierwsze komentarze z frontu praktyk / Mańkowska Beata // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 72-83

31. Pracownicy socjalni w sytuacji epidemii koronawirusa Sars-CoV-2. Pierwsze polskie doświadczenia / Wilk Sławomir, Szpoczek Monika // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 84-105

32. Poradnictwa specjalistyczne w pracy socjalnej z jednostką i rodziną po przeżyciu traumatycznym / Weissbrot-Koziarska Anna // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 106-116

33. Wsparcie rodzin z dziećmi w okresie pandemii - zadania i organizacja pracy asystentów rodziny / Krasiejko Izabela // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 117-128

34. Sytuacja pracowników domów Pomocy Społecznej w okresie epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 (Covid-19) w Polsce / Glac Wojciech, Zdebska Ewelina // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 129-142

35. Poczucie samotności a satysfakcja z życia osób przebywających w krakowskich Domach Pomocy Społecznej / Franczyk Ewelina // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 167-178

36. Skrzynki na sygnały / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 16-21

37. Obliczanie subwencji (2) / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 23-29

38. Nepotyzm w szkole / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 32-36

39. Rozwiązanie stosunku pracy / Lisowski Krzysztof // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 38-42

40. Zatrudnianie nauczycieli / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 45-47

41. Edukacja seksualna / Jędrzejko Mariusz Z., Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 54-57

42. Innowacja pedagogiczna: OK zeszyt / Szczepanik Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 58-61

43. Jak rozmawiać o niepełnosprawności / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 74-78

44. Kontrola służbowego komputera / Swadźba Joanna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 12-15

45. Senior e-czyta, czyli jak pokazać inną formę książki / Baranowski Michał, Pawluk Katarzyna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 18-21

46. Tego jeszcze nie było... - nieszablonowe zajęcia dla seniorów / Guziałek Aleksandra // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 24-26

47. Biblioteczna maskotka, czyli patent na markę / Zaborowska Magda // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 36-37

48. "Babskie gadanie przy herbacie jako przykład zajęc wykorzystujących elementy arteterapii" /Jaszczyk Milena // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 64-66

49. Dzieci w sieci / Staniszewska Zofia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 67-69

50. Każdy jest ważny! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Chylińska-Mijała Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 70-72

 

 

Czerwiec 2020

1. Dyrektor aktywny społecznie / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 14-17

2. Obliczanie subwencji / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 19-23

3. Zasady rekrutacji do szkół / Lesinska Joanna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 24-32

4. Tworzenie arkusza organizacji / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 34-35

5. Równe traktowanie w pracy / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 36-39

6. Nagrywanie rozmów przez dyrektora / Gogojewicz Przemysław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 40-42

7. E-uzaleznienia behawioralne / Puścińska Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 46-49

8. Uczen ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym / Michalik Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 50-56

9. Rozmawiajmy o pracach domowych / Satel Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 70-74

10. Szkolne pomysły na zadawanie lekcji / DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 75-81

11. Zadania domowe warto różnicować / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 82-85

12. Zaburzenia integracji sensorycznej bez tajemnic / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 6-11

13. "Para -buch! Koła - w ruch!", czyli muzyka z wierszyka : zabawy i ćwiczenia rytmiczne / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 14-19

14. Zabawy wspierające rozwój schematu ciała / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 20-22

15. Epigonizm w przedszkolu, czyli innowacyjność za pomocą szablonu i planszy / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 24-27

16. Zrzędek kontra Wesołek : o różnicach w postrzeganiu rzeczywistości i możliwych zmianach na lepsze / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 28-32

17. Czas na samodzielność / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 33-36

18. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : uczę się wycinać - nacięcia i złożenia / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 37-39

19. Całodzienne zajecia z bajką terapeutyczną / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 40-45

20. Odkrywamy świat przyrody - projekt "Kosmos" / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 46-51

21. W kolorowym świecie witamin / Talaga-duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 52-56

22. Wyrażanie ekspresji w metodzie dynamicznych obrazów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 57-60

23. Proste gry - zrób to sam! / Wiśniewska Krystyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s.64-66

24. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej : semestr I / Toboła Beata, Wójkiewicz Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 4-6

25. Światowy dzień Ptaków Wędrownych / Kotlarska Aneta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 8-9

26. Wiosna - ach, to Ty! : scenariusz zajęć świetlicowych / Cysak Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 12-14

27. Wiosenny czas : scenariusz zajęć świetlicowych / Strzelbicka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 18-19

28. Owady są wśród nas : scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy / Szyjka Justyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 20-21

29. Kolory wiosny : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Dziedzic Lesława // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 22-23

30. Magiczny świat wyobraźni : scenariusz zajęć świetlicowych / Bibrzycka Jadwiga // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 26-27

31. Na gałązce usiadł ptak... : plan pracy świetlicy rozwijający zainteresowania przyrodnicze dzieci (cz.2) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 30-31

32. Sowi świat : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w swietlicy / Dmoch Bogumiła, Lotycz Małgorzata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 33

33. "Panienka z okienka", czyli wprowadzanie dzieci w świat kultury polskiej / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 4-7

34. Stałe diagnozowanie a ocena opisowa w klasach I-III / Dziamska Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 9-11

35. Wspomaganie dzieci z trudnościami poza szkołą : terapia czaszkowo-krzyżowa / Komar Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 14-15

36. Jak pomóc uczniom polubić edukację / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s.18-23

37. Zintegrowane półkule / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 24-28

38. Dieta a zachowanie uczniów / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 29-33

39. Wokół integracji : nauka tolerancji i akceptacji w szkole / Semeniuk Agata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 34-38

40. Integracja zespołu klasowego / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 39-43

41. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 44-48

42. Grywalizacja w edukacji : czym jest ? / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 49-55

43. Efekt Domina. Materiały dla nauczycielido pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III). Tytuł cyklu : Podróż po świecie wartości // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 56-65

44. Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 66-70

45. Książka na receptę / Goliasz Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 4-6

46. Na linii wzroku, czyli jak budować i rozwijać relacje z dziećmi / Simonjetz Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 11-13

47. Od smyka do ucznia - biblioteka dzieci / Duda Patrycja // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 14-17

48. Czytamy wrażeniowo : Spóźniony Słowik Juliana tuwima. Propozycja zajęć dla grupy zabawowej w bibliotece / Gajowiecka-Misztal Joanna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 18-19

49. 5 pomysłów na dobrą zabawę w bibliotece bez zbędnych kosztów! / Gratka Kamila // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 22-23

50. Przepis na nudę - 5 propozycji bibliotecznych zabaw, które zachwycą dzieci / Blaut Ewelina // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 24-25

51. Po pomysł do... miasta. 5 pomysłow na pracę z dziećmi w małej filii / Nowak-Słomiany Barbara // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 26-29

52. Każdy z nas jest wyjątkowy! / Kajdaniak Agnieszka, Rozmiarek Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 32-33

53. W małym ciele wielka wyobraźnia / Doliba Karolina // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 42-43

54. Podstawa programowa kształcenia ogólego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia / Arkabus Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 6-9

55. Skontrum w Excelu krok po kroku / Milewska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 10-12

56. Kontrola służbowego komputera / Swadźba Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 16-19

57. Młode talenty - praca z uczniem zdolnym w bibliotece szkoły ponadpodstawowej / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 21-25

58. Test ze znajomości komiksów: szkoła podstawowa, kl. IV-VIII / Jezierski Paweł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 28-29

59. Rozwijamy myślenie matematyczno-ekonomiczne : szkolny tydzień matematyki / Jabłkowska Ilona // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 30-32

60. Pięć chwil po : scenariusz spektaklu z okazji 10-lecia katastrofy smoleńskiej / Pelka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 33-37

61. Biblioteczna lekcja wideo / Boryczka Bożena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 9-11

62. Blog jako narzędzie edukacyjne / Olbryś Aleksandra // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 12-14

63. Comica, czyli e-komiks w edukacji / Czyżyk Aneta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 15-17

64. Escape room - bądź bliżej uczniów : scenariusz angielskiego "My room" / Robak Paulina // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 25-27

65. Porozmawiajmy o pandemii / Zaparucha Aleksandra // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 4-6

66. Plagi szarańczy pustynnej / Szewczyk Józef // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 6-7

67. Od Szetlandów Południowych po Svalbard : historia polskiego polarnictwa / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 8-12

68. W krainie Dalmatów / Żemła Mateusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 19-21

69. Z ziemi włoskiej do Polski / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 26-30

70. Ruch obrotowu Ziemi : scenariusz zajęć z geografii dla uczniów klasy VI / Szmidt-Pawłowska Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 32-33

71. Na czym polega zdrowy styl życia? Scenariusz zajęć z przyrody dla uczniów klasy IV / Szmidt-Pawłowska Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 34-36

72. Edukacja online - przegląd programów do realizacji atrakcyjnych lekcji / Pruszko Grzegorz // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 40-43

73. Biblioteka apteką literacką / Zybura-Zadworna Urszula // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 14-15

74. Czy warto mieć wspomnienia? / Warsztaty z elementami biblioterapii dla seniorów / Ippoldt Lidia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s.16

75. Ja też jestem bogaczem! Warsztaty z elementami biblioterapii dla seniorów / Ippoldt Lidia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 17

76. Otwartość na zmiany życiowe : warsztaty komunikacji empatycznej dla osób w wieku dojrzałym / Marchlewska Jolanta // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 25-27

77. Pomocy! Jestem nie w sosie! Scenariusz zajęć dla seniorów na poprawę humoru / Staniszewski Dariusz // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 28-30

78. Sztuka życia - niekończąca się opowieść : program zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów / Bakalarz-Kowalska Barbara, Pater Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 34-37

79. Nasze cenne korzenie : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI / Bełtkiewicz Dorota // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 40-41

80. Utracona i odzyskana godność / Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr. - rozm. przepr. Dorota Krzemionka // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 16-21

81. Fakty i mity o uważności / Pisarek Kamil // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 34-35

82. Kobiecy autyzm w ukryciu / Stark Eloise // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 36-41

83. Przereklamowany kryzys / Sitkowska Sylwia // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 42-43

84. Para w pułapce emocji / Roediger Eckhard. - rozm. przepr. Karolina Rogalska // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 54-59

85. Łzy dla Puszka / Iwanicka Katarzyna // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 64-66 [żałoba po zwierzęciu]

86. Biblioteki szkolne we Francji / Padzik Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 10-12

87. Ankieta w pracy bibliotekarza / Kajdaniak Agnieszka, Rozmiarek Beata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 14-16

88. Poznaj polską noblistkę : scenariusz zajęc edukacyjnych / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 20-24 [Olga Tokarczuk]

89. Liga lekturowych czytelników : pomysły na obchody święta książki i biblioteki / Mondrzejewska Marta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 25-27

90. Przedsięwzięcia promujące czytelnictwo w liceum / Hejman Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 28-29

91. Na tropach bohaterów powieści Katarzyny Enerlich : scenariusz gry terenowej / Labusch-Kaliszewska Monika, Ziółkowska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 30-32

92. Wziąć byka za rogi : konkurs frazeologiczny : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Witek Janina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 33

93. Jak zamienić bibliotekę w wioskę indiańską? / Grzelak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 38-39

94. Luksografia w bibliotece / Wolanin Łukasz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s.40-41

95. Dzięki Ci, Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słown-muzyczny / Maciejewska Alicja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 42-43

96. Nie lękajcie się! Scenariusz spektaklu poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Araszczuk Zofia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 44-46

97. Wizyta Komara. Przedstawienie pacynkowe o tolerancji / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 47-49

98. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się a jego samodzielność / Skrzetuska Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 3-12

99. "Co jest lepsze? Pies czy kot?" Dociekania filozoficzne w kształtowaniu kompetencji obywatelskich dzieci / Świdzińska Agata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 13-24

100. Aktualne możliwości pomocy psychopedagogicznej w terapii uczniów z dysleksją / Zmysłowska Magdalena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 33-44

101. Kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci przez bajki w formie filmowej i tekstowej / Pędzich Angelika, Łukasiewicz-Wieleba Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 45-58

102. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w klasach integracyjnych / Rozenbajgier Małgorzata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 59-70

103. Zabawy rozwijające aktywność poznawczą dziecka / Rusaczyk Janusz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 6-11

104. Przekraczanie linii środkowej ciała / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 12-14

105. "Amore pomidore", czyli muzyczna podróż do Włoch : scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami / Chłopek Justyna, Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 16-19

106. Świat na talerzu - czyli obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej : scenariusz zajęć / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 20-22

107. Emocje dzieci w sytuacji kryzysu epidemiologicznego : bajkoterapia w odpowiedzi na strach przd wirusem / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 24-28

108. Rozwój przedszkolaka w domu : o realizacji zadań z podstawy programowej poza przedszkolem / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s.29-32

109. Nie taki straszny lęk : jak wspierać dzieci, kiedy się boją? / Ludorowska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 33-36

110. Strażak i straż pożarna / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 37-39

111. Czytanie w ruchu i w przestrzeni : eksploracja tekstu literackiego w metodzie dynamicznych obrazów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 40-44

112. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realna potrzeba dzieci? / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 45-47

113. Poznajemy Polskie Parki Narodowe / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 51-54

114. Zabawy wspomagające rozwój integracji sensorycznej / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 55-57

115. Wiosna i jej plony / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 58-64

116. "Owady i inni znajomi z przedszkolnego ogrodu" - projekt badawczy / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 65-70

117. Największe wyzwania w pracy z bajką terapeutyczną w grupie przedszkolnej / Monika Litwinow // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 77-82

118. Odkrywamy świat przyrody : projekt "Koń" / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 83-89

119. Smaczne zagadki: zabawa w zgaduj-zgadula. Czyli nauka przez zabawę / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 94-95

120. Kryzysowa mobilizacja w oświacie / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 10-13

121. Szkoła u progu epidemii / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 16-22

122. Zarządzanie potrzebami / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 23-26

123. Lokalny budżet na oświatę / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 27-31

124. Podstawa prawna zawieszenia zajęć / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 32-35

125. Rodo w czasie epidemii / Feliński Jarosław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 36

126. Przewodnik po e-szkole / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s.38-41

127. Edukacja zdalna w praktyce / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 42-45

128. Nauczanie na odległość / Pieńkowski Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s.47-48

129. Jak rozmawiać o epidemii / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 51-57

130. Szkolnictwo specjalne / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 69-72

131. Szkoły niekoedukacyjne / Atelak Cezary // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 77-81

Maj 2020

1. Identyfikacja efektów w procesie resocjalizacji dziewcząt niedostosowanych społecznie na podstawie indywidualnych programów edykacyjno-terapeutycznych / Siemionow Justyna // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 11-27

2. Nadmiar masy ciała a sprawność fizyczna osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym / Gawlik Krystyna [i in.] // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 28-36

3. Skuteczność zastosowania minimikrofonówwspomagających słyszenie w terapii dzieci z implantem ślimakowym - badanie wieloośrodkowe / Bieńkowska Katarzyna Ita [i in.] // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 37-46

4. Niepełnosprawność węchowa - próba wprowadzenia pojęcia / Hamerlińska Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 47-53

5. Nowe media w arteterapii / Chmielnicka-Plaskota Aleksandra // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 54-66

6. Osoba z niepełnosprawnościaą intelektualną jako spadkodawca. Część II - dziedziczenie ustawowe / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 67-78

7. Narciarstwo biegowe - czy dla każdego? Pierwsze kroki na biegówkach / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 5-7

8. Podstawowe testy motoryczne w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 8-11

9. Stop otyłości - aktywizujące zajęcia korekcyjnew walce z wadami postawy / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 15-21

10. Powrót po aktywności fizycznej po chorobie / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 22-24

11. Zadania dodatkowe - skuteczny wypełniacz nieaktywnych przerw / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 25-29

12. Węglowodany - fakty i mity / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 30-31

13. Praca ze stopą, czyli jak zapobiegać i leczyć płaskostopie u dzieci i młodzieży / Sobczak Zuzanna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 32-35

14. Ultimate frisbee - aktywność, którą pokochają Twoi uczniowie / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 36-37

15. Metoda projektu a aktywność fizyczna / Puszka daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 38-40

16. Prosty przepis na udane wyścigi rzędów / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 41-44

17. Kalambury / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 45-46

18. Nauczycielu mów slangiem! - język, jako podstawowe narzędzie pedagoga / Miałkowska-Kozaryna Milena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 34-41

19. "Za progiem" - wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze / Andrzejewska Jolanta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 42-53

20. Wczesna edukacja matematyczna w kontekstach narracyjnych i środowisku lokalnym / Bilewicz-Kuźnia Barbara // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 54-63

21. Potencjał edukacyjny książek obrazkowych na przykładzie realizacji warsztatów językowo-czytelniczych w ramach projektu "Za progiem" - wyprawy odkrywców / Center-Guz Małgorzata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 64-79

22. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 47-49

23. Gry i zabawy na lodowisku / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 50-52

24. Sposoby na niską samoocenę ucznia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 54-58

25. Projekt edukacyjny – atrakcyjna metoda / Puścińska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 6-8

26. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza / Nawrocka Joanita // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 10

27. Trening pewności siebie. Jak oswoić nieśmiałość : scenariusz zajęć dla młodzieży / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 11-15

28. „Nasza mała biblioteka” – międzyszkolny projekt czytelniczy / Świeczkowska Kinga // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 16-17

29. Jak prowadzić warsztaty komiksowe? Poradnik / Bystroń Edyta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 3-7

30. Wszyscy jesteśmy osiołkami – czyli co robić z komiksem w bibliotece / Rogowicz Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 8-9

31. Jak utworzyć komiks z TIK? / Boryczka Bożena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 10-13

32. Po co nam komiks? O emocjach i kolorach z perspektywy autorki komiksów / Kołomycka Berenika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 14-15

33. Feniks z popiołów – najnowszy komiks polski / Kołsut Rafał // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 18-20

34. Od małpy w mundurze do dinozaura z kosmosu – polski komiks dziecięcy / Kołsut Rafał // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 20-22

35. Komiks non-fiction – zarys zagadnienia / Lichtblau Krzysztof // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 23-24

36. Wieczory poetyckie i inne pomysły na promocję poezji wśród młodzieży / Grochocka Lucyna, Nogaj Jolanta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 20-21

37. Jak skutecznie wypromować bibliotekę i zdobyć nowych czytelników? / Kosik Edyta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 22-23

38. Świat Astid Lindgren. Pytania konkursowe / Sadowska-Bujak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 24-25

39. Zaproszenie do rodziny Muminków: scenariusz zajęć czytelniczych / Olejnik Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 26-27

40. Co oni czują? Scenariusz zajęć rewalidacyjnych / Szewczyk Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 28-29

41. Test ze znajomości lektury „O psie, który jeździł koleją” / Maciąg Beata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 30

42. Jeśli kochasz, sercem patrz : scenariusz oparty na książce „Mały Książę” / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 32-33

43. O edukacji wizualnej w kontekście ilustracji artystycznej – aspekt historyczny i współczesny / Boguszewska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 2, s. 14-23

44. Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce / Stachyra Krzysztof, Łucjan- Kowalska Anita // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 2, s. 24-31

45. Budżet na miarę skrojony, czyli kilka wskazówek, jak ułożyć dobry plan finansowy dla biblioteki / Szyszka-Mądro Agata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 7-11

46. Co się robi w bibliotece? O skutecznej selekcji słów kilka / Goliasz Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 12-15

47. Canva – graficzne dzieła zza bibliotecznej lady / Pala Ewa // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 16-21

48. Ankieta w pracy bibliotekarza / Kajdanek Agnieszka, Rozmiarek Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 22-24

49. Mapa bibliotecznych inicjatyw / Sobańska Aleksandra // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 26-27

50. Jak zorganizować atrakcyjne spotkanie autorskie? / Nowicka Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 32-34

51. Uwalniamy książki. W bibliotece! / Drozak Katarzyna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 35-37

52. Dźwięczne ferie – projekt wyróżniony w konkursie „Zwyrtała” / Komór Magdalena // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 42-44

53.  Różne odmiany Dużej i Małej Zabawy Biegowej [DZB i MZB] / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 6-11

54. Rola śniadania w diecie sportowca / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 18-19

55. Tańce integracyjne – sprawdzony patent na lekcję WF / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 20-21

56. Zestaw ćwiczeń na równowagę / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 22-24

57. Krokomierze w ocenie wysiłku fizycznego / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 24-27

58. Niećwiczący uczniowie – czym zainteresować osoby nieuczestniczące w zajęciach WF / Rydzik Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 28-29

59. Minisiatkówka plażowa jako pomysł na zajęcia wychowania fizycznego / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 30-34

60. Rola gier 1x1 w procesie ogólnego rozwoju młodego zawodnika / Grzelak Bartosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 35-37

61. Bosy dzień w szkole… czas start! / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s.38-39

62. Metody kształtowania siły mięśniowej przy pomocy piłek lekarskich / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 40-41

63. Kształtowanie postaw tolerancyjnych w procesie wychowania do kultury fizycznej / Bojkowski Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 42-44

64. Wsparcie czy wygórowane ambicje? Czyli jak współpracować z trudnymi rodzicami / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 48-49

65. Wiatr, wydmy i wiatraki / Szewczyk Józef // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 24-27

66. Skąd pozyskujemy energię elektryczną? : lekcja geografii w klasie VII szkoły podstawowej / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 28-30

67. Wędrówka przez kontynenty – Ameryka Północna / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 31-33

68. Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : scenariusz lekcji geografii dla klasy V szkoły podstawowej / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 34-35

69. Układanki dydaktyczne w edukacji geograficznej / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 36-39

Kwiecień 2020

1. "Chcę, by komunikował się lepiej!" Koncepcja kompetencji komunikacyjnych użytkownika AAC jako klucz do stanowienia celów edukacyjnych / Smyczek Alina // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 6-11

2. Zobaczyć, zrozumieć, zmienić... Udane interakcje podstawą rozwoju / TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 20-26

3. Czy ACC to "ostatnia deska ratunku"? / Kłoda-Leszczyńska Maja // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 27-33

4. Historia trzech spotkań - proces tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie się / Jerzyk Monika // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 34-41

5. Grupowe strategie komunikacyjne jako forma AAC u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Firlejczyk Weronika, Krzyszczuk Anna // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 42-47

6. Dorastanie w komunikacji / Szwiec-Kolanko Jolanta // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 48-54

7. Relacja z technologią: technologia wspomagająca komunikację / Łuszczak Katarzyna // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 56-61

8. Protest włoski / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 16-19

9. Organizacja pracy w ferie/ Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 20-23

10. Niewidoczni pracownicy szkoły / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 24-27

11. Współpraca z rodzicami / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 29-33

12. Podróże służbowe nauczycieli / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 34-39

13. Komunikacja w mediach społecznościowych / Jenczek Olimpia // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 41-43

14. Budżet partycypacyjny krok po kroku / Tragarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 44-46

15. Szkoła bez zadań domowych / Ilska Elżbieta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 47-49

16. Motywacja uczniów ze SPE a efektywność doradztwa / Michalik Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 50-54

17. Dysleksja rozwojowa / Rusaczyk Janusz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 55-57

18. Obowiązkowy egzamin zawodowy / Wojtczak Bogusława // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 74-77

19. Szkolenia branżowe dla nauczycieli / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 78-81

20. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji / Lipska Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 82-85

21. Karty, medale, dyskusje : metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie / Piróg Danuta // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 22-25

22. Wędrówka przez kontynenty - Afryka / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 26-29 [karty pracy ucznia]

23. Tu zaczyna się Warszawa. Z Warsem i Sawą na Bródnowskim Grodzisku : szkolny konkurs wiedzy przyrodniczo-historycznej dla uczniów szkół podstawowaych / Karcz Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 32-35

24. Liczba dzieci w grupie świetlicowej / Handzlik-Rosuł Marta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 3

25. Plan pracy świetlicy szkolnej : semestr II / Białas-Wieczorkowska Halina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 4-7

26. Moja ojczyzna : scenariusz zajęć świetlicowych / Krasówka Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 12-13

27. Quiz wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w Polsce dawniej i dziś / Toboła Beata, Wójkiewicz Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 14-15

28. Wielkanocne inspiracje : scenariusz zajęć świetlicowych / Cysak Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 16-17

29. Najpiękniejsze krajobrazy Polski : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Szyjka Justyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 22-23

30. Podczas zabawy czas szybciej płynie / Kulka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 26-28

31. Na gałązce usiadł ptak... : plan pracy świetlicy rozwijajacy zainteresowania przyrodnicze dzieci (cz. 1) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 29-34

32. Budowanie zespołu / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 4-8

33. Praktyczne ćwiczenia w rozwijaniu empatii / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 9-13

34. Kształtuj charakter i buduj osobowość ucznia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 16-19

35. Wciąż za Tobą ciągnie się. - Co to jest? : Zabawa z poezją w klasie i nie tylko / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 22-24

36. 10 sposobów na fiszki w edukacji / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 25-30

37. Efekt Domina. Materiał dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III).Tytuł cyklu : Podróż po świecie wartości / Brzezińska Anna [i in.] // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 31-35

38. Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 39-43

39. Tworzymy raj edukacyjny - metody pracy wykorzystywane w Kooperatywie Edukacyjnej Ponad Horyzont / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s.44-47

 

Marzec 2020

1. Organizacyjne pomysły na przepełnione licea / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 13-16

2. Czas odbudować autorytet nauczyciela // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 17-20

3. Wypalenie zawodowe / Pomianowska Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 21-22

4. Trudne emocje w zwspole / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 27-32

5. Działania o charakterze korupcyjnym / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 34-38

6. Odpowiedzialność porządkowa a dyscyplinarna / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 40-44

7. Pracowniczy plan kapitałowy w szkole / Wojewódka Marcin // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 45-47

8. Jak budować markę szkoły - krok drugi / Bućko Aleksandra, Matlak Urszula // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 48-51

9. Jak skutecznie nauczać przedsiębiorczości / Fazlagić Jan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 58-62

10. Prawne recepty na kryzys klimatyczny / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 72-75

11. Szkoła zero waste / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 76-78

12. Lekcja ekologii / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 79-81

13. Jak zmienić finansowanie oświaty? / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s.13-14

14. Problemy burs i internatów / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 15-19

15. Obserwacje koleżeńskie w praktyce / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 20-22

16. Metoda obserwacji / Pomianowska Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 23-25

17. Ukryty konflikt w zespole / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 29-33

18. Prawne aspekty wolontariatu / Michalik Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 34-39

19. Jak budować markę szkoły - krok trzeci / Bućko Aleksandra, Matlak Urszula // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 44-49

20. Ekologiczne świętowanie / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 50-52

21. Ocenianie jako element rozwoju / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 64-67

22. Zasady dokonywania oceny pracy / Wojtczak Bogusława //  DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 68-71

23. Procedura oceny pracy nauczyciela / Gąsiorek Piotr // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 72-75

24. Obserwacja w procesie oceny pracy / Dutka-Mucha Małgorzata, Suckiel Izabela // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 76-80

25. Konstruktywna rozmowa oceniająca / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s.81-84

26. Z tradycyjnych do hybrydowych : o konieczności zmian kompetencji bibliotekarzy / Prądziński Jacek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 11, s. 8-9

27. Juliusz Słowacki : życie i twórczość [konkurs] / Bernardyna Banaś // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 11, s. 39-40

28. Wpływ baśni braci Grimm na kulturę masową / Amrozy Beata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 12, s. 5-8

29. Teatralna Mediateka, czyli jak wykorzystać nowoczesne przestrzenie do klasycznych form / Skrzypczak-Walkowiak Bogna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 12, s. 30-31

30. Wychowawcze aspekty ojcostwa / Bieszczad Bogusław // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 3-11

31. Zaangażowanie w działalność wolontariatu a sprawczość, wspólnotowość oraz etyka / Grabowski Adam // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 27-38

32. Zabawa w teatr jako forma rozwijania dziecięcej kreatywności / Lewartowicz Urszula // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 39-47

33. Rola rodziców w rozwijaniu poczucia podmiotowości dzieci / Zubrzycka-Maciąg Teresa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 70-80

34. Ojcostwo w perspektywie historycznej / Ryszka Łukasz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 5-7

35. Najważniejsze zadanie ojca / Wardak Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 8-9

36. Ojcostwo jako szansa na rozwój / Kowal Stanisław // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s.10-11

37. Ojcostwo duchowe / Kłusek Urszula // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 12-15

38. Co robić aby nie ulegać stresom ani frustracjom na co dzień? / Cynk Romana // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 17

39. Temat : Mój tata to Ktoś. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 22

40. Czy niewinne uzależnienia są szkodliwe?/ Rewera Mirosław // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 30-31

41. "Mały Wspaniały" z mutyzmem wybiórczym. Milczące dziecko oczami rodzica-specjalisty / Czujak Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 32-35

 

Luty 2020

1. Zabawy ruchowe w przedszkolu z elementami jogi / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.6-11

2. Przestrzeń przedszkolaka - jak wspierać rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.12-15

3. Tożsamść dziecka w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako całościowe, osobowościowe doświadczanie siebie samego / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.20-23

4. Wojewódzki certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie - jak go zdobyć? Pomysły i porady pedagogów z "Ósemki" / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 24-30

5. Tekst literacki jako źródło obrazów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 31-35

6. Scenariusz zajęć "Co o świętach wiedzą dzieci?" / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.40-43

7. Dyscyplina to nie przymus, dyscyplina to skuteczna organizacja / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.44-48

8. Projekt ryby "Odkrywamy świat przyrody" - zajęcia realizowane metodą projektów / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.49-54

9. Przedszkolne kłopoty, czyli jak bajka może pomóc w przedszkolnej codzienności / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 55-60

10. Był sobie papier czyli arteterapia dla przedszkolaka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 61-63

11. Witamy Nowy Rok kreatywnie: grudniowe prace plastyczne / Wiśniewska Krystyna //  WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 64-66

12. Status biblioteki szkolnej / Saniewska Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 9-11

13. Tajemniczy świat biblioteki: program edukacji czytelniczej / Siwik Wioletta Maria // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s.14-17

14. Nie warto się złościć. Przyjaźń jest ważniejsza. Scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 18-19

15. Kicia Kocia w Afryce : scenariusz zajęć bibliotecznych / Graczyk Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 20-22

16. Wejdźmy razemdo świata Narnii : turniej klasowy / Gawlak Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 30-31 [szkoła podstawowa, kl. IV]

17. Wolę wesołość, nie lubię się bać ani smucić : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jezierski Paweł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 32-33

18. W świecie fantazji. Test ze znajomości książki J.K Rowling Harry Potter i Komnata Tajemnic / Sadowska-Bujak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 34-36

19. W świecie książek. Scenariusz uroczystości dla klas pierwszych szkół podstawowych / Bienias Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 37-40

20. Zajęcia z myślenia ze Scottie Go! : Jak wykorzystać programowanie w rozwijaniu kompetencji przyszłości / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 5-7

21. BiblioGIF / Paradowski Mateusz // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 8-9

22. Analogowy Facebook : pomysł na pracę z lekturą / Olbryś Aleksandra // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 18-20

23. Wielkie odkrycia geograficzne - projekt odwróconej klasy : scenariusz lekcji z historii / Luberda Michał / BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 21-25

24. Gra biblioteczna "Co biblioteka skrywa" / Kruk-Gruca Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 26-28

25. Wolontariat - szansą na rehabilitację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności /  Iwanicki Hubert // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 3-14

26. Funkcjonowanie w rodzinie z ośrodków kuratorskich / Huczuk-Kapluk Sylwia, Pytka Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 23-34

27. Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u młodzieży wychowywanej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w domach rodzinnych / Kleszczewska-Albińska Angelika, Jaroń Dżesika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 35-53

28. Zainteresowania młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Moleda Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 54-65

29. Struktury rodziny a zachowania ryzykowne oraz poczucie własnej skuteczności młodzieży w okresie późnej adolescencji / Piotrów Ewa, Gumowska Iwona, Koprowicz Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 66-80

30. Infantylizacja osób starszych nie tylko w sferze języka - raport z badań / Szostakowska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 7-21

31. Multiwiktymizacja w opinii hospitalizowanych seniorów z niepełnosprawnością - wstępna ocena zjawiska / Chimicz Dorota // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 22-44

32. Poczucie sensu życia osób starszych / Kreczko Magdalena // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 45-59

33. Praca socjalna na rzecz osób starszych. Metoda Case Work we wsparciu seniorów chorujących onkologicznie / Pawlas-Czyż Sabina // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 61-83

34. Starzenie się i starość w aspekcie polityki społecznej / Górecki Mirosław // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 85-102

35. Współczesna polska polityka senioralna: deklaracje i działania / Zych Adam A. // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 103-125

36. Prawa osób starszych a zjawiskomarginalizacji społecznej / Łuszczyńska Maria // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 127-153

37. Utrata słuchu w wieku senioralnym - implikacje praktyczne / Jedlińska Agnieszka, Bieńkowska Katarzyna Ita // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 15-31

38. Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi - na przykładzie Polski i Niemiec / Kanios Anna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s.33-43

39. Placówki wsparcia dziennego - ich formy i znaczenie / Kolankiewicz Maria // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 44-59

40. Wspieranie rodziny w obszarze trudności opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie GOPS w Lubiczu / Sikorska Anna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 60-79

41. O (Nie)bezpieczeństwie pracy w pomocy społecznej / Wasilewska-Ostrowska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 80-92

42. Kryzys w życiu człowieka / Sygulska Katarzyna, Krupska Marta // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 93-108

43. Cykliczne konkursy w bibliotece szkolnej / Korab Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 14-17

44. Uwierz w siebie! Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii / Englert Alina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 18-18 [sp, kl. I-III]

45. Metody komputeryzacji zbiorów / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 9-11

46. Pokaż mi swoją książkę. Scenariusz zajęć na temat znaczenia czytelnictwa / Sierota Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 24-26

47. Dzień głośnego czytania. Scenariusz zajęć czytelniczych / Podziewska Luiza // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 30-31

48. Skarb Troi. Konkurs na podstawie książki Olafa Fritschego / Okroj Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 32-33

49. W krainie duchów. Test ze znajomości lektury Opowieść wigilijna Karola Dickensa / Sadowska-Bujak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 34-35

50. O pierwszym rogaliku. Scenariusz inspirowany opowiadaniem Hanny Łochockiej / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 36-37

 

Styczeń 2020

1. Przed świętami zaproś do przedszkola psa! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 6-11

2. Nauczyciel Detektyw - Jak w trakcie zabawrozpoznać symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej u dzieci / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 12-14

3. Hej, kolęda, kolęda! / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 16-19

4. Sytuacje edukacyjne budujące rważliwość przedszkolaka / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 20-22

5. W poszukiwaniu zagubionych guzików / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 23-28 [propozycja zorganizowania zajęć z okazji Światowego Dnia Guzika - 12 grudnia]

6. Czytanie w ruchu i przestrzeni : rozumienie pojęć jako wstęp do eksploracji tekstu literackiego / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 31-34

7. Konspekt sytuacji edukacyjnych - grupa młodszych przedszkolaków / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 35-36

8. Zdrowo i kreatywnie : niezbędne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela dotyczące tematyki zdrowego żywienia / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 37-41

9. Odkrywamy świat przyrody - projekt wiewiórka / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s.43-49

10. Idą święta! w tak baśniowym czasie... stwórz własną bajkę ! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 50-55

11. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 56-58

12. Kilka słów o rodzeństwie / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 60-63

13. O potrzebie świętowania / Skałba Anna, Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 4-8

14. Sto języków dziecka - filozofia Reggio Emilia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.14-18

15. Jak smakują święta ? / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.26-28

16. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Wiermiejewicz-Podkościelna Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.29-33

17. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania u dzieci / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.34-38

18. Ponad horyzont - jak świadomi rodzice mogą oddolnie wpłynąć na edukację / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.39-42

20. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.43-47

21. Samorządowe koszty podwyżek dla nauczycieli / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 10-13

22. Wynagrodzenia nauczycieli - analiza porównawcza / Jeżowski Antoni J. // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 14-17

23. Przed świętami zaproś do przedszkola psa! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 6-11

24. Nauczyciel Detektyw - Jak w trakcie zabawrozpoznać symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej u dzieci / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 12-14

25. Hej, kolęda, kolęda! / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 16-19

26. Sytuacje edukacyjne budujące rważliwość przedszkolaka / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 20-22

27. W poszukiwaniu zagubionych guzików / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 23-28 [propozycja zorganizowania zajęć z okazji Światowego Dnia Guzika - 12 grudnia]

28. Czytanie w ruchu i przestrzeni : rozumienie pojęć jako wstęp do eksploracji tekstu literackiego / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 31-34

29. Konspekt sytuacji edukacyjnych - grupa młodszych przedszkolaków / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 35-36

30. Zdrowo i kreatywnie : niezbędne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela dotyczące tematyki zdrowego żywienia / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 37-41

31. Odkrywamy świat przyrody - projekt wiewiórka / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s.43-49

32. Idą święta! w tak baśniowym czasie... stwórz własną bajkę ! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 50-55

33. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 56-58

34. Kilka słów o rodzeństwie / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 60-63

35. O potrzebie świętowania / Skałba Anna, Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 4-8

36. Sto języków dziecka - filozofia Reggio Emilia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.14-18

37. Jak smakują święta ? / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.26-28

38. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Wiermiejewicz-Podkościelna Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.29-33

39. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania u dzieci / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.34-38

40. Ponad horyzont - jak świadomi rodzice mogą oddolnie wpłynąć na edukację / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.39-42

41. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 43-47

42. Samorządowe koszty podwyżek dla nauczycieli / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 10-13

43. Wyngrodzenie nauczycieli - analiza porównawcza / Jeżowski Antoni // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.14-18

44. Stracony podwójny rocznik? / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 24-27

45. Będzie łatwiej o dyscyplinarkę? / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 33-35

46. Procedura organizacji indywidualnego nauczania / Gąsiorek Piotr // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 36-38

47. Indywidualne formy nauki / Wrona Joanna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 39-41

48. Przeciążenia cyfrowe / Jędrzejko Mariusz Z., Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 42-47

49. Uczeń sprawczy i wspólnotowy / Niemierko Bolesław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.48-50

50. Czynniki stresu wsród uczniów / Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 51-54

51. Słownik wyrazów nowych / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 55-57

52. Młodzieżowy slang / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 58

53. O mocy pedagoga / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 64

53. Kryteria jakościowego wolontariatu / Leszko Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9 [dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły], s. 68-73

55. Współczesne wyzwania pracy socjalnej w Ohio, USA / Romaniuk Jarosław R., Farkas Kathleen J. / PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 5-26

56. "Nowe nowe media" w pracy socjalnej / Kuruliszwili Sergo // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 27-42

57. Polityka senioralna na Warmii i Mazurach. Założenia i kierunki działań / Leszczyńska-Rejchert Anna, Łojko Majka // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 67-89

58. Publiczna pomoc bezrobotnym do końca lat 20. XX wieku - wokół genezy tworzenia polskich rozwiązań systemowych w aspekcie społeczno-prawnym / Kruk Anna Monika // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 91-110

59. Różne oblicza biedy / Malinowski Ludwik // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 111-121

60. Opieka społeczna w II Rzeczpospolitej - wprowadzenie do tekstów źródłowych / Brenk Mikołaj, Chaczko Krzysztof, Pląsek Rafał // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 4, s. 7-21

61. Unormowania prawne opieki społecznej //PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 4, s. 23-155

62. Prawa dziecka niedostosowanego społecznie / Nowicka-Skóra Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 9, s. 3-17

63. Reintegracja wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Uwagi o charakterze systemowym. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka / Kładoczny Piotr, Wolny Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 9, s.47-62

64. Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież nieprzystosowaną społecznie / Porembska Marta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 9, s. 63-75

65. Książki edukacyjne w natarciu? Część 1 / Zając Michał // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 5-9

66. Straty dóbr kultury w Polsce podczas II wojny światowej. Część 1 / Figiel Martyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 15-19

67. Literacka kuchnia polowa. Tworzymy potrawę ze słów których nie ma / Diduszko Hanna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 38-39 [scenariusz zajęć bibliotecznych]

68. Czasopisma branżowe to atut dla środowiska / Simonjetz Monika // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 5-11

69. "Poradnik Bibliotekarza" wśród bibliotekarzy / Grabowska Dorota // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s.12-14

70. Co teraz czuję, co mnie irytuje a co raduje? / Jaszczyk Milena // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s.38-40 [scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 8-10 lat]

71. Rodzina w stanie cierpienia totalnego / Godawa Grzegorz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 5-7

72. Dziecko wobec nieuleczalnej choroby i śmierci / Kędzierska Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 8-9

73. Jak rozmawiać o śmierci dziecka z uczniami / Szymczyk Mateusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s.10-11

74. Czy mojemu tatusiowi jest zimno? Rozmowy z dziećmi o śmierci / Langer-Fyda Maria // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s.14-16

75. Jak radzić sobie z cyberprzemocą? / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 30-31

76. Martwię się i co dalej? / Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s.32 [scenariusz zajęć dla klas I-III]

77. Pedosfera a degradacja środowiska : Światowy Dzień Gleby / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 4-7

78. Skąd się wziął chaos przestrzenny w Polsce? / Śleszyński Przemysław // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 8-16

79. Nowe obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO / GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 28-29

80. Matura 2019 - nauczycielskie podsumowanie / Majewska Emilia // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 32-33

81. Depresja wśród dzieci i młodzieży / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 2-4

82. Przysposobienie a stereotypy / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 8-10

83. Gdy Dziecko się boi / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 11-13

84. Znaczenie autorytetu - autorytet rodziców - cz. I / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s.14-15

85. Metody pracy z dziećmi wspomagające radzenie sobie ze stresem - cz. II / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 16-17

86. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych dzieci - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 18-19

87. Granie w gry komputerowe / online - nie taki diabeł straszny - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s.20-21

88. 5 szans i 5 niebezpieczeństw, które czekają na młodzież w sieci / Konopczyński Filip / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 22-23

89. Psychospołeczne determinanty alkoreksji - cz. II / Hoffmann Beata // Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 24-25