Przegląd prasy pedagogicznej od 2020 r.

PRZEGLĄD PRASY PEDAGOGICZNEJ (od stycznia 2020...)
- zawiera wybrane artykuły z czasopism prenumerowanych przez naszą bibliotekę
(opisy bibliograficzne artykułów przyporządkowane są miesiącom, w którym zostały opracowane)

Styczeń - sierpień 2022

1. Praca doktorska Marii Grzegorzewskiej w kontekście ówczesnego rozwoju nauk psychologicznych oraz niektórych aspektów jej biografii / Hryniewicka Anna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 1, s. 5-19

2. Metoda bobomigów w rozwoju małych dzieci słyszących w świetle wybranych badań / Kocoń Malwina // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 1, s. 20-29

3. Metoda rytmu serca Kelly Hunter w pracy teatralnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Prokopiak Anna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 1, s. 47-55

4. Błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka – wybitna tyflopedagog / Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 1, s. 56-69

5. Hart ducha i kreatywność Marii Grzegorzewskiej w pokonywaniu barier stojących na drodze jej edukacji / Hryniewicka Anna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 2, s. 85-95

6. Wsparcie terapeutyczne ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole integracyjnej i włączającej – procedura interwencji na podstawie praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice) / Bombińska-Domżał Anna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 2, s. 96-113

7. Rola wirtualnych wizyt domowych z wykorzystaniem coachingu we współczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w okresie pandemii Covid-19 / Twardowski Andrzej // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 2, s. 127-137

8. Szkolny program interwencyjny INPP Sally Goddard Blythe w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Zielińska Maja // SZKOŁA SPECJALNA. – 2022, nr 2, s. 138-146

9. Gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjna forma wsparcia i integracji społecznej osób o szczególnych potrzebach / Subocz Elżbieta // PRACA SOCJALNA. – 2022, nr 1, s. 33-47

10. Doświadczenia z Polski po roku obowiązywania stanu pandemii – zdalna praca socjalna. Wstępny raport z badań / Boryczko Marcin, Dunajska Anna // PRACA SOCJALNA. – 2022, nr 1, s. 69-94

11. Realizacja asystentury rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny – perspektywa asystentów rodziny / Krasiejko Izabela // PRACA SOCJALNA. – 2022, nr 1, s. 109-139

12. Mindfulness jako metoda terapeutyczna przeznaczona dla dzieci i młodzieży z ADHD oraz osób dorosłych / Błaszczak Amanda // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 1, s. 18-28

13. Zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii COVID-19 w opiniach podkarpackich nauczycieli / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 1, s. 29-40

14. Aktywność fizyczna dzieci i adolescentów w czasie pandemii COVID-19 – przegląd badań i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej / Leksy Karina // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 1, s. 41-53

15. Korygowanie zachowań zdrowotnych „w cieniu” pandemii / Izabella Maria Łukasik // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 1, s. 54-67

16. Diagnozowanie mutyzmu wybiórczego / Gonczar Edyta // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 1, s. 5-11

17. W jaki sposób rodzice mogą pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym? / Gonczar Edyta // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 1, s. 12-14

18. Wspierająca rola nauczyciela w kontakcie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym / Czujak Anna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 1, s. 15-17

19. Orlęta Lwowskie / Jaskółowski Przemysław // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 1, s. 23-25

20. Czy milczenie zawsze jest złotem? : konspekt lekcji wychowawczej o mutyzmie wybiórczym dla klas IV-VIII / Czujak Anna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 1, s. 26-29

21. Akceptacja odmienności / Kołodziejska Lidia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 6-15 [również scenariusze zajęć dla przedszkolaków]

22. Jak rozmawiać o wykluczeniu / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 16-18

23. Czy wy wiecie, czy nie wiecie, krasnoludki są na świecie – ferie w świecie wyobraźni / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 20-25

24. Projekt „Oczyszczanie wody”/ Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 26-32

25. Pies Plamek w przedszkolu na zawodach, czyli rozwijania empatii ciąg dalszy / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 33-37

26. Komunikacja interpersonalna – czwarte zajęcia treningu umiejętności społecznych z bajką terapeutyczną / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 38-44

27. Odkrywamy świat przyrody : projekt „Wróble” propozycja / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 45-49

28. Zwiastuny wiosny : konspekt zajęć / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 50-51

29. Muzyczne remanenty, czyli jak uczyć dzieci wrażliwości na muzykę w przedszkolu / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 52-55

30. Kiedy dziecko nie chce jeść samodzielnie…Jak mu pomóc? / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 1, s. 56-58

31. Wszystko w naszej głowie – o dialogowym Ja / Kutnik Jan // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 22-27

32. W nosie mam… siebie / Majewska Małgorzata // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 28-31

33. Podwójne życie rodzinne / Wożyńska-Więch Izabela // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 42-47

34. Moc i niemoc pozytywnego myślenia / Łukaszewski Wiesław // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 54-55

35. Niewidzialni, obcy, wykluczeni – jak odmawiamy innym ludziom człowieczeństwa / Drogosz Marek / CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 57-60

36. Siła wizualizacji / Jagodzińska Pawluk Edyta // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 62-65

37. Jak towarzyszyć dziecku w dorastaniu? / Lorek-Groniewska Agnieszka // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 66-80

38. Sztuka rozmowy z partnerem / Lamparska-Karwowska Agnieszka // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 72-77

39. Aromapsychologia, czyli jak zapach wpływa na nasz nastrój oraz emocje / Bober Anna // CHARAKTERY. – 2022, nr 2, s. 84-87

40. Doraźne zastępstwa – przepisy i praktyka : poradnik, jak sobie z nimi radzić / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 1, s. 4-11

41. Hip-hop w szkole / Kaca Przemysław // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 6-14

42. Biblioteka szkolna jako siedziba redakcji gazetki szkolnej / Lampa Alicja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 28-31

43. Książka też jest kobietą / Stefańska Izabela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 36-37

44. Biblio(eko)teka / Pranczke Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 38-39

45. Test ze znajomości powieści C.S Lewisa z cyklu Opowieści z Narni – Lew, czarownica i stara szafa / Jezierski Paweł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 40

46. Kłopoty Nowego Roku – scenariusz przedstawienia wielkanocnego / Sobczyńska Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 44-45

47. Myślenie projektowe w nauczaniu geografii / Zaparucha Aleksandra // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 1, s. 25-29

48. Geografia w drobnych formach szaradziarskich / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 1, s. 30-31

49. Wędrówka przez kontynenty – Europa / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 1, s. 36-39

50. Surowce mineralne w Polsce : scenariusz lekcji geografii dla klasy VII szkoły podstawowej / Martynowicz Barbara // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 1, s. 44-46

51. Opieka duchowa nad chorymi. Refleksje lekarza prowadzącego warsztaty na temat duchowości w medycynie / Gęsińska Hanna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 2, s. 8-10

52. Olga i Andrzej: miłość i służba Rzeczypospolitej / Kapusta Marcin // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 2, s. 25-27 [twórcy harcerstwa polskiego]

53. Żołnierze Wyklęci – bohaterowie polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej / Palluth Maciej // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 2, s. 30-33

54. Słowik: scenariusz zajęć rozwijających mówienie, słuchanie, kształcenie języka w połączeniu z realizacją kluczowych treści programu wychowawczego / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 11-13

55. Na wysokiej górze rośnie drzewo duże – przykłady krótkich zabaw muzycznych, wyrazowych, ruchowych i improwizowanych / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 14-16

56. Muzyczny spacer / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 17-19

57. Pies Plamek i psy zaprzęgowe : rozwijanie empatii wobec zwierząt na dalekiej Północy / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 20-25

58. Polskie tradycje, święta i zwyczaje : tłusty czwartek / Talaga-Duma Małforzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 26-30

59. Samowiedza i samoświadomość – piąte zajęcia treningu umiejętności społecznych z bajką terapeutyczną / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 31-38

60. Scenariusze zabaw dla dzieci kształtujące umiejętności doświadczania i wyrażania swoich stanów emocjonalnych. Scenariusze dla dzieci 3-letnich / Stępień-Rejszel Kamila Olga, Rampalska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 39-42

61. Przygody z emocjami / Stępień-Rejszel Kamila Olga, Rampalska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 43-47

62. Dzieciństwo bez próchnicy / Talaga- Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 2, s. 50-58

63. Tajemnica więzi / Głowacka Katarzyna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 3, s. 15-17 [małżeństwo]

64. Klasowe swięta : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 3, s. 28-29

65. Ja i moja rodzina : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV / Karolewska Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 3, s. 30-31

66. Scenariusz zajęć integracji sensorycznej dla uczniów klasy IV / Karolewska Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 3, s. 31

67. E-profilaktyka w szkole wiejskiej na przykładzie programu „Edu_akcja Enter” – zapobiegającemu zachowaniom ryzykownym wśród uczniów / Chańko-Kraszewska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 2, s. 21-31

68. Zachowania hiperseksualne adolescentów – wybrane uwagi w kontekście pandemii COVID / Gulczyńska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 2, s. 32-40

69. Parentyfikacja – identyfikacja i analiza środowisk wychowawczych. Perspektywa biograficzna / Chojnacka Barbara // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 2, s. 53-63

70. Kwestionariusz postawy młodzieży wobec osób starszych (PMWOS) – właściwości psychometryczne narzędzia / Wosik-Kawala Danuta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 2, s. 64-78

71. Książki elektroniczne w bibliotekach szkolnych? / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 4-14

72. O spotkaniach autorskich… oczami pisarzy / Wituś Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 18-21

73. Każdy ma swój Everest / Olszewska Gabriela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 22-23 [scenariusz lekcji dla klas V-VI]

74. Czytelnicze okno – propozycja akcji czytelniczej / Olejarz Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 28-29

75. Szanuj bliźniego swego jak siebie samego – czyli o szacunku do innych i samego siebie / Buczek Natalia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 23, s. 30-32

76. Literackie misia – czyli lekcja w bibliotece dla zerówki / Turska Patrycja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 36-37

77. Dobrze wiedzą wszystkie dzieci, aby zawsze segregować śmieci – scenariusz lekcji zdalnej lub stacjonarnej / Graczyk Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 38-40

78. Gdzie jest Elmer? / Trojanowska Marta Wiktoria // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 42-43

79. Kto dziś odważy się zestarzeć? / Telejko Alicja // CHARAKTERY. – 2022, nr 4, s. 15-21

80. Matki w sile wieku / Lorek-Groniewska Agnieszka // CHARAKTERY. – 2022, nr 4, s. 38-41

81. Życie intymne w spektrum / Dobiała Ewa // CHARAKTERY. – 2022, nr 4, s. 58-63

82. Terapia ogrodem / Ilona Krzempek // CHARAKTERY. – 2022, nr 4, s. 68-71

83. Psychoterapia : jak wybrać najlepszą dla siebie i czego oczekiwać? / Krokowska Beata // CHARAKTERY. – 2022, nr 4, s. 72-75

84. Escape room w pudełku / Siłka Piotr // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 27-29

85. Produkcja roślinna w Polsce : scenariusz lekcji geografii dla klasy VII szkoły podstawowej / Martynowicz Barbara // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 30-32 [gra Agropoli]

86. Aukcja zdań – gra dydaktyczna / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 33-37

87. Zjawisko mindfulness i jego skuteczność / Pilna Dorota // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 38-44

88. Okołogeograficzny logoryf aprilisowy / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 2, s. 45

89. Praktyki higieniczne – reorientacja i poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze opieki i wychowania / Zalewska-Meller Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 3, s. 3-20

90. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w ujęciu systemowym / Duda Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 3, s. 21-34

91. Dziecko w świecie dźwięków – wychowawcze aspekty metody rytmiki Emila Jaques-Delacroze’a / Forecka-Waśko Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 3, s. 35-45

92. Gniew w pracach plastycznych dzieci w okresie dorastania – plastyczna ekspresja emocji / Wiażewicz-Wójtowicz Paula / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 3, s. 46-61

93. Wędrówka po obszarach okołobiegunowych – karta pracy ucznia / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 27-29

94. Jak oceniać sprawiedliwie? / Haśnik Joanna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 30-33

95. Rozwijanie mocnych stron. Cz. I / Pilna Dorota // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 34-38

96. Homonimy i inne zagadki szaradziarskie / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2022, nr 3, s. 39-41

97. Jak wychowywać dzisiaj – rola nauczyciela / Kowal Stanisław // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 4, s. 8-10

98. Program „Wychowanie w cnotach”// WYCHOWAWCA. – 2022, nr 4, s. 16

99. Kłamstwo katyńskie mitem założycielskim PRL-u / Marek Mateusz // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 4, s. 22-25

100. Zbrodnia katyńska. Scenariusz lekcji historii / Palluth Maciej // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 4, s. 26-27

101. Jak rozmawiać, gdy drugi rodzic nie widzi problemu uwikłania dziecka w świat wirtualny? / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 4, s. 30-31

102. Dzieci z Ukrainy w bibliotece / Kałużna Karolina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 4, s. 4-8

103. Biblioteka – tutaj rozmawiamy o wszystkim. Jak wspierać dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie / Swędrowska Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 4, s. 10-11

104. Lew, Czarownica i nowa kanapa – projekt czytelniczy biblioteki szkolnej w Budżecie Obywatelskim / Majewska Joanna Inez // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 4, s. 12-14

105. Między ukrytym tytułem a dziurawym komiksem – Tydzień Bibliotek w szkole / Rudomina Justyna, Jabłuszewska Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 4, s. 20-21

106. Patroni roku 2022 – konkurs czytelniczy / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 4, s. 22-23

107. Jak radzić sobie z dezinformacją i odróżnić fakty od fake newsów? / Brewczyńska Magdalena // KOMPETENTNY NAUCZYCIEL . – 2022, nr 4, s. 5-7 [dod. do BIBLIOTEKA W SZKOLE]

108. Alfabetyzm wizualny w szkole: cz. 1. / Kitowska Danuta // KOMPETENTNY NAUCZYCIEL . – 2022, nr 4, s. 8-11

109. Komiksy w bibliotece – nauka przez zabawę w łączenie obrazów z tekstem / Florkiewicz-Borkowska Marta // KOMPETENTNY NAUCZYCIEL . – 2022, nr 4, s. 22-24

110. Narzędzia TIK w rozwijaniu czytelnictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Czechowska Zyta // KOMPETENTNY NAUCZYCIEL . – 2022, nr 4, s. 25-29

111. Dzieci i wojna : Jak kompleksowo wspierać dzieci i rodziców w trudnym czasie? / Swędrowska Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 6-9

112. Święto przedszkoli, czyli majowy Dzień Konwalii / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 10-12

113. Cztery pory roku w życiu przedszkolaka – przykładowy scenariusz projektu / Morkisz Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 13-15

114. Muzyczna podróż z Waltem Disneyem, część 2. / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 16-19

115. Rozwiązania dotyczące oświaty wprowadzone w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy / Majchrzak Marcin // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 20-26

116. Sztuczki ze sztuką. Metodyczne scenariusze zajęć z arteterapii w przedszkolu / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 27-29

117. Asertywność dziecka w przedszkolu – siódme zajęcia treningu umiejętności społecznych z bajką terapeutyczną / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 30-36

118. Dieta planetarna na talerzu przedszkolaka – z czym to się je? / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 37-41

119. Plamek i różnorodne psie rasy – rozwijanie empatii wobec zwierząt / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 42-47

120. Osiem godzin dzieciństwa, czyli dzieci różnych narodowości w przedszkolu / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 48-50

121. Niejadek z nadwagą – czy to możliwe? / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 51-52

122. Dyskalkulia – jak wspierać dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki ? / Kołodziejska Lidia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2022, nr 4, s. 53-54

123. Logoterapia jako edukacja z sensem / Kraśniewska Jolanta // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 5-10

124. Lubię się uczyć wizualnie / Ronduda Agnieszka // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 30-32

Integralny rozwój i wychowanie osoby celem Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego / Opiela Maria // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 36-39

Co może dać wnukom Babcia AD 2022 / Tomecka-Grońska Grażyna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 46-47

Jasnogórskie Śluby Narodu – testamentem Prymasa Tysiąclecia dla Polski / Czuba Krystyna // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 27-31

Poznajmy się lepiej – moje emocje : scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia kl. IV-V / Karolewska Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 34

Inni, a może tacy sami? Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 7-8, s. 35

Teatrzyk kamishibai od podstaw / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 10-14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – jakie książki wybrać ? / Rowińska Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 16-17

Nie-zwykły świat Leona i jego przyjaciół / Pietrucha Iwona // // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 18-20 [scenariusz dla uczniów kl. I-III]

Hans Christian Andersen. Storyteller wszech czasów – scenariusz zajęć / // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 22-24 [dla klas VI-VIII]

Odkrywamy skarb Gorlanu, czyli zakodowani Zwiadowcy / Rudomina Justyna // // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 26-27

Spotkanie z Innym – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Rubin-Lorek Mirela // // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 28-29

Zaprojektuj kalendarz terapeutyczny – moc ukryta w baśniach / Piwowarska Anna // // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 32-33

Spotkanie z patronami roku 2022 – scenariusz dla kl. VII-VIII / Sobczyńska Ewa // // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 5, s. 34-39

Rzeczywistość edukacyjna w warunkach pandemii – potrzeby, wyzwania, działania wspierające / Samborska Iwona // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 3-16

Bezsenność w okresie adolescencji – od diagnozy do edukacji i terapii / Kubiak Hanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 17-34

Szanse i ograniczenia poradnictwa ukierunkowanego na pracę z rodziną dotkniętą kryzysem rozwodu. Refleksje doradcy / Piotrowska Maja // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 35-46

Hortiterapia i inne formy kontaktu z przyrodą jako wsparcie wychowawcze w pandemijnych (i nie tylko) czasach / Rojewska Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 47-58

Adopcja we współczesnej Polsce / Rzewucka Paulina, Gadamska-Kyrcz Magdalena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 59-68

Rola dziadków w doświadczeniu kryzysu penitencjarnego rodziny: badania biograficzne / Cieślikowska-Ryczko Angelika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 69-79

Uczeń-uchodźca potrzebuje naszej pomocy / Jędrzejczyk Iwona, Jędrzejczyk Urszula // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2022, nr 4, s. 80-87

Przywództwo pełne współczucia / Serkowska Wiesława // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 14-19

Szczęście na miarę przekonań / Skarżyńska Krystyna // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 36-41

Mózg w szponach gniewu / Zemełka Adam // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 48-51

Zmagania z kryzysem / Gaździcka Katarzyna // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 58-61

Trauma relacyjna i jej konsekwencje, czyli o relacjach, które oduczają nas bliskości / Sadecka Sabina // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 62-65

Jak poradzić sobie po rozstaniu? Poradnik samoopieki / Kruchowska Ewa // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 68-71

Lekcja zdrowej asertywności: jak uczyć dziecko stawiania granic? / Gąstoł Agnieszka // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 72-77

Jak pomaganie innym może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne? / Gross Renata // CHARAKTERY. – 2022, nr 6, s. 78-80

Tudności w wierze nastolatków / Dietrich Agnieszka, Dietrich Lech // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 6, s. 11-13

Czego potrzebują dzieci z Ukrainy (i ich rodzice) w polskiej szkole / Hado Nataliya // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 6, s. 26-27

Bibliodrama w katechezie / Jaworski Romuald // WYCHOWAWCA. – 2022, nr 6, s. 30-32

Nauczyciel bibliotekarz z tytułem honorowym profesora oświaty / Kunka Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 8-11

Kilka praktycznych rad, jak stworzyć lub zrewitalizować swoją bibliotekę / Pietrzak-Płachta Iwona // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 12-14

Wspólnie piszemy opowiadanie – projekt czytelniczy / Lewandowska Ewelina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s.18-19

Festiwal Książki Historycznej: jak zainteresować uczniów historią zamkniętą w książkach? / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 22-23

Maria Grzegorzewska: „Nie ma kaleki, jest człowiek” – scenariusz lekcji z elementami biblioterapii / Olszewska Gabriela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 24-25

Czy we współczesnym świecie potrzebne są autorytety? – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 26-28

Szkolny Program Rozwoju Kompetencji Czytelniczych i Medialnych „Poczytajka” / Polińska Barbara, Olbert Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 30-32

Przysłowia mądrością narodów i skarbem języków – zabbawa językowa z okazji Europejskiego Dnia Języków lub Dnia Języka Ojczystego / Krieger Sylwia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 35

U Konopnickiej w Żarnowcu – scenariusz spektaklu / Boryń Aneta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2022, nr 6, s. 36-39

Siła pierwszych więzi / Appelt Karolina // CHARAKTERY. – 2022, nr 7, s. 14-21

O miłości źle zrozumianej : czy możesz uzależnić się od związku? / Kamyszek-Cieślarczyk Anna // CHARAKTERY. – 2022, nr 7, s. 22-27

Jak pachnie przyjaźń? / Zemełka Adam // CHARAKTERY. – 2022, nr 7, s. 28-32

SOS dla otyłości, czyli kogo ratują operacje bariatryczne / Grabowska Anna, Major Piotr // CHARAKTERY. – 2022, nr 7, s. 34-38

Pokolenie i gen – dorastanie ze smartfonem w plecaku / Wilczyńska Agnieszka, Baran Natasza // CHARAKTERY. – 2022, nr 7, s. 40-45

Dlaczego właśnie Ty? : czyli jak podświadomość wpływa na wybór partnera / Wożyńska-Więch Izabela // CHARAKTERY. – 2022, nr 7, s. 62-67

Wrzesień - grudzień 2021

 1. Media społecznościowe w szkole, czyli edukacja i promocja czytelnictwa pośród rozrywki / Jesionek Marta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 2, s. 3-7

 2. Słuchaj, gdzie tylko się da… / Świtlicka Halina // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 2, s. 8-11 [podcasty]

 3. Wirtualny spacer – biblioteka na 360 stopni / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 2, s. 12-14

 4. Montaż filmowy w programie Shotcut – scenariusz lekcji z przedmiotu informatyka / Luberda Michał // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 2, s. 25-32

 5. Geniallne inspiracje na nowy rok szkolny / Halicka Agnieszka // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 3, s. 8-15 [genially]

 6. Wakelet i promocja czytelnictwa / Szadziewska Aneta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 3, s. 16-19

 7. Baśniowe bingo i inne atrakcje biblioteczne / Chojnacka-Musiał Katarzyna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 3, s. 20-23

 8. Biblioteka szkolna w Office 365 / Piotrowska Renata // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 3, s. 24

 9. Jak zabiegać o interesy bibliotek szkolnych w samorządzie lokalnym ? 7 rad dla osób, które chcą wpływać na przyszłość swoich bibliotek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 4-6

 10. Życie i śmierć w czasach zagłady. Wiersze Tadeusza Różewicza – scenariusz lekcji o patronie 2021 / Garncarz Ewelina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 14-15

 11. Jak zachwycić dzieci lekturami? / Część 1- Picturebooki / Swędrowska Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 18-19

 12. Trudne słowo: kompromis / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 24-27

 13. Poprawianie zdjęć online wcale nie jest trudne / Boryczka Bożena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 4, s. 7-10

 14. Tworzymy kolaż w Fotoramio / Marcol Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 4, s. 12-13

 15. Promuj bibliotekę z Photo Filters! / Marcol Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 4, s. 14-15

 16. Biblioteka szkolna miejscem rozwijania zainteresowań i uzdolnień – wystawa w bibliotece / Czepiec-Mączka Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 4, s. 20

 17. Paszport czytelniczy : organizujemy miłą akcję przywitania i pożegnania uczniów przez bibliotekę // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 4-5

 18. Mindfulness – nowa moda czy realne wsparcie? Nauczyciel i praktyka uważności / Pawłowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 6-9

 19. Sprawdzone sposoby na pozyskanie książek do biblioteki szkolnej / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 10-13

 20. Antydepres – ARTY. Sztuka vs depresja – projekt w bibliotece szkolnej / Żuchowska Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 14-15

 21. Wszystko o podręcznikach : zamawianie – ewidencja – udostępnianie i rozliczenia – selekcja i ubytkowanie / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 18-38

 22. Nauczyciel bohaterem (nie tylko) literackim – pomysły na Dzień Edukacji Narodowej / Bonk Gabriela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 16-19

 23. Bajkoterapia metodą pracy z dziećmi w wieku 4-9 lat / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 27-29

 24. Pierwszy dzień w szkole – scenariusz zajęć edukacyjnych / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 30-32

 25. Dyktando plastyczno-sensoryczne – czyli wsparcie najmłodszych uczniów / Rybacka-Nikiel Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 49-51

 26. Czym skorupka za młodu nasiąknie… - akcje ekologiczne i czytelnicze z udziałem najmłodszych czytelników / Musiał Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 52-55

 27. Akcja „sprzątanie świata” – scenariusz zajęć edukacyjnych / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 56-58

 28. Książka moim przyjacielem – scenariusz zajęć czytelniczych / Markot Patrycja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 59-61

 29. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025; jak zdążyć na dofinansowanie? Poradnik krok po kroku / Skrzyński Dariusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 9, s. 3-20

 30. Warunkiem rozwoju czytelnictwa jest zakup książek, które będą czytane / Sobańska Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 9, s. 22-31 [propozycje ciekawych książek]

 31. Jak promować czytelnictwo wśród modzieży? Rola projektów edukacyjnych / Pranczke Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 9, s. 38-41

 32. Bajka o Mikołaju – scenariusz lekcji biblioterapeutycznej / Curyło Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 11, s. 16-18

 33. Spotkania autorskie od A do Z / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 11, s. 19-30

 34. Jakie szwedzkie rozwiązania można przenieść do polskich bibliotek szkolnych? / Rowińska Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 6-11

 35. Monitor interaktywny w pracy biblioteki – pierwsze kroki / Lampa Alicja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 20-21

 36. Jak zachwycić dzieci lekturami? Część 2 – Opowieści / Swędrowska Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 26-27

 37. Pokój zagadek – jak samodzielnie go przygotować? / Szawejko Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 28-29

 38. Niesamowity kosmos – pokój zagadek na podstawie Bajek robotów Stanisława Lema / Bernatowicz Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 30-31

 39. Dzik w hotelu – rozwiązujemy zagadkę z detektywem Herkulesem Poirotem: sketchnotka w bibliotece / Gajewska Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 32-33

 40. Uczymy się tolerancji – scenariusz lekcji bibliotecznej / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 38-40

 41. Jedz na zdrowie – scenariusz dotyczący zdrowego odżywiania / Skórka Julita // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 12, s. 44

 42. Tożsamość społeczno-kulturowa a akceptacja siebie jako osoby z głuchotą prelingwalną, użytkownika implantu ślimakowego – badanie wstępne / Kobosko Joanna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 3, s. 165-175

 43.  Trudności pokarmowe u dzieci ze spektrum autyzmu – propozycja strategii rozszerzania diety u dziecka z ASD / Niemyjska Dominika // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 3, s. 196-206

 44.  Multimedialne treningi uwagi słuchowej stosowane w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego / Kupisiewicz Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 3, s. 207-222

 45. Dostępność cyfrowa stron internetowych podmiotów publicznych dla osób z niepełnosprawnościami / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 3, s. 223-236

 46. Wokół pedagogiki rdzenia tożsamości głuchych / Plutecka Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 4, s. 245-254

 47. Przemoc symboliczna w domu pomocy społecznej wobec osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Myśliwczyk Iwona // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 4, s. 269- 279

 48. Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w przedszkolu specjalnym – ujęcie praktyczne / Aksamit Diana // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 4, s. 297-313

 49. Edukacja zdalna podczas pandemii COVID-19 uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli i nauczycielek / Buchnat Marzena // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 5, s. 334-346

 50. Zapobiec wykluczeniu – rola terapeutów i rodziców we włączaniu dziecka z niepełnosprawnością do systemu edukacji / Gałkowska Monika // // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 5, s. 370-386

 51. Wykorzystanie koncepcji profilaktyki pozytywnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej domu dziecka / Jarosz Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 6, s. 15-30

 52. Konteksty edukacji zdrowotnej i systemu wsparcia rodziny a profilaktyka zachowań dewiacyjnych u dzieci / Gątarek Izabela // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 6, s. 41-55

 53. Komunikacja z głuchym rodzeństwem w percepcji rodzeństwa słyszącego (SODA). Studium przypadku / Malik Natalia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 6, s. 56-65

 54. Dotyk w relacji dziecka i wychowawcy. Przykład żłobka / Telka Lucyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 6, s. 66-76

 55. Gelotologia jako przykład metody terapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych / Błaszczak Amanda // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 7, s. 3-14

 56. Samopoczucie w e-szkole i jakość życia młodzieży w warunkach pandemii / Buczak Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 7, s. 29-40

 57. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w środowisku szkolnym. Studium przypadku dwóch byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnych / Jaros Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 7, s. 68-81

 58. W czasie pandemii dzieci się (nie) nudzą! „Kreatywna nuda” w autorskiej szkole podstawowej Navigo w Poznaniu / Adamczewski Jakub, Nymś-Górna Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 9, s. 3-14

 59. Ocenianie kształtujące jako jeden ze sposobów wspierania dziecka w procesie uczenia się / Ćwikła Edyta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 9, s. 15-26

 60. Sposób organizacji środowiska uczenia się w Szkołach Waldorfskich – inspiracje pedagogiczne dla edukacji wczesnoszkolnej / Witkowska-Tomaszewska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 9, s. 27-37

 61. Co państwo wie (i co chce wiedzieć) o zaangażowaniu rodziców w edukację szkolną dzieci? / Kołodziejczyk Joanna, Walczak Bartłomiej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 9, s. 49-60

 62. Termin „Komunikacja dorosłego z dzieckiem” w perspektywie przyszłych pedagożek i nauczycielek / Kuszak Kinga // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 9, s. 61-72

 63. Generacja koronawirusa, czyli sytuacja życiowa niemieckich rodzin w okresie pandemii / Sander Aleksandra // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 9, s. 73-84

 64. O czym mówi poranione ciało, czyli czym są samouszkodzenia nie samobójcze i jak je rozpoznawać? / Korporowicz Marta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 10, s. 17-27

 65. Sztuczna inteligencja – nowe wyzwanie edukacyjne / Kuruliszwili Sergo // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 10, s. 15-40

 66. Wystarczy jedno kliknięcie – wykorzystywanie seksualne dzieci za pomocą technologii cyfrowych / Płonka Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 10, s. 41-52

 67. Odpowiedzialność sądowa oraz tło motywacyjne nieakceptowanych społecznie zachowań młodzieży / Jurczyk Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 10, s. 72-84
 68. Fenomen Czarnobyla – 35 lat od katastrofy / Machowski Robert, Rzętała Mariusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 20-25

 69.  Poszukiwania metod uczenia się uczniów na lekcjach geografii / Pilna Dorota // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 26-27

 70.  Poznajemy własny region – wirtualna wycieczka geograficzna na przykładzie Ziemi Łódzkiej: konspekt lekcji online w klasie siódmej / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 33-35

 71.  Ziemia we Wszechświecie – karta pracy / Gański Mateusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 36-38

 72.  Flagi i herby opowiadają / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 4-9

 73.  Kolorowy zawrót głowy : gra dydaktyczna lub quiz o tematyce krajoznawczej / Bonk Gabriela // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 31-33

 74.  Wędrówka przez kontynenty – Australia / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 34-37

 75.  Czy warto wykorzystać pedagogikę Celestyna Freineta podczas lekcji geografii? / Pilna Dorota // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s.38-41

 76. Geodezyjne problemy z granicą Polski / Meus Mariusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 4-9

 77.  Migracja, mury i przyroda // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 10-11 [mur między Polską a Białorusią]

 78.  Nauczyciel geografii w świecie nowoczesnych technologii i wartości humanistycznych / Wolniczak Agnieszka // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 31-33

 79.  Turystyka na świecie : karta pracy ucznia (zakres rozszerzony) / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 6, s. 38-40

 80.  Rozwój osoby z niepełnosprawnością w dzieciństwie i adolescencji / Gerc Krzysztof // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 5, s. 5-8

 81.  Towarzyszenie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w dojrzewaniu płciowym / Poprawa Magdalena // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 5, s.9-11

 82. Rola wiary i religii w życiu dzieci niepełnosprawnych na przykładzie rodzin wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance / Utnicka Dominika // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 5, s. 14-16

 83.  Porządek – rzecz ważna : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 5, s. 30-31

 84.  Stawanie się tutorem / Sicińska Lilianna, Siciński Paweł // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 6, s. 9-12

 85.  Jak znajdować środki na tutoring? / Skikiewicz Agata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 6, s. 17

 86.  Dziękuję Ci Tatusiu! Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 6, s. 28

 87. Dwanaście kroków : program dla każdego wychowawcy / WYCHOWAWCA. – 2021, nr 7-8, s. 5-8

 88.  12 kroków do Miłości / Porzeziński Rafał // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 7-8, s. 9-14

 89.  Przyjaźń / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 7-8, s. 43-45

 90. Katecheza rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej / Mitkiewicz Bartosz // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 9, s. 16-17

 91. Nazywali go Ojcem. Prymas Stefan Wyszyński jako wychowawca / WYCHOWAWCA. – 2021, nr 9, s. 20-23

 92.  Z prostotą i wielką żarliwością o sprawdzonym sposobie przygotowania do I Komunii św. W szkole i rodzinie / Podstawska Renata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 9, s. 24-26

 93.  Warto pisać listy : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 9, s. 29-31

 94. Pedagogika przeżyć / Ryszka Rafał // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 10, s. 5-8

 95. Zielone godziny dla ciała i duszy / Jakubowski Kasper // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 10, s. 9-11

 96. Las pełen bezpieczeństwa / Napiórkowski Michał // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 10, s. 15-17

 97.  Wyprawa do niezwykłego lasu : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy III / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 10, s. 28-29

 98.  Depresja u dzieci i młodzieży / Cichocki Łukasz, Pietruszewski Kazimierz // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 11, s. 5-8

 99.  Pierwsza pomoc w stanach depresyjnych / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 11, s. 12-14

 100.  Depresja – bolesna droga do własnych trudnych uczuć / Storoniak Jarosław // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 11, s. 15-17

 101. Przyjaźń jest skarbem : scenariusz zajęć / warsztatów wychowania do życia w rodzinie, godziny wychowawczej dla klasy V szkoły podstawowej // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 11, s. 27-29

 102. Marzenia małe i duże : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 11, s. 30

 103. Spełniam uczynki miłosierdzia : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II-III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 12, s. 30

 104.  Ocenianie kształtujące / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 4-8

 105. Zabawy z cieniem / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 10-13

 106. Edukacja antydyskryminacyjna / Waryszak-Lubaś Klaudia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 19-21

 107. Letnie przygody z muzyką w tle : konspekt zajęć muzycznych dla klasy II / Michalec Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 22-28

 108. Jak skutecznie poradzić sobie z konfliktem między rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej ? / Łoskot Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 29-33

 109. Dziecko z mutyzmem wybiórczym w klasie szkolnej / Lange-Rachwał Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 35-39

 110. Jak wspomagać dzieci z trudnościami w planowaniu i wykonywaniu zadań ruchowych ? / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s.40-44 [dyspraksja rozwojowa]

 111. Praca z dzieckiem zdolnym / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 6, s. 45-50

 112. Wpływ umiejętności wykonawczych na proces uczenia się / Kubala-Kulpińska Aleksandra //

 113. ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 9-15 [kwestionariusz umiejętności wykonawczych dla dziecka w wieku 6-8 lat]

 114. Metody szybkiego zapamiętywania przydatne we wspieraniu rozwoju dzieci / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 16-20

 115. Wielcy też kiedyś byli dziećmi / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 21-28

 116. Empatia – wrodzona czy wyuczona? / Karpińska Iwona // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 30-33

 117. Poznanie indywidualnych predyspozycji ucznia kluczem do jego zrozumienia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 34-40

 118. Działania prozdrowotne w szkole / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 41-44

 119. Nauczanie (do) twórczości w edukacji muzycznej / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 8, s. 45-50

 120. Motywowanie uczniów do nauki : czy na pewno wiemy, jak to robić ? / ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 4-7

 121. Dziennik w edukacji wczesnoszkolnej / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 8-12

 122. Nauka przez doświadczanie / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 13-16

 123. Dzień kredki / Gallos Sylwia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 17-21

 124. Dzień postaci z bajek / Gallos Sylwia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 19-21

 125.  Papier i linie : ćwiczenia plastyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 22-24

 126.  Samorozwój jako źródło dobrostanu / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 25-29

 127.  Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w szkole. Jakie techniki i strategie sprawdzą się w świecie VUCA ? / Nowakowska Marta // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 30-33

 128.  Depresja u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Zając Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 34-36 [arkusz rozpoznania depresji u dzieci]

 129.  Jak budować z uczniami relację opartą na zaufaniu? / Appelt Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 41-44

 130.  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów: checklisty zadań na czas edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej / Łoskot Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 9, s. 45-50

 131.  Siła temperamentu : jak dostosować pracę do indywidualnych predyspozycji ucznia? / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 4-9

 132.  Youtube w edukacji wczesnoszkolnej / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 10-13

 133.  Nauczanie wielozmysłowe / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 14-17

 134.  Niezbędnik kreatywnego nauczyciela : pomysły, narzędzia i metody rozwijające wyobraźnię uczniów / Florkiewicz-Borkowska Marta // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 18-23

 135.  Jak przekazywać trudne informacje o dziecku , by rodzicom łatwiej było je przyjąć? / Kozak Agnieszka // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 24-26

 136.  Wysoko wrażliwy uczeń w klasie : jak najskuteczniej wesprzeć jego funkcjonowanie i rozwój / Bajus Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 27-30

 137. Jak wspierać ucznia w radzeniu sobie z lękiem i napięciem? / Sikora Jagoda // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 31-34

 138.  Jak nauczyć dzieci radzenia sobie z porażkami? / Kamińska-Holc Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 35-39

 139.  Prawidłowe przeprowadzanie diagnozy psychopedagogicznej : zasady doboru i konstruowania narzędzi diagnostycznych / Łoskot Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 40-43

 140. Percepcja muzyki w edukacji wczesnoszkolnej / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 10, s. 46-50

 141.  Brzydkie kaczątko to… - jak mu pomóc? / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 12-15 [propozycja zajęć dla dzieci sześcioletnich]

 142.  Nadwaga u dzieci w wieku przedszkolnym – kiedy zaczyna się problem? / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 16-19

 143.  Wspólne gotowanie w przedszkolu, czyli jak zaprosić nasze zmysły do zabawy / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 20-22

 144.  Warsztaty jako sposób na wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców w przedszkola / Ludorowska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 24-28

 145.  Wpływ miłości rodzicielskiej na rozwój dziecka / Muszyński Heliodor // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 29-31

 146.  Książki obrazkowe – skarbnica inspiracji / Swędrowska Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 32-36

 147.  Odczytywanie emocji! Detektyw na tropie uczuć / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 37-42

 148.  Światowy Dzień Sztuki / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 43-47

 149.  Wielkanocne symbole / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 48-51

 150.  Pisankowa moda / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 52-53

 151.  Proza i doświadczenia wyrażania ekspresji twórczej : metoda dynamicznych obrazów w praktyce / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 3, s. 60-66

 152.  Czytamy, rozwijamy język : metoda dynamicznych obrazów systemu Edukacja przez ruch / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 6-10

 153.  Wirtualne wycieczki w przedszkolu / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 11-13

 154.  Księżniczką / księciem być to… / Gudro-Homnicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 17-18

 155.  Morskie opowieści, czyli w rejs szlakiem legend Bałtyku / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 19-24

 156.  Całodzienny scenariusz zajęć – poszukiwanie zaginionego Misia / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 26-31

 157.  Zapraszam do stołu – zostań mistrzem dobrych manier / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 32-36

 158.  Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 37-40

 159.  Światowy dzień dogoterapii / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 41-46

 160.  Franklin zaprasza misia. Czy umiemy zapraszać przyjaciół? / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 51-52

 161.  Mały naukowiec : projekt badawczy dla dzieci 5-6-letnich / Kornaszewska Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 63-66

 162.  Metoda origami – baje w przedszkolu / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 6-12

 163.  Zwiewny jak liść / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 17-18 [konspekt zajęć]

 164.  Projekt odlatujące ptaki / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 19-24

 165.  Odkrywamy świat przyrody : projekt liście / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 6, s. 26-33

 166. „Poznajmy się!” : wprowadzenie elementów treningu umiejętności społecznych w przedszkolu z bajką terapeutyczną / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 37-42

 167. Pies plamek rozpoczyna przygodę w przedszkolu! : pierwsze zajęcia rozwijające empatię wobec zwierząt ze scenariuszami zajęć / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 43-48
 168. O korzyściach prowadzenia ogródków przedszkolnych / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 49-51

 169.  Czy znam ptaki – propozycja dla dzieci sześcioletnich / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 52-54

 170.  Jak kontakt z naturą wpływa na zdrowie i rozwój dzieci? / Karpińska Iwona // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 7, s. 59-63

 171. Aktywność i głos osób z dysfunkcjami sensorycznymi na portalach społecznościowych. Raport z badań netnograficznych / Śmieszek Mateusz // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 6, s. 37-65

 172.  Znaczenie relacji w procesie pomagania osobom chorym na schizofrenię / Malewicz-Sawicka Maryla, Więcek-Durańska Anna // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 6, s. 67-88

 173.  Dobro dziecka w projekcie kodeksu rodzinnego – analiza semantyczna pojęcia / Barankiewicz Izabela [i in.] // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 6, s. 89-107

 174.  Arteterapia – terapeutyczna moc sztuki / Waleriańczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 6-10

  Grzybobranie : konspekt zajęć / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 12-15

 175.  Jestem emocjonalny – drugie zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w Przedszkolu z bajką terapeutyczną / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 16-23

 176.  Odkrywamy świat przyrody : Projekt „Jeż” / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 24-29

 177.  Czerwone jabłuszko, czyli jesienne zbiory piosenek o jabłkach / Forecka-Wasko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 30-32

 178.  Bawimy się słowami. Uczymy się mówić wyraźnie / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 33-35

 179.  O empatii wobec zwierząt / Litwinow-Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 36-41

 180.  Edukacja żywieniowa jako niezbędny element prowadzonej w przedszkolu edukacji zdrowotnej / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 42-46

 181.  Scenariusz Basia i granice : konspekt zajęć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 47

 182.  Na tropie witamin, czyli jak wspierać dobre nawyki żywieniowe w przedszkolu / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 48-52

 183.  Źródła występowania oraz formy zachowań agresywnych / Waleriańczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 8, s. 53-58

 184.  Wysoko wrażliwe dziecko / Bajus Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 6-9

 185.  Gdzie jesteś misiu? : konspekt zajęć / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 10-11

 186.  Normy społeczne w przedszkolu / Litwinow- Cieślewicz Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 12-17

 187.  Pies Plamek w przedszkolu i niezwykły świat psów pracujących / Litwinow-Cieślak Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 18-23

 188.  Odkrywamy świat przyrody. Projekt „Śnieg” / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 24-28

 189.  Świąteczne aromaty : konspekt zajęć / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 29-33

 190.  Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego : nasze emocje w grupie / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 34-39

 191.  Dziecko leworęczne u progu szkoły / Jakubowska Alina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 40-47

  Sprawdź czy Twoje dziecko nie ma wady postawy – materiały edukacyjne dla rodziców / Mądrowska Wiesława // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 48-50

 192.  Dziecko z dyspraksją w przedszkolu / Kołodziejska Lidia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 9, s. 51-58

 193.  Odkrywamy świat przyrody. Projekt „Smog” / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 6-11

 194.  Dzieci z zaburzeniami SI w przedszkolu – co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 12-15

 195.  Pomysły na zajęcia wspierające integrację sensoryczną / Michalik Alicja, Parakiewicz Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 16-25

 196.  Każdy jest tancerzem / Karpińska Iwona // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 26-28

 197.  Relaksacja : skuteczna metoda na obniżenie napięcia emocjonalnego u dzieci, zmniejszenie uczucia zmęczenia / Kornacka Agnieszka, Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 29-35

 198.  Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka : konspekt zajęć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 36-37

 199.  Wyprawa do zimowego lasu : scenariusz zajęć. Rozwijanie motoryki małej i dużej / Jakubowska Alina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 38-44

 200.  Nauka samodzielności praktycznej dziecka w wieku przedszkolnym / Kordzińska-Grabowska Anna, Kołodziejska Lidia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 45-49

 201.  Głośne czytanie, czyli jak samodzielnie pracować nad siłą i brzmieniem swojego głosu / Kozicka Ewa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 50-53

 202.  Kto decyduje o tym, co zjedzą dzieci w przedszkolu? Intendent, nauczyciele czy rodzice? / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 10, s. 54-58

 203.  Jesteśmy cząstką przyrody / Kulik Ryszard // CHARAKTERY. – 2021, nr 5, s. 14-19

 204.  Co gryzie narcyza? / Struzikowska-Marynicz Urszula // CHARAKTERY. – 2021, nr 5, s. 34-38

 205.  Czuję, więc… jem : czy głód emocjonalny może wpłynąć na nasz sposób odżywiania / Bajus Anna // CHARAKTERY. – 2021, nr 5, s. 40-45

 206.  Przyroda – idealna przestrzeń dla dziecka : jak zaprosić ją do domu? / Swędrowska Małgorzata // CHARAKTERY. – 2021, nr 5, s. 56-67

 207.  Ciekawość to pierwszy stopień do… zmiany / Klepacka-Gryz Ewa // CHARAKTERY. – 2021, nr 5, s. 80-85

 208.  Na ekstrakilogramy po pandemii : ratunkiem baterie naszych jelit / Pelczyńska Marta // CHARAKTERY. – 2021, nr 5, s. 98-100

 209.  Zazdrość strażnik związku / Banaszkiewicz Paulina // CHARAKTERY. – 2021, nr 7, s. 24-26

 210.  Miłość w czasach pandemii, czyli uwikłani i splątani / Milewski Rafał // CHARAKTERY. – 2021, nr 7, s. 30-35

 211.  Trening bycia sobą : czy asertywności można się nauczyć? / Lamparska-Karwowska Agnieszka // CHARAKTERY. – 2021, nr 7, s. 56-63

 212.  Smak życia : jak odzyskać kontakt z emocjami? / Gierasimiuk Ewa // CHARAKTERY. – 2021, nr 6, s. 64-69

 213.  Na codzienne zmagania stoicyzm : jak radzić sobie z życiowymi komplikacjami? / Filipow Elżbieta // CHARAKTERY. – 2021, nr 7, s. 77-80

 214.  Zmęczenie zaczyna się od myślenia / Nowakowska Marta // CHARAKTERY. – 2021, nr 7, s. 98-103

 215.  Kiedy sen nie nadchodzi… - metody radzenia sobie z bezsennością / Banout Marta // CHARAKTERY. – 2021, nr 7, s. 104-106

 216.  Gdy ona się wzrusza, a on wzrusza ramionami / De Barbaro Natalia // CHARAKTERY. – 2021, nr 8, s. 20-23

 217.  Dzieci o cienkiej skórze : czy moje dziecko histeryzuje? / Sędkiewicz Jacek // CHARAKTERY. – 2021, nr 8, s. 24-29

 218.  Mom – shaming : skąd bierze się wszechobecna krytyka wobec matek i dlaczego tak trudno z nią walczyć? / Bajus Anna // CHARAKTERY. – 2021, nr 8, s. 50-55

 219.  Borderline, czyli życie z partnerem pod napięciem / Bzowy Jagoda // CHARAKTERY. – 2021, nr 8, s. 62-67

 220.  Body positive, czyli o szacunku do własnego ciała / Głyda Agata // CHARAKTERY. – 2021, nr 8, s. 72-77

 221.  Uciesz się sobą, człowieku! Jak zaakceptować samego siebie? / Jagodzińska-Pawluk Edyta // CHARAKTERY. – 2021, nr 8, s. 81-85

 222.  Wolni od perfekcjonizmu, wolni od oceniania / Wrześniowska Joanna // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 14-20

 223.  O sztuce bycia niedoskonałym w domu, w ogrodzie i… w swojej głowie / Huńczak Malwina // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 22-26

 224.  Jak skleić świat po traumie? / Krokowska Beata // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 44-47

 225.  Reparenting, czyli dlaczego potrzebujemy przeżyć dzieciństwo jeszcze raz / Czarnecka Anna // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 50-56

 226.  Czy umiemy przyjmować pochwały i akceptować krytykę? / Kluszczyk Magdalena // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 58-61

 227.  Wewnętrzna matka : o tym, co Tobą kieruje i dlaczego możesz pójść inną drogą / Chmura Joanna // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 62-67

 228.  Rodzicielskie moce / Skrońska Anna // CHARAKTERY. – 2021, nr 9, s. 96-99

 229.  Moc radości, iskra bogów / Kwiatek Piotr // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 14-19

 230.  Jak się nie zamartwiać? / Lasota Martyna // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 22-26

 231.  Rodzicielstwo bez długu wdzięczności : dlaczego warto pozwolić dziecku wyjść spod skrzydeł mamy i taty / Woźny Marita // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 28-31

 232.  Stres czy depresja? / Koper Katarzyna // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 36-37

 233.  Koronasomnia, czyli o zaburzeniach snu w czasach pandemii / Fornal-Pawłowska Małgorzata // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 38-44

 234.  Gdy dziecko ma problem z koncentracją uwagi / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 46-49

 235.  Randka z mapą marzeń. Co może nam dać i jak ją stworzyć? / Krawczyk Izabela // CHARAKTERY. – 2021, nr 10, s. 72-75

 236.  Skarby rodzinne, czyli co wynosimy z domu rodzinnego / Oleś Piotr K. // CHARAKTERY. – 2021, nr 11, s. 16-21

 237.  Jak zatrzymać chwile, które mają znaczenie / Dąbrowska Monika // CHARAKTERY. – 2021, nr 11, s. 22-25

 238.  Na myśl o śmierci : jak sobie z nią radzimy? / Łukaszewski Wiesław // CHARAKTERY. – 2021, nr 11, s. 30-34

 239.  Kryzys psychiczny w rodzinie / Strzałko Joanna // CHARAKTERY. – 2021, nr 11, s. 44-48

 240.  Jaka jest przepustka do pewności siebie? / Malinowska Katarzyna // CHARAKTERY. – 2021, nr 11, s. 64-67

 241.  Stres i współczesny styl życia a zaburzenia żołądkowo-jelitowe – jak sobie z nimi radzić? / Wojciechowska Olga // CHARAKTERY. – 2021, nr 11, s. 68-70

Kwiecień - sierpień 2021

1. Specyfika pracy wychowawcy w świetlicy szkolnej / Kaczor Agnieszka // PROBLEMY-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 4, s. 3-16

2. Edukacja domowa – ucieczka od zdalnego nauczania czy społeczno-wychowawcza potrzeba / Poruszek Marta // PROBLEMY-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 4, s. 17-31

3. „Niecodzienna codzienność” ucznia w początkach pandemii – z doświadczeń piątoklasistów / Dankowska-Kosman Małgorzata // PROBLEMY-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 4, s. 32-40

4. Misja szkoły jako element społeczno-ekologicznego modelu rozwijania poczucia przynależności szkolnej uczniów / Dernowska Urszula // PROBLEMY-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 4, s. 41-56

5. Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Sosnowska-Bielicz Ewa // PROBLEMY-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 4, s. 68-80

6. Kobieca złość – czyli jaka? / Majewska Małgorzata // CHARAKTERY. – 2021, nr 4, s. 21-25

7. Kto okłamuje sam siebie? / Barańscki Cezary // CHARAKTERY. – 2021, nr 4, s. 32-36

8. Trening dla wyczerpanych / Rajba Beata // CHARAKTERY. – 2021, nr 4, s. 60-65

9. Czym jest flow – jak odnaleźć swoje uskrzydlające aktywności? / Nowakowska Marta // CHARAKTERY. – 2021, nr 4, s. 66-70

10. Świat online – kim jestem, patrząc w kamerę? / Chmura Joanna // CHARAKTERY. – 2021, nr 4, s. 80-83

11. Matka swojej dorastającej córki / Jarczewska-Gerc Ewa // CHARAKTERY. – 2021, nr 4, s. 84-89

12. Mediacja szkolna jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole / Jackiewicz Ewelina Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 3-5

13. Krótkie filmiki – prosty sposób na promocję biblioteki / Ciekalska Alina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 12-13

14. Mecz – scenariusz zajęć edukacyjnych : scenariusz lekcji bibliotecznej, którego celem jest integracja zespołu klasowego zwłaszcza podczas gier zespołowych : szkoła podstawowa, kl. I-III / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 16-18

15. Poranki poetyckie – czyli jak zachęcić uczniów do czytania poezji / Turska Patrycja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 20-21 [slam poetycki]

16. Wiwat konstytucja! / Blaut Ewelina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 22-24 [inscenizacja, zagadki, krzyżówka]

17. Zawsze być dzieckiem – scenariusz konkursu ze znajomości biografii Astrid Lindgren dla miłośników jej twórczości / Pejkowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 28

18. Nowe fantastyczne przygody skarpetek – scenariusz zajęć inspirowany książką Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) / Szlaszyńska Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 29-31

19. Sposób na Elfa Marcina Pałasza – konkurs z lektury dla kl. III / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 34

20. Anno Domino 2021 – scenariusz zajęć w formie gry poświęconej patronom roku / Bonk Gabriela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 4, s. 35-41

21. Elementy flipped classroom w edukacji wczesnoszkolnej / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 4-8

22.Teczka pełna zabaw / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 10-14

23. Jestem dzieckiem i znam swoje prawa / Jagła Beata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 16-17

24. Majowe święto wszystkich mam : scenariusz zajęć dla klas I-II na Dzień Matki z zachowaniem reżimu sanitarnego / ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 18-19

25. Zrozumieć i wspierać ucznia wysoko wrażliwego / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 22-26

26. Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się przez zmysły / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 27-34

27. Jak pobudzać mózg do twórczego działania? Tajniki treningu kreatywności / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 35-38

28. Muzyka jako narzędzie edukacji międzykulturowej / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 4, s. 45-50

29. Znaczenie tekstu prozatorskiego w procesie ujęzykowienia dzieci : metoda dynamicznych obrazów w praktyce / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 6-11

30. Dziecko autystyczne w przedszkolu – rozpoznawanie i wstępna interwencja / Ludorowska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 12-17

31. Czego się boją dzieci? / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 18-19 [konspekt zajęć]

32. Światowy Dzień Kosmosu / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 23-27

33. Wiosna na talerzu przedszkolaka / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 28-33

34. Świat zmysłów – prawdziwy Mały Detektyw widzi, słyszy, czuje i wącha! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 36-42

35. Koncert dla mamy w plenerowej kawiarence – uroczystość inna niż wszystkie / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 50-55

36. Nie ma nic za darmo. Franklin i skaczące buty / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 56-58

37. Poznaj Polskę przedszkolaku! Województwa lubuskie i zachodniopomorskie / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 4, s. 59-66

38. Internet jako przestrzeń działania grup samopomocowych anonimowych alkoholików w czasie pandemii Covid-19 / Dudkiewicz Marek, Hoffmann Beata // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 2, s. 19-40

39. Osoby starsze w okresie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 (komunikat z badań) / Subocz Elżbieta, Ratuszyńska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 2, s. 41-57

40. Zadowolenie z pracy osób zatrudnionych w zawodach pomocowych a ich poczucie stresu / Nowosad Katarzyna // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 2, s. 73-95

41. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania jako instrumenty wsparcia / Krajewska Beata // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 2, s. 97-112

42. (Nie) widzialni ojcowie w pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną / Ciczkowska-Giedziun Małgorzata // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 2, s. 127-141

43. Osoby w wieku 60 plus wyzwaniem i szansą dla polskiej polityki społecznej / Młyński Józef // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 2, s. 143-159

44. Relacje dziecka z rodzeństwem w świetle badań / Rusaczyk Janusz // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 4, s. 8-11

45. Mój brat, moja siostra : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / WYCHOWAWCA. – 2021, nr 4, s. 30

46. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” w służbie państwu, dziecku i rodzinie / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 5, s. 7-17

47. Powszechność wsparcia i opieki zadaniem oraz wyzwaniem dla centrum usług społecznych / Kromolicka Barbara // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 5, s. 38-49

48. Makro- i mikrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny i kształtu współczesnego dzieciństwa / Matyjas Bożena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 5, s. 50-58

49. Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej i ich relacje z rodziną / Kolankiewicz Maria, Iwański Jakub // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 5, s. 59-80

50. Współpraca pomiędzy szkołą, rodzicami a placówkami wychowawczymi wsparcia dziennego w Paryżu / Rurka Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 5, s. 81-92

51. Metoda dynamicznych obrazów systemu Edukacja przez ruch w praktyce / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 6-10

52. Opowieść ruchowa na wiosnę i lato / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 11-16

53. Mój dom : konspekt zajęć : propozycja dla dzieci pięcio- i sześcioletnich / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 17-18

54. Na tropie skarbu – podchody w przedszkolu w detektywistycznym klimacie / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 26-32

55. Podróż do mlecznej krainy / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 33-37

56. Jak to jest z tym ssaniem kciuka? / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 38-40

57. Dzień pszczół : konspekt zajęć / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 41-45

58. Pozwólmy dzieciom pomilczeć / Swędrowska Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 46-48

59. Proszę odnoś się do mnie z szacunkiem / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 54-56

60. Poznaj Polskę, przedszkolaku! Województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 57-64

61. Zabawy badawcze z lodem / Kornaszewska Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 5, s. 64-66

62. Joga w edukacji wczesnoszkolnej / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 4-9

63. Porozumienie bez przemocy – jak je wykorzystywać w trudnych rozmowach z dziećmi? / Lange-Rachwał Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 10-14

64. Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 16-20

65. Kodowanki przyrodnicze / Michalec Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 23-24

66. Poznajemy Kraków – dawną stolicę Polski : scenariusz zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Jagła Beata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 25-26

67. Nie taka porażka straszna, jak ją malują / Domagała-Kręcioch Agnieszka // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 27-32

68. Agresywny uczeń / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 33-38

69. Jak wspomagać rozwój percepcyjno-motoryczny dzieci z symptomami zaburzeń uczenia się? / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 40-44

70. Kąpiele leśne, czyli jak zafascynować dzieci naturą. Propozycje zabaw / Karpińska Iwona // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 5, s. 45-50

Styczeń - marzec 2021

1. Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach / Włodarczyk Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2021, nr 1, s. 3-17

2.Obraz siebie a poziom nadziei podstawowej w percepcji nastolatków – doniesienie z badań / Małgorzata Gulip // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2021, nr 1, s. 18-29

3.Prawa rozwojowe i specyfika w rozwoju religijności u dzieci z rodzin niepełnych / Kostrubiec-Wojtachnio Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2021, nr 1, s. 30-43

4. Maria Skłodowska-Curie, wybitna uczona i samotna matka / Mendecka Grażyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2021, nr 1, s. 44-59

5. Relacje z matką a prężność psychiczna młodzieży z uwzględnieniem płci i struktury rodziny / Napora Elżbieta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2021, nr 1, s. 60-69

6. Struktura rodziny młodych dorosłych a funkcjonowanie w bliskich związkach interpersonalnych / Walęcka-Matyja Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2021, nr 1, s. 70-80

7. Zrozumieć autyzm / Rusaczyk Janusz // WYCHOWAWCA . – 2021, nr 1, s. 5-8

8. Przytul mnie a poprawię ci nastrój! / Źrebiec Katarzyna // WYCHOWAWCA . – 2021, nr 1, s. 9-12

9. Uczeń z autyzmem w klasie szkolnej / Suszko Agnieszka // WYCHOWAWCA . – 2021, nr 1, s. 13-15

10. Lockdown i wykorzystanie seksualne dzieci / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA . – 2021, nr 1, s. 24-25

11. Temat: Moje postanowienia : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA . – 2021, nr 1, s. 30-31

12. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 8-11

13. Promocja czytelnictwa w bibliotece – Klub Szkolnych Detektywów : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Gajewska Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 20-21

14. Młody odkrywca historii – program z zakresu edukacji historycznej : szkoła podstawowa, kl. II i III / Budek Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 22-25

15. Bilet powrotny do biblioteki : proponujemy akcję czytelniczą dla klas I-III // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 26-27

16. Jak nie zaginąć na burzliwych wodach trójkąta bermudzkiego? Projekt wsparcia biblioteki „#bibliotekachallenge” / Polińska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 30-31

17. Każdy z nas jest twórczy – scenariusz zajęć z elementami arteterapii : szkoła podstawowa, klI-III / Pająk Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 32-33

18. Dyskusyjny klub książki w szkole podstawowej – garść refleksji / Kownatka-Ruszkowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 34-36

19. Czytanie jest the best, czyli organizujemy konkurs wojewódzki / Jabłońska Dorota, Babińska Ewa, Danieluk Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 37-39

20. Zagadki w ciemnościach – scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych / Mrowczyk Wioleta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 42-44

21. Czytelnictwo w czasie pandemii : skromniej, ale uśmiech dzieci bezcenny / Aleksandrowicz-Gąsior Eligia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 45-47

22. Pięta Achillesa – test z frazeologii antycznej : szkoła podstawowa, kl. VI-VIII / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 48-49

23. Pandemia COVID-19 a praca socjalna – z pierwszych relacji w periodykach o zasięgu międzynarodowym / Szmagalski Jerzy // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 1, s. 5-30

24. Znaczenie ekologiczne zorientowanej pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów społecznych podczas pierwszej fali epidemii COVID-19 / Jusko Peter // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 1, s. 31-43

25. Zdalna praca socjalna podczas pandemii. Doświadczenia z Polski / Boryczko Marcin, Dunajska Anna // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 1, s. 45-69

26. Problemy opiekunów rodzinnych osób z chorobą Parkinsona jako wyzwanie dla pracy socjalnej / Szluz Beata // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 1, s. 97-119

27. Problemy chorych z afazją w kontekście psychospołecznym / Żulewska-Wrzosek Justyna // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 1, s. 121-137

28. Nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania przez osobę stosująca przemoc w rodzinie / Czarkowska Małgorzata // PRACA SOCJALNA. – 2021, nr 1, s. 139-152

29. Przestępstwa seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle hipotezy pozornej dewiacji / Pospiszyl Kazimierz // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 1, s. 5-16

30. Funkcjonowanie w izolacji więziennej skazanych na ekstremalne długie kary pozbawienia wolności a szansa na udaną readaptację po zwolnieniu / Miszewski Kamil // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 1, s.17-27

31. Trudne drogi adaptacji matek do głębokiej niepełnosprawności intelektualnej dziecka / Aksamit Diana, Kruś-Kubaszewska Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 1, s. 39-54

32. Blogi – nowe forum rodziców dzieci z niepełnosprawnościami / Palak Zofia // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 1, s. 55-62

33. Małe kroki, swobodny rozwój, zabawa i odpoczynek / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 6-10

34. Tajemnicze listy – kilka sposobów na przekazywanie sekretnych wiadomości / WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 11- 17

35. Czy znasz zaczarowane słowa : proszę, dziękuję, przepraszam? / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 18-20

36. Odbiorca tekstu – dziecko : metoda dynamicznych obrazów systemu Edukacja przez ruch w praktyce / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 21-26

37. Jak połączyć Walentynki i Dzień Dobrego Słowa / Swędrowska Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 27-32

38. Bezpieczne przywiązanie w relacji dziecko-nauczyciel / Ludorowska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 33-37

39. Zdrowy brzuszek mamy – o odporność dbamy / Talaga Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 40-42

40. Oswajanie jako istotny element terapii karmienia / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 43-45

41. Kocie teatralia – jak z pomysłem zakończyć projekt badawczy / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 46-50

42. Gdy kota nie ma… : scenariusz zajęć [i inscenizacja] / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 51-52

43. Kobiety w nauce / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 53-56

44. Najpyszniejsze ciasto na świecie / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 57-59

45. Poznaj Polskę przedszkolaku! Województwo małopolskie i podkarpackie / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 1, s. 60-66

46. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 10-14

47. Folklor w edukacji muzycznej dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 15-19

48. Zrozumieć lęk / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 20-24

49. Trening kreatywności, czyli jak pobudzać mózg do twórczego działania / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 25-29

50. Uczeń zmartwiony i nadmiernie analizujący: Jak można go wspierać? / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 30-36

51. Ciemność widzę : scenariusz zajęć bez użycia światła / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 38-42

52. Ptasie radio : prywatny klucz do oznaczania ptaków / Czubek Maria // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 43-45

53. Efekt Domina : materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) Tytuł cyklu: Podróż po świecie wartości // ŻYCIE SZKOŁY. – 2021, nr 1, s. 46-50

54. Jawa w krainie wulkanów i batiku / Dziadek Marian // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 8-13

55. Patagonia – przyrodnicze kontrasty / Machowski Robert, Rzętała Mariusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 14-20

56. Kosmiczna przyszłość / Grzybowska Anna, Kawecka Elżbieta, Pryłowska-Nowak Elżbieta // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 24-27

57. Ludomir Sawicki – geograf wszechstronny / Dobrzyński Janusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 1, s. 44-46

58. Wokół dylematów etycznych w pracy asystenta rodziny / Ciczkowska-Giedziun Małgorzata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 2, s. 8-17

59. Diagnozowanie jako specyficzna kompetencja i zadanie asystenta rodziny / Wysocka Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 2, s. 18-32

60. Integracja działań wielosektorowych w ochronie dzieci przed przemocą – bariery oraz modele rozwoju / Jarosz Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 2, s. 33-42

61. Poczucie wypalenia zawodowego a style radzenia sobie ze stresem pracowników zawodów pomocowych / Kanios Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 2, s. 43-54

62. Wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców wyzwaniem dla asystentów rodziny / Krasiejko Izabela, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 2, s. 55-67

63. „Łagodna przemoc” – trudne sytuacje w żłobku – zapobieganie / Telka Lucyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 2, s. 68-79

64. Sport – współwychowawca / Romańska-Malina Olga // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 2, s. 9-11

65. Rola nauczyciela wychowania fizycznego / Modro Daria // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 2, s. 12-15

66. Plan na zdrowie / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 2, s. 26-27 [ również scenariusz „Mój plan na zdrowie” dla uczniów klas II-III]

67. Rok w pandemii / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 2, s. 4-8

68. Siła jest kobietą – niezwykła moc Marii Skłodowskiej-Curie / Ignaciuk Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 2, s. 12-14 [scenariusz na Dzień Kobiet]

69. Z wizytą w teatrze – scenariusz zajęć edukacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 2, s. 20-22

70. O roli i potencjale gier w edukacji / Kwapiński Adam / BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 4-7

71. Gry wideo – wykorzystanie w edukacji / Boryczka Małgorzata // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 8-11

72. Gry wideo – zagrożenie czy szansa na rozwój? / Kierc Klaudia // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 12-15

73. Poważne gry / Wasilewski Jakub // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 16-18

74. Worldwall – nauka i zabawa w jednym! / Marcol Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 20-23

75. Grywalizacja w sieci / Marcol Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 24-25

76. Gry komputerowe w nauczaniu historii / Luberda Michał // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 26-32

77. Czas na oddech / Chmura Joanna // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 12-17 [zwlekanie, przeciąganie spraw]

78. Kto boi się sukcesu i dlaczego? / Fortuna Paweł // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 18-24

79. (Nie) wszystko na mojej głowie : dlaczego chcemy mieć wszystko pod kontrolą ? / Strójwąs Barbara // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 26-31

80. Zwlekający mózg / Wiwatowska Ewa // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 38-42

81. Toksyczne oblicze miłości / Melka-Roszczyk Marta // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 44-49

82. Wyjście z pola konfliktu / Reichwein Regine. - rozm. przepr. Andrzej Lipiński // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 50-56

83. Niejednogłośni rodzice / Iwacz Aleksandra // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 58-63

84. Jak pokonać opór przed zmianą / Jankowska Marzena // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 64-70

85. Od prokrastynacji do efektywności na drodze do kariery : jak trening uważności może wspierać nasze dążenia? / Łukowska Katarzyna // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 73-79

86. Przeciągając sprawę, czyli kilka słów o zwlekaniu / De Barbaro Natalia // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 80-82

87. W pułapce trwania, czyli co robić, kiedy utkniemy / Jaślikowski Bartek // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 83-85

88. Nauczanie zdalne nie takie straszne – czy na pewno ? / Pilna Dorota // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 25-29

89. Umieć opowiedzieć dzieciom świat : holistyczne spojrzenie na nauczanie geografii / Jankowski Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 2, s. 30-33

90. Ochrona środowiska przyrodniczego – formy ochrony przyrody : scenariusz zajęć z geografii dla uczniów klasy VII / Szmidt-Pawłowska Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 2, s. 36-39

91. Świąteczne wyspy, czyli lekcje okazjonalne / Figa Maria, Hałaczek Jagna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 2, s. 40-43

92. „Myślenie magiczne” u dzieci : powód do obaw czy jeden z etapów rozwojowych? / Bajus Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 4-9

93. Słowami zmieniaj świat : jak budować atmosferę współpracy w szkole poprzez świadomą komunikację ? / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 12-15

94. Nauczanie zdalne: jak się do niego przygotować? / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 16-21

95. Działania muzyczne w procesie stymulowania umiejętności werbalizowania emocji : ujęcie teoretyczne i propozycje praktyczne / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 22-26

96. Wykorzystaj energię stresu do samorozwoju / Kloskowska Adriana // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 27-31

97. Promowanie wśród uczniów bezpiecznej aktywności fizycznej – aktywna przerwa / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 32-37

98. Nie strach się bać : jak walczyć z lękiem i rozwijać odwagę? / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 38-44

99. Uczeń w sytuacji kryzysowej / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 46-53

100. Nauczyciel i uczeń w dobie zmian kulturowych / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 54-58

101. Praca z obcokrajowcem / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 59-63

102. Krytyczne myślenie dla nauczycieli : obalamy mitologię fińską i rozliczamy trendy edukacyjne / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 67-74

103. Metoda dynamicznych obrazów : powtarzanie sekwencji zabaw jako budowanie poczucia sprawstwa / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 6-10

104. Leśne laboratorium pod chmurką, czyli jak atrakcyjnie zagospodarować przestrzeń edukacyjną w ogrodzie przedszkolnym / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 11-16

105. Kto może być dla mnie wilkiem? / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 18-20

106. Wpływ percepcji zapachu na akceptację pokarmów / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 25-27

107. Dzieci i zwierzęta – czy są sobie potrzebne? / Ludorowska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 28-32

108. Dziecko w rodzinie. Od przywiązania do rodzicielskiej miłości / Muszyński Heliodor // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 33-38

109. Skupienie to podstawa! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 39-44

110. Leśne Echo na ósemkowej polanie – uroczyste otwarcie Leśnego laboratorium pod chmurką / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 45-47

111. Spotkało się słowo z dźwiękiem / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 48-51

112. Dzień pisarza / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 52-55

113. Poznaj Polskę przedszkolaku! Województwo łódzkie i świętokrzyskie / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2021, nr 2, s. 56-63

114. Strategie adaptacji młodzieży do napięcia wywołanego sytuacją trudną / Jurczyk Marcin // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 2, s. 113-126

115. Plany życiowe młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako obszar pracy pedagoga szkolnego / Bobik Bogumiła // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 2, s.127-139

116. Historyczne uwarunkowania edukacji włączającej w Japonii / Grzesiak Hanna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2021, nr 2, s. 140-147

117. Edukacja seksualna w wybranych krajach europejskich – charakterystyka / Kempińska Urszula, Nowak Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 3, s. 3-17

118. Wybrane elementy pracy kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich / Kujan Patryk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 3, s. 18-29

119. Spór o kontakty z dzieckiem jako skutek nierozwiązanych konfliktów okołorozwodowych / Zalewska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 3, s. 30-39

120. Sugardating – tylko randkowanie czy współczesna forma prostytucji? / Gardian-Miałkowska Renata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 3, s. 41-54

121. Wizyty dziecka u ojca osadzonego w zakładzie karnym (perspektywa matek) / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 3, s. 55-67

122. Wykorzystanie poważnych gier cyfrowych w profilaktyce przemocy rówieśniczej / Tłuściak-Deliowska Aleksandra // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2021, nr 3, s. 68-80

123. In vitro. Za wszelką cenę / Guziak-Nowak Magdalena // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 3, s. 12-13

124. Podstawy komunikacji wychowawczej / Dziewiecki Marek // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 3, s. 22-25

125. Temat: Początek życia człowieka / Szczepańska Agnieszka // WYCHOWAWCA. – 2021, nr 3, s. 44-46 [scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej]

126. W labiryncie książek – e Twinning w bibliotece szkolnej / Prokowska Teresa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 4-7

127. Różne problemy z dokumentacją / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 8-11

128. Jak nie dać się zwolnić? – czyli ruch kadrowy nauczycieli bibliotekarzy / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 12-17

129. Jak pracować z uczniami kl. IV-VIII w czasie pandemii? / Sochacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 20-22

130. Jak zorganizować apel w sieci podczas nauki online? / Lalke Izabela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 24-25

131. Do kogo należy rok 2021? / Kunikowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 28-30

132. Wielkanocny koszyczek Agatki i Gacusia – scenariusz zajęć edukacyjnych / Smoleń Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 34-37

133. Edukacja zdalna. Jak motywować do czytania? / Giniewska Anna, Kacprzak Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 38-39

134. Brzydkie kaczątko – scenariusz lekcji dla kl. I-III szkoły podstawowej / Turska Patrycja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 42-43

135. Geodezyjne odkrycia geograficzne / Meus Mariusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 4-9

136. Utah – pustynny kraj mormonów / Dziadek Marian // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 16-20

137. Wędrówka przez kontynenty – Azja : karta pracy ucznia // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 32-37

138. Koniec historii polskich zapałek / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 38-41

139. Strach się bać – o zagrożeniach i katastrofach / Hałaczek Jagna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 42-43

140. Logoryf z flagami i herbami / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 46

141. Nowy pocovidowy świat, czyli jak zaprojektować miasta, które przywrócą nam poczucie bezpieczeństwa / Lewicka Maria // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 14-21

142. Dom / Jarecka Paulina // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 28-34 [bezpieczeństwo dziecka]

143. Opowieści, które wspierają w traumie / Katarzyna Schier // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 36-41 [koronawirus]

144. Jak sobie radzić z natłokiem myśli? Praktyczne sposoby na odnalezienie wewnętrznego spokoju / Huńczak Malwina // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 44-49

145. Świadomy oddech / Godlewski Michał // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 50-57

146. Moje dziecko na pewno „tego” nie robi! Kiedy, po co i jak rozmawiać z nastolatkiem o inicjacji seksualnej? / Banout Marta // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 58-65

147. Para w pandemii, czyli jak się nie rozwieść? / Wożyńska-Więch Izabela // CHARAKTERY. – 2021, nr 3, s. 80-84

 

Wrzesień - Grudzień 2020

1. Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły na pierwszym poziomie kształcenia / Dziamska Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 4-8

2. Elementy koncepcji planu daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 21-25

3. Co w głowie piszczy? Udzielanie wsparcia uczniom przy wykorzystaniu technik uważności / Semeniuk Agata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 26-28

4. Komunikacja z uczniem sprawiającym trudności / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 29-33

5. Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III). Tytuł cyklu : Podróż po świecie wartości // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 34-39

6. Kwestia priorytetów - co chcemy osignąć, szukając alternatywy dla tradycyjnej edukacji? / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 40-43

7. Aktywności muzyczne a rozwój poznawczy dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 44-48

8. Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 51-54

9. Praca zdalna - wskazówki dla nauczycieli / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 55-61

10. Zrozumieć złość / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 62-66

11. "By zmysły nie prysły" : wspomaganie integracji sensorycznej dziecka / Komar Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 67-69

12. Wykorzystanie gier psychologicznych i analizy transakcyjnej w edukacji szkolnej / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 70-74

13. Wynagrodzenie nauczyciela w okresie pandemii / Skrzyński Dariusz // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 3-4

14. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej : semestr I (cd.) i semestr II / Toboła Beata, Wójkiewicz Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 5-10

15. Do celu - gra planszowa / Lewicka Katarzyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 11

16. Czystość świata to także mój interes! Scenariusz zajęć świetlicowych / Cysak Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 12-13

17. Magiczne spotkanie na łące / Folk Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 24-25 [praca plastyczna]

18. Jestem młodym ekologiem : scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy / Turska Marta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 26-27

19. Na gałązce usiadł ptak... : plan pracy świetlicy rozwijający zainteresowania przyrodnicze dzieci (cz. 3) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 30-34

20. Art box, czyli pudełko z magicznym środkiem / Puławska Iwona // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 35

 21. Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 5-7

22. Ćwiczenia z krzesłem - TAK! / / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 8-10

23. Gry i zabawy z piłką body ball / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 11-13

24. Trening z zastosowaniem gum treningowych - power band / Rydzik Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 14-16

25. Berek jako środek treningowy w procesie młodego piłkarza / Grzelak Bartosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 17-19

26. Ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające koncentrację na zajęciach wychowania fizycznego / Sawicki Leszek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 20-23

26. Deskorolka inaczej - aktywność na ograniczonej powierzchni / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 24-27

27. Kalistenika w rozwoju sylwetki / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 32-34

28. Gry z planszami na sportowo / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 36-37

29. Gry i zabawy dla małych i dużych, czyli WF dla wszystkich uczniów / Młóciński Michał // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 38-41

30. Genetyka w sporcie - rusz swój potencjał / Fischer Marek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 52-55

31. Gimnastyka / Krzysik Justyna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 56-65

32. Żywienie aktywnych nastolatków / Palmowska Natalia // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 66-69

33. Dlaczego aktywność fizyczna jest tak dobra dla Twojego mózu, czyli co mają mięśnie do "dobrostanu naszej głowy"? / Podgórska Joanna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 70-79

34. Udzielenie wsparcia rodzicom w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół / Łoskot Małgorzata // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE, nr 3-4, s. 84-86

35. Kłopoty ze zdalną nauką zawodu / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 16-19

36. Czego nauczyła nas epidemia / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 20-25

37. Dzielenie się przywództwem / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 27-32

38. Przesunięte egzaminy i rekrutacja / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 34-37

39. Jak reagować na przemoc / Krysiński Łukasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 38-41

40. M@nipulacja w internecie / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 42-47

41. Monitorowanie pracy z e-dziennikiem / Janowska Ilona // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 48-49

42. Docenić błąd / Bogusławska Magdalena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 55-57

43. Solidarnośc w czasach pandemii / Królikowski Jacek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 68-71

44. Szkoła postaw obywatelskich / Klimowicz Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 76-79

45. Lekcja obywatelstwa : scenariusz lekcji on-line dla klas IV-VI. Temat: Każdy z nas może być dobry i dzielić się tym co ma / Klimowicz Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 80-82

46. Scenariusz lekcji on-line dla klas VII-VIII. Temat: Solidarność międzyludzka - troska człowieka o innych / Klimowicz Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 83-85

47. Edukacja postpandemiczna / Sielatycki Mirosław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 10-13

48. Pyrrusowe zwycięztwo nauczycieli / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 14-18

49. Szkoła w reżimie sanitarnym / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 19-23

50. E-szkoła okiem nauczyciela / Bolibok Elżbieta, Grodecka Ewa // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 24-25

51. Rekrutacja zdalna / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 27- 29

52. Zatrudnianie nauczycieli / Marciniak Lidia // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 35-38

53. Procedura nawiązania stosunku pracy / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 39-43

54. Wakacje w czasach zarazy / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 44-47

55. Diagnozowanie zaburzeń u uczniów / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 48-52

56. Jak wzmacniać równość płci / Dobiasz-Krysiak Maja, Krawczyk Elżbieta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 53-56

57. Samodoskonalenie w opinii dyrektorów / Elsner Danuta, Bednarek Krzysztof // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 66-70

58. Zdalne formy doskonalenia / Atelak Cezary // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 71-74

59. Zalety dyrektorskich stowarzyszeń / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 76-79

60. Ścieżki efektywnego doskonalenia / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 82-85

61. Konwencja o prawach dziecka - w 30. rocznicę uchwalenia praw dziecka / Górka-Strzałkowska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 8, s. 3-16

62. O sukcesie w wychowaniu. Paradoksy, napięcia, nieredukowalne sprzeczności / Murawska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 8, s. 17-28

63. Zasady systemu pieczy zastępczej - dylematy praktyki / Kolankiewicz Maria // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 8, s. 29-43

64. Kompetencje społeczne zawodowych rodziców zastępczych / Basiaga Jan, Łukasik Iwona // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 8, s. 44-58

65. Wzorzec ucznia w świadectwach dzieci kończących klasę trzecią szkoły podstawowej / Ćwikła Edyta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 8, s. 59-68

66. Rodzicielstwo głuchych matek słyszących dzieci KODA: przegląd wybranych badań / Kocoń Malwina // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 8, s. 69-80

67. Uważność, skupienie, koncentracja dzieci w wieku przedszkolnym / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 6-16

68. Zabawy wspierające rozwój zmysłu równowagi / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 14-16

69. Fryzjer, lekarz, strażak... Zabawy nie tylko w kącikach zainteresowań / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 22-24

70. W poszukiwaniu informacji o pingwinach / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 26-30

71. Radosne doświadczenia i eksperymenty w pracy z tekstem literackim w przedszkolu : metoda dynamicznych obrazów w praktyce / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 31-35

72. Konspekt sytuacji edukacyjnych dla młodszych przedszkolaków / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 36-43

73. Projekt badawczy - kucharz / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 44-50

74. Bajkoterapia w pracy nad lękami dzieci w przedszkolu / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 52-57

75. Dla babci i dziadka : proste i efektowne upominki / WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 1, s. 62-66

76. Odwaga to znaczy być sobą / Brown Brene // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 14-21

77. Męstwo kobiet, żeństwo męzczyzn / de Barbaro Natalia // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 22-25

78. Doświadczyć niemożliwego / Kuhn Gustav / CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 30-34

79. Klimat na smutek / Budziszewska Magdalena // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 36-39

80. Nasze światy zastępcze / Wojciechowski Paweł, Kraszewska Joanna // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 40-42

81. Uwaga! Nastolatek dojrzewa / Śliwowska Joanna H. // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 44-46

82. Droga do siebie / Hendel Hilary Jacobs. - rozm. przepr. Elżbieta Filipow // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 54-59

83. Ukryte scenariusze / Droździak Paweł // CHARAKTERY. - 2020, nr 1, s. 62-65

84. Współczucie innym i sobie / Wahl Julia E. // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 14-20

85. Lek na okrucieństwo / Gilbert Paul, Kseib Kal // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 22-26

86. Wszczepiona wspomnienia / Lichoń-Bebłot Kacper // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 28-33

87. Ja tylko klikam? / Szuster-Kowalewicz Anna, Barlińska Julia, Krzemionka Dorota // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 34-38 [cyberprzemoc]

88. Selfie i genealogia / Nicolson Paula, Szwaja Dagna // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 40-43

89. Co się stało z mężczyznami / Pilich Paweł, Krzemionka Dorota // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 50-55

90. Przez jelito do nałogu / Clemens Anna // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 60-63

91. Pożegnanie z narzekaniem / Kwiatek Piotr // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 64-67

92. Dzieci bez uszu / Pisani Anna // CHAKTERY. – 2020, nr 2, s. 68-70 [rozwód rodziców]

93. Wychowanie fizyczne w czasie pandemii – trzy propozycje na zajęcia zdalne / Marchel Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 5-7

94. Jak dobrze wystartować w nowym roku szkolnym? / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 8-9

95. Jak prowadzić zajęcia sportowe online i uratować swoja grupę? / Piotrowski Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 10-11

96. Profilaktyka i korygowanie płaskostopia : zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie stóp / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 12-16

97. WF = FUN – top 10 gier i zabaw do wykorzystania podczas lekcji wychowania fizycznego / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 18-19

98. Przykładowy obwód stacyjny do zrealizowania w parku / Brzozowska-Wicherek // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 20-21

99. Mindfulness dla dzieci – ćwiczenia poprawiające samopoczucie oraz pomagające zachować spokój i kontrolę / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 22-24

100. Detoks od cukru – czy to możliwe i potrzebne? / WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 25-27

101. Biegowy savoir vivre / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 28-30

102. Rugby Tag jako sport idealny / Urynowicz Wojciech // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 34-38

103. Czy e-sport może być wartościowym uzupełnieniem lekcji wychowania fizycznego? / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 39-41

104. Znaczenie oddechu w sporcie / Makowska Aleksandra // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 44-49

105. Streching – rola, rodzaje i przeznaczenie / Krzysik Justyna // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 50-54

106. Biblioteka.pl – podstawowe narzędzie nauczyciela bibliotekarza // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 4-5

107. Ideee, które zniewalają / Eliasz Andrzej . - rozm. przepr. Dorota Krzemionka // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s. 26-30

108. Rytmy mózu / Bińkowska Alicja // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s. 32-33

109. Co jest prawdą, co fantazją / Boxer Wachler Brian S. - rozm. przepr. Lato Agata // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s.36-39

110. Zrozumieć, być, nie dopuścić / Opielka Jan // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s. 44-47

111. Realna pomoc w wirtualnym świecie / Palmer Chris // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s. 54-58

112. Złość zamienić w wolność / Klos Adriana // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s. 66-68

113. Od sofizmu do fake newsów / Mazur Tomasz // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5, s. 80-82

114. Zaraźliwy lęk / Cieśla Aneta // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5. - dod. #Zostańwdomu, s. XVIII - XXI

115. Lekcje wdzięczności / de Barbaro Natalia // CHARAKTERY. - 2020, nr 4-5. - dod. #Zostańwdomu, s. XXII-XXV

116. Biblioteka.pl – podstawowe narzędzie nauczyciela bibliotekarza // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 4-5

117. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych / Jaros Joanna [i in.] // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-30, s. 17-19

118. Praca bibliotek w nowym roku szkolnym a pandemia / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 31-34

119. Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to zawsze być sobą – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 39-41

120. Szkolna gra terenowa . Uniwersalny przepis krok po kroku / Rafińska Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 43-49

121. Test sprawdzający znajomość powieści Rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi / Wtulich Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 50-51

122. Sprawdzian przyjaźni. Teatrzyk pacynkowy / Bobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 7-8, s. 55-57

123. Gry i zabawy ruchowe na lekcjach WF w czasie Covid – 19 / WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 6-13

124. Ciekawe i atrakcyjne pomysły na zdalne lekcje wychowania fizycznego. Część 1 / Marchel Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 14-16

125. Matematyka w sporcie – trening sportowy i umysłowy / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 18-23

126. Sprawność uczniów po powrocie do zajęć WF po czasie zdalnego nauczania / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 24-25

127. Pozycja siedząca. Jak wpływa na nasz organizm? Przykłady ćwiczeń przy biurku / Brzozowska Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 26-31

128. Przyczyny występowania, zapobieganie oraz leczenie refluksu żołądkowego / Dziel Honorata // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 38-44

129. Stretching – rola, rodzaje i przeznaczenie – cz. 2 / WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 45-48

130. Jak uprawiać sport jesienią – gotowe rozwiązania na częste problemy z nastawieniem / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 49-50

131. Ruch to zdrowie : o motywowaniu dzieci do sportu / Jankowska Małgorzata M // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 51-54

132. Przygotowanie do sezonu narciarskiego, czyli o tym, że narciarstwo nie zaczyna się na stoku / Krzysik Justyna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 55-58

133. Ważna rola doradcy metodycznego / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 13-16

134. Zastosowanie coachingu w oświacie / Rusaczyk Janusz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 18-21

135. Organizacja pracy w czasie rekolekcji / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 22-25

136. Sztuka asertywności / Pomianowska Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 27-28

137. Ochrona dóbr osobistych / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 33-37

138. Szkolny monitoring a RODO / Przemysław Gogojewicz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 42-45

139. Kultura selfie / Zajdel Krzysztof // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 47-49

140. Statystyczna analiza mobbingu / Atelak Cezary // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 64-67

141. Przepisy antymobbingowe / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 68-73

142. Rozpoznanie mobbingu / Goetz Magdalena // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 74-79

143. Manipulacja w mobbingu / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 2, s. 80-85

144. Streaming, webinarium w edukacji / Pawlik Marcin // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2020, nr 3, s. 3-5

145. Streamingowa audiowizualność w nauczaniu : platformy VOD jako wsparcie w pracy dydaktycznej i wychowawczej / Równy Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2020, nr 3, s. 6-8

146. Be. Live – przeprowadź webinar lub spotkanie online / Danieluk Maciej // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2020, nr 3, s. 14-16

147. Aktywny online – nauczanie i uczenie się poprzez wirtualne spotkania / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2020, nr 3, s. 17-20

148. Ankieta czytelnicza w aplikacji Genially / Chojnacka-Musiał Katarzyna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2020, nr 3, s. 21-23

149. To tylko pandemia / Milska-Wrzosińska Zofia // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 10-15

150. W sieci jestem sobą, czyli… kim? / Bajus Anna // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 16-25

151. O miłości w czasach internetu / Każmierczyk Anna // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 26-31

152. Osobowość w kryzysie / Górska Dominika, Jańczak Monika Olga // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 32-37

153. Nieśmiały mózg / Stasik-Rogalińska Dorota, Kuryłowicz Joanna // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 46-51

154. Jedzenie emocjonalne, czyli jak emocje wpływają na zachowania żywieniowe / Brytek-Matera Anna // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 52-56

155. Ciasny kokon rodzicielskiej miłości : o nadopiekuńczych rodzicach / Czarnecka Anna // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 58-63

156. Lęk w życiu nastolatka / Dyberny Paweł // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 64-67

157. W poszukiwaniu zagubionej tożsamości / Dobiała Ewa// CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 70-75 [autyzm]

158. Efekt kameleona : o tym, kiedy i dlaczego naśladujemy innych? / Trzmielewska Weronika // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 76-80

159. Jak oswoić się ze stresem w rodzicielstwie? / Kłoskowska Adriana // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 86-90

160. Bezkarne dzieciństwo : jak wychować dziecko bez kar? / Teliszewska Aleksandra // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 91-95

161. Co to znaczy „pokochać swój smutek”? / Hunter Brad // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 96-99

162. Poczucie bezpieczeństwa w sobie i na świecie : od czego zależy to czy czujemy się bezpieczni? / Klepacka-Gryz Ewa // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 106-110

163. „Rodzice nie panikujcie” – o pandemii, przez którą dzieci i młodzież jeszcze bardziej są w sieci, i o tym, kiedy to pułapka, a kiedy ocalenie / Kuss Daria. – rozm. przepr. Izabela O’Sullivan // CHARAKTERY. – 2020, nr 6-7, s. 117-119

164. Co się robi w bibliotece? – czyli jak zubytkować książki / Goliasz Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 7-8, s. 30-32

165. Narzędzia do tworzenia informacji wizualnej / Hoczyk Urszula // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 7-8, s. 33-35

166. Fundraising w bibliotekach publicznych / Krasowska Joanna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 7-8, s. 36-38

167. Od sasanki do Kasztan-ki : Marszałek historia / Kowalcze Mariola // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 7-8, s.

168. Gra miejska jako forma promocji biblioteki w przestrzeni miasta / Wawrzyniak Jolanta // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 7-8, s. 62-63

169. Liga Niezwykłych Wolontariuszy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie / Marciniak Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 7-8, s. 71-73

170. Podręczniki, ćwiczenia oraz ich rozliczenie na początku i na końcu roku szkolnego / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 10-14

171. Doświadczenia z pracy biblioteki szkolnej podczas zdalnej edukacji / Prokowska Teresa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 15-17

172. Inny nie znaczy gorszy : szkoła podstawowa, kl. 0 i I / Szymczak-Ryczel Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 20-21 [scenariusz zajęć]

173. Mam tę (super)moc! : szkoła podstawowa, kl. 0 i I-III / Olszewska Gabriela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 22-23 [scenariusz zajęć]

174. Przyjaźń największym prezentem : szkoła podstawowa, klasy młodsze / Krajewska Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 24-25 [scenariusz zajęć]

175. Słoiczek pełen strachu : szkoła podstawowa, kl. I-II / Szymczak-Ryczel Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 26-27 [scenariusz zajęć]

176. Najlepsza zupa na świecie : szkoła podstawowa, kl. I-III / Zybura-Zadworna Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 28-29 [scenariusz zajęć]

177. Wycieczka w nieznane… - rozmowa o śmierci ojca i stracie na podstawie książki Barbary Kosmowskiej Dziewczynka z parku : szkoła podstawowa, kl. I-III / Barriga Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 30-31 [scenariusz zajęć]

178. Niepełnosprawność – czy naprawdę tak wiele nas różni? : scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii : szkoła podstawowa, kl. II-III / Czesiul Budkowska Iwona // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 32-34 [scenariusz zajęć]

179. Być jak skała – czyli o tym, jak polubić siebie i oswoić lęk przed zmianą : szkoła podstawowa, kl. II-III / Tumiłowicz Justyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 35-37 [scenariusz zajęć]

180. (Nie)spodziewany gość – czyli ze smutkiem też mi do twarzy : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Molenda-Bieniecka Jolanta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 38-39 [scenariusz zajęć]

181. Pozytywny wizerunek ucznia z dysleksją : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii : szkoła podstawowa, kl. IV-VII / Wójtowicz Mirosława // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 40-43 [scenariusz zajęć]

182. Dzień wdzięczności : szkoła podstawowa, kl. V-VII / Zybura-Zadworna Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 44-45 [scenariusz zajęć]

183. „Kasa, kasa, kasa!” – czyli o gospodarce finansowej nastolatków : szkoła podstawowa, kl. VI-VIII / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 46-47 [scenariusz zajęć]

184. Czemu oni boją się życia? : szkoła ponadpodstawowa / Ippoldt Lidia, Kociołek-Kaszyńska Roksana // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 48-50 [scenariusz zajęć o depresji u nastolatków]

185. Nigdy nie wkładaj serca do gipsu! : młodzież osoby dorosłe / Kociołek-Kaszyńska Roksana // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 51-53 [scenariusz zajęć]

186. Uważaj jakie składasz obietnice… - scenariusz zajęć bibliotecznych dla młodzieży z wykorzystaniem prezentacji komputerowej : szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa / Sadowska Adrianna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 10, s. 54-55 [scenariusz zajęć]

187. Jak poczucie przynależności zabezpiecza nas przed wykluczeniem? / Wilczyńska Agnieszka // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 12-18

188. Niepełnosprawni (nie)seksualni? / Fornalik Izabela // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 26-29

189. Stając się zwierciadłami dla siebie : czy empatia jest uwarunkowana biologicznie? / Jankowiak-Siuda Kamila // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 32-37

190. Czy grozi nam instadepresja? Czy inni naprawdę maja lepiej? / Kucewicz Katarzyna // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 38-43

191. Emigracja wewnętrzna / Pawłowska Agnieszka // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 44-49

192. Wojny domowe / Perkowska Monika // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 50-55

193. Wykluczenie w świecie nastolatka / Kloskowska Adriana // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 56-61

194. Jak odpoczywać efektywnie? / Wojtczak Dorota // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 62-69

195. Złość nie taka zła / Mazurkiewicz Aneta // CHARAKTERY. – 2020, nr 8, s. 78-83

196. Między wsparciem a pomocą - współpraca asystenta rodziny z logopedą / PRACA SOCJALNA. – 2020, nr 3, s. 5-23

197. Narzędzia motywacyjne w pracy socjalnej praktyka wdrażania pracy socjalnej, po oddzieleniu jej od postępowania administracyjnego / Kowalczyk Barbara, Białas Adam // PRACA SOCJALNA. – 2020, nr 3, s. 65-90

198. Lokalne grupy działania jako organizacje i społeczności uczące się / Abramowicz Joanna // PRACA SOCJALNA. – 2020, nr 3, s. 91-108

199. Bezrobotny w sieci profesjonalnego wsparcia : podmiotowy uczestnik czy pasywny (od)biorca? / Rutkowski Mateusz // PRACA SOCJALNA. – 2020, nr 3, s. 130-146

200. O młodzieży wyłączonej z systemu edukacji i rynku pracy – wybrane aspekty zjawiska z perspektywy europejskiej i polskiej / Subocz Elżbieta // PRACA SOCJALNA. – 2020, nr 3, s. 147-165

201. Przyznawanie świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane / Łakoma Sylwia // PRACA SOCJALNA. – 2020, nr 3, s. 167-203

202. Esencjalizm w szkole / Kordziński Jarosław // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 18-19

203. Vademecum dyrektora szkoły / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 20-37

204. Egzekucja obowiązku szkolnego / Darmosz Mikołaj // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 38-41

205. Korzystanie z cudzych utworów / Pudo Bartosz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 43-45

206. Wirtualna rzeczywistość / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 48-51

207. Zaburzenia psychiczne u dzieci / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 52-56

208. Czego nie wiemy o dysleksji / Zych Anna // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 56-59

209. Bilokacja szkoleniowa / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 64-65

210. Obowiązek doskonalenia / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 70-72

211. Wsparcie doradcy metodycznego / Wojnarowska-Grzebień Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. – 2020, nr 8, s. 74-77

212. Trudności użytkownika AAC na drodze do piśmienności / Przebinda Ewa // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 8-13

213. Sygnały na ciele – geneza, teoria, praktyka / Jerzyk Monika // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 14-19

214. O co chodzi z tym NIE? / Dąbrowska-Jędral Maria // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 20-25

215. Ocena efektywności porozumiewania się – skala umiejętności komunikacyjnych wspomagającej i alternatywnej AAC / Grycman Magdalena // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 34-41

216. REHABILITACJA OSÓB Z WIELORAKĄ I GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 42-47

217. Metody fizjoterapeutyczne w pracy z pacjentem z głęboką niepełnosprawnością / Dzidowski Jakub // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 48-53

218. Zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych / Gosztyła Małgorzata // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 54-59

219. Jak budować porozumienie z osobą z wieloraką niepełnosprawnością / Natalia Koczorowska // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. – 2020, nr 8, s. 60-66

220. Biblioteka w drugiej fazie zarazy / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 11, s. 6-9

221. COVID 19: Nauczyciel na kwarantannie / Skrzyński Dariusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 11, s. 10-12

222. Szkolny Klub Recenzenta w liceum / Piotrowska Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 11, s. 18-20

223. Współpraca licealistów z biblioteką szkolną / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 11, s. 22-26

224. Duchy Śmieciuchy – przedstawienie ekologiczne // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 11, s. 27-12

225. W cyfrowym świecie (dez)informacji –od manipulacji do wiedzy i mądrości / Borawska-Kalbarczyk Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 3-19

226. Wirtualne zniewolenie w świecie gier sieciowych / Kowalczuk Karol // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 20-28

227. Komunikacja wizualna w dobie mediów cyfrowych / Penkowska Grażyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 29-36

228. „Już dość tego piękna i ciepła”. Patointeligencja i jej helikopterowi rodzice / Galanciak Sylwia, Siwicki Marek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 37-49

229. Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfrowych – raport z badań / Iwanicka Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 50-60

230. Czyje jest wychowanie? Społeczne konsekwencje komercyjnych kampanii reklamowych / Pawlak Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 61-69

231. Kultura selfie / Zajdel Krzysztof // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 7, s. 70-80

232. Zadbać o emocje dziecka w zabawie. Metody polegające na odgrywaniu ról / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 4-8

233. Dziecko w czasach zarazy / Śniegulska Magdalena. – rozm. przepr. Kinga Bartkowiak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 10-14

234. Czy skarpetki mogą zmienić świat? : zabawy z książką Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) Justyny Bednarek / ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 15-17

235. „By zmysły nie prysły” Wspomaganie integracji sensorycznej dziecka. Część II / Komar Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 18-19

236. Kiedy nie wszystko idzie „jak po maśle” – jak reagować na trudne zachowania uczniów / Semeniuk Agata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 20-24

237. Dziecko z wymową bezdźwięczną / Soboń Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 25-29

238. Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III). Tytuł cyklu : Podróż po świecie wartości // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 30-37

239. Głos to skarb / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 38-43

240. Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju fizycznego dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2020, nr 5, s. 44-48

241. Zmiany w przepisach katalogowania / Sula-Matuszkiewicz Marzena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 8-11

242. Kółka zainteresowań – co na to przepisy? / Skrzyński Dariusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 16-19

234. Dyskusyjny Klub Książki w bibliotece szkolnej / Sokulska Anita // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 20-23

244. Noc duchów. Noc atrakcji / Heksel Barbara, Steinhof-Nowak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 24-27

245. Być jak Kuba Błaszczykowski – projekt czytelniczy / Napierała Karolina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 32

246. Spotkanie w Narnii, czyli z QR kodami w bibliotece szkolnej / Leszczyńska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 33-35

247. Szkoła latania : test ze znajomości komiksu Janusza Christy / Jezierski Paweł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 36

248. Czego potrzebuje smutek? – scenariusz zajęć z elementami arteterapii / Pająk Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 37-38

249. Ślubowanie na czytelnika : przedstawienie teatrzyku pacynkowego / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 9, s. 44-45

  

Sierpień

1. Jak napisać informację prasową, by inni chcieli ją przeczytać / Olbryś Aleksandra / BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 6-8

2. Wyrazowe chmurki na każda okazję / Marcol Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 9-11

3. Apki historyczne / Paradowski Mateusz // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 12-14

4. Platforma eKreda.pl w pracy biblioteki szkolnej /Sowada Renata //  BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 21-23

5. Biblio room - w edukacyjnym pokoju cyfrowym / Szadziewska Aneta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 2, s. 24-26

6. Zasady pieczy zastępczej jako podstawy funkcjonowania jej systemu. Katalog, charakterystyka i znaczenie / Krajewska Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 12-24

7. Inny nie znaczy gorszy. Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole / Rola Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 25-36

8. Różnorodność sytuacji po rozwodzie rodziców. Wybrane warianty sprawowania opieki / Stankowska Magdalena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 37-48

9. Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa: Konteksty peagogiczne i społeczne / Gajewski Mariusz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 6, s. 49-61

10. Wakacje w sieci, czyli pomysły na zabawę z grami w czasie epidemii i bibliotekarskie wyzwania / BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 3-5

11.Wakacje w obiektywie i lato pod sztalugami / Simonjetz Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 14-17

12. Baobaby, róże, lisy, Mały Książę i urwisy - wakacje z Małym Księciem / Kochańczyk Izabela, Rudowicz Sylwia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 20-22

13. W magicznym ogrodzie, czyli wakacyjne zabawy inspirowane powieścią Alicja w Krainie Czarów / Rybak Joanna, Życzyńska Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 23-25

14. Jak wyjść z książki, czyli trochę filmu w bibliotece / Rogowicz Kamila // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 26-27

15. Biblioteka - ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt / Baranowska-Jaworek Kinga // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 30-34

16. Akcje na wakacje / Rachut Anna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 36-39

17. Palcem po mapie, czyli sposób na wakacje w bibliotece / Nowicka Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 40-41

18. Luftuj się z biblioteką! - wakacyjna nuda w bibliotece / Balon Magdalena // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 6, s. 42-45

Lipiec 2020

1. Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych / Paradowska Elżbieta // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 2, s. 85-98

2. Funkcjonowanie społeczne dziecka z Autyzmem - analiza indywidualnego przypadku / Paruch Daria, Al-Khamisy Danuta // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 2, s. 120-129

3. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część I / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 2, s. 143-153

4. Kompetencje w Polskim języku migowym i umiejętność rozumienia czytanego tekstu u uczniów G/ głuchych / Kotowicz Justyna // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 165 - 174

5. Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej / Chimicz Dorota // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 175-187

6. Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych - studium przypadku / Stefanow Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 200-212

7. Trudne macierzyństwo w percepcji matek w latach 90. XX w. i współcześnie / Zalewska Paulina // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 213-223

8. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część I / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 224-235

9. Prawa dzieci z niepełnosprawnością w Polsce / Nowak Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 3-15

10. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - założenia systemowe a rzeczywistość edukacyjna / Kanclerz Bożena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 16-25

11. Wzrost potraumatyczny jako czynnik dobrostanu psychicznego rodziców dzieci z Autyzmem / Buchholz Aleksandra, Wolan-Nowakowska Mariola // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 26-37

12. Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy - wyniki badania pilotażowego / Jarzynka Sylwia [i in.] / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 38-51

13. Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Kleszczewska-Albińska Angelika, Mandla Aleksandra // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 52-66

14. Obraz wsparcia dziadków w ocenie wnuków z rodziny samotnej matki. Udział niektórych zmiennych w różnicowaniu oceny / Napora Elżbieta, Jakowska-Suwalska Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 3, s. 67-76

15. Wychowanie morskie i jego miejsce wśród koncepcji pedagogicznych / Romaniuk Roman Wawrzyniec // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 3-16

16. Znaczenie kompetencji diagnostycznych nauczyciela dla rozwoju uczniów / Łukasik Joanna M. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 17-25

17. "Późne urodzenia", czyli gdy dzieci i rodziców dzieli duży odstęp intergeneracyjny (wybrane aspekty demograficzne i psychopedagogiczne) / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 26-39

18. Readaptacja społeczna zwalnianych więźniów długoterminowych a powrót do przestępstwa / Miszewski Kamil / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 40-50

19. Stres zawodowy oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem w opinii studentów pedagogiki / Rowiska Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 51-67

20. Doświadczanie samotności przez młodych dorosłych / Wrótniak Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 5, s. 68-79

21. Epidemia bezdomności w Wielkiej Brytanii - radykalne przyczyny wymagają radykalnych rozwiązań / Shrubb Richard // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 13-34

22. Bezdomność uliczna - po drugiej stronie lustra / Ilecki Paweł // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 35-47

23. Przyczyny bezdomności, próby polepszenia swojej sytuacji i nadzieje na przyszłość - analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych bezdomnych mężczyzn z wyższym wykształceniem / Chotkowska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 71-83

24. "Nauczyć jak żyć". Przedstawiciele służb społecznych o procesie wychodzenia z bezdomności / Mikołajczyk Marta // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 84-103

25. Osoby doświadczające bezdomności w systemie prawa / Zozula Jolanta // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 135-153

26. Wybrane zagadnienia bezdomności w aspekcie kryminologicznym / Przygoda Daniel // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 1, s. 154-167

27. Szwedzki kontekst podejścia do pandemii Covid-19 i problemy służb socjalnych / Perliński Marek // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 25-31

28. Powrót do przeszłości? Pomoc społeczna w obliczu epidemii koronawirusa: analiza wstępna / Chaczko Krzysztof, Paprota Norbert // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 37-53

29. Pomoc społeczna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią / Białas Adam // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 54-71

30. Pomoc społeczna w czasie pandemii Covid-19 - pierwsze komentarze z frontu praktyk / Mańkowska Beata // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 72-83

31. Pracownicy socjalni w sytuacji epidemii koronawirusa Sars-CoV-2. Pierwsze polskie doświadczenia / Wilk Sławomir, Szpoczek Monika // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 84-105

32. Poradnictwa specjalistyczne w pracy socjalnej z jednostką i rodziną po przeżyciu traumatycznym / Weissbrot-Koziarska Anna // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 106-116

33. Wsparcie rodzin z dziećmi w okresie pandemii - zadania i organizacja pracy asystentów rodziny / Krasiejko Izabela // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 117-128

34. Sytuacja pracowników domów Pomocy Społecznej w okresie epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 (Covid-19) w Polsce / Glac Wojciech, Zdebska Ewelina // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 129-142

35. Poczucie samotności a satysfakcja z życia osób przebywających w krakowskich Domach Pomocy Społecznej / Franczyk Ewelina // PRACA SOCJALNA. - 2020, nr 2, s. 167-178

36. Skrzynki na sygnały / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 16-21

37. Obliczanie subwencji (2) / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 23-29

38. Nepotyzm w szkole / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 32-36

39. Rozwiązanie stosunku pracy / Lisowski Krzysztof // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 38-42

40. Zatrudnianie nauczycieli / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 45-47

41. Edukacja seksualna / Jędrzejko Mariusz Z., Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 54-57

42. Innowacja pedagogiczna: OK zeszyt / Szczepanik Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 58-61

43. Jak rozmawiać o niepełnosprawności / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 4, s. 74-78

44. Kontrola służbowego komputera / Swadźba Joanna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 12-15

45. Senior e-czyta, czyli jak pokazać inną formę książki / Baranowski Michał, Pawluk Katarzyna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 18-21

46. Tego jeszcze nie było... - nieszablonowe zajęcia dla seniorów / Guziałek Aleksandra // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 24-26

47. Biblioteczna maskotka, czyli patent na markę / Zaborowska Magda // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 36-37

48. "Babskie gadanie przy herbacie jako przykład zajęc wykorzystujących elementy arteterapii" /Jaszczyk Milena // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 64-66

49. Dzieci w sieci / Staniszewska Zofia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 67-69

50. Każdy jest ważny! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Chylińska-Mijała Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 4-5, s. 70-72

 

 

Czerwiec 2020

1. Dyrektor aktywny społecznie / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 14-17

2. Obliczanie subwencji / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 19-23

3. Zasady rekrutacji do szkół / Lesinska Joanna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 24-32

4. Tworzenie arkusza organizacji / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 34-35

5. Równe traktowanie w pracy / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 36-39

6. Nagrywanie rozmów przez dyrektora / Gogojewicz Przemysław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 40-42

7. E-uzaleznienia behawioralne / Puścińska Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 46-49

8. Uczen ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym / Michalik Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 50-56

9. Rozmawiajmy o pracach domowych / Satel Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 70-74

10. Szkolne pomysły na zadawanie lekcji / DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 75-81

11. Zadania domowe warto różnicować / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 3, s. 82-85

12. Zaburzenia integracji sensorycznej bez tajemnic / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 6-11

13. "Para -buch! Koła - w ruch!", czyli muzyka z wierszyka : zabawy i ćwiczenia rytmiczne / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 14-19

14. Zabawy wspierające rozwój schematu ciała / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 20-22

15. Epigonizm w przedszkolu, czyli innowacyjność za pomocą szablonu i planszy / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 24-27

16. Zrzędek kontra Wesołek : o różnicach w postrzeganiu rzeczywistości i możliwych zmianach na lepsze / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 28-32

17. Czas na samodzielność / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 33-36

18. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : uczę się wycinać - nacięcia i złożenia / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 37-39

19. Całodzienne zajecia z bajką terapeutyczną / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 40-45

20. Odkrywamy świat przyrody - projekt "Kosmos" / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 46-51

21. W kolorowym świecie witamin / Talaga-duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 52-56

22. Wyrażanie ekspresji w metodzie dynamicznych obrazów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s. 57-60

23. Proste gry - zrób to sam! / Wiśniewska Krystyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2, s.64-66

24. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej : semestr I / Toboła Beata, Wójkiewicz Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 4-6

25. Światowy dzień Ptaków Wędrownych / Kotlarska Aneta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 8-9

26. Wiosna - ach, to Ty! : scenariusz zajęć świetlicowych / Cysak Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 12-14

27. Wiosenny czas : scenariusz zajęć świetlicowych / Strzelbicka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 18-19

28. Owady są wśród nas : scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy / Szyjka Justyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 20-21

29. Kolory wiosny : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Dziedzic Lesława // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 22-23

30. Magiczny świat wyobraźni : scenariusz zajęć świetlicowych / Bibrzycka Jadwiga // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 26-27

31. Na gałązce usiadł ptak... : plan pracy świetlicy rozwijający zainteresowania przyrodnicze dzieci (cz.2) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 30-31

32. Sowi świat : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w swietlicy / Dmoch Bogumiła, Lotycz Małgorzata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 33

33. "Panienka z okienka", czyli wprowadzanie dzieci w świat kultury polskiej / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 4-7

34. Stałe diagnozowanie a ocena opisowa w klasach I-III / Dziamska Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 9-11

35. Wspomaganie dzieci z trudnościami poza szkołą : terapia czaszkowo-krzyżowa / Komar Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 14-15

36. Jak pomóc uczniom polubić edukację / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s.18-23

37. Zintegrowane półkule / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 24-28

38. Dieta a zachowanie uczniów / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 29-33

39. Wokół integracji : nauka tolerancji i akceptacji w szkole / Semeniuk Agata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 34-38

40. Integracja zespołu klasowego / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 39-43

41. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 44-48

42. Grywalizacja w edukacji : czym jest ? / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 49-55

43. Efekt Domina. Materiały dla nauczycielido pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III). Tytuł cyklu : Podróż po świecie wartości // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 56-65

44. Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 2, s. 66-70

45. Książka na receptę / Goliasz Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 4-6

46. Na linii wzroku, czyli jak budować i rozwijać relacje z dziećmi / Simonjetz Monika // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 11-13

47. Od smyka do ucznia - biblioteka dzieci / Duda Patrycja // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 14-17

48. Czytamy wrażeniowo : Spóźniony Słowik Juliana tuwima. Propozycja zajęć dla grupy zabawowej w bibliotece / Gajowiecka-Misztal Joanna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 18-19

49. 5 pomysłów na dobrą zabawę w bibliotece bez zbędnych kosztów! / Gratka Kamila // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 22-23

50. Przepis na nudę - 5 propozycji bibliotecznych zabaw, które zachwycą dzieci / Blaut Ewelina // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 24-25

51. Po pomysł do... miasta. 5 pomysłow na pracę z dziećmi w małej filii / Nowak-Słomiany Barbara // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 26-29

52. Każdy z nas jest wyjątkowy! / Kajdaniak Agnieszka, Rozmiarek Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 32-33

53. W małym ciele wielka wyobraźnia / Doliba Karolina // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 2, s. 42-43

54. Podstawa programowa kształcenia ogólego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia / Arkabus Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 6-9

55. Skontrum w Excelu krok po kroku / Milewska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 10-12

56. Kontrola służbowego komputera / Swadźba Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 16-19

57. Młode talenty - praca z uczniem zdolnym w bibliotece szkoły ponadpodstawowej / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 21-25

58. Test ze znajomości komiksów: szkoła podstawowa, kl. IV-VIII / Jezierski Paweł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 28-29

59. Rozwijamy myślenie matematyczno-ekonomiczne : szkolny tydzień matematyki / Jabłkowska Ilona // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 30-32

60. Pięć chwil po : scenariusz spektaklu z okazji 10-lecia katastrofy smoleńskiej / Pelka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 2, s. 33-37

61. Biblioteczna lekcja wideo / Boryczka Bożena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 9-11

62. Blog jako narzędzie edukacyjne / Olbryś Aleksandra // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 12-14

63. Comica, czyli e-komiks w edukacji / Czyżyk Aneta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 15-17

64. Escape room - bądź bliżej uczniów : scenariusz angielskiego "My room" / Robak Paulina // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2020, nr 1, s. 25-27

65. Porozmawiajmy o pandemii / Zaparucha Aleksandra // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 4-6

66. Plagi szarańczy pustynnej / Szewczyk Józef // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 6-7

67. Od Szetlandów Południowych po Svalbard : historia polskiego polarnictwa / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 8-12

68. W krainie Dalmatów / Żemła Mateusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 19-21

69. Z ziemi włoskiej do Polski / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 26-30

70. Ruch obrotowu Ziemi : scenariusz zajęć z geografii dla uczniów klasy VI / Szmidt-Pawłowska Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 32-33

71. Na czym polega zdrowy styl życia? Scenariusz zajęć z przyrody dla uczniów klasy IV / Szmidt-Pawłowska Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 34-36

72. Edukacja online - przegląd programów do realizacji atrakcyjnych lekcji / Pruszko Grzegorz // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 40-43

73. Biblioteka apteką literacką / Zybura-Zadworna Urszula // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 14-15

74. Czy warto mieć wspomnienia? / Warsztaty z elementami biblioterapii dla seniorów / Ippoldt Lidia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s.16

75. Ja też jestem bogaczem! Warsztaty z elementami biblioterapii dla seniorów / Ippoldt Lidia // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 17

76. Otwartość na zmiany życiowe : warsztaty komunikacji empatycznej dla osób w wieku dojrzałym / Marchlewska Jolanta // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 25-27

77. Pomocy! Jestem nie w sosie! Scenariusz zajęć dla seniorów na poprawę humoru / Staniszewski Dariusz // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 28-30

78. Sztuka życia - niekończąca się opowieść : program zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów / Bakalarz-Kowalska Barbara, Pater Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 34-37

79. Nasze cenne korzenie : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI / Bełtkiewicz Dorota // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. - 2020, nr 3, s. 40-41

80. Utracona i odzyskana godność / Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr. - rozm. przepr. Dorota Krzemionka // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 16-21

81. Fakty i mity o uważności / Pisarek Kamil // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 34-35

82. Kobiecy autyzm w ukryciu / Stark Eloise // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 36-41

83. Przereklamowany kryzys / Sitkowska Sylwia // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 42-43

84. Para w pułapce emocji / Roediger Eckhard. - rozm. przepr. Karolina Rogalska // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 54-59

85. Łzy dla Puszka / Iwanicka Katarzyna // CHARAKTERY. - 2020, nr 3, s. 64-66 [żałoba po zwierzęciu]

86. Biblioteki szkolne we Francji / Padzik Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 10-12

87. Ankieta w pracy bibliotekarza / Kajdaniak Agnieszka, Rozmiarek Beata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 14-16

88. Poznaj polską noblistkę : scenariusz zajęc edukacyjnych / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 20-24 [Olga Tokarczuk]

89. Liga lekturowych czytelników : pomysły na obchody święta książki i biblioteki / Mondrzejewska Marta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 25-27

90. Przedsięwzięcia promujące czytelnictwo w liceum / Hejman Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 28-29

91. Na tropach bohaterów powieści Katarzyny Enerlich : scenariusz gry terenowej / Labusch-Kaliszewska Monika, Ziółkowska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 30-32

92. Wziąć byka za rogi : konkurs frazeologiczny : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Witek Janina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 33

93. Jak zamienić bibliotekę w wioskę indiańską? / Grzelak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 38-39

94. Luksografia w bibliotece / Wolanin Łukasz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s.40-41

95. Dzięki Ci, Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słown-muzyczny / Maciejewska Alicja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 42-43

96. Nie lękajcie się! Scenariusz spektaklu poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Araszczuk Zofia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 44-46

97. Wizyta Komara. Przedstawienie pacynkowe o tolerancji / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 47-49

98. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się a jego samodzielność / Skrzetuska Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 3-12

99. "Co jest lepsze? Pies czy kot?" Dociekania filozoficzne w kształtowaniu kompetencji obywatelskich dzieci / Świdzińska Agata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 13-24

100. Aktualne możliwości pomocy psychopedagogicznej w terapii uczniów z dysleksją / Zmysłowska Magdalena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 33-44

101. Kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci przez bajki w formie filmowej i tekstowej / Pędzich Angelika, Łukasiewicz-Wieleba Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 45-58

102. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w klasach integracyjnych / Rozenbajgier Małgorzata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 4, s. 59-70

103. Zabawy rozwijające aktywność poznawczą dziecka / Rusaczyk Janusz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 6-11

104. Przekraczanie linii środkowej ciała / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 12-14

105. "Amore pomidore", czyli muzyczna podróż do Włoch : scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami / Chłopek Justyna, Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 16-19

106. Świat na talerzu - czyli obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej : scenariusz zajęć / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 20-22

107. Emocje dzieci w sytuacji kryzysu epidemiologicznego : bajkoterapia w odpowiedzi na strach przd wirusem / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 24-28

108. Rozwój przedszkolaka w domu : o realizacji zadań z podstawy programowej poza przedszkolem / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s.29-32

109. Nie taki straszny lęk : jak wspierać dzieci, kiedy się boją? / Ludorowska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 33-36

110. Strażak i straż pożarna / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 37-39

111. Czytanie w ruchu i w przestrzeni : eksploracja tekstu literackiego w metodzie dynamicznych obrazów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 40-44

112. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realna potrzeba dzieci? / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 45-47

113. Poznajemy Polskie Parki Narodowe / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 51-54

114. Zabawy wspomagające rozwój integracji sensorycznej / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 55-57

115. Wiosna i jej plony / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 58-64

116. "Owady i inni znajomi z przedszkolnego ogrodu" - projekt badawczy / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 65-70

117. Największe wyzwania w pracy z bajką terapeutyczną w grupie przedszkolnej / Monika Litwinow // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 77-82

118. Odkrywamy świat przyrody : projekt "Koń" / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 83-89

119. Smaczne zagadki: zabawa w zgaduj-zgadula. Czyli nauka przez zabawę / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5, s. 94-95

120. Kryzysowa mobilizacja w oświacie / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 10-13

121. Szkoła u progu epidemii / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 16-22

122. Zarządzanie potrzebami / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 23-26

123. Lokalny budżet na oświatę / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 27-31

124. Podstawa prawna zawieszenia zajęć / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 32-35

125. Rodo w czasie epidemii / Feliński Jarosław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 36

126. Przewodnik po e-szkole / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s.38-41

127. Edukacja zdalna w praktyce / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 42-45

128. Nauczanie na odległość / Pieńkowski Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s.47-48

129. Jak rozmawiać o epidemii / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 51-57

130. Szkolnictwo specjalne / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 69-72

131. Szkoły niekoedukacyjne / Atelak Cezary // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 77-81

Maj 2020

1. Identyfikacja efektów w procesie resocjalizacji dziewcząt niedostosowanych społecznie na podstawie indywidualnych programów edykacyjno-terapeutycznych / Siemionow Justyna // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 11-27

2. Nadmiar masy ciała a sprawność fizyczna osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym / Gawlik Krystyna [i in.] // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 28-36

3. Skuteczność zastosowania minimikrofonówwspomagających słyszenie w terapii dzieci z implantem ślimakowym - badanie wieloośrodkowe / Bieńkowska Katarzyna Ita [i in.] // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 37-46

4. Niepełnosprawność węchowa - próba wprowadzenia pojęcia / Hamerlińska Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 47-53

5. Nowe media w arteterapii / Chmielnicka-Plaskota Aleksandra // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 54-66

6. Osoba z niepełnosprawnościaą intelektualną jako spadkodawca. Część II - dziedziczenie ustawowe / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 1, s. 67-78

7. Narciarstwo biegowe - czy dla każdego? Pierwsze kroki na biegówkach / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 5-7

8. Podstawowe testy motoryczne w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 8-11

9. Stop otyłości - aktywizujące zajęcia korekcyjnew walce z wadami postawy / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 15-21

10. Powrót po aktywności fizycznej po chorobie / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 22-24

11. Zadania dodatkowe - skuteczny wypełniacz nieaktywnych przerw / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 25-29

12. Węglowodany - fakty i mity / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 30-31

13. Praca ze stopą, czyli jak zapobiegać i leczyć płaskostopie u dzieci i młodzieży / Sobczak Zuzanna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 32-35

14. Ultimate frisbee - aktywność, którą pokochają Twoi uczniowie / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 36-37

15. Metoda projektu a aktywność fizyczna / Puszka daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 38-40

16. Prosty przepis na udane wyścigi rzędów / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 41-44

17. Kalambury / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 45-46

18. Nauczycielu mów slangiem! - język, jako podstawowe narzędzie pedagoga / Miałkowska-Kozaryna Milena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 34-41

19. "Za progiem" - wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze / Andrzejewska Jolanta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 42-53

20. Wczesna edukacja matematyczna w kontekstach narracyjnych i środowisku lokalnym / Bilewicz-Kuźnia Barbara // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 54-63

21. Potencjał edukacyjny książek obrazkowych na przykładzie realizacji warsztatów językowo-czytelniczych w ramach projektu "Za progiem" - wyprawy odkrywców / Center-Guz Małgorzata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 2, s. 64-79

22. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 47-49

23. Gry i zabawy na lodowisku / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 50-52

24. Sposoby na niską samoocenę ucznia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2020, nr 1, s. 54-58

25. Projekt edukacyjny – atrakcyjna metoda / Puścińska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 6-8

26. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza / Nawrocka Joanita // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 10

27. Trening pewności siebie. Jak oswoić nieśmiałość : scenariusz zajęć dla młodzieży / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 11-15

28. „Nasza mała biblioteka” – międzyszkolny projekt czytelniczy / Świeczkowska Kinga // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 16-17

29. Jak prowadzić warsztaty komiksowe? Poradnik / Bystroń Edyta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 3-7

30. Wszyscy jesteśmy osiołkami – czyli co robić z komiksem w bibliotece / Rogowicz Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 8-9

31. Jak utworzyć komiks z TIK? / Boryczka Bożena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 10-13

32. Po co nam komiks? O emocjach i kolorach z perspektywy autorki komiksów / Kołomycka Berenika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 14-15

33. Feniks z popiołów – najnowszy komiks polski / Kołsut Rafał // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 18-20

34. Od małpy w mundurze do dinozaura z kosmosu – polski komiks dziecięcy / Kołsut Rafał // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 20-22

35. Komiks non-fiction – zarys zagadnienia / Lichtblau Krzysztof // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, [dod. Komiks w Szkole], s. 23-24

36. Wieczory poetyckie i inne pomysły na promocję poezji wśród młodzieży / Grochocka Lucyna, Nogaj Jolanta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 20-21

37. Jak skutecznie wypromować bibliotekę i zdobyć nowych czytelników? / Kosik Edyta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 22-23

38. Świat Astid Lindgren. Pytania konkursowe / Sadowska-Bujak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 24-25

39. Zaproszenie do rodziny Muminków: scenariusz zajęć czytelniczych / Olejnik Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 26-27

40. Co oni czują? Scenariusz zajęć rewalidacyjnych / Szewczyk Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 28-29

41. Test ze znajomości lektury „O psie, który jeździł koleją” / Maciąg Beata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 30

42. Jeśli kochasz, sercem patrz : scenariusz oparty na książce „Mały Książę” / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2020, nr 1, s. 32-33

43. O edukacji wizualnej w kontekście ilustracji artystycznej – aspekt historyczny i współczesny / Boguszewska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 2, s. 14-23

44. Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce / Stachyra Krzysztof, Łucjan- Kowalska Anita // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2020, nr 2, s. 24-31

45. Budżet na miarę skrojony, czyli kilka wskazówek, jak ułożyć dobry plan finansowy dla biblioteki / Szyszka-Mądro Agata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 7-11

46. Co się robi w bibliotece? O skutecznej selekcji słów kilka / Goliasz Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 12-15

47. Canva – graficzne dzieła zza bibliotecznej lady / Pala Ewa // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 16-21

48. Ankieta w pracy bibliotekarza / Kajdanek Agnieszka, Rozmiarek Beata // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 22-24

49. Mapa bibliotecznych inicjatyw / Sobańska Aleksandra // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 26-27

50. Jak zorganizować atrakcyjne spotkanie autorskie? / Nowicka Agnieszka // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 32-34

51. Uwalniamy książki. W bibliotece! / Drozak Katarzyna // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 35-37

52. Dźwięczne ferie – projekt wyróżniony w konkursie „Zwyrtała” / Komór Magdalena // BIBLIOTEKA PUBLICZNA . – 2020, nr 1, s. 42-44

53.  Różne odmiany Dużej i Małej Zabawy Biegowej [DZB i MZB] / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 6-11

54. Rola śniadania w diecie sportowca / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 18-19

55. Tańce integracyjne – sprawdzony patent na lekcję WF / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 20-21

56. Zestaw ćwiczeń na równowagę / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 22-24

57. Krokomierze w ocenie wysiłku fizycznego / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 24-27

58. Niećwiczący uczniowie – czym zainteresować osoby nieuczestniczące w zajęciach WF / Rydzik Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 28-29

59. Minisiatkówka plażowa jako pomysł na zajęcia wychowania fizycznego / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 30-34

60. Rola gier 1x1 w procesie ogólnego rozwoju młodego zawodnika / Grzelak Bartosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 35-37

61. Bosy dzień w szkole… czas start! / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s.38-39

62. Metody kształtowania siły mięśniowej przy pomocy piłek lekarskich / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 40-41

63. Kształtowanie postaw tolerancyjnych w procesie wychowania do kultury fizycznej / Bojkowski Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 42-44

64. Wsparcie czy wygórowane ambicje? Czyli jak współpracować z trudnymi rodzicami / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 2, s. 48-49

65. Wiatr, wydmy i wiatraki / Szewczyk Józef // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 24-27

66. Skąd pozyskujemy energię elektryczną? : lekcja geografii w klasie VII szkoły podstawowej / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 28-30

67. Wędrówka przez kontynenty – Ameryka Północna / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 31-33

68. Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : scenariusz lekcji geografii dla klasy V szkoły podstawowej / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 34-35

69. Układanki dydaktyczne w edukacji geograficznej / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2020, nr 2, s. 36-39

Kwiecień 2020

1. "Chcę, by komunikował się lepiej!" Koncepcja kompetencji komunikacyjnych użytkownika AAC jako klucz do stanowienia celów edukacyjnych / Smyczek Alina // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 6-11

2. Zobaczyć, zrozumieć, zmienić... Udane interakcje podstawą rozwoju / TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 20-26

3. Czy ACC to "ostatnia deska ratunku"? / Kłoda-Leszczyńska Maja // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 27-33

4. Historia trzech spotkań - proces tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie się / Jerzyk Monika // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 34-41

5. Grupowe strategie komunikacyjne jako forma AAC u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Firlejczyk Weronika, Krzyszczuk Anna // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 42-47

6. Dorastanie w komunikacji / Szwiec-Kolanko Jolanta // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 48-54

7. Relacja z technologią: technologia wspomagająca komunikację / Łuszczak Katarzyna // TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH. - 2020, nr 1, s. 56-61

8. Protest włoski / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 16-19

9. Organizacja pracy w ferie/ Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 20-23

10. Niewidoczni pracownicy szkoły / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 24-27

11. Współpraca z rodzicami / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 29-33

12. Podróże służbowe nauczycieli / Tomaszewska Barbara // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 34-39

13. Komunikacja w mediach społecznościowych / Jenczek Olimpia // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 41-43

14. Budżet partycypacyjny krok po kroku / Tragarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 44-46

15. Szkoła bez zadań domowych / Ilska Elżbieta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 47-49

16. Motywacja uczniów ze SPE a efektywność doradztwa / Michalik Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 50-54

17. Dysleksja rozwojowa / Rusaczyk Janusz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 55-57

18. Obowiązkowy egzamin zawodowy / Wojtczak Bogusława // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 74-77

19. Szkolenia branżowe dla nauczycieli / Szelewa Stanisław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 78-81

20. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji / Lipska Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 82-85

21. Karty, medale, dyskusje : metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie / Piróg Danuta // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 22-25

22. Wędrówka przez kontynenty - Afryka / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 26-29 [karty pracy ucznia]

23. Tu zaczyna się Warszawa. Z Warsem i Sawą na Bródnowskim Grodzisku : szkolny konkurs wiedzy przyrodniczo-historycznej dla uczniów szkół podstawowaych / Karcz Anna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 32-35

24. Liczba dzieci w grupie świetlicowej / Handzlik-Rosuł Marta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 3

25. Plan pracy świetlicy szkolnej : semestr II / Białas-Wieczorkowska Halina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 4-7

26. Moja ojczyzna : scenariusz zajęć świetlicowych / Krasówka Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 12-13

27. Quiz wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w Polsce dawniej i dziś / Toboła Beata, Wójkiewicz Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 14-15

28. Wielkanocne inspiracje : scenariusz zajęć świetlicowych / Cysak Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 16-17

29. Najpiękniejsze krajobrazy Polski : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Szyjka Justyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 22-23

30. Podczas zabawy czas szybciej płynie / Kulka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 26-28

31. Na gałązce usiadł ptak... : plan pracy świetlicy rozwijajacy zainteresowania przyrodnicze dzieci (cz. 1) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2020, nr 1, s. 29-34

32. Budowanie zespołu / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 4-8

33. Praktyczne ćwiczenia w rozwijaniu empatii / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 9-13

34. Kształtuj charakter i buduj osobowość ucznia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 16-19

35. Wciąż za Tobą ciągnie się. - Co to jest? : Zabawa z poezją w klasie i nie tylko / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 22-24

36. 10 sposobów na fiszki w edukacji / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 25-30

37. Efekt Domina. Materiał dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III).Tytuł cyklu : Podróż po świecie wartości / Brzezińska Anna [i in.] // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 31-35

38. Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka / Kłysz-Sokalska Natalia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s. 39-43

39. Tworzymy raj edukacyjny - metody pracy wykorzystywane w Kooperatywie Edukacyjnej Ponad Horyzont / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 1, s.44-47

 

Marzec 2020

1. Organizacyjne pomysły na przepełnione licea / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 13-16

2. Czas odbudować autorytet nauczyciela // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 17-20

3. Wypalenie zawodowe / Pomianowska Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 21-22

4. Trudne emocje w zwspole / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 27-32

5. Działania o charakterze korupcyjnym / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 34-38

6. Odpowiedzialność porządkowa a dyscyplinarna / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 40-44

7. Pracowniczy plan kapitałowy w szkole / Wojewódka Marcin // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 45-47

8. Jak budować markę szkoły - krok drugi / Bućko Aleksandra, Matlak Urszula // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 48-51

9. Jak skutecznie nauczać przedsiębiorczości / Fazlagić Jan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 58-62

10. Prawne recepty na kryzys klimatyczny / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 72-75

11. Szkoła zero waste / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 76-78

12. Lekcja ekologii / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 11, s. 79-81

13. Jak zmienić finansowanie oświaty? / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s.13-14

14. Problemy burs i internatów / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 15-19

15. Obserwacje koleżeńskie w praktyce / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 20-22

16. Metoda obserwacji / Pomianowska Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 23-25

17. Ukryty konflikt w zespole / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 29-33

18. Prawne aspekty wolontariatu / Michalik Andrzej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 34-39

19. Jak budować markę szkoły - krok trzeci / Bućko Aleksandra, Matlak Urszula // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 44-49

20. Ekologiczne świętowanie / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 50-52

21. Ocenianie jako element rozwoju / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 64-67

22. Zasady dokonywania oceny pracy / Wojtczak Bogusława //  DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 68-71

23. Procedura oceny pracy nauczyciela / Gąsiorek Piotr // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 72-75

24. Obserwacja w procesie oceny pracy / Dutka-Mucha Małgorzata, Suckiel Izabela // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s. 76-80

25. Konstruktywna rozmowa oceniająca / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 12, s.81-84

26. Z tradycyjnych do hybrydowych : o konieczności zmian kompetencji bibliotekarzy / Prądziński Jacek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 11, s. 8-9

27. Juliusz Słowacki : życie i twórczość [konkurs] / Bernardyna Banaś // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 11, s. 39-40

28. Wpływ baśni braci Grimm na kulturę masową / Amrozy Beata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 12, s. 5-8

29. Teatralna Mediateka, czyli jak wykorzystać nowoczesne przestrzenie do klasycznych form / Skrzypczak-Walkowiak Bogna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 12, s. 30-31

30. Wychowawcze aspekty ojcostwa / Bieszczad Bogusław // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 3-11

31. Zaangażowanie w działalność wolontariatu a sprawczość, wspólnotowość oraz etyka / Grabowski Adam // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 27-38

32. Zabawa w teatr jako forma rozwijania dziecięcej kreatywności / Lewartowicz Urszula // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 39-47

33. Rola rodziców w rozwijaniu poczucia podmiotowości dzieci / Zubrzycka-Maciąg Teresa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2020, nr 1, s. 70-80

34. Ojcostwo w perspektywie historycznej / Ryszka Łukasz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 5-7

35. Najważniejsze zadanie ojca / Wardak Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 8-9

36. Ojcostwo jako szansa na rozwój / Kowal Stanisław // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s.10-11

37. Ojcostwo duchowe / Kłusek Urszula // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 12-15

38. Co robić aby nie ulegać stresom ani frustracjom na co dzień? / Cynk Romana // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 17

39. Temat : Mój tata to Ktoś. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 22

40. Czy niewinne uzależnienia są szkodliwe?/ Rewera Mirosław // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 30-31

41. "Mały Wspaniały" z mutyzmem wybiórczym. Milczące dziecko oczami rodzica-specjalisty / Czujak Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 12, s. 32-35

 

Luty 2020

1. Zabawy ruchowe w przedszkolu z elementami jogi / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.6-11

2. Przestrzeń przedszkolaka - jak wspierać rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.12-15

3. Tożsamść dziecka w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako całościowe, osobowościowe doświadczanie siebie samego / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.20-23

4. Wojewódzki certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie - jak go zdobyć? Pomysły i porady pedagogów z "Ósemki" / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 24-30

5. Tekst literacki jako źródło obrazów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 31-35

6. Scenariusz zajęć "Co o świętach wiedzą dzieci?" / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.40-43

7. Dyscyplina to nie przymus, dyscyplina to skuteczna organizacja / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.44-48

8. Projekt ryby "Odkrywamy świat przyrody" - zajęcia realizowane metodą projektów / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s.49-54

9. Przedszkolne kłopoty, czyli jak bajka może pomóc w przedszkolnej codzienności / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 55-60

10. Był sobie papier czyli arteterapia dla przedszkolaka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 61-63

11. Witamy Nowy Rok kreatywnie: grudniowe prace plastyczne / Wiśniewska Krystyna //  WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 10, s. 64-66

12. Status biblioteki szkolnej / Saniewska Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 9-11

13. Tajemniczy świat biblioteki: program edukacji czytelniczej / Siwik Wioletta Maria // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s.14-17

14. Nie warto się złościć. Przyjaźń jest ważniejsza. Scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 18-19

15. Kicia Kocia w Afryce : scenariusz zajęć bibliotecznych / Graczyk Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 20-22

16. Wejdźmy razemdo świata Narnii : turniej klasowy / Gawlak Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 30-31 [szkoła podstawowa, kl. IV]

17. Wolę wesołość, nie lubię się bać ani smucić : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jezierski Paweł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 32-33

18. W świecie fantazji. Test ze znajomości książki J.K Rowling Harry Potter i Komnata Tajemnic / Sadowska-Bujak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 34-36

19. W świecie książek. Scenariusz uroczystości dla klas pierwszych szkół podstawowych / Bienias Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 11, s. 37-40

20. Zajęcia z myślenia ze Scottie Go! : Jak wykorzystać programowanie w rozwijaniu kompetencji przyszłości / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 5-7

21. BiblioGIF / Paradowski Mateusz // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 8-9

22. Analogowy Facebook : pomysł na pracę z lekturą / Olbryś Aleksandra // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 18-20

23. Wielkie odkrycia geograficzne - projekt odwróconej klasy : scenariusz lekcji z historii / Luberda Michał / BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 21-25

24. Gra biblioteczna "Co biblioteka skrywa" / Kruk-Gruca Anna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 4, s. 26-28

25. Wolontariat - szansą na rehabilitację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności /  Iwanicki Hubert // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 3-14

26. Funkcjonowanie w rodzinie z ośrodków kuratorskich / Huczuk-Kapluk Sylwia, Pytka Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 23-34

27. Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u młodzieży wychowywanej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w domach rodzinnych / Kleszczewska-Albińska Angelika, Jaroń Dżesika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 35-53

28. Zainteresowania młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Moleda Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 54-65

29. Struktury rodziny a zachowania ryzykowne oraz poczucie własnej skuteczności młodzieży w okresie późnej adolescencji / Piotrów Ewa, Gumowska Iwona, Koprowicz Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 10, s. 66-80

30. Infantylizacja osób starszych nie tylko w sferze języka - raport z badań / Szostakowska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 7-21

31. Multiwiktymizacja w opinii hospitalizowanych seniorów z niepełnosprawnością - wstępna ocena zjawiska / Chimicz Dorota // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 22-44

32. Poczucie sensu życia osób starszych / Kreczko Magdalena // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 45-59

33. Praca socjalna na rzecz osób starszych. Metoda Case Work we wsparciu seniorów chorujących onkologicznie / Pawlas-Czyż Sabina // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 61-83

34. Starzenie się i starość w aspekcie polityki społecznej / Górecki Mirosław // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 85-102

35. Współczesna polska polityka senioralna: deklaracje i działania / Zych Adam A. // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 103-125

36. Prawa osób starszych a zjawiskomarginalizacji społecznej / Łuszczyńska Maria // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 5, s. 127-153

37. Utrata słuchu w wieku senioralnym - implikacje praktyczne / Jedlińska Agnieszka, Bieńkowska Katarzyna Ita // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 15-31

38. Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi - na przykładzie Polski i Niemiec / Kanios Anna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s.33-43

39. Placówki wsparcia dziennego - ich formy i znaczenie / Kolankiewicz Maria // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 44-59

40. Wspieranie rodziny w obszarze trudności opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie GOPS w Lubiczu / Sikorska Anna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 60-79

41. O (Nie)bezpieczeństwie pracy w pomocy społecznej / Wasilewska-Ostrowska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 80-92

42. Kryzys w życiu człowieka / Sygulska Katarzyna, Krupska Marta // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 6, s. 93-108

43. Cykliczne konkursy w bibliotece szkolnej / Korab Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 14-17

44. Uwierz w siebie! Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii / Englert Alina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 18-18 [sp, kl. I-III]

45. Metody komputeryzacji zbiorów / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 9-11

46. Pokaż mi swoją książkę. Scenariusz zajęć na temat znaczenia czytelnictwa / Sierota Agata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 24-26

47. Dzień głośnego czytania. Scenariusz zajęć czytelniczych / Podziewska Luiza // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 30-31

48. Skarb Troi. Konkurs na podstawie książki Olafa Fritschego / Okroj Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 32-33

49. W krainie duchów. Test ze znajomości lektury Opowieść wigilijna Karola Dickensa / Sadowska-Bujak Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 34-35

50. O pierwszym rogaliku. Scenariusz inspirowany opowiadaniem Hanny Łochockiej / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 12, s. 36-37

 

Styczeń 2020

1. Przed świętami zaproś do przedszkola psa! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 6-11

2. Nauczyciel Detektyw - Jak w trakcie zabawrozpoznać symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej u dzieci / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 12-14

3. Hej, kolęda, kolęda! / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 16-19

4. Sytuacje edukacyjne budujące rważliwość przedszkolaka / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 20-22

5. W poszukiwaniu zagubionych guzików / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 23-28 [propozycja zorganizowania zajęć z okazji Światowego Dnia Guzika - 12 grudnia]

6. Czytanie w ruchu i przestrzeni : rozumienie pojęć jako wstęp do eksploracji tekstu literackiego / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 31-34

7. Konspekt sytuacji edukacyjnych - grupa młodszych przedszkolaków / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 35-36

8. Zdrowo i kreatywnie : niezbędne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela dotyczące tematyki zdrowego żywienia / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 37-41

9. Odkrywamy świat przyrody - projekt wiewiórka / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s.43-49

10. Idą święta! w tak baśniowym czasie... stwórz własną bajkę ! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 50-55

11. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 56-58

12. Kilka słów o rodzeństwie / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 60-63

13. O potrzebie świętowania / Skałba Anna, Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 4-8

14. Sto języków dziecka - filozofia Reggio Emilia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.14-18

15. Jak smakują święta ? / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.26-28

16. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Wiermiejewicz-Podkościelna Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.29-33

17. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania u dzieci / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.34-38

18. Ponad horyzont - jak świadomi rodzice mogą oddolnie wpłynąć na edukację / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.39-42

20. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.43-47

21. Samorządowe koszty podwyżek dla nauczycieli / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 10-13

22. Wynagrodzenia nauczycieli - analiza porównawcza / Jeżowski Antoni J. // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 14-17

23. Przed świętami zaproś do przedszkola psa! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 6-11

24. Nauczyciel Detektyw - Jak w trakcie zabawrozpoznać symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej u dzieci / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 12-14

25. Hej, kolęda, kolęda! / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 16-19

26. Sytuacje edukacyjne budujące rważliwość przedszkolaka / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 20-22

27. W poszukiwaniu zagubionych guzików / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 23-28 [propozycja zorganizowania zajęć z okazji Światowego Dnia Guzika - 12 grudnia]

28. Czytanie w ruchu i przestrzeni : rozumienie pojęć jako wstęp do eksploracji tekstu literackiego / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 31-34

29. Konspekt sytuacji edukacyjnych - grupa młodszych przedszkolaków / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 35-36

30. Zdrowo i kreatywnie : niezbędne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela dotyczące tematyki zdrowego żywienia / Talaga-Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 37-41

31. Odkrywamy świat przyrody - projekt wiewiórka / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s.43-49

32. Idą święta! w tak baśniowym czasie... stwórz własną bajkę ! / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 50-55

33. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 56-58

34. Kilka słów o rodzeństwie / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 9, s. 60-63

35. O potrzebie świętowania / Skałba Anna, Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 4-8

36. Sto języków dziecka - filozofia Reggio Emilia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.14-18

37. Jak smakują święta ? / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.26-28

38. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Wiermiejewicz-Podkościelna Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.29-33

39. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania u dzieci / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.34-38

40. Ponad horyzont - jak świadomi rodzice mogą oddolnie wpłynąć na edukację / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.39-42

41. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 43-47

42. Samorządowe koszty podwyżek dla nauczycieli / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 10-13

43. Wyngrodzenie nauczycieli - analiza porównawcza / Jeżowski Antoni // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.14-18

44. Stracony podwójny rocznik? / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 24-27

45. Będzie łatwiej o dyscyplinarkę? / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 33-35

46. Procedura organizacji indywidualnego nauczania / Gąsiorek Piotr // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 36-38

47. Indywidualne formy nauki / Wrona Joanna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 39-41

48. Przeciążenia cyfrowe / Jędrzejko Mariusz Z., Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 42-47

49. Uczeń sprawczy i wspólnotowy / Niemierko Bolesław // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s.48-50

50. Czynniki stresu wsród uczniów / Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 51-54

51. Słownik wyrazów nowych / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 55-57

52. Młodzieżowy slang / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 58

53. O mocy pedagoga / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9, s. 64

53. Kryteria jakościowego wolontariatu / Leszko Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 9 [dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły], s. 68-73

55. Współczesne wyzwania pracy socjalnej w Ohio, USA / Romaniuk Jarosław R., Farkas Kathleen J. / PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 5-26

56. "Nowe nowe media" w pracy socjalnej / Kuruliszwili Sergo // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 27-42

57. Polityka senioralna na Warmii i Mazurach. Założenia i kierunki działań / Leszczyńska-Rejchert Anna, Łojko Majka // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 67-89

58. Publiczna pomoc bezrobotnym do końca lat 20. XX wieku - wokół genezy tworzenia polskich rozwiązań systemowych w aspekcie społeczno-prawnym / Kruk Anna Monika // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 91-110

59. Różne oblicza biedy / Malinowski Ludwik // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 2, s. 111-121

60. Opieka społeczna w II Rzeczpospolitej - wprowadzenie do tekstów źródłowych / Brenk Mikołaj, Chaczko Krzysztof, Pląsek Rafał // PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 4, s. 7-21

61. Unormowania prawne opieki społecznej //PRACA SOCJALNA . - 2019, nr 4, s. 23-155

62. Prawa dziecka niedostosowanego społecznie / Nowicka-Skóra Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 9, s. 3-17

63. Reintegracja wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Uwagi o charakterze systemowym. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka / Kładoczny Piotr, Wolny Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 9, s.47-62

64. Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież nieprzystosowaną społecznie / Porembska Marta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 9, s. 63-75

65. Książki edukacyjne w natarciu? Część 1 / Zając Michał // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 5-9

66. Straty dóbr kultury w Polsce podczas II wojny światowej. Część 1 / Figiel Martyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 15-19

67. Literacka kuchnia polowa. Tworzymy potrawę ze słów których nie ma / Diduszko Hanna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 38-39 [scenariusz zajęć bibliotecznych]

68. Czasopisma branżowe to atut dla środowiska / Simonjetz Monika // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s. 5-11

69. "Poradnik Bibliotekarza" wśród bibliotekarzy / Grabowska Dorota // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s.12-14

70. Co teraz czuję, co mnie irytuje a co raduje? / Jaszczyk Milena // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 9, s.38-40 [scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 8-10 lat]

71. Rodzina w stanie cierpienia totalnego / Godawa Grzegorz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 5-7

72. Dziecko wobec nieuleczalnej choroby i śmierci / Kędzierska Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 8-9

73. Jak rozmawiać o śmierci dziecka z uczniami / Szymczyk Mateusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s.10-11

74. Czy mojemu tatusiowi jest zimno? Rozmowy z dziećmi o śmierci / Langer-Fyda Maria // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s.14-16

75. Jak radzić sobie z cyberprzemocą? / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 30-31

76. Martwię się i co dalej? / Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s.32 [scenariusz zajęć dla klas I-III]

77. Pedosfera a degradacja środowiska : Światowy Dzień Gleby / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 4-7

78. Skąd się wziął chaos przestrzenny w Polsce? / Śleszyński Przemysław // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 8-16

79. Nowe obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO / GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 28-29

80. Matura 2019 - nauczycielskie podsumowanie / Majewska Emilia // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 32-33

81. Depresja wśród dzieci i młodzieży / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 2-4

82. Przysposobienie a stereotypy / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 8-10

83. Gdy Dziecko się boi / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 11-13

84. Znaczenie autorytetu - autorytet rodziców - cz. I / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s.14-15

85. Metody pracy z dziećmi wspomagające radzenie sobie ze stresem - cz. II / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 16-17

86. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych dzieci - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 18-19

87. Granie w gry komputerowe / online - nie taki diabeł straszny - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s.20-21

88. 5 szans i 5 niebezpieczeństw, które czekają na młodzież w sieci / Konopczyński Filip / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 22-23

89. Psychospołeczne determinanty alkoreksji - cz. II / Hoffmann Beata // Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 10, s. 24-25