Przegląd prasy pedagogicznej

 PRZEGLĄD PRASY PEDAGOGICZNEJ (od lutego 2015 r.)
- zawiera wybrane artykuły z czasopism prenumerowanych przez naszą bibliotekę
(opisy bibliograficzne artykułów przyporządkowane są miesiącom, w którym czasopisma dostarczono do naszej placówki)

 

Grudzień 2019

 1. Tendencje w kształceniu pracowników socjalnych w Europie - kilka refleksji / Grudziewska Ewa // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 3, s. 27-40
 1. Dziecko osierocone i jego biologiczni rodzice w poglądach studentek pedagogiki - perspektywa dystansu społecznego / Żuraw Hanna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 3, s. 41-74
 1. Programy redukcji szkód i ograniczenia picia alkoholuw domach pomocy społecznej jako alternatywa dla tradycyjnych oddziaływań abstynenckich / Kołodziej Łukasz // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 3, s. 93-116
 1. Praktyka realizacji założonych funkcji środowiskowych Domów Samopomocy w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie programu pracy SDS nr 2 w Stalowej Woli / Witkowska-Paleń Anna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 3, s. 117-136
 1. Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu typu wzrokowego : głos w dyskusji / Boksa Ewa, Cuprych Renata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 4, s. 256-267
 1. Wczesna terapia surdologopedyczna w aspekcie stymulacji rozwoju dziecka z niepłnosprawnością słuchową (opis indywidualnego przypadku) / Maculewicz Aneta // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 4, s. 278-283
 1. Zachowania samobójcze młodzieży w kontekście trudności adaptacyjnych / Urbanek Arkadiusz // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 5, s. 325-339
 1. Doświadczenia matek dzieci ze spektrum autyzmu w obliczu wielogłosowości wiedzy i praktyk dotyczących autyzmu / Drabata Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 5, s. 340-351
 1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego / Rostkowska Joanna, Wojewódzka Dorota, Kupisiewicz Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 5, s. 363-373
 1. Określenie możliwości poznawczych dziecka ze spektrum autyzmu na podstawie dynamicznej oceny rozwoju poznawczego - refleksje nauczycielki / Pszczółkowska Aleksandra // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 5, s. 374-379
 1. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkodawca. Część I - testament / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 5, s. 380-390
 1. Doświadczenie wsparcia w świetle koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena / Krupska Marta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 7, s. 3-12
 1. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole - założenia prawne i rozwiązania praktyczne / Sikorski Jacek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 7, s. 13-26
 1. Robotyka Lego Wedo jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI wieku / Hlebowicz Marlena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 7, s. 27-37
 1. Wagary jako obszar edukacyjnych bezdroży / Zińczuk Monika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 7, s. 62-76
 1. Ewolucja programów kształcenia zintegrowanego w Polsce / Marek Elżbieta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 8, s. 17-30
 1. Sposoby niwelowania zachowań agresywnych przez nauczycieli w odniesieniu do potrzeb dzieci / Bezpalko Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 8, s. 31-39
 1. Nierozerwalni - rodzina, której supermocą jest milość! / Terlikowska Jolanta // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 2-6
 1. Błędy wychowawcze - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 10-11
 1. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju u dzieci w rodzinach adopcyjnych - cz. II / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 12-13
 1. Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci - cz. I / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 14-15
 1. Metody pracy z dziećmi wspomagajace radzenie sobie ze stresem - cz. I / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 16-17
 1. Koncepcje wychowawcze sprzyjające pracy bajkoterapeutycznej / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 18-19
 1. Placówka wsparcia dziennego - cz. II / Mielnik Justyna // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 20
 1. Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepelnosprawnego - cz. II / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 21-23
 1. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży - fakty i mity / Rękosiewicz Malgorzata // REMEDIUM. - 2019, nr 7-8, s. 24-25
 1. Depresyjnym nastolatkom można pomóc – cz. I / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 10-11
 1. Różne wymiary krzywdzenia dzieci – analiza przypadku / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 12-13
 1. Przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością do wkroczenia w dorosłość / Rękosiewicz Małgorzata // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 14-15
 1. Metody pracy z dziećmi wspomagające radzenie sobie ze stresem – cz. II / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 16-17
 1. Czy smutek jest nam potrzebny? / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 18-19
 1. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych dzieci / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 20-21
 1. Psychospołeczne determinanty alkoreksji – cz. I / Hoffmann Beata // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 22-23
 1. Efekt placebo w sytuacjach pomagania - cz. II / Peczko Benedykt // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 24-26
 1. Dzieci i ekrany / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 9, s. 27-29
 1. DDA balast czy napęd? / Dembna Joanna, Seweryńska Anna Maria, Środa Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 7, s. 3-6
 1. Rodzicielstwo według nieprawidłowego wzorca / Wawerska-Kus Joanna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 7, s. 10-13
 1. Czego się boi DDA? Od objawu do źródła / Skrętowska-Danielczenko Honorata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 7, s. 14-17
 1. Co z ta bliskością? : Powielanie wzorów relacji z rodziny pierwotnej u DDA / Wardzyńska Teresa // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 7, s. 18-21
 1. Terapeutyczne formy pomocy osobom uzależnionym od pracy / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 7, s. 24-27
 1. Duchowość w terapii uzależnień / Czerwonka Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 8, s. 9-11
 1. Kłamstwo w terapii zakupoholizmu / Kucewicz Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2019, nr 8, s. 25-26

 2. Nauczyciel jako przewodnik / Lama Dobrochna // WYCHOWAWCA. – 2019, nr 10, s. 9-11

 3. Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami / Skupień Sylwia, Kowal Stanisław // WYCHOWAWCA. – 2019, nr 10, s. 12-14

 4. Wychowanie – pytania fundamentalne / Kowalska Maria // WYCHOWAWCA. – 2019, nr 10, s. 15-17

 5. Nauczyciel – zawód, powołanie, czy wyjście awaryjne? / Domańska Adela // WYCHOWAWCA. – 2019, nr 10, s. 26-27

 6. Przy ognisku legionistów. Scenariusz na święto 11 Listopada / Żmijewska Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2019, nr 10, s. 34-35

 7. Plan pracy świetlicy szkolnej : semestr I / Białas-Wieczorkowska Halina // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2019, nr 6, s. 5-11

 8. Jasełka – kolędowy musical / Radzikowska Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2019, nr 6, s. 12-13

 9. My się zimy nie boimy: scenariusz zajęć świetlicowych / Staszewska Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2019, nr 6, s. 14-15

 10. W magicznym świecie teatru : scenariusz zajęć świetlicowych / Piechota Feliksa, Grzesiak Emilia // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2019, nr 6, s. 16-17

 11. Międzynarodowy Dzień Kropki : scenariusz zajęć świetlicowych / Piechowiak Daria // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2019, nr 6, s. 20-21

 12. Plan pracy świetlicy : wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci (cz.3) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2019, nr 6, s. 34-35

 

Listopad

1. Rodzina w stanie cierpienia totanego / Godawa Grzegorz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 5-7

2. Dziecko wobec nieuleczalnej choroby i śmierci / Kędzierska Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 8-9

3. Jak rozmawiać o śmierci dziecka z uczniami / Szymczyk Mateusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 10-11

4. Czy mojemu tatusiowi jest zimno? Rozmowy z dziećmi o smierci / Langer-Fyda Maria // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 14-16

5. Jak radzić sobie z cyberprzemocą? / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 11, s. 30-31

6. Emocje po prostu są - scenariusz zajęć edukacyjnych : szkoła ponadpodstawowa / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 10, s. 11-15

7. Kreatywne lekcje i przerwy w bibliotece : szkoła podstawowa / BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 10, s. 16-17

8. Dlaczego marzenia powinny do nas pasować? Scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii / Kociołek Roksana // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 10, s. 6-7 [przedszkole i SP, kl. I-III]

9. Niech nam się zazieleni! Scenariusz zajęć o tym, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego : szkoła podstawowa, kl. II-III / Staniszewski Dariusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 9, s. 8-11

10. Mogę być w waszej paczce? Czytelniczy klub przyjaźni : szkoła podstawowa / Bukowiec Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 10, s. 12-13

11. Co zrobisz z pomysłem? Scenariusz biblioterapeutyczny : szkoła podstawowa / Zybura-Zadworna Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 10, s. 17-19

12. Komunikacja, która dziala! Jak zbudować skuteczną współpracę z rodzicami przedszkolaka / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 6-9

13. Ach śpij kochanie... Problemy ze snem u dzieci / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s.12-17

14. Dźwięki przedszkola / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 20-24

15. Tekst literacki jako źródło zabaw w przedszkolu / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 25-29

16. Eko odkrywcy - program grantowy szansą na realizację atrakcyjnych projektów ekologicznych w przedszkolu / Bukowińska Agnieszka, Chłopek Justyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 30-35

17. "Domki - hotele dla owadów" - warsztaty przyrodniczo-społeczne, czyli rozszerzamy wachlarz form współpracy z rodzicami / Bukowińska Agnieszka, Chłopek Justyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 36-38

18. Fenomenologiczna koncepcja człowieka : jaki jest cel wychowania przedszkolnego? / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 39-42

19. Bajkoterapia w przedszkolu / Litwinow Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 46-51

20. Odkrywamy świat przyrody : projekt jabłko / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 52-58

21. Arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Kalbarczyk Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s. 60-63

22. Nietypowe pacynki - do zabaw paluszkowych i nie tylko / Wiśniewska Krystyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 7, s.64-66

23. Konflikty ekologiczne - człowiek kontra przyroda / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 4-7

24. Zostań nauczycielem dyplomowanym / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 31-35

25. Konkursy geograficzne sposobem na nudę / Piechura Bogna // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s.39-41

26. Problemy podwójnej rekrutacji / Hurysz Cezary // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 10-12

27. Wrześniowe zmiany w prawie / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 13-15

28. Bezpieczeństwo w szkole / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 19-20

29. Zapobieganie zagrożeniu / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 21

30. Vademecum dyrektora szkoły / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 23-38

31. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Wojtczak Bogusława // Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 39-44

32. Miejsce religii w życiu szkoły / Sewastianowicz Monika // Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 45-46

33. Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych / Wrona Joanna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 47-50

34. Nauczyciel wspomagający / Wrona Joanna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 51-53

35. Czas na innowacje / Pieńkowski Andrzej // Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 54-57

36. Edukacja filmowa / Pruszczyński Robert // Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 58-60

37. Prawne ramy innowacji / Sewastianowicz Monika Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 70-72

38. Przygotowanie działania innowacyjnego / Elsner Danuta // Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 78-80

39. Przykłady szkolnych innowacji / Nowak Małgorzata // Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 81-85

40. Gdy teoria spotyka się z praktyką. Organizacyjne vademecum dla początkującego nauczyciela / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 6-11

41. Nie trać głosu / Bińkowska Karolina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 12

42. Zabawy rozwijające zmysł dotyku / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 14-16

43. Medialny hałas wokół programów / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 22-27

44. Czy można polubić czarnego kota? / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 28-33

45. Czytanie w ruchu i przestrzeni : droga ku rozumieniu znaczeń / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 34-38

46. Konspekt sytuacji edukacyjnych - grupa młodszych przedszkolaków / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 39-40

47. Pacynka przyjacielem bajkoterapeuty / Litwinow Monika // Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 41- 46

48. Jem zdrowo! / Talaga-Duma Małgorzata // Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 48-52

49. Projekt wiatr / Kozłowska Beata // Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 54-59

50. Był sobie papier : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Kalbarczyk Anna // Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 8, s. 60-63

51. Konflikty ekologiczne - człowiek kontra przyroda? / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 4-7

52. Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie - koncepcja i zastosowanie w praktyce szkolnej / Piróg Danuta // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 26-30

53. Zostań nauczycielem dyplomowanym / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 31-35

54. Konkursy geograficzne sposobem na nudę / GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s.39-41

55. Wychowanie i edukacja dla pokoju / Trojan Elżbieta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 5-6

56. Plan pracy świetlicy szkolnej. Semestr II / Syguła-Iwaniuk Magdalena // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 7-11

57. Kaczor Zenek ratuje środowisko : scenariusz zajęć świetlicowych / Barszczowska Marta // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 18-19

58. Głos - podstawowe narzędzie pracy nauczyciela / Węgrzyn Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 20-21

59. Co to jest genealogia? : Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s.24-25

60. Plan pracy świetlicy : wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci (cz.2) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 33-35

 

Październik

1. Eksperyment w edukacjiwczesnoszkolnej, czyli... / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 6-8

2. Nadawanie znaczeń w procesie uczenia się dziecka. Symbole i pojęcia jako narzędzia integracji w edukacji wczesnoszkolnej / Więckowski Ryszard // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 10-12

3. Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej / Woźniak Janusz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s.14-15

4. "Między tradycją a nowoczesnością". Kształcenie patriotyczne i obywatelskie w nowym wymiarze / Breguła Izabela // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 16-20

5. Odczarujmy uczenie! Od motywacji do pracy domowej / Rejszel-Stępień Kamila Olga // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 21-25

6. 6 kroków do zbudowania dobrej relacji z rodzicem / Semeniuk Agata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 26-28

7. Wykorzystanie zabawy w dzialaniach edukacyjnych i terapeutycznych / Kubala- Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 29-32

8. Magnesy w edukacji / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 33-37

9. Dobre maniery : konspekt zajęć zintegrowanych / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 38-41

10. Alfabet arteTERAPII / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 43-45

11. Wychowanie personalistyczne a podejście indywidualne / Jakubowska Monika // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 10, s. 6-8

12. Nauczyciel jako przewodnik / Lama Dobrochna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 10, s. 9-11

13. Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami / Skupień Sylwia, Kowal Stanisław // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 10, s. 12-14

14. Jak ocenić, czy gra nadaje się dla dziecka? / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 10, s. 18

15. Budować mosty, nie mury / Kucharska-Zygmunt Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 10, s.22-23 [wychowanie w domu]

16. Sprawy ważne i ważniejsze : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III szkoły podstawowej / Sasin Małgorzata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 10, s. 24

17. Przy ognisku legionistów : scenariusz na święto 11 listopada / Żmijewska Małgorzata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 9, s. 34-35

18. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników / Filipiak Ewa // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 1, s. 33-46

19. Cyberparki jako hybrydowe przestrzenie uczenia się: rozważania na marginesie projektu COST / Kruszwicka Agnieszka, Klichowski Michał // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 1, s. 71-83

20. Wzajemność w uczeniu się / Groenwald Maria // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 1, s.85-98

21. Czego można nauczyć się z literatury dla dzieci, prezentującej dzieciństwo naznaczone doświadczaniem uchodźstwa? / Józefowicz Anna // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 1, s. 113-125

22. Prawo do życia towarzyskiego osób ubezwłasnowolnionych całkowicie - na kanwie wyroku sądu najwyższego z 17 maja 2018 r. (IIICZP 11/18) / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 3, s. 230-239

23. Praca z uczniem zdolnym ruchowo na lekcji WF / Brzozowska -Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 5-9

24. Koordynacyjne zdolności motoryczne w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 10-15

25. 10 najwazniejszych zasad żywieniowych - do przekazania uczniom! / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 30-31

26. Najczęstsze urazy u uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego - jak zapobiegać i jak sobie z nim radzić / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s.32-34

27. Stop otyłości - wychowanie fizyczne w walce z nadwagą dzieci i młodzieży / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 35-39

28. Gry i zabawy wprowadzające do tenisa ziemnego / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 40-43

29. Sumo - niecodzienna alternatywa dla zajęć wychowania fizycznego / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 46-49

30. Podchody na WF? To możliwe, podpowiadamy jak! / Rydzik Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 50-51

31. Sztafetowe biegi przełajowe - jak zorganizować na lekcji WF? / Rydzik Łukasz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 52-53

32. "Ekologiczny" trening w terenie - wykorzystanie walorów środowiska naturalnego w budowaniu formy sportowej / Kamień Dorota //  WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 6, s. 54-58

33. Kształcenie rozumienia tekstu pisanego  u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia / Murawska Barbara // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 3, s. 31-41

34. Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej / Chodkowska Maria, Kazanowski Zdzisław // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 3, s. 56-74

35. Usamodzielnienie niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych / Szafrańska Anida // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 3, s. 139-154

36. Doświadczenia nauczycieli szkół przyszpitalnych w pradygmacie inkluzji ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Antoszewska Beata, Moszyńska Małgorzata // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 3, s. 194-206

37. Sytuacja społeczna i relacje rówieśnicze ucznia z niepełnosprawnością wzroku / Miler-Zdanowska Kamila // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 3, s. 223-238

38. Nowe technologie a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie / Młynarczyk-Karabin Ewelina // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 3, s. 239-251

39. Trening asertywności : scenariusz warsztatów : szkoła ponadpodstawowa / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 9, s. 9-13

40. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2015-2020 - priorytet 3 : ostatni nabór wniosków // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 9, s. 3-9

41. Baśniowe światy, czyli escape room w bibliotece : szkoła podstawowa, kl. IV-V / Kowalska Marlena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 9, s. 15-17

42. Magiczne drzewo. Olbrzym - propozycja konursu / Okroj Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 9, s. 24-25

43. Czy tanie czytanie może stać się drogie sercu dziecka? / Wróblewska Malgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s.6-7

44. O Julku Tuwimie : odkrywanie własnych bzików i talentów czytelniczych / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 9-15

45. Sposób na dyspraksję / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 21-25

46. Wybiórczość pokarmowa / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 26-30

47. Komunikacja bez tajemnic! / Rejszel-Stępień Kamila Olga // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 34-37

48. Mapa postępów - czym jest i jak ją tworzyć? / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 38-42

49. Alfabet arteTerapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 8, s. 43-47

 

Wrzesień

1. Ćwiczenia, zabawy i gry na lekcji Wychowania Fizycznego poprawiające koncentrację uwagi / Sawicki Leszek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 6-8

2. Ławka w roli głównej - ćwiczenia z wykorzystaniem ławki / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s.9-11

3. Na co musi zwrócić uwagę nauczyciel WF, pracując z dziećmi z wadami postawy? / Sobczak Zuzanna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 12-17

4. Biegi OCR, czyli wyścigi z przeszkodami / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 18-19

5. Zabawy biegowe w terenie / Cieśla Jarosław // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 20-23

6. Nadwaga i otyłość - rosnacy problem młodego pokolenia / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 24-26

7. Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach? To nie problem! / Sawicki Leszek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 27-30

8. Ćwiczenia percepcyjne. Jak nauczyć uczniów zbierania informacji z boiska? / Sawicki Leszek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 31-35

9. Gry i zabawy z wykorzystaniem koców / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 36-38

10. Trudny uczeń - działanie krok po kroku / Rzeszotek Mariusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 39-41

11. Jak wzmocnić mięśnie pleców dziecka? / Łozińska Irina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 42-43

12. Ocenianie ucznia na lekcji wychowania fizycznego / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 44-47

13. Wyjazd z uczniami na zawody. O czym warto wiedzieć? / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 48-50

14. Piłka nożna 1x1 / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 5, s. 56-58

15. Placówka wsparcia dziennego jako przestrzeń oddziaływań inkluzyjnych. Założenia, obszary, dobre praktyki / Lewko Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 5, s. 17-25

16. Postawy merkantylne młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych w świetle wyników badań własnych / Andrzejewski Adam // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 5, s. 26-32

17. Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej ? / Nawolska Barbara, Rutka-Gliksman Natalia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 5, s. 33-49

18. Gaston Mialaret - ostatni animator idei Nowego Wychowania / Wojnar Irena // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 9-23

19. Pedagogika wobec problematyczności bytu ludzkiego. O konfliktach w życiu człowieka / Rumianowska Agnieszka // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 70-85

20. Akademickie ocenianie i jego niezamierzone konsekwencje. Od wymiaru ukrytego do nowej kultury oceniania / Pauluk Dorota // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 86-101

21. Kompetencje zawodowe w kontekściezasad komunikacji dydaktycznej i możliwości oceny pracy nauczycieli / Mydłowska Beata // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 102-121

22. Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodzieży - nowymi wyzwaniami edukacyjnymi / Łuczak Elżbieta // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 150-162

23. Ojcostwo - w wypowiedziach dorosłych sprawców przestępstw, odbywających karę pozbawienia wolności / Siemionow Justyna // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 199-218

24. Reforma oświatowa a zadania dyrektora szkoły / Wasilewska-Kamińska Ewa, Marek Jerzy // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2019, nr 2, s. 284-301

25. Ograniczenia i możliwości osób ze spektrum autyzmu w zakresie umiejętności matematycznych w świetle dostępnych badań / Zdziechowska-Dzierzgwa Karolina // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 2, s. 85-94

26. Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową / Gabryś Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 2, s. 95-107

27. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - aspekty prawne z komentarzem. Część II // Trochimiak Barbara // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 2, s. 124-132

28. Uczeń niewidomy z dysleksją - zarys problemu / Gindrich Piotr Alfred // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 3, s. 165-174

29. Jakość zycia dzieci przewlekle chorych w ujęciu teoretycznym / Wiśniewska Karolina // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 3, s. 175-189

30. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością - analiza wybranych problemów / Pufund Dorota // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 3, s. 205-216

31. Mamy MAMY / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 17-19 [konspekt zajęć]

32. Pedagogika przygody - jak organizować naukę w terenie / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 20-24

33. Tangramy w edukacji wczesnoszkolnej / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 25-29

34. Działania manualne we wspieraniu emocjonalnego rozwoju dzieci / Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 30-34

35. Jeśli nie jet tak, jak być powinno... / Wasilewicz Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 35-38 [trudności emocjonalne i społeczne dziecka]

36. Rozwój emocjonalno-społeczny : o równowadze w procesie kształcenia / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 39-43

37. Alfabet arteTERAPII / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 44-48

38. Delfinoterapia - terapia wspomagana obecnością delfina - na przykładzie delfinarium "Oskar" w Truskawcu / Lukasek Aleksandra // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 6, s. 3-13

39. Wsparcie rodziny adopcyjnej z dzieckiem z niepełnosprawnością - przykłady rozwiązań zagranicznych / Zamkowska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 6, s. 14-26

40. Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców i wzajemnej współpracy / Kupiec Monika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 6, s. 27-38

41. Subiektywne doświadczanie zmiany przez dziewczęta niedostosowane społecznie w przebiegu procesu ich resocjlizacji / Siemionow Justyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 6, s. 55-68

42. Psychologia człowieka zalogowanego / Nęcki Zbigniew // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 9, s. 4-6

43. Samobójstw wśród dzieci i młodzieży w erze nowych mediów / Smoleń Jerzy //  WYCHOWAWCA. - 2019, nr 9, s. 8-11

44. Niebezpieczne zachowania w Internecie / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 9, s. 14-15

45. Komunikacja to nie tylko słowa / Kucharska-Zygmunt Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 9, s. 28-29

46. Przekształcenia, likwidacje bibliotek szkolnych / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s. 12-15

47. Karta Nauczyciela - co zmieni się od 1 wrzesnia 2019 roku? / Skrzyński Dariusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s. 16-21

48. Biblioteka szerzej otwarta. O przcy z młodzieżą ponadpodstawową w bibliotece szkolnej / Robak Karolina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s. 34-36

49. Harry Potter i szkolna bibliotka - scenariusz literackiej gry terenowej / BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s. 37-40

50. A gdyby...na grzyby? - literatura popularnonaukowa w bibliotece / Malak Waldemar // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s. 41-42

51. Książka - przyjaciółka godna szacunku - konkurs literacko-plastyczny / Kaczmarska Krystyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s.43-44

52. Żołnierze Września - scenariusz w 80. rocznicę wojny obronnej Polski / Jachimczak Barbara Wanda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 7-8, s. 45-47

53. Google Arts&Culture - dzieła sztuki na wyciągnięcie ręki / Kozieł Marta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 3, s. 6-8

54. Od tradycji cyfrowej kreatywności - e-kolaże i e-ziny / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 3, s. 11-13

55. Kod biblioteka - kodujemy w bibliotece / Paradowski Mateusz // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 3, s. 14-16

56. Escape roomy w nauczaniu historii / Luberda Michał // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 3, s. 17-21

57. Kradzież w Muzeum Książki / Chojnacka-Musiał Katarzyna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 3, s. 24-25 [escape room]

 

Sierpień 2019

1.Niezbędne jest współdziałanie / Jadczak-Szumiło Teresa. - rozm. przepr. Beata Modrzejewska // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 5, s.3-6 [pomoc dzieciom z FASD i ich rodzinom]

2.Dzieci uzaleznione od sieci : historia Zosi / Modrzejewska Beata // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 5, s.27-29

3. Hazard seniorów - problem wieloaspektowy / Lelonek-Kuleta Bernadeta // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 6, s. 21-24

4. Stop przemocy wobec starszych / Wawrzyńczak Aneta // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 6, s. 21-29

5. Kultura hip-hop - zalążek kreowania nowej tożsamości zagubionego człowieka / Kaca Przemysław // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 2-4

6. Dwujęzyczność u dzieci: bogactwo, które warto pielęgnować / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 5-7

7. Najważniejsze lekcje w życiu / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 8-9 [wychowanie w rodzinie]

8. Złość a wychowanie - cz. I / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 10-11

9. Fonoholizm, "smartwica" - choroby "cyfrowych tubylców" / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 14-16

10. Spektrum autyzmu - czy to nas dotyczy? / Pęczak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 17-19

11. Neurobiologia zaburzeń odżywiania się / Mamrot Paula // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 20-21

12. Adopcja rodzeństwa - historia Natalii i Oliwii / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 24-25

13. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I / Sierota Agata // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 26-27

14. Bajkoterapia przedszkolaka - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 5, s. 28-29

15. Po co dzieciom granice? / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 2-4

16. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży / Naruszewicz Anna // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s.5-7

17. Autyzm i Zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Pęczak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 8-10

18. Pregoreksja - zarys problemu - cz. II / Hoffmann Beata // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 11

19. Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 12-13

20. Najważniejsze lekcje w życiu - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 8-9 [wychowanie w rodzinie]

21. Złość a wychowanie - cz. II / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s.16

22. Adopcja rodzeństwa - historia Natalii i Oliwii - cd. / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 18-19

23. Uzależnienia behawioralne - analiza zjawiska / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 23-25

24. Gdy dziecko nie chce chodzić do przedszkola... / Kierzkowska Anna // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 28-30

25. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. II / Sierota Agata // REMEDIUM. - 2019, nr 6, s. 31-32

26. Omnis dla czytelników, bibliotek, naukowców i wydawców / Wach Monika // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 6, s. 5-7

27. Gry planszowe w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Bałas Anita // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 6, s. 35-38

28. Jak dotrzeć douczniów szkół średnich? / Bonk Gabiela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 3-6 [praca biblioteki szkolnej]

29. Konkursy biblioteczne w pracy z młodzieżą / Bartczak-Bednarska Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 8-9

30. Tydzień Zakazanych Książek / Boruch Klaudia, Gołąb Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 10-11

31. Półka okazjonalna i inne propozycje czytelnicze na każdą okazję / Kosik Edyta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 13-15

32. Zamawianie // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6. - dod. Podręczniki w Bibliotece, s. 3-7

33. Ewidencja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6. - dod. Podręczniki w Bibliotece, s. 8-12

34. Udostępnianie i rozliczenia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6. - dod. Podręczniki w Bibliotece, s.13-18

35. Selekcja i ubytkowanie // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6. - dod. Podręczniki w Bibliotece, s.20-24

36. uratujmy Narnię! Propozycja gry literackiej / Werpachowska Barbara // // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 24-25

37. Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Olejnik Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 6, s. 29-33

38. Nocny sprzymierzeniec / Gołda Agata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 6-7 [sen]

39. Mądrze się powygłupiać! / Kucharska-Zygmunt Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 10-11

40. Nauczycielu, nie zapomnij o sobie / Podlewski Tomasz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 16-17

41. Motywowanie dziecka z autyzmem / Brzezińska Beata, Szałas Iwona // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 18-21

42. Zakochanie : lekcja bliskości / Dziewieki Marek // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 24-25

43. Czy mamy wpływ na zachowanie swoich dzieci? / Szałas Iwona, Brzezińska Beata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 26-27

44. Regenerowanie sił podczas uczenia się / Łukasik Joanna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 32-33 [godzina wychowawcza liceum]

45. Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy / Rusaczyk Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 7-8, s. 44-47

46. Scenariusz imprezy czytelniczej z udziałem Sławomira Szmala / Borcuch Beata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 7-8, s. 50

47. "Książki budują wyobraźnię" zajęcia dla najmłodszych dzieci / Bździuch Justyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 7-8, s. 51-52

48. Moc myślenia wizualnego / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 24-27

49. Jak zregenerować siły po kryzysie / Goetz Magdalena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 28-30

50. Poznaj i pokonaj stres / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 33-34

51. Szerszy katalog kar dla uczniów / Sewastianowicz Monika // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 37-40

52. Procedura ustalania zawodów / Wojtczak Bogusława // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 41-45 [czynności w związku z wprowadzeniem nowych zawodów szkolnictwa branżowego do szkół]

53. Uczenie się wsparte tutoringiem / Pomianowska Małgorzata, Szczepkowska Katarzyna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 70-74

54. Wdrożenie tutoringu w szkole / Pomianowska Małgorzata, Szczepkowska Katarzyna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 7, s. 79-84

  

Lipiec 2019

1. Bezpieczeństwo osób starszych / O'Sullivan Izabela // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 3, s. 3-6

2. Uzależnienie od alkoholu wśród osób 60+ / Ruszpel Maja // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 3, s. 7-10

3. Przemoc w Polsce ma twarz starej kobiety / Urazińska Agnieszka. - rozm. przepr. Małgorzata Halicka // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 3, s. 11-14

4. System przeciwdziałania przemocy a sytuacja osób starszych / Spurek Sylwia. - rozm. przepr. Aneta Wawrzyńczak // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 3, s. 15-18

5. Terapeutyczne wykorzystanie teatru w psychoterapii uzależnień / Zuba Renata // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 3, s. 29-32

6. Kobiety piją inaczej niż mężczyźni / Romaniuk Ryszard. - rozm. przepr. Agnieszka Urazińska // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 4, s. 11-14

7. Mity na temat pracoholizmuu / Buczny Jacek. - rozm. przepr. Maja Ruszpel // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 4, s.18-21

8. Ortoreksja - życie na diecie / Pawłowska Sylwia // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 3, s. 2-5

9. Zaburzenia snu dzieci i młodzieży / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 6-7

10. Dwujęzyczność u dzieci / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 8-9

11. Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 10-11

12. Najbliższe otoczenie a rozwój dziecka z nieełnosprawnością / Borowiecki Paweł // REMEDIUM. -2019, nr 3, s. 12-13

13. Adopcja rodzeństwa / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 14 - 15

14. Kiedy sport przestaje być zdrowy - uzależnienie od ćwiczeń i bigoreksja / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 16-18

15. Dzieci gotowe do szkoły / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 19-21

16. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. II. / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 24-25

17. Bajkoterapia przedszkolaka - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 26-27

18. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Mamrot Paula // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 28-29

19. Równowaga praca - życie osobiste w profesjonalnej pomocy - cz. II / Peczko Benedykt K. // REMEDIUM. - 2019, nr 3, s. 30-32

20. Kino przyjazne sensorycznie - nadwrażliwość, empatia i radość życia / Pęczak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 2-5

21. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. -2019, nr 4, s. 6-8

22. Język jako system poznawczy w kontekście zjawiska dwujęzyczności u dzieci / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. -2019, nr 4, s. 9-11

23. Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 12-14

24. Ostre przedmioty - samookaleczenia wśród młodzieży / Pawłowska Sylwia // Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 15-17

25. Pregoreksja - zarys problemu - cz. I / Hoffmann Beata // REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 18-20

26. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cz. I / REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 21-24

27. Adopcja rodzeństwa - historia Kasi i Wojtka / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 25-27

28. Bajkoterapia przedszkolaka - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 4, s. 30-31

29. Nietypowe zanieczyszczenia: ekologiczna presja społeczeństw // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 4-7

30. Awans zawodowy nauczyciela po nowemu, czyli jak zostać nauczycielem kontraktowym i mianowanym / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 28-32

31. Plan pracy świetlicy szkolnej / Bardelas Agnieszka // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 5-7

32. Paw, co ogon miał z przyjaźni : scenariusz zajęć świetlicowych / Bielecka-Sternik Anna, Bielska Weronika, Walczyk Ewelina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 8-9

33. Innowacyjna świetlica : kierunki rozwoju świetlic szkolnych / Trzepizur Eliza // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s.12-13

34. Co się kryje w ciemnościach? Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy / ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 20

35. Magiczna przyjaźń - mały turniej trojga przyjaciół : scenariusz turnieju świetlicowego / ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 22-23

36. Żabka mała : scenariusz części artystycznej z okazji Dnia Rodziny / Kryczka-Wysokińska Anna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 26-27

37. Plan pracy świetlicy szkolnej : semestr I / Syguła-Iwaniuk Magdalena // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 6-10

38. Zabawy na zapoznaniwe w grupie / Kulka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 16-18

39. Witamy nowy rok szkolny w świetlicy : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Szczepanek Ewa // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s.20-21

40. Plan pracy świetlicy : wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci (cz.1) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 33-35

41. Sposoby rozumienia dzieci i dzieciństwa w perspektywie socjokulturowej / Garbula Joanna Maria, Kowalik-Olubińska Małgorzata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 3, s. 3-10

42. Słuchanie jako (nie)kompetencja dziecka w młodszym wieku szkolnym w kontekście współczesnych paradygmatów uczenia się / Kochanowska Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 3, s. 11-19

43. Badanie i odkrywanie w zabawie heurystycznej / Pernal Kamila / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 3, s. 32-47

44. Pedagogiczny kontekst orientacji merkantylnej młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych / Andrzejewski Adam // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 4, s. 3-10

45. Wychowanie do kultury komunikowania się za pomocą nowych mediów. Ogólne wprowadzenie / Solak Adam, Smoleń Jerzy // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 4, s. 11-19

46. Telefon komórkowy - towarzysz życia dzieci i młodzieży / Dziubak Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 4, s. 20-29

47. Gry komputerowe a agresywność i agresja / zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 4, s. 39-51

48. Cyberprzestrzeń jako miejsce międzypokoleniowego uczenia się. Przykład projektu "Ict Guides" / Rojek Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 4, s. 52-63

49. Sytuacja rodzin pobierających świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" w świetle opinii pracowników socjalnych - komunikat z badań / Weissbrot-Koziarska Anna // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 1, s. 35-49

50. Postawy Polaków wobec działań prospołecznych w latach 1988-2016 / Kanasz Tatiana // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 1, s. 50-70

51. Dylematy młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych związane z kontaktem z rodzicami biologicznymi lub jego brakiem / Głód Anita Barbara // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 1, s. 71-86

52. Mediacja w pracy asystenta rodziny / Lewicka-Zelent Agnieszka // PRACA SOCJALNA. - 2019, nr 1, s. 87-101 

 

Czerwiec 2019

1. "Jak nie czytam jak czytam" - edycja 2019 / Piotrowska Justyna // BIBLIOTEKA  W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 4-5

2. Przepis na sukces, czyli jak wygrać tysiąc książek w 3 tygodnie / Tumas-Matuszewska // BIBLIOTEKA  W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 6-9

3. Kodujemy fragment historii Harryego Pottera : zajęcia z elementami programowania : szkoła podstawowa , klasa IV-VI / Leszczyńska Barbara // BIBLIOTEKA  W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 14-15

4. Budżet obywatelski - szansa dla biblioteki ? / Ciekalska Alina // BIBLIOTEKA  W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 16-17

5. Niskobudżetowy lifting małej biblioteki / Pietrzak-Płachta Iwona // BIBLIOTEKA  W SZKOLE. - 2019, nr 5, s. 32-33

6. Cyfrowy świat zawodów na Mapie Karier, czyli sposoby na poznawanie zawodów w bibliotece szkolnej / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 2, s. 3-5

7. TIK w bibliotece / Haładus Beata // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 2, s.6-7

8. Projekt czytelniczy "Czytam, bo lubię" / Chojnacka Musiał Katarzyna // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 2, s. 19-21

9. Bibliotekarz - praca czy powołanie / Grabowska Dorota // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 5, s. 13-15

10. Podróż do książkolandii : zajęcia dla młodszych dzieci / Bździuch Justyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 5, s. 35-37

11. Kto zabrał mój ser? Czyli o tym, jak potrafimy radzić sobie ze zmianami w naszym życiu : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii / Jaszczyk Milena // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 5, s. 38-40

12. Jak odbudować szkołę po strajku / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 14-18

13. Praca z zespołem w konflikcie / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 36-39

14. Ewaluacja ryzykownych zachowań uczniów / Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 6, s. 36-39

15. Sekrety (wielkich) przywódców / Elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 6, s.43-47

16. Nowe wymagania dla szkół niepublicznych / Wojtczak Bogusława // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 6, s.48-52

17. Krytyczna analiza informacji / Dobiasz-Krysiak Maja // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 6, s.54-57

18. Czystość, czyli współpraca z ciałem / Zwoliński Andrzej // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 6, s. 22-23

19. Czy można na mnie liczyć? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 6, s. 24-25

20. Spotkanie ze świętością i Janem Pawłem II : scenariusz inscenizacji szkolnej wprowadzającej młodych ludzi w temat świętości / Smorąg Irena // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 6, s. 32-33

21. Nauczyciel przedszkola kontra ORM, czyli opóźniony rozwój mowy / Czapla Joanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 6, s. 4-8

22. Pedagogika oczekiwań dziecka w praktyce / Gudro-Homicka Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 6, s.10-16

23. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej dzieci w wieku przedszkolnym / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 6, s.22-25

24. Kropka - mała inspiracja do wielkich działań : o obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki w przedszkolu / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 6, s.26-31

25. Przedszkolak a ryzyko dysleksji / Łoskot Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 6, s. 40-44

26. Hello summer / Niedźwiedzka Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 6, s. 56-60

 

Maj 2019

1. Trójkątna bajka / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s.12-16 [konspekt zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej]

2. Edukacja matematyczna w pedagogice oczekiwań dziecka / Dziamska Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s.17-24

3. Wpływ gier planszowych na rozwój ucznia / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s.25-28

4. Czas na mnemotechniki czyli zapamiętaj więcej / Stępień-Rejszel Kamila Olga // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 29-32

5. Geniusze z niskim ilorazem inteligencji - fenomenalne zdolności Sawantów / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s.33-36

6. Edukacja na świecie - wspieranie rozwoju poznawczego / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s.37-40

7. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 41-46

8. Gdy przedszkolak nie chce jeść / Duma Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 4-10

9. Logorytmika - muzyczna gimnastyka języka / Forecka-Waśko Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 11-14

10. Kiedy dziecko chomikuje pokarm w buzi / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 15-17

11. Przepraszam, ale... Jak podejmować "trudną" rozmowę? / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 20-25

12. Matematyczne składanki. Origami jako narzędzie zabaw dydaktycznych w przedszkolu / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 39-43

13. Nasza piękna planeta / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 44-49 [działania z okazji Dnia Ziemi]

14. Konspekt dla starszych przedszkolaków - Bzy / Lodowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 52-55

15. Patriotyzm na zajęciach językowych / Niedźwiedzka Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 56-60

16. Ruch, który uczy myśleć // Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 4, s. 62-64

17. Moda nauczycielska i uczniowska / Kłusek Urszula // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 4, s. 8-11

18. Aby być dobrym kolegą / Sasin Małgorzata, Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 4, s. 12-13 [scenariusz bajkoterapeutyczny]

19. Strój, który przemawia / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 4, s. 14-15

20. Leczenie skutków długotrwałego stresu / Rduch Szymon // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 4, s. 22-24

21. Przyjaźń : więź ze znakiem jakości / Dziewiecki Marek // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 4, s. 32-33

22. Biblioteka przestrzeń wspólna / Nowicka Agnieszka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 4, s. 17-20

23. Przedszkolak w bibliotece : 4 projekty edukacyjne / Gawryluk Krystyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 4, s. 33-37

24. Wpływ reklamy komercyjnej na dziecko / Hoffman Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 1, s. 14-27

25. Uczenie się odpowiedzialności przez dziecko w wieku przedszkolnym / PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 1, s. 28-35

26. Postrzeganie samodzielności przez uczniów klas trzecich uczacych się według koncepcji Planu Daltońskiego / Domagała Dorota // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 1, s. 36-43

27. Pedagogiczne dzialania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży / Krasiejko Izabela // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 1, s. 44-58

28. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Pawluk-Skrzypek Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2019, nr 1, s. 59-69

29. IV edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam" // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 6-12

30. Praca z informacją jako przestrzeń do współpracy : nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej / Puścińska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 2-9

31. Od spotkania ze sztuką do wiarygodnej informacji - scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej / Puścińska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 10-11

32. Co ma wspólnego książka z jazdą na rowerze : pomysł na projekt edukacyjny / Leszczyńska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 23-25

33. Zabawy z książką obrazkową : scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Bielaszka Aneta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 26-27

34. Jak osiągnąć radość życia? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : szkoła ponadpodstawowa / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 28-29

35. Lekturowe haki, czyli jak sprawić, by praca z obszernymi dziełami była atrakcyjna? : szkoła podstawowa / Jędrzejak Justyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 30-32

36. Oczytana szkła. Ogólnoszkolny projekt promujący czytelnictwo : szkoła podstawowa / Ankiewicz-kopicka Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 33-35

37. Wszystko śpiewa. Scenariusz spektaklu poświęcony Stanisławowi Moniuszce : szkoła ponadpodstawowa / Pelka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 4, s. 36-40

38. Edukacja artystyczna źródłem kompetencji społecznych / Kozłowski Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 14-17

39. Samoocena nauczyciela / Łukasik-Gębska Sylwia // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 18-23

40. Zarządzanie metoda projektów / Dzierzgowska Irena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 33-37

41. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 40-42

42. Zmiany w zadaniach organu prowadzącego / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 43-45

43. Smartfon w klasie- da się? / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 48-51

44. Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III / Prus-Wirzbicka Karolina // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 55-58

45. Jak rozpoznać depresję / Goetz Magdalena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 68-72

46. Próby samobójcze i samookaleczenia / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 73-78

47. Wsparcie dla uczniów z depresją / Bugdalski Bogdan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 4, s. 80-83

48. Mierzeja Wiślana - szansa lub katastrofa / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 4-7

49. Amazonia - zielone płuca Ziemi : scenariusz lekcji geografii dla klasy VIII szkoły podstawowej / GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 29

50. Królowa Beskidów: wycieczka dydaktyczna na Babią Górę / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 35-39

51. Terapia zajęciowa / Rusaczyk Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 5, s. 20-22

52. Czy twój smartfon Cię tresuje? / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 5, s. 29

53. Terapeutyczna ranga informacji o uzależnieniach od mediów / Zwoliński Andrzej // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 5, s. 30-31

54. Skuteczne zarządzanie czasem wolnym - matryca Eisenhowera : godzina wychowawcza dla uczniów gimnazjum oraz liceum / Łukasik Joanna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 5, s. 34-35

Kwiecień

1. Hejt i mowa nienawiści : od żródła do przeciwdziałania / Prądzyński Jacek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 3, s. 4-6

2. Mała książka - wielki człowiek: Bookstart po polsku / Grabowska Dorota // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 3, s. 13-15

3. Recepta na czytanie... na przykładzie Sanatorium Czytelniczego! / Nowicka Olga //  PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 3, s. 37-38

4. Plan pracy świetlicy szkolnej / Bardelas Agnieszka // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 5-7

5. Ku przestrodze na drodze : scenariusz zajęć świetlicowych / Musiał Magdalena // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 8-9

6. Kiedy zabawa może być niebezpieczna? : rozwijanie kompetencji kluczowych w swietlicy  / Zielińska Renata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s.10 [obcy pies]

7. Poznajemy zasady bezpieczeństwa z pingwinkiem Lolu / Strzelbicka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 24-25

8. Witamy się z latem / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 27

9. Bezpieczeństwo - wspólna sprawa / Sęk Małgorzata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 28 [owady i zwierzęta]

10. Turystyka rowerowa jako pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne / Rydzik Łukasz, Sobiło Ewa //  WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s. 8-9

11. Wytrzymałościowe zdolności motoryczne w szkoleniu sportowym młodzieży / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s. 10-13

12. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu unihokeja / Brzozowska-Wicherek Ewa //  WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s.18-21

13. Trening HIIT - na czym polega? Jego wykorzystanie na lekcjach WF / Brzozowska-Wicherek Ewa //  WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s. 22-24

14. Bieganie wiosną a test Coopera / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s. 25-27

15. Awans nauczyciela stażysty - wzory dokumentów // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s.33-41

16. Zajęcia fakultatywne z elementami kickboxingu / Rydzik Łukasz, Sobiło Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s. 42-46

17. Piłki fitball dla każdego / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 2, s. 47-49

18. Demografia jako wyzwanie dla Polski i świata / Śleszyński Przemysław // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 8-14

19. Rajd krajoznawczy - atrakcyjny sposób na poznawanie najbliższej okolicy / Szmidt Zofia, Seliga Mariola // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 37-39

20. Inspiracja czytelnictwa w bibliotece szkolnej - wybrane działania / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 4-6

21. Klub gier planszowych w bibliotece krok po kroku / Wiechowski Sławek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 12-13

22. Projektowanie gier planszowych - ciekawe spotkanie z lekturą / Choroszy Aneta, Jędra Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 19-20

23. Balladyna trochę inaczej. Scenariusz na motywach dramatu Juliusza Słowackiego / Sobczyńska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 3, s. 31-33

24. Zasoby komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera jako (nie)konieczne komponenty gotowości do podjęcia nauki w szkole / Konieczna Iwona, Smolińska Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 1, s. 19, s. 19-30

25. Wspieranie rozwoju koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych dzieci z autyzmem za pomocą programu Attention Autism / Twardzysz Celina, Kosewska Bernadetta // SZKOŁA SPECJALNA. - 2019, nr 1, s. 48-56

26. Organizacja wycieczek szkolnych w pigułce / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 4-7

27. Podstawy treningu wytrzymałości u dzieci i młodzieży / Bora Piotr / WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 10-14

28. Piłka nożna w edukacji wczesnoszkolnej / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 15-16

29. Fitatu - czyli dieta pod kontrolą / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s, 18-19

30. Koncentracja uwagi i umiejętności współpracy poprzez taniec / Rydzik Łukasz, Sobiło Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 20-21

31. Elementy treningu crossfit w wychowaniu fizycznym / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 22-26

32. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - wzory dokumentów // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 27-36

33. Regularna aktywność fizyczna a jakość snu / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 37-39

34. Kiedy jest najlepszy czas, aby wysłać dziecko na obóz/kolonie? / Chlebosz Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 42-43

35. Wyścigi rzędów, czyli gwarancja dobrej zabawy / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3. s. 44-45

36. Zajęcia wychowania fizycznego na ścianie wspinaczkowej / Brzozowska-Wicherek Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 46-49

37. Moda na rekreację, czyli Czukbol w akcji! / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 50-51

38. Na dobry początek, czyli angażujące zabawy na rozgrzewkę / Nowak Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. -2019, nr 3, s. 52-54

39. Gry i zabawy ruchowe kształtujące współpracę w grupie / Nowak Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 56-58

40. Zasady współpracy z rodzicami / Nowak Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 3, s. 59-61

41. Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju w pracy systemem Edukacja przez ruch / Dziamska Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 8-13

42. Nauczanie wielozmysłowe / Olszewska Margareta // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 14-16

43. Lektura w edukacji wczesnoszkolnej / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 18-19

44. Cudaczek-Wyśmiewaczek - odkrywanie podobieństw i różnic w wygladzie ludzi i w znaczeniu słów / Małyska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 20-26 [konspekt całodniowych zajęć zintegrowanych]

45. W życiu jak w cyrku. Propozycja zajęć kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku / Woźniak Janusz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 27-28

46. Budowanie wspólnoty / Obuchowska Joanna / ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 29-30

47. Emocje w edukacji - indyjski przepis na harmonijny rozwój / Obuchowska Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 31-34

48. Lista 5,10,15 / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 35-41 [narzędzie pomocne w pracy z uczniami klas młodszych, zachęcające do bardziej kreatywnego zarządzania czasem. Tworzona jest lista do której wpisuje się drobne zadania, które zajmują nam 5, 10 lub 15 minut i które mozna wykonać w szkole lub w domu]

49. Scenariusz zajęć do książki Inny niż wszyscy, Per Nilsson / Płaziak-Janiszewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 42-42 [dot. zespołu Aspergera]

50. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 44-49

 

Marzec 2019

1. Polisensoryczna aktywność plastyczna dzieci / Parakiewicz Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 4-9

2. Trudności dzieci z zaburzeniami przetwarzania / Baj-Lieder Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 19-20

3. Bliźnięta w przedszkolu / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 21-25

4. Święto lasu - doskonała okazja do edukacji przyrodniczej w terenie / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 26-30

5. Otwarte drzwi do przedszkolnego lasu. Scenariusz międzyprzedszkolnej imprezy integracyjnej / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 31-34

6. Nauczyciel w spirali wymagań : o czym nie mówi podstawa programowa wychowania przedszkolnego? / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 35-40

7. Wsparcie rozwoju dziecka w procesie składania papieru / Dziamska Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 41-45

8. Krąg tematyczny - góry / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 49-53

9. Spring time - outdoor time / Niedźwiedzka Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 3, s. 56-59

10. Sposoby promocji szkolnictwa zawodowego / Fazlagić Jan // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 14-17

11. Kompetencje nowoczesnego lidera / Lose Maja // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 18-22

12. Uczniowska rada klasowa / elsner Danuta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 22-25

13. Metody aktywizacji rodziców/ Tołwińska-Królikowska Elżbieta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 27-32

14. Rekrutacja podwójnego rocznika / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 33-36

15. Opracowanie arkusza organizacji / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 37-40

16. Zadania dyrektora w przypadku strajku / MS // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 46

17. Fonocholizm - choroba XXI wieku / Frasunkiewicz Maciej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 48-51

18. Jak reagować na mowę nienawiści / Garstka Tomasz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 67-69

19. Lekcje języka przyjaźni / Klimowicz Anna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s.72-76 [scenariusze lekcji]

20. Kary za hejt / Łyszczarz Michał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 3, s. 82-85

21. Miłość oczyma nastolatków / Białecka Bogna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 3, s. 5-7

22. Jak reagować na zachowania seksualne w szkole? / Babik Marek // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 3, s.8-9

23. Szacunek dla siebie i innych (propozycja lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej) / Charczuk Barbara // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 3, s. 30-31

24. Siła oddziaływania przekazu wizualnego - cz. II / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s. 2-4

25. Leworęczność u dzieci / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s. 6-8

26. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dzieci i młodzieży / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s. 9-11

27. Adopcja a rodzicielstwo bliskości / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s.12-13

28. Równowaga praca-życie osobiste w profesjonalnej pomocy - cz. I / Peczko Benedykt // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s. 14-16

29. Zaburzenia mechanizmu zamoregulacji a nadwaga / Mamrot Paulina // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s.17-19

30. Bajkoterapia przedszkolaka / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s. 24-25

31. Rola rodziców w przeciwdziałaniu powstawania dziecięcej traumy / Kożuchowka Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 1, s. 26-28

32. Prestiż Lorda Kruszwila - konsumpcyjne aspiracje nastolatków / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 2-4

33. Mobbing wsród nauczycieli / Komorowska Marta // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 5-7

34. Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Sierota Agata // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 8-9

35. Uzależnienie od komputera i internetu - dalsze analizy / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 10-11

36. Adopcja a rodzicielstwo bliskości - cz. II / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 14-15

37. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. I / Ewelina Prędka- Pawlun // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 22-23

38. Bajkoterapia przedszkolaka - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s.24-25

39. Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 26-27

40. Co pomaga w radzeniu sobie z kompleksami? / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2019, nr 2, s. 30-32

41. Moje życie, mój wybór : program profilaktyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Laere Van Karolina // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 1, s. 10-11

42. Lesbijki, geje i osoby biseksualne - skuteczne pomaganie / Pawlęga Michał // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 1, s. 15-17

43. Uzależnienie od jedzenia - znaczenie doświadczania traumy / Ogińska-Bulik Nina // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2019, nr 2, s. 22-25

 

 

Luty 2019

1. O stresie i radzeniu sobie z nim / Rusaczyk Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 1, s. 6-9

2. Jak pokonać stres? Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Sasin Małgorzata, Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 1, s. 14

3. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową. scenariusz lekcji języka polskiego dla klas V-VI / Górecka Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 1, s. 32-33

4. Co to jest miłość : scenariusz zajęć świetlicowych / Cysak Paulina // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 5

5. Plan pracy świetlicy szkolnej / Bakonyi Grażyna, Paszkowska Romina, Gołombek Maria // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 6-9

6. Zabawy muzykoterapeutyczne / Walas Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 12-13

7. Zabawy wychowujące ku wartościom - miłość i przyjaźń : scenariusz zajęć świetlicowych / Kulka Monika // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 16-17

8. Świętujemy Dzień Kota : scenariusz zajęć świetlicowych / Krasówka Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 20

9. Robimy portret babci i dziadka / Krasówka Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 24

10. Za co kochamy zwierzęta / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 31

11. Egzamin ósmoklasisty krok po kroku / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 16-20

12. Warunki aktywizacji rodziców / Tołwińska-Królikowska Elżbieta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 31-36

13. Finansowanie kształcenia specjalnego / Piszko Agata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 38-41

14. Inny nie znaczy obcy / Starczewska Krystyna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 54- 55

15. Szkolna wiedza o finansach / Kaleta Włodzimierz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 77-79

16. Nomofobia - nowa choroba cywilizacyjna / Wolińska Iwona // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 4-6
Nomofobia jest irracjonalnym strachem przed brakiem komórki w zasięgu ręki lub jej utratą. Z artykułlu dowiedzieć się można kto choruje, jak temu zaradzić lub jak sobie radzić z nomofobią.

17. Bezpłatne zastępstwa w bibliotece - jak walczyć z nierównym traktowaniem / Skrzyński Dariusz //BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 14-16

18. Czas na własne puzzle i audiobooki w bibliotece / Boryczka Bożena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 1, s. 12-14

19. Aplikacje przyrodnicze, które warto zabrać ze sobą do szkoły / Paradowski Mateusz // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 1, s. 15-17

20. Animacja poklatkowa w aplikacji StopMotionStudio / Halicka Agnieszka // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2019, nr 1, s. 18-21

21. Prawdziwe wartości w życiu człowieka - scenariusz zajęć : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Graczyk Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 2, s. 28-30

22. Smutek i poczucie straty u dzieci w wieku przedszkolnym / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 2, s. 4-9

23. Pamięć - fenomen i zagadka! / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 2, s.25-28

24. Jajko w roli głównej - idealny temat na wiosenny projekt badawczy / Bukowińska Agnieszka / WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 2, s. 29-34

25. Przedszkole wobec sieroctwa migracyjnego / Rusaczyk Mariusz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 2, s. 42-45

26. Krąg tematyczny - las / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 2, s. 56-59

27. O stresie i radzeniu sobie z nim / Rusaczyk Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 2, s. 6-9

28. Przyjaciel czy wróg? Stres w pracy nauczyciela / Pawelec Agnieszka // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 2, s. 10-11

29. Jak pokonać stres ? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Sasin Małgorzata, Faleńczyk Izabela // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 2, s. 14-15

30. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową : scenariusz lekcji języka polskiego dla klas V-VI / Górecka Anna // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 2, s. 32-33

31.Tolerancja: jestem taki sam jak ty, czy może inny. cz. 2 / Tobolska Urszula // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 2, s. 35-37

32. Uczyć w relacji. Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 2-5

33. Rozwój zachowań społecznych dziecka jako konsekwencja pracy systemem Edukacja przez ruch / Dziamska Dorota // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s.8-14

34. Odzyskaj pasję nauczania! / Goetz Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s.15-18

35. Elementy coachingu w edukacji - czy warto? / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 20-24

36. Jak wspierać nie popełniając błędów? / Goetz Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 25-28

37. Uważność w edukacji wczesnoszkolnej / Oltarzewski Eryk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 29-35

38. Wielkanocne rozmowy. Propozycja pracy z tekstem w czasie zajęcia zintegrowanego / Janiak Alicja // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s.45-48

39. Sekret fińskiej edukacji / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s. 56-62

40. Alfabet arteterapii / Kalbarczyk Anna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 2, s.61-68

 

Styczeń 2019

1. "Krzywo weszło - zmień ustawienia". Młodzi i narkotyki / Sieniawska Agnieszka // REMEDIUM . - 2018, nr 12, s. 2-4 

2. 13 powodów, by nie chcieć żyć o przyczynach samobójstw wśród dzieci i młodzieży / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM . - 2018, nr 12, s. 8-10

3. Jak byś wystarczająco dobrym rodzicem? - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM . - 2018, nr 12, s. 14-15

4. Bajkoterapia jako wsparcie dla dziecka doświadczającego problemów rodzinnych / Kożuchowska Maria // REMEDIUM . - 2018, nr 12, s. 16-17

5. Neofobia żywieniowa - cz. II / Astecka Zuzanna // REMEDIUM. – 2018, nr 12, s. 20-21

6. Dzieci i ekrany : siła oddziaływania przekazu wizualnego - cz. I / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 12, s. 26- 28

7. O uzależnieniu kobiet od hazardu i nie tylko / Wojewódzka Barbara // REMEDIUM. – 2018, nr 12, s. 9-11

8. Nie takie złe - te negatywne emocje / Kalinowska Elżbieta // REMEDIUM. – 2018, nr 12, s. 27-29

9. Rodziny adopcyjne i zastępcze / Rusaczyj Janusz // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 1, s. 5-10

10. Adopcja ciężko chorych dzieci / Giermaz Małgorzata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 1, s. 11-13

11. Nocne nastolatek rozmowy / Żmijewska Małgorzata // WYCHOWAWCA. - 2019, nr 1, s. 32-33 [scenariusz poświęcony Żołnierzom Wyklętym dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum]

12. Aspekty prawne zasad prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii / Syroka-Marczewska Katarzyna // SERWIS INFORMACYJNY UZALEŻNIENIA. - 2018, nr 3, s. 1-6

13. Rola rodziców w zapobieganiu nadużywania przez dzieci nowych technologii cyfrowych / Szymański Andrzej // SERWIS INFORMACYJNY UZALEŻNIENIA. - 2018, nr 3, s. 17-21

14. BINGE-WATCHING / Rejniak Robert // SERWIS INFORMACYJNY UZALEŻNIENIA. - 2018, nr 3, s. 23 [kompulsywne oglądanie seriali]

15. Dziennik biblioteki szkolnej w praktyce / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 4-8

16. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Skrzyński Dariusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 12-19

17. Odrzucenie w szkole z powodu biedy : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii : szkoła podstawowa, kl. V-VIII / Ippoldt Lidia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 26

18. Maraton czytania Hobbita : scenariusz obchodów Światowego Dnia Czytania Tolkiena / Świeczkowska Kinga // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 30-31

19. STOP hejtowi / Łaszczych Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 36- 39

20. Tajemniczy świat Baśnioboru. Konkurs wiedzy o cyklu Brandona Mulla / Błaszczak- Modzelewska Karolina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 40-42

21. Moja własna wojna. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Polińska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 44-47

Scenariusz lekcji dla uczniów klas VII-VIII i szkoły ponadpodstawowej, dotyczący walki z własnymi słabościami i ograniczeniami, ale również drogi rozwoju i wzbogacania własnego charakteru.

22. Mikołajek super kumpel : scenariusz gry czytelniczej / Bartnicka Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 51-53

23. Paradygmaty w edukacji wczesnoszkolnej / Wróblewska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 3-6

24. Ruch, który uczy myśleć! / Rejszel-Stępień Kamila Olga // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 7-10

25. Tik w szkole / Ostarek Ewa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 11-16

26. Teatr w nauczaniu początkowym / Krawczonek Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 23-25

27. Ufam sobie - bo mam szacunek do siebie / Bukowińska Agnieszka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 26-29

28. Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas / Olszewska Margareta // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 31-32

29. W drodze do samodzielności / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 33-38

30. Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania / Soboń Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2019, nr 1, s. 39-42

31. Agresja, której się uczę / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 1, s. 17-20

32. Imię to rzecz piękna / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 1, s. 21-26 [zajęcia poświęcone imionom]

33. Rola rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym / Rusaczyk Janusz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 1, s. 34-37

34. "Wszyscy potrzebujemy powietrza" : co "mali naukowcy" wiedzieć powinni? / Kozłowska Beata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 1, s. 48-53

35. Dziecko wysokowrażliwe w przedszkolu / Stępień-Rejszel Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2019, nr 1, s. 62-64

36. Sposób na nudę podczas ferii: przykladowe konspekty zajęć z piłki koszykowej oraz piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 7-15

37. Myślografia w lekcji wychowania fizycznego - przyjaciel czy wróg? / Puszka Daria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 16-18

Myślenie wizualne (myślografia) to przekaz informacji poprzez obraz, ilustrację czy notatki rysunkowe na kartkę papieru. Stosowany w niej sketchnoting jest mieszanką pisma ręcznego, rysunków, kształtów i elementów wizualnych - który stal się hitem ostatnich lat, stosowanym niemal w każdej dziedzinie. 

38. Dodgeball, czyli inny wymiar zbijaka / Lasek Mikołaj / WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 20-21.

39. Aplikacje na pomoc wuefiście / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 22-24

40. Czy nauczyciel wychowania fizycznego powinien być dobrym psychologiem? / Chlebosz Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 25-27

41. Gry i zabawy z motywami zimy w tle / Winczewski Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 30-34

42. Hula-hoopowy zawrót głowy, czyli jak wykorzystać hula-hoop na zajęciach z wychowania fizycznego / Lasek Mikołaj // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 35-37

43. Gry i zabawy wzmacniające koncentrację uwagi. Pomysly i inspiracje dla nauczycieli WF / Więcław Grzegorz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 38-42

44. Polubić siłę - wzmacnianie mięśni posturalnych podczas ćwiczeń w parach / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 43-47

45. Trening skoczności młodych zawodników / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 48-53

46. Awans zawodowy nauczyciela / Norkowska Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2019, nr 1, s. 54-61

47. Wolontariat w bibliotece / Marciniak Monika // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 1, s. 4-9

48. (Nie) bezpieczne media / Kolodziejczyk Lilla // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 1, s. 14-17

49. W krainie lodu : zajęcia biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy 2 / Sowada Renata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 1, s. 34-35 [na podst. książki Zaczarowana zagroda - A. Cz. Centkiewiczów]

50. Tolerancja - jestem taki sam jak ty, czy może inny? / Tobolska Urszula // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2019, nr 1, s. 36-39

51. W grobowcu faraona : scenariusz gry edukacyjnej / Słobodzian Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2019, nr 1, s. 19-21

 

Grudzień 2018

1. Depresja wśród dzieci i młodzieży / Pawlowska Sylwia // REMEDIUM . - 2018, nr 10, s. 2-4

2. Gdy dziecko się boi / Kożuchowsska Maria / REMEDIUM . - 2018, nr 10, s.11-13

3. Znaczenie autorytetu - autorytet  rodziców - cz. I / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM . - 2018, nr 10, s. 14-15

4. Metody pracy z dziećmi wspomagajace radzenie sobie ze stresem - cz. II / Komorowska Marta // REMEDIUM. – 2018, nr 10, s. 16-17

5. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych dzieci - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 10, s. 18-19

6. Granie w gry komputerowe / online - nie taki diabeł straszny - cz. II / Rowicka Magdalena // REMEDIUM. – 2018, nr 10, s. 20-21

7. 5 szans i 5 niebezpieczeństw, które czekają na młodzież w sieci / Konopczyński Filip // REMEDIUM. – 2018, nr 10, s. 22-23

8. Psychospołeczne determinaty alkoreksji - cz. II / Hoffmann Beata // REMEDIUM. – 2018, nr 10, s. 24-25

9. Szczęśliwe dzieciństwo... - współczesne mity wychowawcze / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s. 2-4

10. Wspieranie uczniów w identyfikacji ich mocnych stron / Borowiecki Paweł // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s. 5-7

11. Przysposobienie a stereotypy - cz. II / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s.8-9

Artykuł dotyczy popularnych przesądów związanych z adopcją. Rozprawia się z szeroko rozpowszechnionymi mitami i udziela rzetelnych informacji na temat ośrodków i procedur adopcyjnych.

12. Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci - cz. II / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s. 10-12

13. Neofobia żywieniowa / Astecka Zuzanna // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s. 13-15

Neofobia - to wybiórczość żywieniowa, polegajaca na odmowie jedzenia lub spożywanie niewystarczająco różnorodnych pokarmów przez dzieci.

14. Pornolatki - kontakt nastolatków z pornografią i jego następstwa / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s. 16-18

15. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Komorowska Marta // REMEDIUM. – 2018, nr 11, s. 22-23

16. Znaczenie autorytetu - autorytet  rodziców - cz. II / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM . - 2018, nr 11, s. 28-29

17. Jak byś wystarczająco dobrym rodzicem? / Kożuchowska Maria // REMEDIUM . - 2018, nr 11, s. 30-31

Wielu dorosłych obawia się porazki wychowawczei i zastanawia się, co to znaczy być wystarczająco dobrym rodzicem. Duża koncentracja na tym, aby nie popełniać błędów wychowawczych, może prowadzić do perfekcjonizmu, który niesie nadmierne obciązenia dla całej rodziny.

18. Życie z HIV / S. Ewa // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 10, s. 11-14

19. Program redukcji szkód - dobre praktyki / Bakuła Anna //  ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 11, s. 7-10 [dot. terapii uzaleznień]

20. O międzynarodowych metodach pracy terapeutycznej i edukacyjnej wspomaganej obecnością psa / Złotorowicz Sabina // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2017, nr 2, s. 16-18

21. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości / Kurowski Krzysztof // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2017, nr 3, s. 2-3

22. Wczesna interwencja - wsparcie dziecka i rodziny / Piotrowicz Radosław // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2017, nr 3, s. 4-7

23. Człowiek i pies w terapii wspomaganej obecnością zwierzęcia : międzynarodowe standardy pracy i kwalifikacji dla osób i ich psów pracujących w obszarze terapii z udziałem zwierzęcia / Złotorowicz Sabina // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2017, nr 3, s. 8-9

24. Zaproszenie do wspólnej drogi ze stymulacją bazalną / Wiktor Pawel Jakub // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2017, nr 4, s. 19-20

25. Ocena fizjoterapeutyczna niemowląt z zespołem Downa dla potrzeb wczesnej interwencji / Kloze Anna // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2018, nr 1, s. 6-7

26. Wypalenie zawodowe. Jak je rozpoznać i jak mu zapobiegać / Strzelczyk Alicja, Milewska Joanna // SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH. - 2018, nr 2, s. 8-10

27. Pracownik ze spectrum autyzmu / Gajda Magdalena // INTEGRACJA. - 2017, nr 1, s. 26-28

28. Jak grać odpowiedzialnie?/ Dązbłaż Beata // INTEGRACJA. - 2017, nr 2, s. 42-43

29. Depresja - poradnik dla bliskich / Różański Mateusz // INTEGRACJA. - 2017, nr 3, s. 20-22

30. Blisko, coraz bliżej... / Różański Mateusz // INTEGRACJA. - 2017, nr 3, s. 40-43 [seksualność osób z niepełnosprawnością]

31. Do przedszkola pójść czas... / Jabłonowska-Turkiewicz Agata // INTEGRACJA. - 2018, nr 1, s.24-27 [ przedszkola integracyjne i specjalne]

 32. Uczeń to nie problem / Różański Mateusz // INTEGRACJA. - 2018, nr 4, s. 12-16 [spectrum autyzmu]

33. O niepełnosprawności i starości / Pawlowski Piotr // INTEGRACJA. - 2018, nr 5, s. 30-34

 

Wrzesień- Październik- Listopad 2018

1. DDA balast czy napęd? / Dembna Joanna, Seweryńska Anna Maria, Środa Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 7, s. 3-6
Pojęcie Dorosłe Dziecko Alkoholika (DDA) oznacza osobę, która dorastała w rodzinie z problemem alkoholowym i w dorosłym życiu zmaga się z wieloma lękami, przede wszystkim przed porzuceniem i odrzuceniem. Artykuł przedstawia konsekwencje negatywnych zachowań, psujących relacje z innymi.

2. Sekretne życie rodzin / Hebenstreit- Maruszewska Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 7, s.7-9
Wiele rodzin, które borykają się z problemem alkoholowym posiada swe sekrety. Są one zazwyczaj systemowe i relacyjne, powodują tworzenie się w jej obrebie koalicji i sojuszy jednych przeciwko drugich. Wiele sekretów nasila występowanie negatywnych objawów, które znacząco wpływają na procesy emocjonalne członków całej rodziny.

3. Rodzicielstwo według nieprawidłowego wzorca / Wawerska-Kus Joanna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 7, s.10-13
Decyzja o zostaniu rodzicem przez DDA, nie różni się od reszty ludzi: chce lub nie chce się mieć dzieci. Na uwagę zasługuje jednak motywacja DDA, jaka stoi za tym wyborem.

4. Czego się boi DDA? Od objawu do źródła / Skrętowska- Danielczenko Honorata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 7, s.14-17
Jednym z najczęstszych problemów u DDA obok zaburzeń depresyjnych i zaburzeń osobowości jest nadmiarowe doświadczanie lęku. Krytyka doswiadczana jest jako odrzucenie a złość powoduje zazwyczaj agresję. W artykule opisano wiele przykładów źródel lęku, wskazujac ich związek
z bolesnymi doswiadczeniami z dzieciństwa.

5. Terapeutyczne formy pomocy osobom uzależnionym od pracy / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 7, s. 24-27
W artykule przedstawiono wybrane trudności, podejścia i oddziaływania terapeutyczne (behawioralne, poznawcze, emotywne) stosowane wobec pracoholików.

6. Duchowość w terapii uzależnień / Czerwonka Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 8, s. 9-11
Praca nad pogłębianiem sfery duchowej u osób uzależnionych jest ważna i pozwala na to, by człowiek znajdujący się w chaosie i degradacji podjął trud bycia w terapii.

7. Kłamstwo w terapii zakupoholizmu / Kucewicz Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 8, s. 25-26
Brak szczerosci wśród pacjentów objętych terapią, jest często spotykany w gabinetach psychoterapii. O tym co robić w takiej sytuacji i jak sobie z nią radzić podczas sesji - jest właśnie ten artykuł.

8. Przemoc wobec dziecka a postawy rodzicielskie / Piotrowska Aleksandra // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 9, s. 3-6

9. Od przemocy domowej do rówieśniczej / Kałucka Renata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 9, s. 7-9

10. Niewidzialne rany - jak rozpoznać emocjonalne krzywdzenie dziecka? / Czub Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 9, s. 10-12

11. Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy / Goetz Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 9, s. 13-16

12. Dziecko - szczólny pokrzywdzony / Prusinowska-Marek Alina // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 9, s. 17-19

13.  Błędy wychowawcze - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 10-11

14. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju u dzieci w rodzinach adopcyjnych - cz. II / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s.12-13

15. Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci - cz. I / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 14-15

16. Metody pracy z dziećmi wspomagajace radzenie sobie ze stresem / Komorowska Marta // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 16-17

17. Koncepcje wychowawcze sprzyjające pracy bajkoterapeutycznej / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 18-19

18. Placówka wsparcia dziennego - cz. II / Mielnik Justyna // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 2019.

19. Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego - cz. II / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 21-23

20. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży - fakty i mity / Rękosiewicz Małgorzata // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 24-25

21. Diabulimia - cz. II / Hoffmann Beata // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 26-27

22. Dzieci i ekrany / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 31-33

23. Granie w gry komputerowe / online - nie taki diabeł straszny - cz. I / Rowicka Magdalena // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 34-35

24. Twórcze metody resocjalizacji - cz. II / Mysior Radosław // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 40-41

25. Jak przeprowadzić rozmowę z rodzicem na temat problemów szkolnych dziecka? / Pawlowska Sylwia // Twórcze metody resocjalizacji - cz. I / Mysior Radosław // REMEDIUM. – 2018, nr 7-8, s. 57-59

26. Depresyjnym nastolatkom można pomóc - cz. I / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. – 2018, nr 9, s. 10-11

27. Metody pracy z dziećmi wspomagajace radzenie sobie ze stresem - cz. II / Komorowska Marta // REMEDIUM. – 2018, nr 9, s. 16-17

28. Czy smutek jest nam potrzebny? / Kożuchowska Maria // Metody pracy z dziećmi wspomagajace radzenie sobie ze stresem / Komorowska Marta // REMEDIUM. – 2018, nr 9, s. 18-19

29. Psychospołeczne determinaty alkoreksji - cz. I / Hoffmann Beata // REMEDIUM. – 2018, nr 9, s. 22-23

Alkoreksja - jest zaburzeniem, polegającym na ogranizczaniu ilości spożywanej żywności, tak by można było konsumować więcej alkoholu bez obawy, że nastąpi przyrost masy ciała.

30. Dzieci i ekrany / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 9, s. 27-29

Czerwiec - Lipiec - Sierpień 2018

 1. Strategia pracy z rodziną a opracowywanie planu pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie / Pszkiewicz Wanda // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 5, s. 11-13

2. "Niebieskie karty w służbach" / Michalska Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 5, s. 14-15

3. Działania policyjne w procedurze "Niebieskiej Karty" i funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych / Kalinowska Danuta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 5, s. 17-20

4. Towarzyszenie osobom krzywdzonym / Dorota Jaszczak-Kuźmińska // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 5, s. 21-23

5. Problemy i potrzeby rodzin dysfumkcyjnych / Dallemura Elżbieta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 6, s. 7-9

6. Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą / Brzozowska Aneta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 6, s. 10-12

7. Profilaktyka między wierszami / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 6, s. 20-23

8. Dziecięca trauma rozwojowa - metody pomocy dziecku / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 6-7

9. Mity a rzeczywistosć - dręczenie rówieśnicze - cz. II / Tłuściak-Deliowska Aleksandra // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 8-9

10. Błędy wychowawcze - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 10-11

11. Rola fikcyjnego terapeuty w opowiadaniach bajkoterapeutycznych / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 14-15

12. Resocjalizacja - tendencje europejskie / Mysior Radosław // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 21-23

13. Współczucie / Celejewska Agata // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 28-29

14. Radość / Mojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. – 2018, nr 5, s. 30-31

15. Mroczne zakamarki Youtube'a - patostreaming / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. – 2018, nr 6, s. 2-4

16. Błędy wychowawcze - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 6, s. 8-10

17. Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego - cz. I / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2018, nr 6, s. 14-15

18. Diabulimia - cz. I / Hoffmann Beata // REMEDIUM. - 2018, nr 6, s. 16-17

19. Autoprezentacja - scenariusz warsztat dla młodzieży licealnej / Sierota Agata // REMEDIUM. - 2018, nr 6, s.20-21

20. Techniki szybkiego czytania - cz. III / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2018, nr 6, s. 24-25

21. Rola fikcyjnego terapeuty w opowiadaniach bajkoterapeutycznych - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 6, s. 26-28

22. Twórcze metody resocjalizacji - cz. I / Mysior Radosław // REMEDIUM. – 2018, nr 6, s. 29-31

 

Marzec - Kwiecień - Maj 2018

1. Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów akoholowych / Fudała Jadwiga // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 3, s. 3-6

Dialog motywujący jest efektywny w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych i społecznych w środowiskach mało sprzyjających motywowaniu do zmiany, jak np. zakłady karne. W sytuacji, gdy autonomia klienta jest ograniczona prawem (w procedurze zobowiązania do leczenia) rozmowa motywująca podkreśla przede wszystkim wszystkie konstruktywne przejawy suwerenności klienta. 

2. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości - zmiany w procedurze zobowiązania do leczenia / Puchacz-Kozioł Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 3, s. 9-12

3. Rewolucja na rynku gier hazardowych / Ruszpel Maja // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 3, s. 28-29

4. Uzależnieni od Social Media / Perz Weronika // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 2-4

Problem uzależnienia od Internetu i Social Media jest coraz większy. Określany jest już jako międzynarodowy kryzys w obszarze zdrowia, jednak poza profilaktyką i negatywnymi konsekwencjami nadmiernej aktywności w sieci, należy spojrzeć na problem szerzej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: czy w dzisiejszym świecie możliwe jest minimalizowanie czasu przed komputerem? i czy skupienie się na negatywnych konsekwencjach tej aktywności coś zmieni?

 5. Współczesne wyzwania: dzieci i ekrany - cz. II / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 5-7

6. Pro ana: zaburzenia odżywiania czy styl życia? - cz. II / Hoffmann Beata // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 8-9

7. Błędy wychowawcze - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 10-11

Na każdym etapie rozwoju dziecka przed rodzicami pojawiają się kolejne wyzwania wychowawcze. Aby wychować dziecko potrzebna jest nie tylko wiedza, lecz także słuchanie naturalnych instynktów oraz obserwowanie dziecięcych reakcji. Artykuł przedstawia pułapki okresu dojrzewania, porusza temat kar, dyscypliny oraz zwraca uwagę na częste hamowanie rozwoju fantazji u dzieci.

8. Jak zmotywować ucznia? - praktyczny plan krok po kroku / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s.15-17
Artykuł stanowi przewodnik, jak zmotywować podopiecznych do pożądanych działań. Zawarty w nim jest również przykładowy Plan Motywacyjny, który odnosi się nie tylko do nauki ale również do obowiązków domowych, czy zmiany trybu życia. 

9. Dziecko z zaburzeniami autyzmu w szkole - cz. II / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2018, nr 3, s. 18-20

10. Asertywność jako zloty środek i alternatywa / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. - 2018, nr 3, s. 21-23

11. Bajkoterapia a nadmierna złość - cd. / Kożuchowaska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 3, s. 24-25

12. Dziecięca trauma rozwojowa / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2018, nr 3, s. 30-31

Często dzieci trafiające do rodzin adopcyjnych, doświadczało wcześniej zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na ich rozwój i zdrowie psychiczne. Aby zdiagnozować traumę, należy poznać jej definicje i zdarzenia które ją powodują. Wyszczególnione są także zmiany i zaburzenia które powstają pod wpływem cierpienia,lęku czy przemocy.

13. Mity a rzeczywistość - dręczenie rówieśnicze - cz. I / Tłuściak - Deliowska Aleksandra // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 10-12

14. Wokół problemu niedostosowania społecznego / Mysior Radosław // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 13-15

15. Błędy wychowawcze - cd. / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 16-17

16. Dziecięca trauma rozwojowa - rozwój mózgu / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 18-19

17. Bajkoterapia i nadmierna złość - cd. / Kożuchowaska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 24-25

18. Techniki szybkiego czytania - trening dla ucznia - cz.I / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 26-27

19. Młodzież w "krzywym zwierciadle Facebooka" / Polcyn Sylwia // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 28-29

20. Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły - cz. III / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 30-31

21. Od konfliktów do partnerstwa. O wyzwaniach dla współczesnej rodziny / Barański Cezary. - rozm. przepr. Aleksandra Wójcik // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 4, s. 3-5

22. Jak matka przygotowuje córkę do związku z alkoholikiem / Kalinowska Elżbieta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 4, s.10-12

Córki alkoholików łatwo wchodzą w związki z uzależnionymi partnerami. Aby wyjaśnić to zjawisko, należy przyjrzeć się nie tylko postaci ojca, który staje się dla córki wzorem mężczyzny i tym samym przygotowuje ja do relacji z partnerem niedostepnym emocjonalnie. Gotowość córki do wejścia i wytrwania w zwiazku z alkoholikiem, to również zasługa postaw współuzależnionych matek.

23. Dzieci w rodzinie dysfunkcjonalnej / Goetz Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 4, s. 16-19

W rodzinach dysfunkcjonalnych dzieci przyjmują określone strategie i role, które umożliwiają im przetrwanie. Bohater rodzinny często słyszy, że bliscy bez niego "nie daliby rady", ale również robione ma wyrzuty, że "za mało się stara". Takie samotne dziecko jest obarczone odpowiedzialnością znacznie wykraczającą ponad jego wiek. Artykuł jest wskazówką, jak wspierać takie dziecko, by negatywne wzorce myślenia i zachowań nie utrwaliło się w dorosłym życiu.

 

Luty 2018

1. Klimat i kultura szkoły w profilaktyce problemów młodzieży / Ostaszewski Krzysztof // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 1, s. 9-13
2. Sieciowa profilaktyka / Goetz Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 1, s. 21-23

3. Bezpieczna przystań, czyli program redukcji szkód / Stokłosa Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 2, s. 7-10
4. Naruszalne nienaruszalne. O przestrzeganiu praw czlowieka w lecznictwie uzależnień w Polsce / Klingemann Justyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 2, s. 17-22
5. Standardy w profilaktyce - szansa czy ograniczenie? / Deptuła Maria // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2018, nr 2, s. 23-26
6. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną wśród uczniów? / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 5-7
7. Bajkoterapia a nadmierna złość / Kożuchowaska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 8-9

8. Absencje szkolne a zażywanie środków psychoaktywnych / Motyka Marek // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 11-13
9. Reaktywne Zaburzenia Przywiązania / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 14-15
10. "Kult ciała" wśród młodych kobiet / Iwanicka Aleksandra // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 18-20
11. Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? - cz. I / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 21-23

12. Błędy wychowawcze / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 24-25
13. Szkoła wobec wielokulturowości na przykładzie współczesnej Francji / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2018, nr 1, s. 26-27
14. Współczesne wyzwania: dzieci i ekrany / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 2-4
15. Jak rozwijać inteligencję racjonalną u dziecka? / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 5-7
16. Bajkoterapia a nadmierna złość - cz. II / Kożuchowaska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 8-9
17. Dziecko z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w szkole - cz. I / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 10-12
18. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością a współpraca ze szkołą - cz. III / Rafał- Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 13-15
19. Kiedy rodzice biologiczni umierają / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 16-17
20. Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? - cz. II / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 20-21
21. Błędy wychowawcze - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 22-23
22. Pro ana: zaburzenie odżywiania czy styl życia? - cz. I / Hoffmann Beata // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s.24-26

23. Zdrowie psychiczne w szkole / Jaroszewski Marcin / REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 27-29

 

Styczeń 2018

1. Zmiany w leczeniu osób uzależnionych w Polsce / Głowik Tomasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, nr 11, s. 3-6

Najnowsze badania wykazują, iż terapia jest skuteczna wtedy, gdy nawiązuje do możliwści i zasobów klienta (jego umiejętności i motywacji). Klienci o większych umiejętnościach społecznych lepiej reagują na terapię interpersonalną a klienci z większym wglądem w siebie, lepiej radzą sobie w terapii psychoanalitycznej. Również metody i techniki pracy terapeutycznej dostosowywane są do miejsca, w jakim jest obecnie klient.

2. Pacjent z zespołem hiperseksualności - jak i kiedy można rozpocząć terapię? / Müldner-Nieckowski Łukasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, nr 11, s. 25-28

Problematyka hiperseksualności jest złożona i wymaga szczegółowej diagnostyki. Istotne jest rozpoznanie oczekiwań i wyobrażeń pacjenta na temat terapii, a także jego realnej gotowości do zaangażowania się w jej proces.

3. Druga strona portali społecznościowych / Pulcyn Tadeusz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, nr 12, s. 30-31

4. Psychoterapia hiperseksualności dostosowana do potrzeb pacjenta / Müldner-Nieckowski Łukasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, nr 12, s. 26-29

5. Poczucie własnej wartości / Wojewódzka Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, nr 12, s. 17-19

Brak pewności siebie i niska samoocena należą do czynników ryzyka uzależnienia. Cierpienie spowodowane niemożnością zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb czy zadowolenia innych - popycha wiele osób do zachowań destrukcyjnych tj. alkohol, czy hazard.

6. Pedagogika Steinera i szkoły waldorfskie / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 5, s. 2-4

Artykuł poświęcony jest alternatywnym szkołom waldorfskim, stworzonym przez austriackiego filozofa Rudolfa Steinera. Był on przekonany, iż wiedza ma wartość, jeśli przyczynia się do rozwoju jednostki i jej zdolności.

7. Media wobec samobójstw c. / Romański Roberto // REMEDIUM. - 2017, nr 5, s. 12-13

8. Złość i przemoc a biblioterapia / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 5, s.14-15

9. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? - cz. I / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2017, nr 5, s. 29-31

10. Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi - cz. I / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 6, s. 14-15

11. Rodziny zrekonstruowane - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 6, s. 18-19

12.Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno-zawodowych wyborów - cz. II / Kozielska Joanna // REMEDIUM. - 2017, nr 6, s. 6-7

13. Zrozumieć smutek / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. - 2017, nr 6, s. 22-23

Utrata bliskiej osoby zajmuje pierwsze miejsce w "Skali stresu" Holmesa, która przedstawia od największego do najmniejszego  - wydarzenia budzace najwięcej nieprzyjemnych emocji (smutek, lęk czy złość). Przeżywanie tak różnych mieszanek nieprzyjemnych emocji, nazywane jest popularnie stresem, a na jego szczycie znajduje się smutek, który należy do kategorii strat. Artykuł przedstawia propozycje jak radzić sobie ze smutkiem i zaakceptować stratę.

14. Działalność ośrodka adopcyjnego a najtrudniejsze decyzje / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 6, s. 27-29

15. Uczeń z niższym niż przeciętny poziomem intelektualnym / Śmietańska Justyna // REMEDIUM. - 2017, nr 11, s. 2-4

16. Samoakceptacja i poczucie wartości : scenariusz zajęć / Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2017, nr 11, s. 8-10

17. Szkoła Summerhill / Predka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2017, nr 11, s. 11-13

Artykuł jest odpowiedzią na pytanie czy wychowanie w pełnej swobodzie oraz samodzielne kierowanie przez dziecko własnym rozwojem i nauką jest karykaturą edukacji? Z pewnością brak rygoru i twardych zasad ma duży wpływ na rozwój dziecka. Jakie dzieci opuszczą szkołę opierającą sie na koncepcji A.S. Neila, dowiecie się Państwo z tego artykułu.

18. Choroba, cierpienie i śmierć - cz. III / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 11, s. 14-15

19. Negocjacje w rodzinie / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. - 2017, nr 11, s. 21-23

20. Dziecięcy swiat w Minecrafcie / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2017, nr 12, s. 2-4

21. Problem uzależnienia od Internetu / Romański Roberto // REMEDIUM. - 2017, nr 12, s. 5-7

22. Ogrodolecznictwo - lekarstwo na "zespół deficytu natury" / Vogt-Kostecka Maja // REMEDIUM. - 2017, nr 12, s. 11-13

Hortiterapia (terapia ogrodem) to dziedzina socjoogrodnictwa, zajmujaca się relacjami między ogrodnictwem a człowiekiem. Ogrodolecznictwo poprawia stan człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i poznawczym. Pomaga poprawiac pamięć, zdolności językowe i relacje społeczne. W rehabilitacji sprawności fizycznej jest bardzo przydatne podczas wzmacniania pracy mięśni, równowagi oraz wytrzymałości. Leczenie ogrodem jest więc remedium na odcięcie się współczesnego człowieka od świata przyrody.

23. Rodzice a współpraca ze szkołą - cz. II / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2017, nr 12, s.14-16

24. Choroba, cierpienie i śmierć - cz. IV / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 12, s. 17-18

25. Dzieci nieśmiałe - zdążyć z pomocą / oprac. red. // REMEDIUM. - 2017, nr 12, s. 29-31

 

Rok 2017  (LUTY- GRUDZIEŃ)

     1. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Appelt Karolina // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.1-5

 1. Gdy moje dziecko bazgrze / Jas Beata, Karolewicz Ilona, Krupa Alicja // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.6-8
 2. Uczeń z ryzykiem dysleksji / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.8-9
 3. Dyskalkulia, czyli o problemach (nie tylko) z matematyką / Dymalska A., Wanio K. // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.10-12
 4. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.13-14
 5. Granice interwencji w rodzinie / Kaczmarek Mirosław // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.15-17

Polscy rodzice przebywający z dziećmi za granicą często padają ofiarą interwencji tamtejszych służb społecznych, skutkującej odebraniem dziecka. Najczęściej powodem interwencji jest stosowanie niewłaściwych, zabronionych w danym kraju metod wychowawczych, w tym różnych form dyscyplinowania dziecka. Do ingerencji we władzę rodzicielską polskich rodzin dochodzi najczęściej w krajach skandynawskich, wielkiej Brytanii czy Niemczech, gdzie obowiązują zaostrzone w stosunku do polskich standardy prawa oraz duże przeczulenie opinii publicznej (sąsiedzi) na każdy przejaw krzywdy dziecka.

 1. Adopcja w kontekście szerszego systemu rodzinnego / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.18-19
 2. Qigong ( Chi Kung)- zdrowotne ćwiczenia energetyczno-oddechowe cd. / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.20-21
 3. Francuski system szkolnictwa: od szkoły podstawowej do matury / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.22-24
 4. Raczkować z psem, dojrzewać z kotem / Vogt-Kostecka Maja // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.25-27

Prezentowany artykuł rozpoczyna cykl tekstów dotyczących znaczenia zwierząt domowych w wychowaniu, edukacji i terapii dzieci. Zwierzęta są bowiem stałym elementem środowiska społecznego, w którym dorastają dzieci w euroamerykańskim kręgu kulturowym.

We współczesnym społeczeństwie odgrywają one olbrzymią, choć niedocenianą, rolę w wychowaniu dzieci. Wzornictwo produktów przeznaczonych dla dzieci wykorzystuje motywy zwierzęce, to samo dotyczy bohaterów dziecięcych książek i filmów, a także zabawki.

 1. Wykorzystanie metafor w badaniu klimatu grupowego / Jaroszewski Marcin // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.28-29;     Cz. II – tamże, nr 2, s.24-25
 2. Problemowe używanie marihuany / Malczewski Artur // REMEDIUM. – 2017, NR 1, s.30-31

Marihuana jest najczęściej używanym narkotykiem. Według Europejskiego Raportu Narkotykowego 2016 EMCDDA około 16,6 mln młodych Europejczyków (w wieku od 15 do 34 lat) używało konopi indyjskich w ciągu ostatniego roku. Jaka jest populacja problemowych użytkowników marihuany w Polsce? Jakie problemy może powodować częste zażywanie tej substancji? Artykuł ten jest próbą odpowiedzi m.in. na te pytania.

 1. Tożsamość młodych ludzi / Perz Weronika // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.5-7

Tożsamość jest pojęciem, które współcześnie uznaje się za jedno z najistotniejszych w większości koncepcji psychologicznych dotyczących prawidłowego rozwoju psycho-społecznego młodego człowieka. Ze względu na obecną różnorodność stylów życia, światopoglądów, wielorakość wizji współczesnego człowieka czy wielość wymagań ze strony społeczeństwa problem tożsamości jawi się jako szczególnie aktualny i ważny. Poczucie tożsamości zapewnia bowiem jednostce pewną stałość w świecie, stanowi podporę poczucia bezpieczeństwa.

 1. Gdy rodzice się rozwodzą / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.8-9

Rozwód to jedno z najpoważniejszych zagrożeń współczesnej rodziny. Jego skutki są silnie odczuwane przez dzieci, których rodzice decydują się na rozstanie. Zaburzenia emocjonalne pojawiające się wówczas u dzieci wynikają często z odczuwania przez nie poczucia winy, zrzucania na nie odpowiedzialności za rozbicie rodziny, a także z utraty poczucia bezpieczeństwa i obaw o stratę któregoś z rodziców. Często dziecko jeszcze przed rozwodem jest świadkiem gwałtownych kłótni, czasem też przemocy. Zdarza się, że słyszy ostre wymiany zdań dotyczące jego samego. Doświadcza wówczas ogromnego lęku i bezsilności. Pojawia się pytanie: co dalej ze mną będzie?

 1. Ćwiczenia dla dzieci autystycznych cd. Prędka- Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s. 10-12

Spośród mniej popularnych technik terapeutycznych stosowanych w leczeniu autyzmu można wyróżnić metodę opcji autorstwa Barry i Suzi Kaufmanów, którzy wpadli na pomysł jej stworzenia w dość zaskakujący sposób-szukając drogi porozumienia z własnym synem Raunem, zdiagnozowanym jako dziecko autystyczne. Ich program terapeutyczny zwany również metodą Son-Rise opiera się na 8 podstawowych założeniach, które zostały wypracowane w pracy z ich dzieckiem. W niniejszym artykule autorka przybliża zasady tej metody z opisem przypadku dziecka autystycznego.

 1. Terapie z udziałem zwierząt / Vogt-Kostecka Maja // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.13-15
 2. Trudno być starszym bratem / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.16-17
 3. Qigong ( Chi Kung)- zestaw spiralny -zdrowotne ćwiczenia energetyczno-oddechowe cd. / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.18-19
 4. Dzieci przed obliczem Temidy / Romański Roberto // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.20-21

Przestępczość nieletnich nie jest zjawiskiem nowym, towarzyszy społeczeństwu od początku, a nasilenie zjawiska zmienia się wraz z jego rozwojem i wieloma czynnikami zewnętrznymi. O sile i skali przestępczości wśród nieletnich świadczą liczby, które jednak nie oddają pełnego obrazu problemu, jeśli zostaną pozbawione komentarza. W artykule autorka przedstawia najważniejsze wybrane dane dotyczące przestępczości dzieci i młodzieży.

 1. Jawność adopcji / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.22-23
 2. O czym mówią emocje / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.26-30
 3. Rola kryzysu w życiu człowieka / Cyran Anna // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.29

Życie w stanie permanentnego szczęścia jest niemożliwe. Nikt też nie jest skazany na nieustannie bycie, wciąż od nowa, nieszczęśliwym. Każdy doświadcza kryzysów, ponieważ są one nieodłączną częścią życia. Bez kryzysów i zakrętów życiowych niczego byśmy się nie nauczyli. Są więc dla nas szansą czy zagrożeniem?

 1. Standardy w redukcji popytu na narkotyki / Malczewski Artur // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.30-31
 2. Homeschooling (prac. Redakcja na podstawie materiałów prasowych) // REMEDIUM. – 2017, NR 2, s.32

Rodzice, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad edukacją ich dziecka i metodami przekazywania wiedzy, coraz częściej decydują się zamienić swój własny dom w salę lekcyjną. Homeschooling, czyli nauczanie domowe, to coraz popularniejszy trend w edukacji. Czy skala tego zjawiska jest duża? W jakiej sytuacji znajdują się obecnie zwolennicy domowej edukacji w Polsce i na świecie?

 1. Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole / Borucka Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 1, s.5-10
 2. Co się dzieje w szkołach w ramach tzw. profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży / Okulicz-Kozaryn Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 1, s.16-20
 3. Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży / Andrzejewska Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 1, s.25-29

Cyberprzestrzeń to bardzo dynamicznie rozwijające się środowisko. To „przestrzeń wirtualna, w której odbywa się komunikacja miedzy komputerami połączonymi siecią internetową”. Za monitorami komputerów znajdują się jednak ludzie, także – mało świadome zagrożeń - dzieci i młodzież.

 1. Aktywna młodzież / Morawska-Jóźwik Beata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 1, s.30-33
 2. Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 1, s. 34-38

Dorośli czasami odbierają dzieciom prawo do przeżywania smutku, załamań psychicznych, długotrwałych cierpień. Dziecięce problemy są nieraz bagatelizowane. A tymczasem dzieci mogą doświadczyć objawów depresji. Tyle tylko, że często nie będą potrafiły powiedzieć, co się z nimi dzieje.

 1. Jak wspierać ucznia z objawami depresji? / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.24-27

Prof. Philip Zimbardo twierdzi, że spośród około 5 mln uczniów w polskich szkołach, co piąty doświadcza lub doświadczył objawów depresji. Nie u każdej z tych młodych osób symptomy są na tyle liczne i intensywne, żeby pomóc postawić diagnozę. Ale w znaczący sposób przeszkadzają one dzieciom i nastolatkom w ich codziennym życiu.

 1. Labirynty psychoterapii / Pulcyn Tadeusz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 1, s.44-47

Labirynty psychoterapii. Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych” – to tytuł ogólnopolskiego szkolenia, które w grudniu ubiegłego roku odbyło się w Fundacji ETOH. Jego organizatorem, oprócz fundacji, była także Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Nadużywanie alkoholu i uzależnienia u osób starszych / Słodownik Luiza // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.3-5
 2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej / Fudała Jadwiga // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.6-9
 3. Praca rehabilitacyjna z mieszkańcami domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu / Ryniak Jolanta, Żebrowski Dariusz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.10-13
 4. Streetworking jako metoda pracy w środowisku klienta / Jakubczak Łukasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.14-17

Outreach jest jedną z metod docierania do klientów w ich środowisku, czyli na miejscach, gdzie przebywają na co dzień – na ulicach, podwórkach, bramach i tzw. bajzlach. Klientami są zazwyczaj osoby zepchnięte na margines życia społecznego lub zagrożone marginalizacją, należą do nich tzw. bezdomni, bezdomni uzależnieni, dzieci ulicy, narkomani, świadczące usługi seksualne. Stretworking i partyworking należą do dwóch odmian metody outreach. Streetworker powinien posiadać pewne określone cechy charakteru i predyspozycje społeczne. Powinien mieć wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 1. Klient trochę inny / Świerszcz Jan // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.18-20

Polskie lesbijki, geje i osoby biseksualne dwa razy częściej palą papierosy niż osoby z populacji generalnej. W sytuacji trudności życiowych osoby nieheteroseksualne cztery razy częściej niż ogół społeczeństwa sięgają po alkohol, a po środki uspokajające dwa razy częściej.

 1. Terapia za murami / Olchawski Jacek // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.21-23

Przekraczając mur polskiego więzienia, skazany trafia do swego rodzaju systemu kar i nagród albo, inaczej mówiąc, wzmocnień negatywnych i pozytywnych. Kodeks karny wykonawczy i wydane na jego podstawie rozporządzenia są przesiąknięte pedagogiką, i gdy spojrzeć szerzej, widać, że w skali globalnej jest to system, który działa.

 1. Na torach ( wspomnienia trzeźwego alkoholika) / Pulcyn Tadeusz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 2, s.28-29
 2. Czy dr Google może uzależniać? / Stenka Karolina, Pikulik Karolina, Izdebski Paweł // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.2-4
 3. Rola zabawy w rozwoju dziecka / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.5-7
 4. Rola zwierząt w socjoterapii / Vogt-Kostecka maja // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.8-10
 5. Gdy tak trudno być starszym bratem / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.11-12
 6. Dlaczego normy i wartości są potrzebne?/Chojnacka Kaja// REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.13
 7. Rodzina biologiczna a adopcja dziecka / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.14-15
 8. Sytuacja dziecka a rozwód rodziców / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.16-17
 9. Qigong – zestaw spiralny / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.18-19

Zestaw Spiralny Qigong nasila przepływ energii w poprzek ciała. Dodatkowo powoduje przemieszczanie się energii spiralnym ruchem na wdechu do szpiku kostnego, na wydechu do skóry. Zjawisko to sytuuje opisywany zestaw technik w grupie ćwiczeń wzmacniających witalność i odporność.

 1. Zrozumieć złość i agresję / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.20-21
 2. Być singlem / Celejewska Agata // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.22-23
 3. młodzież i narkotyki / Lipińska-Lokś Jolanta, Sokołowska Agata // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.24-26 REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.
 4. Umiejętności nauczyciela a relacje z uczniem / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.27-29
 5. YOU TUBE w edukacji / Polcyn Sylwia // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.30-31
 6. Model szkoły J. Dewey’a / Kozłowski Mieczysław // REMEDIUM. – 2017, NR 3, s.32
 7. Polska młodzież a substancje psychoaktywne / Malczewski Artur // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 4, s.15-19
 8. Hiperseksualność. Etiologia i przebieg "uzależnienia od seksu" / Muldner-Nieckowski Łukasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 4, s.25-27
 9. Trauma u DDA - ryzyko wystapienia, konsekwencje dla funkcjonowania, wyzwania dla terapii / Skrętowska-Danielczenko Honorata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 7, s. 6-10
 10. Uraz psychiczny u osób doświadczających przemocy w rodzinie - implikacje dla praktyki terapeutycznej / Machnowska Agnieszka // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 7, s. 11-13
 11. Arteterapia w pracy z traumą / Czapczyńska Agnieszka // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 7, s. 14-16
 12. Odrzucenie boli - utrata więzi i wykluczenie społeczne a trauma / Chojnacki Adam // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 7, s. 17-20
 13. Diagnoza hiperseksualności - granice między zdrowiem a zaburzeniem / Muldner-Nieckowski Łukasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 7, s. 26-29
 14. Picie alkoholu w Polsce - wybrane wyniki badania Standaryzowany Europejski Sondaż na temat Alkoholu RARHA SEAS / Okulicz-Kozaryn Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 8, s. 15-18
 15. Skutki pracoholizmu dla osoby, która jest pracoholikiem / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 8, s. 22-25
 16. "Dopalacze"- jakie działania moga być skuteczne? / Malczewski Artur // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 8, s. 26-29
 17. Polityka alkoholowa w Polsce na tle innych krajów europejskich / Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Zin-Sędek Marta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 9, s. 6-9
 18. Unijna dyskusja na temat regulacji prawnych chroniacych dzieci przed reklamą napojów alkoholowych / Puchacz-Kozioł Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 9, s. 10-12
 19. Narcyzm a terapia uzależnień / Szczukiewicz Piotr // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 9, s. 14-17
 20. Skutki pracoholizmu dla rodziny pracoholika / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 9, s. 22-24
 21. Etiologia zaburzeń odżywiania / Wilkos Ewelina // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 9, s. 25-29
 22. Gdy dziecko jest świadkiem przemocy / Paszkiewicz Wanda // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 10, s. 6-8
 23. Od pzemocy domowej do rówieśniczej / Kałucka Renata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 10, s. 9-11
 24. Przejawy cyberprzemocy w sieci / Goetz Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 10, s. 16 - 20
 25. Skutki pracoholizmu w miejscu zatrudnienia pracoholika / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, NR 10, s. 27-29
 26. Alternatywy nauczania - szkoły typu Montessori / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 2-4
 27. Lekcja kreatywności - trening dla ucznia / Predka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 5-6
 28. Klasyfikacja zabaw - cd. / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 8-9
 29. Bajka lekiem na całe zło / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 10-11
 30. Władza rodzicielska / Romański Roberto // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 14-15
 31. Rodziny zrekonstruowane / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 16-17
 32. Eurosieroctwo w rozwoju dziecka / Rusaczyk Janusz // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 18-19
 33. Media wobec samobójstw / Romański Roberto // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 26-27
 34. Webinaria w szkole / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 30-31
 35. Nowe media i nastolatki / Pyzalski Jacek // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 8-10
 36. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Sochocka Kinga, Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 11-13 [cyberprzestrzeń]
 37. O pracoholizmie raz jeszcze / Nowak Natalia, Farnicka Marzanna // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 14-16
 38. Poczucie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Idkowiak Karolina // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 20-22
 39. Młodzież 2016 - sprawozdanie z wyników badania / Jarmuszkiewicz Anna // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 26-27
 40. Rodziny nomadyczne - razem, ale na odległość / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 28-29

  Rodzina nomadyczna inaczej zwana rodziną dojazdową. Małżonkowie stanowią związek na odległość, jedno, będź oboje pracują za granicą lub w mieście oddalonym od miejsca zamieszkania rodziny. Zdarza się, że nie istnieje stałe, wspólne miejsce zamieszkania i małżonkowie wynajmują mieszkanie w miejscowości do której mają oboje stosunkowo blisko. Artykuł przedstawia przyczyny i konsekwencje migracji, warunki i cenę sukcesu zawodowego.


 41. Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci / Małowska Malwina // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 34-35
 42. Ćwiczenia dla dzieci autystycznych - metoda krakowska / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 36-38
 43. Arteterapia i techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Vogt-Kostecka Maja // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 39-41
 44. Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi - cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 42-43
 45. Edukacja w Indiach / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 48-49
 46. Profilaktyka wychowawcza w Niderlandach - cz. II / Marciniak Agnieszka // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 50-51

  W artykule przedstawiono założenia holenderskiego systemu profilaktycznego w zakresie zmian społecznych : radykalizacji i polaryzacji.

 47. Droga trudnego ucznia - instytucje wspierające we Francji / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 52-53
 48. Jak budować poczucie wartości we własnym dziecku / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 58-59
 49. Para małżeńska w procesie adopcyjnym / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 7-8, s. 62-63
 50. Dzieci w sieci - o współczesnych formach wirtualnej kryptoreklamy / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 2-4
 51. Jak wydobyć kreatywny potencjał? Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 5-7

  Przykłady ćwiczeń i zabaw skoncentrowane na twórczym rozwiązywaniu problemów. Dzięki podanym w artykule propozycjom i tematom, uczniowie uczą się podejmowania ryzyka i szukania różnych dróg, które prowadza do celu.

 52. Choroba, cierpienie i śmierć / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 11-12
 53. Życie (jak) z reklamy / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 13-15

  W artykule przedstawione są problemy z jakimi boryka się dorastająca młodzież i wpływ jaki na ich życiowe decyzje ma reklama i marka produktu. Podane są również rady dla rodziców i dzieci , co robić by nie zostać konsumpcyjnym zombie. 

 54. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Sochocka Kinga, Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 16-18 [racjonalne zakupy]
 55. Para małżeńska a przełomowe momenty procesu adopcyjnego - cz. II / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 24-25
 56. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Polcyn Sylwia // REMEDIUM. - 2017, nr 9, s. 28-29
 57. Wychowanie przez sztukę / Jarmuszkiewicz Anna, Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s. 2-4
 58. Wychowanie i edukacja w Auroville / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s.8-9

  Założone w 1968 r. w Indiach państwo-miasto Auroville jest wyjątkowym miejscem, charakteryzujacym się kulturowym pluralizmem i szeroko rozumianą wolnością i twórczością człowieka. Zamieszkują je na stałe obywatele z ponad 30. krajów. To eksperymentalne miejsce jest punktem zbiegu wielu kultur i nikt nie boi się tu testować edukacyjnych innowacji.

 59. Choroba, cierpienie i śmierć / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s. 10-11
 60. Rodzice a współpraca ze szkołą / Rafał-Łuniewska Jolanta // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s. 12-14
 61. Techniki komunikacyjne i interwencyjne w kontakcie z nastolatkiem / Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s. 15-17
 62. Techniki komunikacyjne : scenariusz zajęć / Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s.18-20
 63. Choroba sieroca / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. - 2017, nr 10, s.24-25
 64. Projekt " Z książką za pan brat" / Wypyszyńska-Cieszkowska Jagoda // GULIWER. - 2016, nr 3, s. 24-31
 65. Profilaktyka logopedyczna w wychowaniu przedszkolnym / Lipiec Dorota, Woźniak Agnieszka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 3, s. 3-7
 66. Psychologiczne podstawy wychowania moralnego przedszkolaków. Podejście konceptualistyczne / Łochwicka Lubow // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 3, s. 8-13
 67. "Savoir-vivre na co dzień, czyli dobre obyczaje w szkole i poza szkołą". Program edukacyjno-wychowawczy / Kamińska-Smolarek Izabela // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 3, [dod. Wkładka metodyczna], s. VII-XII
 68. Relacja między nauczycielem akademickim a studentem jako jeden z kluczowych elementów procesu edukacyjnego / Polcyn-Matuszewska Sylwia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 4, s. 19-25
 69. Determinanty aktywnośi rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością w zakresie korzystania ze wsparcia / Komorowska Olga // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 4, s. 32-37
 70. Dopalacze - zjawisko i zagrożenia / Jędrzejko Mariusz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 5, s. 3-8
 71. Młodzież - dopalacze - profilaktyka / Matuszkiewicz Eryk, Zając Magdalena // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 5, s. 9-17
 72. Rola rodziny w profilaktyce uzależnień ludzi młodych od środków odurzających / Różański Tomasz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 5, s. 24-27
 73. Metody pracy z seniorami - kilka propozycji zajęć / Kościńska Elżbieta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 5, [ dod. wkładka metodyczna], s. VI-VIII
 74. Co zagraża młodzieży, a co ją chroni przed problemowym uczestnictwem w grach losowych / Jarczyńska Jolanta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 5, s. 43-50
 75. Prostytucja jako zjawisko patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w opinii funkcjonariuszy Policji / Białas Patryk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 5, s. 51-54
 76. Komunikacja między wybranymi podmiotami w procesie leczenia i zapobiegania niepłodności. Kontekst społeczno-edukacyjny problemu / Baruch Anna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 6, s. 25-30
 77. Ubezwłasnowolnienie w świetle postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych / szczupał Bernadeta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2015, nr 6, s. 31-34
 78. Młodzież o hazardzie / Pisarska Agnieszka i in. // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2015, nr 4, s. 28-32
 79. Używanie narkotyków i "Dopalaczy" w populacji generalnej / Malczewski Artur, Misiurek Anna // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2015, nr 4, s.32-37
 80. Używanie papierosów elektronicznych przez młodzież / Borkowska Anna // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 2, s.27-33
 81. Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych / Pinkas Jarosław // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 3, s. 1-5
 82. Używanie narkotyków przez polską młodzież / Sierosławski Janusz //SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 3, s. 35-41, s.27-33
 83. Opieka nad dzieckiem w kontekście uzależnienia rodziców. Wybrane zagadnienia / Syroka-Marczewska Katarzyna // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 4, s.12-16
 84. Gry komputerowe - niewinna rozrywka czy droga do uzależnienia? - część 1 / Borkowska Anna // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 4, s. 32-35
 85. O możliwości ograniczenia agresji rówieśniczej w internecie : rola przyjmowania perspektywy innej osoby i empatii / Szuster Anna, Barlińska Julia // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 4, s. 36-40
 86. Łódzki kwestionariusz problemów hazardowych wśród adolescentów. Założenia i wybrane wyniki / Pyżalski Jacek // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2016, nr 4, s. 41-47

Styczeń 2017

1.Faktury, protokoły, inne dokumenty w bibliotece szkolnej (kontynuacja praktycznego poradnika) / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.6-9

2. Gdzie znajdziemy najbystrzejsze dzieciaki na świecie? /             Kulesza-Tałan Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.6-7 , Dodatek Dyrektor w Szkole

3. Grzyby i godziny „karciane” / Rudnik Jacek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.8-9, Dodatek Dyrektor w Szkole

4. Dyrektor w zmianie. Jak zadbać o siebie / Czerwonka Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.10-11 , Dodatek Dyrektor w Szkole

5. Uwalniajmy zeszyty! „OK zeszyt” drogą do budowania odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się / Franczak Justyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.13-15 , Dodatek Dyrektor w Szkole

6. Wiedźma Multimedia. Scenariusz przedstawienia. Inscenizację można wykorzystać podczas pasowania na czytelnika / Stawowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.24-29

7. A jeśli zmiana, to co nam może przynieść w liczbach ( zmiany w oświacie po zaproponowanej reformie oświaty) / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 12, s.16-18, Dodatek Dyrektor w Szkole

8. Co dalej z „Biblioteką w szkole”? / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 11, s.13-15

9. Odpowiedzialność i dokumentacja w bibliotece szkolnej / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 11, s.6-9

10. Odwrócona lekcja. Przykłady aplikacji do wykorzystania / Szeląg Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 11, s.9-10, Dodatek Biblioteka Centrum Informacji

11. kości opowieści czyli Story Cubes w rozwijaniu czytelnictwa / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 11, s.11-13, Dodatek Biblioteka Centrum Informacji

Gramy i tworzymy opowieści: „dawno, dawno, temu…” na podstawie gry „Story Cubes”. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI / Szkiłądź J.,Jagiełło J. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 12, s.38

Story Cubes to bardzo proste narzędzie dydaktyczne, które wyzwalają kreatywność, podnoszą energię grupy i rozwijają wyobraźnię.

Story Cubes to prosta w założeniach gra mająca potencjał edukacyjny. Dziewięć sześciennych kostek, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji. Kostki dają wiele możliwości ustalania reguł, wiele wariantów rozgrywki, sprawdzają się w grupach o różnej liczebności itp. Można ją wykorzystać w pracy z tekstem literackim, książką w bibliotece szkolnej .

12. Kierunek: Dorosłość. Zajęcia biblioterapeutyczne / Sobańska Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 11, s.29-31

Spotkanie z wykorzystaniem gry planszowej, oswaja uczniów z problemami dorosłości. Na podstawie lubianych przez młodych czytelników książek: mały książę, Oskar i pani Róża oraz Gwiazd naszych wina.

13. O Wydawnictwie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w przeddzień jubileuszu / Gruszka Zbigniew // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 11, s.8-12

14. Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz.1 / Kantyka Joanna // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 11, s.13-15; CZ. 2 – TAMŻE, NR 12, s.13-15

15. Budowanie wspólnot czytelniczych – angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności / Zasacka Zofia // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 12, s. 4-6

16. Harry Potter i przeklęty… opis / Kowalewski Wojciech // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 12, s. 7-8

17. Niematerialne zasoby bibliotek / Czerniejewska E., Dubiński M. // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 12, s.29-32

18. Doświadczenia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy / Tobolska Urszula // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 11, s.4-9

19. EPALE. E-platforma na zrecz uczenia się dorosłych w Europie / Kostecka Marta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 11, s.9-11

20. W poszukiwaniu mądrości życia – podróże do Krainy Bajkozofii. Program warsztatów dla młodzieży z elementami biblioterapii / Matras-Mastalerz Wanda // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 11, s.32-40

21. Harry Potter i co dalej? Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Badania w powiecie gnieźnieńskim / Skrzypczak Mieczysława // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 11, s.4-8

22. Jak mówić o książkach zabytkowych? / Twardzik Marcin // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 12, s. 8-10

23. Gry planszowe w bibliotece / Januszewski Andrzej // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 12, s.13-16

24. Zmieniająca się wielkość ciała – czyli odpowiedź zwierząt na zmiany klimatu / Zawierucha Krzysztof // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.9-13

25. Jak niebezpieczne potrafią być kleszcze? / Matysiak Alicja // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.21-24

Kleszcze są jednymi z najważniejszych wektorów patogennych bakterii, wirusów i pierwotniaków. Choroby odkleszczowe są nierzadko przyczyną długotrwałych i uciążliwych objawów, trwałych ubytków zdrowia, a nawet śmierci. Rosnąca liczba przypadków chorób odkleszczowych związana jest miedzy innymi ze zmianami klimatycznymi oraz ze zwiększeniem zasięgu geograficznego kleszczy oraz patogenów przez nie przenoszonych.

26. Nie taka krytyka straszna… Jak sobie poradzić z krytyką? / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.25-34

Słowa krytyki potrafią zasmucić, zawstydzić, rozzłościć. Mogą sprawić, że przestaniemy wierzyć w swoją wartość, w swoje umiejętności i całkowicie stracimy motywację do działania. Co możemy zrobić, aby do tego nie dopuścić? Jak reagować na krytykę, aby zawsze wyciągać z niej pomocne i wartościowe dla nas wnioski?

27. Zebrania z rodzicami. Jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę? / Oleksa Karolina // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.35-40

28. Czy zjawisko luminescencji można pokazać w szkole? / Łoboziak Stanisław // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.44-45

29. Stopa w wielu wydaniach. Fascynująca różnorodność autopodium posterius u ssaków / Gruss Michał, Lewandowska Marta // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.4-9

30. Być jak z gumy, czyli kilka słów o elastyczności psychologicznej. Elastyczność i narzędziownia /Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.25-35

31. Bądź menadżerem swojej klasy. Kwestionariusz podejścia do zarządzania klasą / Oleksa Karolina // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.36-40

Klasę szkolną można przyrównać do zespołu pracowników organizacji – uczniowie mogą świetnie współpracować, osiągać coraz lepsze efekty albo buntować się czy pogrążyć się w konfliktach, jeżeli tylko kierownik ( nauczyciel) na to pozwoli. Bowiem duży wpływ na grupę ma osoba, która nią przewodzi.

32. Świąteczne odkrycia / Jakubowska Alina // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.55-58

Choinka w doniczce –to dobrze czy źle? Skąd się biorą dziurki w pierniczkach i innych wypiekach. Czy gorące potrawy można mieszać każdą łyżką? Skąd wziąć złotą rybkę na świąteczny prezent dla mamy? Na te z pozoru łatwe pytania mali odkrywcy mogą znaleźć odpowiedzi podczas przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

33. Dlaczego jabłko nie zawsze jest słodkie? Przemiany cukrów w owocu rzekomym jabłoni / Ples Marek // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.59-63

34. Glutaminian sodu – kontrowersyjny smak Azji / Kurek Joanna // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s. 12-16

Każdy z nas wielokrotnie zetknął się z informacją na wielu produktach spożywczych: ”nie zawiera glutaminianu sodu”. Czym jest ów tajemniczy glutaminian, którego tak powinniśmy się wystrzegać?

35. Piwo: napój alkoholowy, estrogenowy i drożdżowy / Sanecki Przemysław T., Głowczyński Ł., Skitał P. // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.44-50 ( listy w NR 6, S.18-19)

36. Słodkość substancji / Orlińska Iwona // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.6-10

37. Różne oblicza soli kuchennej / Kurek Joanna // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.11-17

38. Co i jak można otrzymać z piasku / Ples Marek // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.38-43

39. Geografia planetarna – wyzwanie dla odkrywców XXI wieku / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s. 4-7

40. Cyfrowe formy prezentacji inspiracją do uczenia się / Pryłowska-Nowak E., Rudnicka I. // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.23-25

41. Czytanie przez Europę. Geograficzne aspekty interdyscyplinarnego projektu szkolnego / Figa Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.29-31

42. WebQuest w pracy dydaktycznej i wychowawczej ( poszukiwanie w sieci) / Tracz Mariola // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.35-39

43. Kurdystan – nowe państwo? / Zaparucha Aleksandra // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s. 4-7

44. czy tutaj jest bezpiecznie? Zagrożenia i bezpieczeństwo na mapach ( Od górskich szlaków po cyberprzestrzeń, Nasze bezpieczeństwo – nasza inicjatywa, Zagrożenie a rzeczywistość ) / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.12-15

45. Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie / Wilczyński Piotr L. // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.16-26

46. Wirtualna podróż dookoła świata / Michalczyk Jadwiga // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.27-31

Wirtualna rzeczywistość jest faktem. W edukacji geograficznej fakt ten można wykorzystać do poznawania rzeczywistości realnej wykorzystując trochę fantazji. Podróż wirtualna może być rozbudowana o różne wątki. Pod względem dydaktycznym uruchamia twórczą kreatywność uczniów.

47. Matura z geografii w nowej formule w 2016 r. Refleksje po egzaminie / Wieczorek Teresa // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.32-36

48. Założenia nowej podstawy programowej z geografii ( dla szkoły podstawowej; dla liceów będzie opracowana w pierwszym kwartale 2017 r.) / Szkurłat Elżbieta // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.39-43

49. Geograficzne przydomki krajów (Cz. 1 – Europa NR 4, s.38; Cz. 2- Azja Nr 5, s.40; Cz. 3, Nr 6, s.44 ) / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 4,5,6

50. Szkoła a współczesne różnice kulturowe / Stróżyński Klemens // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 8, s.12-19

51. Rodzina adopcyjna – szansa na „Normalne” Życie / Mysior Radosław // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 8, s.20-24

52. Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach edukacyjnych / Szempruch Jolanta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 8, s.27-35

53. „Przeciętność” ucznia i mechanizmy jej generowania w środowisku szkolnym / Dusza Bożena // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 8, s.39-46

54. Nauka przez zabawę. Bezpłatne aplikacje internetowe dla nauczycieli / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 8, s.49-52

55. Cudzoziemcy w polskiej szkole. Bibliografia w wyborze / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 8, s.53-59

56. PIS: Gimnazja- zgniłe jajo polskiej edukacji…/ Jastrzębska Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s. 3-9

57. Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce / Baraniak Barbara // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s.10-21

58. Reforma systemu edukacji szkolnej w świetle teorii i praktyki – moje opinie i propozycje / Kuźma Józef // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s.22-29

59. Czy dobra zmiana uwolni optymizm w edukacji? / Sawiński Julian Piotr // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s.30-34

60. Zasady obliczania kapitału początkowego ( ZUS) / Sobiak Magdalena // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s.46-48

61. Edukacja dziennikarska w Norwegii / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s.49-53

62.Kreatywność w edukacji – od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia ( Bibliografia w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 9, s.54-59

63. Reforma czy reforma? / Jastrzębska Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 10, s. 3-9

64. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym / Ćwikliński Andrzej // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 10, s.10-18

65. Gimnazjalisto! Kto jest twoim autorytetem? / Witulska Iwona // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 10, s.30-38

66. Geneza powstania polskich szkół na Morawach w 1902 r. / Glugla Paweł // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 10, s.45-48

67. Kultura szkoły. Kultura organizacyjna w oświacie. ( Bibliografia w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 10, s.49-53

68. Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy / Symela Krzysztof // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 9, s.10-14

69. Kompetencje społeczne pracowników – kontekst edukacyjny / Kwiatkowski Stefan M. // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 9, s.33-36

70. Kształcenie zawodowe – wyzwania i trendy rozwojowe na świecie / Stępnikowski Andrzej // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 9, s.36-40

71. Brexit – konsekwencje prawne i społeczne dla rynku pracy i zabezpieczenia / Uścińska Gertruda // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 10, s. 1-5

72. Problemy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej / Mickiewicz- Stopa Kinga // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 10, s. 26-30

73. Rodzina jako przedmiot zainteresowania polityki społecznej państwa na przykładzie rozwiązań okresu socjalizmu i transformacji w Polsce / Prorok Lucyna // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 10, s.31-36

74. Zabezpieczenie dochodu na starość w krajach rozwijających się / Hagemejer Krzysztof // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 11-12, s.27-32

75. Profilaktyka logopedyczna w wychowaniu przedszkolnym / Lipiec Dorota, Woźniak Agnieszka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.3-7

76. Edukacja regionalna i lokalna w literaturze dla dzieci. Janina Porazińska i Józef Czechowicz / Uliasz Adrian // GULIWER. – 2016, NR 4,s.5-9

77. Otročja Biblija – najstarsza książka dziecięca w Europie? / Fidowicz Alicja // GULIWER. – 2016, NR 4,s.9-12

78. Przestrzeń światła- przestrzeń cienia, czyli wartości kontrastowe w wybranych baśniach Hansa Christiana Andersena / Kocha Sandra // GULIWER. – 2016, NR 4,s.13-19

79. Retelling w powieściach dla młodzieży / Zielińska Alina // GULIWER. – 2016, NR 4,s.19-23

Retelling – to opowiedzenie mniej lub bardziej znanej historii w powieści fantasy. Termin ten w Polsce spopularyzował Andrzej Sapkowski w książce Rękopis znaleziony w Smoczej Jamie. Zawiera dwa elementy: konwencję i euhemeryzację.

80. „Savoir-vivre na co dzień, czyli dobre obyczaje w szkole i poza szkołą”. Program edukacyjno-wychowawczy / Kamińska-Smolarek Izabela // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s. VII-XII – WKŁADKA

81. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec problemu uczenia się matematyki / Biel Gabriela // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s. I-VI- WKŁADKA

82. Ogrody dla dzieci niepełnosprawnych / Mazur A., Ruszczycka K., Płaza M. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.44-46

83. Projekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w kontekście rozwoju instytucji / Ejchart Magdalena i inni // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 5-6, s.35-68

84. Piecza zastępcza we Wrocławiu –elementy systemu / Kowalska Agnieszka // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 5-6, s.98-129

85. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wczoraj i dziś / Makarczuk-Kłos Małgorzata // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 5-6, s.152-157

86. Lider grup roboczych – pracownik socjalny w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Pawłowska Izabela // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 5-6, s.158-169

87. Edukacja prawna młodzieży- szansa na ograniczenie demoralizacji / Kulma Roman // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,3-11

88. Wirtualny spacer i Webquest – metody usprawniające proces uczenia się / Litaszewska Elwira // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,16-23

89. Internet a edukacja / Mysior Radosław // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,23-28

90. Dylematy moralne terapeuty uzależnień / Guzowska Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,31-36

91. Dorosłe córki nadopiekuńczych rodziców w pracy zawodowej / Ruszkiewicz Dorota // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,37-43

92. Mediacje w transgranicznych sporach rodzinnych dotyczących dzieci / Hacia-Groticka Mariola // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,57-63

93. Dyscyplina w wychowaniu w zgodzie czy w sprzeczności z podmiotowością dziecka? / Paszkiewicz Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 8, s,9-15

94. Relacje interpersonalne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Chańko Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 9, s, 16-28

95. Resocjalizacja w „poszerzonej rzeczywistości” / Łukasiewicz Marek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 9, s,28-34

96. Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego / Sznajder Dominika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 9, s,35-42

97. Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Becker-Pestka Daria // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 9, s,42-48

98. Transmisja międzypokoleniowa domu w pieczy zastępczej / Gajewska Grażyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 10, s,3-11

99. O prawach wychowanków domów dziecka / Walc Wiesława // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 10, s,17-24

100. Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y / Konarzewski Karol, Prymak Tomasz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 10, s,31-39

101. Obrazy ucznia dobrego, przeciętnego i słabego w oczach przyszłych nauczycieli / Mirosz Karolina // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 10, s,40-47

102. Postawy wychowawcze matek i babć / Hadzicka Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 10, s,48-55

103. Zimowe dokarmianie ptaków/ Grabski Karol // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 12, s.14-15

104. Motywowanie uczniów do nauki – cz. I / Korczyński Stanisław // REMEDIUM. – NR 9, s.1-4 : Cz. II – TAMŻE, NR 10, s.14-16

105. Role pełnione przez dziecko jako wyraz jego negatywnej adaptacji w środowisku / Van Laere Karolina, Sochocka Kinga // REMEDIUM. – NR 9, s.8-10

106. Terapia systemowa w pracy z dzieckiem ujawniającym symptomy uzależnień behawioralnych / Van Laere Karolina, Sochocka Kinga // REMEDIUM. – NR 9, s.11-14

107. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne – cz. III / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – NR 9, s.14-15

108. Nieletni w sądzie – cz.I / Romański Roberto // REMEDIUM. – NR 9, s.16-17; cz. II – TAMŻE, NR 10, s.20-21

109. Dziecko opuszczone / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – NR 9, s.18-10

110. Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Polcyn Sylwia // REMEDIUM. – NR 9, s.20-21

111.Profilaktyka zakażeń HIV w wiejskiej szkole PODSTAWOWEJ / Malinowski Łukasz // REMEDIUM. – NR 9, s.26-27

112. Bajkoterapeutyczna przygoda Mai / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – NR 9, s.28-29; cz. II – TAMŻE, NR 10,s.28-29

113. Higiena wkracza do szkół – cz. I / Kozłowski Mieczysław // REMEDIUM. – NR 9, s.32

114. Rola szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM. – NR 10, s.5-7

115. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia / Romański Roberto // REMEDIUM. – NR 9, s. 11

116. Cukier krzepi czy osłabia? / Ilska Paulina // REMEDIUM. – NR 10, s.17-19

117. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież / Malczewski Artur // REMEDIUM. – NR 10, s. 26-27

118. Qigong – zapobieganie skutkom siedzącego trybu życia / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM. – NR 9, s.32

119. Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty” / Paszkiewicz Wanda // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 9, s.5-9

Procedura „Niebieskie Karty” została utworzona po to, by chronić osoby doznające przemocy w rodzinie. Od początku jej istnienia utarło się przekonanie, że dotyczy wyłącznie osób dorosłych i nie obejmuje dzieci krzywdzonych. Nie wiadomo dokładnie, czemu tak się stało, ale faktem jest, że przez lata obowiązywała taka praktyka.

120. Jak pomóc dziecku wykorzystywanemu seksualnie? / Czub Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 9, s.15-19

Wykorzystanie seksualne dziecka nie zawsze wiąże się z przemocą fizyczną. Często mamy do czynienia z tzw. uwiedzeniem, kiedy to sprawca nawiązuje bliski kontakt emocjonalny z dzieckiem i stopniowo rozszerza kontakt o czynności seksualne.

121. Współuzależnienie w zakupoholizmie / Kucewicz Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 9, s.31-33

Zjawisko współuzależnienia w zakupoholizmie dotyczy osób z najbliższego otoczenia nałogowca. One najczęściej werbalizują problem i wysyłają go na terapię – aby coś zrobił z rozrzutnością, która wymknęła mu się spod kontroli. Często kończy się to rodzinnymi awanturami i narastającymi problemami.

122. Używanie marihuany, substancji wziewnych oraz „dopalaczy” przez młodzież / Malczewski Artur // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 9, s.40-44

W 2015 roku zostały przeprowadzone badania ESPAD, które od wielu lat finansowane są przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W artykule autor przedstawia wybrane wyniki raportu, które dotyczą marihuany i haszyszu, środków wziewnych oraz „dopalaczy”.

123. Mindfulness-przelotna moda czy coś więcej? / Kossakowska Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 10, s.29-32

Mindfulness, po polsku uważność, stał się terminem modnym: oznacza umiejętność kierowania uwagi na „tu i teraz”. Uważność wkracza do biur, szkół, gabinetów terapeutycznych. Uważność można ćwiczyć. Czy może być pomocna w radzeniu sobie z nałogami?

124. Sposoby adaptacji dzieci w rodzinie alkoholowej / Szczukiewicz Piotr // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 10, s.33-36

125. Konsekwencje życia na kredyt / Wojewódzka Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 10, s.41-44

Zarówno u osób uzależnionych, jak i ich bliskich działa mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Nawet, gdy bliski przestaje grać czy zadłużać się, to huśtawka emocjonalna, ciągłe napięcie, oczekiwanie gwałtownej zmiany towarzyszy wszystkim.

126. Wsparcie społeczne młodzieży z ADHD i młodzieży bez ADHD – badania porównawcze / Al-Khamisy Danuta, Gosk Urszula // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 5, s.350-361

127. Logopeda – wzorzec i rola terapeuty w procesie wczesnej edukacji / Pardej Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 5, s.371-382

128. Niebezpieczne umowy: przewłaszczanie nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki. Cz. I / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 5, s.383-391

129. Proces wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji społecznych / Konieczna Iwona, Cichocka-Segiet Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 4, s.278-290

130. Program 500 plus – nowa forma pomocy państwa w wychowaniu dzieci / Nowicka-Skóra Anna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 4, s.290-310

131. Doping w sporcie / Zimoch Jakub // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 12, s.18-23

Sportowcy od zawsze szukali sposobów, by zapewnić sobie zdobycie najwyższych laurów. Czasem wystarczyło nieco podtruć przeciwnika, a czasem samemu wypić miksturę z amfetaminą i strychniną. Doping w sporcie to ciągły wyścig zbrojeń.

132. Genialne dziecko piasku / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 12, s.30-35

133. Nasz wewnętrzny TIK-TAK / Lewandowska-Ronnegren Anna // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 12, s.53-57

Co wspólnego mają otyłość i misja na Marsa? Jak działa system nawigacyjny motyli? Czy muszki owocowe cierpią na bezsenność? I w końcu dlaczego najłatwiej zapaść na depresję jesienią? Jakkolwiek odległe wydają się te zagadnienia, odpowiedzi na te pytania obracają się wokół jednego zjawiska…

134. Nanoroboty – lekarze przyszłości? / Jońca Justyna // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.18-23

135. Świat z plastiku / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.32-37

136. Szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są / Kożuszek Radosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.40-43

137. Czekolada – słodki koktajl chemiczny / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.50-55

138.  Pszczoły jak ludzie / Orzyłowska-Śliwińska Olga // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s. 62-65

Pomimo odmiennej budowy układu nerwowego mamy z tymi owadami wiele wspólnego. I my, i one jesteśmy gatunkami społecznymi: żyjemy w grupach z ustaloną hierarchią, dzielimy się obowiązkami, rozmawiamy, walczymy o władzę i wykazujemy altruizm.

139. Chorzy na środowisko / Hołdys Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.66-67

Co roku brudne powietrze zabija na świecie 7 mln ludzi. To tylko jedna z wielu pozycji w rachunku wystawionym nam przez niszczoną przyrodę. Na dłuższą metę nie da się oddzielić jakości naszego życia i zdrowia od jakości otaczającego nas środowiska.

140. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. Cz. III – styczeń, luty / Michoń Ewa, Gadek Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.28-30; Cz. IV – marzec, kwiecień, TAMŻE, NR 5, s.28-30, Cz. V – maj, czerwiec – TAMŻE – NR 6, s.28-29

141. Ślimaki w dwóch odsłonach ( origami i malowanie) / Szczepanek Ewa // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s.21

142. Tajemniczy ogród. Scenariusz przedstawienia / Rozmus Gabriela // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 6, s. 8-10

143. Sportowiec weganin. Czy to w ogóle możliwe? / Nowak Anna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.22-24

144. Elementy reprodukcji społecznej w wychowaniu fizycznym ( o nauczycielu wychowania fizycznego) / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.29-35

145. Charakterystyka sprawności fizycznej młodzieży w wieku pokwitania i młodzieńczym na podstawie Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s. 43-51

LISTOPAD 2016

1. Dokarmiać, czy nie dokarmiać? / Będkowska Hanna // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 11, Dodatek: Biuletyn EKO-edukacyjny, s.2-3

Są sytuacje, gdy zwierzęta wymagają pomocy ludzi; dzieje się tak najczęściej zimą i podczas upalnego lata. Jednak w przypadku ptaków, często są one dokarmiane przez cały rok. Wiele osób robi to w przekonaniu, że w ten sposób ratuje dzikie zwierzęta. Nie ma jednak takiej potrzeby, przez większą część roku radzą sobie same doskonale ze zdobyciem naturalnego pokarmu. Celem dokarmiania ptaków powinno być danie im wsparcia w trudnym dla nich okresie. Tak jest zimą, gdy występują duże opady śniegu i panuje mróz. Ptaki należy dokarmiać mądrze, tak aby nie wyrządzać szkody. Jak należy postępować, dowiedzą się uczniowie podczas zajęć z zamieszczonego scenariusza.

2. Jeża wszyscy znają / Stanaszek Piotr // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 11, s.18

Jeż, którego łatwo na pierwszy rzut oka rozpoznać po kolczastej okrywie, jest naszym największym przedstawicielem owadożernych. Występuje w górach i na nizinach.

3. Historia fryzjerstwa / Kożuszek Radosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.4-9

Strzyżenie, golenie, upinanie, dekorowanie – to tylko niektóre z zabiegów, jakim poddawał się człowiek w ciągu wieków, by zmienić wygląd swoich włosów. Wszystko po to, aby wyróżnić się z tłumu, podkreślić przynależność plemienną lub rasową, uzewnętrznić lub podnieść swój status społeczny. Czasami fryzura odzwierciedlała przekonania religijne, poglądy, a ostatnio nawet stan ducha czy samopoczucia.

4. Sztuczne i niesztuczne tworzywo / Bralczyk Jerzy // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.17

Czasownik tworzyć ma odległą praindoeuropejską historię – dawny rdzeń tuer- oznaczał podobno „chwytać, ogarniać”. Takie ogarnianie nadawało czemuś kszatłt i prasłowiańskie tvoriti oznaczało już „kształtować”, „formować”, a później „powodować powstanie czegoś”. Prasłowiański tvarog, zanim stał się naszym serem, był najpierw „czymś uformowanym, ukształtowanym (przez wyciskanie)”. Tworzyć ma liczną rodzinę, w której są i potwory, i stwórcy, i utwory, i twarze.

5. Nanoroboty – lekarze przyszłości? / Jońca Justyna // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.18-23

6. Strach i trwoga wokół Marsa / Ziemnicki Paweł // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.24-26

Czerwona Planeta ma dwa księżyce. Choć nazywają się Strach i Trwoga, nie musimy się ich lękać. Są to ciekawe obiekty o tajemniczej przeszłości, które za jakiś czas stracimy z oczu.

7. Lasery na polu walki / Czulda Robert // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.28-31

Firmy zbrojeniowe na całym świecie prowadzą zaawansowane prace nad bronią laserową, która w przyszłości będzie likwidowała całą gamę zagrożeń powietrznych, morskich i lądowych.

8. Świat z plastiku / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.33-37

Nasza cywilizacja już nie wyrzeknie się tworzyw sztucznych. Dzięki mamy np. Nieprzemakalne kurtki, kamizelki kuloodporne, lasery organiczne czy nowe ogniwa fotowoltaiczne.

9. Mózg oświecony. Zimoch Jakub // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.44-49

Dzięki optogenetyce można sterować pracą neuronów, wymazywać wspomnienia, przywracać wzrok. Czy przyniesie ulgę osobom z chorobami neurologicznymi? W ludzkim mózgu znajduje się 100 mld neuronów połączonych ze sobą ponad 100 trylionami synaps.

10. Czekolada - słodki koktajl chemiczny / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.50-55

Czy uzależnia? Może być trucizną? Zawiera hormon szczęścia? Czy da się zrobić z mięsa? Co daje kąpiel w czekoladzie? Jakie kryształy tłuszczu musi mieć czekolada doskonała?

11. Bitwa o stromatolity / Hołdys Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.56-61

12. Pszczoły jak ludzie / Orzyłowska-Śliwińska Olga // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 11, s.62-65

13. Odpowiedzialność i dokumentacja w bibliotece szkolnej / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.6-9

14. Biblioteka szkolna a kultura / Dziewońska Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.12-13

Pomysły na imprezy organizowane przez bibliotekę szkolną. Wieczór poezji, prace i występy uzdolnionych nauczycieli, a może pokaz artystycznych strojów zaprojektowanych przez absolwentkę?

15. Warsztaty poezjoterapii w praktyce / Kasza Teresa // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.14-16

16. O recenzjach w internecie z perspektywy bibliotekarza / Zawałkiewicz Aldona // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, Szkolne Centrum Informacji – nr 4, s.3-8

Portale, vortale, blogi, magazyny, fora otwierają długą listę miejsc w internecie, gdzie poleca się książki. Umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji wpisana w zawód bibliotekarza przydaje się ogromnie w momencie, kiedy trzeba dokonać oceny źródeł internetowych, aby wybrać te, które zawierają wartościowe rekomendacje. W tekście wykorzystano doświadczenia wynikające z prowadzenia warsztatów „Dobra książka w internecie”.

17. Odwrócona lekcja. Przykłady aplikacji do wykorzystania / szeląg Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, Szkolne Centrum Informacji – nr 4, s.9-10

18. Kości opowieści zostały rzucone czyli Story Cubes w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, Szkolne Centrum Informacji – nr 4, s.11-13

Story Cubes to bardzo proste narzędzia dydaktyczne, które wyzwalają kreatywność, podnoszą energię grupy i rozwijają wyobraźnię.

19. Interaktywny event literacki – laboratorium zapisu medialnego / / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, Szkolne Centrum Informacji – nr 4, s.14-15

Wydarzenia kulturalne wymagają oprawy medialnej. relacja z eventu literackiego, czytelniczego lub innego wydarzenia może mieć formę klipu. Narzędziami do stworzenia tego typu materiału są Shotcut lub Evizd.

20. Uczniowie kontra nauczyciele. Turniej literacki / Kośla Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.19-22

Konkurs, w którym gimnazjaliści rywalizują z nauczycielami bibliotekarzami i nauczycielami języka polskiego. Propozycja wyszła od samych uczniów, którzy chcieli zmierzyć się z nauczycielami zwłaszcza w kategorii wiedzy o literaturze fantasy.

21. Licealiści czytają przedszkolakom. Propozycja współpracy między szkolnym kołem przyjaciół biblioteki a przedszkolem / Kasprzyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.26-28

22. Kierunek: Dorosłość. Zajęcia biblioterapeutyczne / Sobańska Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.29-31

23. Historia pluszowego misia. Teatrzyk cieni (prosta w realizacji atrakcyjna forma przedstawienia do wykorzystania z okazji lubianego przez dzieci święta / Siwczak Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE.- 2016, NR 11, s.32-33

24. Social media wśród nastolatków / Słobodzian Maria // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.5-6

Dynamiczny rozwój technologii Web 2.0 pozwala na łatwiejszą komunikację społeczną bez względu na położenie geograficzne szczególnie nastolatkom, którzy należą do pokolenia cyfrowych tubylców (digital natives). Funkcjonowanie w środowisku pozbawionym cocial media jest dla nich niemalże prehistorią i czymś niemożliwym do zaakceptowania, w odróżnieniu od cyfrowych imigrantów ( digital imigrantes), którzy nie muszą „wylogowywać się” do życia. Wirtualne społeczności stały się Ważnym fundamentem kultury XXI wieku.

25. Zaplątani w sieć / Jaworska Joanna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.10-11

26. Uzależnienie dzieci i młodzieży od telewizji i komputera ( bibliografia w wyborze) / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.10

27. Ciemna strona monitora ( uzależnienie od komputera) / Trzos Barbara // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.12-13

28. Kreatywne kształcenie / Bocheńska-Włostowska Katarzyna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.14-16
29. Uzależnienie od mediów / Dzwonkowska Stanisława // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.16-17

Opisane są przypadki graczy, którzy tracili przytomność przy komputerze z powodu niezadbania o potrzeby biologiczne (sen, odżywianie, ruch), nawet śmierci młodego człowieka, który grając przez 50 godzin bez odpoczynku, zmarł z powodu niewydolności serca.

30. Wychowanie patriotyczne w rodzinnie / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.18-19

31. 11 listopada – święto naszej Ojczyzny. (Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych) / Parafiniuk A., Semołonik R.// WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.20-21

32. Filmy animowane dla dzieci / Olszewska Katarzyna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.26-28

Filmy animowane dla dzieci mogą być dobrym środkiem do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Najpierw należy jednak spełnić kilka warunków.

33. Narodowe Święto Niepodległości ( materiały repertuarowe) Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.28

34. Wiedz@ cię obroni – bezpieczny komputer. Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą w klasie VI / Sasin Jolanta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 11, s.31

35. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, czyli jak pomóc dziecku przekuć teorię w praktykę // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.3-4

36. Doskonalenie uderzenia piłki. Nauczyciel WF w roli trenera / Urbański Bartosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.5-14

Piłka nożna to najbardziej popularna na świecie dyscyplina sportowa. W futbol grają osoby w różnym wieku i obydwu płci. Męskiej piłki nożnej nie trzeba przybliżać, ponieważ niemalże każdego roku rozgrywane są mecze mistrzowskie bądź pucharowe, a ich transmisje pokazywane są na żywo w telewizji.

37. Zimowe zgrupowanie sportowe młodego lekkoatlety. Przykłady rozwiązań praktycznych / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.17-21

38. Sportowiec weganin. Czy to w ogóle możliwe? / Nowak Anna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.22-24

39. Węglowodany jako źródło energii dla osób aktywnych fizycznie / Kawka Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.25-28

40. Elementy reprodukcji społecznej w wychowaniu fizycznym / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.29-35

41. Białe Szkoły nie zawsze chcą być Białe /Winczewski Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.36-38

Określenie „biała szkoła” powoli ugruntowuje swe miejsce w języku potocznym. Ćwierć wieku temu utorowała mu drogę nazwa „zielona szkoła”. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy za 25 lat zimowe wyjazdy uczniów z wychowawcami staną się tak samo popularne jak obecnie wiosenne.

42. Charakterystyka sprawności fizycznej młodzieży w wieku pokwitania i młodzieńczym na podstawie Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.43-51

43. Twój głos się liczy! ( Głos w pracy nauczyciela) / Czapla Joanna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.52-54

44. Pchnięcie kulą. Cz. 2 Metodyka nauczania / Orłowska Ewa i inni // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 6, s.55-60

PAŹDZIERNIK 2016

1. Cechy nauczyciela wychowawcy / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.6-7

2. Wychowawcza misja szkoły / Mazurek Mateusz // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.14-15

3. Zawód z pasją ( nauczyciel) / Piotrowska Karolina // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.18-20

4. [Terakowska Dorota – „Poczwarka”]Świat w środku / Wielgosz Ewa // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.20-21

5. Etos wychowawczy. Bibliografia w wyborze / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.21

6. [Dewey John]Pedagogika Johna Deweya / Błażejewski Mateusz // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.22-24

7. „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Grzegorczyk Alicja // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.30-31

8. [ Brzechwa Jan – „ Akademia Pana Kleksa”]Szkoła marzeń – lekcja kleksografii w Akademii Pana Kleksa. Scenariusz lekcji języka polskiego dla kl. IV szk. podstawowej / Błażejewski Mateusz // WYCHOWAWCA.- 2016, NR 10, s.33-34

9. Bieszczady serca pełne / Frączak Krzysztof / PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 10, s.4-5oraz s.30-31

10. „Zdrowo jem Więcej wiem” pod patronatem Pierwszej Damy RP // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 10, Biuletyn EKO-edukacyjny s.10-11

11. Minister Zalewska: Reforma Oświaty przesądzona / Jastrzębowska Lidia // NOWA SZKOŁA. -2016, NR 7, s.3-11

12. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Dunin-Wilczyńska Ewa // NOWA SZKOŁA. -2016, NR 7, s.12-19

13.Jak uwolnić szkolną inicjatywność ? / Sawiński Julian Piotr // NOWA SZKOŁA. -2016, NR 7, s.20-25

14. Jak pracować z uczniem zdolnym / Urbanek Bogdan // NOWA SZKOŁA. -2016, NR 7, s. 32-43

15. Jak wykorzystywać otwarte zasoby edukacyjne? / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. -2016, NR 7, s.46-49

16. Kompetencje współczesnego nauczyciela (Bibliografia w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. -2016, NR 7, s.52-59

17. Biblioteki szkolne w projekcie „ Prawa oświatowego” / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR10, s.4

18. Wypożyczanie na wakacje / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR10, s.6-7

19. Książkowa lista przebojów. Jak się dowiedzieć, co naprawdę czytają uczniowie? / Kaspszyszak Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 10, s.10

20. Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia[Cykl scenariuszy zajęć z biblioterapii: Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji?, Nie wszystko można kupić, Strefa Miau!, Co by było, gdyby morze przestało szumieć?, największy dar…przyjaźń, Młody książę: Ja i moja planeta, Ja i mój kwiat, maski, Moje miejsce na ziemi, Gdybym miał marzenia, Życie ponad wszystko, tylko jeden drink…]Biblioterapia w szkole- dodatek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR10, s.2-19

21. Aktywizacja lokalnego środowiska bibliotekarskiego. Opis i analiza przypadku edukacyjnego / Jakubczyk Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR10, s.15-18

22. [Zawacka Elżbieta ps.”Zo”Byłam jedyną cichociemną… Scenariusz z okazji Roku Cichociemnych / Jachimczak Barbara Wanda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR10, s.23-25

23. Twój głos się liczy! / Czapla Joanna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.2-5

W swojej codziennej pracy nauczyciel wykorzystuje głos jako podstawowe narzędzie. Warto już na początkowym etapie swoich doświadczeń zawodowych zadbać o to, aby we właściwy sposób wykorzystywać głos, zgodnie z własnymi możliwościami i predyspozycjami. Jak więc dbać o niego, aby służył przez wiele lat i nie sprawiał nam problemów.

24. Świat multimediów (o sztuce korzystania z zasobów multimediów w wychowaniu i nauczaniu najmłodszych)/ z Grażyną Penkowską rozm. Kamila Olga Stępień // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.6-9

25. Jak mówić o zdrowym żywieniu, by uczeń chciał słuchać? // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.15

26. Trudne zachowania uczniów – dezintegracja klasy / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.20-24

27. Inteligencja emocjonalna – sprzymierzeniec w pracy nauczyciela / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.25-29

28. Współpraca z rodzicami różniącymi się kulturowo i językowo – praktyczne wskazówki / Kubala-Kulpińska Aleksandra // Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s. 30-32

29. Równania w edukacji matematycznej dziecka – przykłady praktyk / Piechota F., Szymczak E. // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.38-41

30. Zabawa niejedno ma imię, zwłaszcza w pedagogice / Suberlak Paulina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.42-43

31. Proste eksperymenty – poważne odkrycia naukowe / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 8, s.44-48

Dobra dziecięca zabawa charakteryzuje się tym, że dziecko jednocześnie się bawi i zdobywa przydatną w życiu wiedzę i umiejętności. Dobre zabawki i akcesoria do dziecięcych zabaw to nie tylko klocki lego, drogie materiały plastyczne czy zestawy elektronicznych gier rozwijających logiczne myślenie, ale też różnego rodzaju naczynia kuchenne, pojemniki, produkty spożywcze, woda, piasek, itp.

32. Jak czytają i e-czytają Polacy? Zmiana zachowań czytelniczych w kontekście dostępu do e-tekstów / Paul Magdalena // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 10, s.4-7

33. Skąd się biorą dzieci w bibliotece? ( promocja czytelnictwa) / Leśniak Teresa // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 10, s.14-17

34. Czytelnictwo - nowa jakość / Piotrowska Anna // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 10, s.26-28

35. [Sienkiewicz Henryk]Sienkiewiczowska biblioteka. Rok Sienkiewicza 2016 / Figiel Martyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 10, s.4-8

36. Poddziały wspólne osób oraz symbole wyrażające aspekt osobowy w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej / Hys Jolanta, Kwiatkowska Joanna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 10, s.16-19

37. Każdy, kto się urodził, kiedyś umrze. Wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? ( również ściąga przykładowych pytań najczęściej zadawanych pytań przez dzieci dotyczących śmierci )/ Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.2-6

Koniec października i początek listopada to naturalny czas, żeby rozmawiać z dziećmi o śmierci i umieraniu. Właśnie wtedy zyskują one większą gotowość do zadania pytań na ten temat. Podpowiadamy, jak poruszać kwestie śmierci i umierania w rozmowie z przedszkolakami, jak odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania, jakich słów warto używać, a jakich lepiej zdecydowanie unikać w czasie takich rozmów.

38. Poznajemy litery drukowane małe i wielkie. Scenariusze zajęć / Karczewska E., Kozubek J. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.8-13

39. Scenariusz zajęć z okazji Dnia Pluszowego Misia / Biernacka Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.20-21

40. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w przedszkolu ( scenariusz zajęć) / Bukowińska A., Szymczuk Magda // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.22-24

41. Być jak z gumy, czyli kilka słów o elastyczności psychologicznej (również przykłady ćwiczeń) Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.25-28 i 37-40

Niektórzy potrafią przetrwać najtrudniejsze sytuacje i kryzysy, które pojawiają się jeden po drugim. Inni załamują się przy najmniejszych niepowodzeniach. Różni ich poziom elastyczności psychologicznej. Czym ona jest i co należy zrobić, aby wzmocnić ją w sobie? Ludzie doświadczają problemów emocjonalnych i psychicznych, przeżywają z reguły tyle samo trudnych chwil, co osoby, które dobrze sobie radzą z emocjami, bo to przecież naturalny element naszego życia. Te dwie grupy różnią się sposobem, w jaki reagują na nieprzyjemne sytuacje. Jedni sztywno trzymają się swoich wyobrażeń o tym jak powinno być a drudzy elastycznie potrafią przyjąć zdarzenia takimi, jakimi są.

42. Grupy mieszane w przedszkolu / Szozda Kinga Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.41-43

Jak postępować, gdy w jednej sali uczą się i bawią dzieci o różnych możliwościach fizycznych, emocjonalnych i umysłowych? Jakimi zasadami powinien kierować się wychowawca, by jego praca była efektywna, satysfakcjonująca i pozytywnie wpływała na rozwój najmłodszych?

Praca w różnowiekowych grupach przedszkolnych jest wyzwaniem dla nauczyciela. Zmusza go do zastosowania innowacji, otwartości na potrzeby dzieci i przeformułowania wypraktykowanego wcześniej stylu pracy.

43. Dziecięce wybuchy złości / Czapla Joanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 8, s.44-47

Dziecięce wybuchy złości – czy je akceptować, zakazywać ich, a może ignorować? Nauczyciele, pedagodzy, rodzice z wybuchami złości swoich podopiecznych spotykają się niejednokrotnie. Jak się zachować w takiej sytuacji? Co zrobić, by pomóc dziecku?

44. Co dalej z układem okresowym pierwiastków? / Hassa Romuald // CHEMIA W SZKOLE. - 2016, NR 5, s.6-7

45. Elektryczność z powietrza. Ogniwo glinowo - tlenowe / Ples Marek // CHEMIA W SZKOLE. - 2016, NR 5, s. 8-11

46. Glutaminian sodu – kontrowersyjny smak Azji / Kurek Joanna // CHEMIA W SZKOLE. - 2016, NR 5, s.12-16

Każdy z nas zetknął się wielokrotnie z informacją na wielu produktach spożywczych:” nie zawiera glutaminianu sodu”. Czym jest ów kwas glutaminowy, dlaczego powinniśmy się go wystrzegać, skutki nadmiernego spożycia, występowanie i znaczenie kwasu glutaminowego i glutaminianu sodu.

47. Piwo: napój alkoholowy, estrogenowy i drożdżowy / Sarnecki P., Głowaczyński L., Skitał P. // CHEMIA W SZKOLE. - 2016, NR 5, s.44-50

48. Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej / Szkurłat E., Hibszer A., Angiel J. // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2016, NR 5, s. 18-22

WRZESIEŃ 2016

1. WebQUAL i TechQUAL. Platformy i narzędzia badań jakości usług elektronicznych i informatycznych na wyższych uczelniach / Głowacka Ewa // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 9, s.4-8

2. Biblioteki publiczne z ofertą dla cudzoziemców / Budyńska Barbara // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 9, s. 9-14

3. Na pomoc bibliotecznym poszukiwaniom czytelnika ( KARO-Katalog rozproszony Bibliotek Polskich) / Kosik Edyta // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 9, s.15-17

4. Nowe obowiązki informacyjne bibliotek. Prawo Biblioteczne / Golat Rafał // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 9, s. 38-40

5. Rynek książki dla dzieci i młodzieży – spokojniejszy rok? / Zając Michał // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 9, s. 4-12

6. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza w otwartych zasobach edukacyjnych. Korelacja języka polskiego i informatyki. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Dobek Edyta // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 9, s. 39-40

7. Indywidualizacja a personalizm w kształceniu / Krzymowska Ewelina // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 8-9

8. Szkoła czy firma? / Gałązka Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 10-11

Od prestiżowej szkoły oczekuje się efektywności, wysokich standardów, dobrych wyników. Nie są to jedyne kryteria określające dobrą edukację. Liczy się także atmosfera, kompetencje nauczycieli, wzajemny szacunek oraz poczucie sensu wykonywanych zadań.

9. Indywidualizacja motywowania / Piotrowska Karolina // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 12-13

Każde dziecko początkowo dla nauczyciela jest zagadką. Zespół klasowy tworzy grupa dzieci wychowywanych w różnych domach, różnych rodziców, odmienny status materialny czy zróżnicowanie pod względem wieku. Nauczyciel musi poznać dzieci, ocenić ich możliwości, poznać ich mocne i słabe strony. Dobra diagnoza pozwoli nauczycielowi właściwie zindywidualizować kształcenie, która polega na zapewnieniu każdemu uczniowi możliwość rozwoju. Nauczyciel powinien tak kierować procesem edukacyjnym, by każde dziecko mogło osiągnąć sukces. Sukces ucznia jest jednocześnie sukcesem nauczyciela.

10. Indywidualizacja kształcenia. Bibliografia w wyborze / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 13

11. Czym jest tutoring? / Berska Joanna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 14-15

Tutoring jest formą pracy z uczniem opartą na bezpośrednim spotkaniu nauczyciela-tutora i ucznia. Jest to zindywidualizowany proces opieki i edukacji.

12. W poszukiwaniu szczęścia / Zwoliński Andrzej // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 20-23

Szczęście jest częścią zwykłego życia, zamieszkuje codzienność, leży bliżej niż człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Wystarczy tylko otworzyć oczy...

Przejawy szczęścia doświadczane są przez człowieka jako te elementy, które dają sens jego życiu. Przekłada się na poczucie zadowolenia, uśmiech czy radość codzienną.

13. Czy wszystko musi być zaje…fajne? Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom. Scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum ( języka polskiego i WDŻ) / Mroczek Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s.30-31

14. [ Gałczyński K.I. –„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte]

Uroda świata i tragizm bohaterów. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI / Stolarczyk Agnieszka // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s. 34-35

15. Bajka i baśń – czy warto je jeszcze poznawać? / Ruszkowski Piotr // GULIWER. – 2016, NR 2, s. 10-20

16. [Goździkiewicz Teodor]Pisarz pedagog Teodor Goździkiewicz ( autor powieści i opowiadań dla dzieci) / Uljasz Adrian // GULIWER. – 2016, NR 2, s. 20-23 (również bibliografia)

17. Monstruarium ludyczne na przykładzie anglojęzycznych książek obrazkowych dla dzieci / Slany Katarzyna // GULIWER. – 2016, NR 2, s. 23-36

18. Nastolatki z francuskiej baśni / Wielgosz Ewa // GULIWER. – 2016, NR 2, s. 36-47

Głównymi bohaterami francuskich baśni są ludzie. Role tytułowe i pierwszoplanowe w bajkach magicznych odgrywają przeważnie kilkunastoletnie postaci obojga płci. Bohaterki przygotowują się do opuszczenia rodzinnego domu a bohaterowie sprawiają wrażenie już gotowych do poślubienia najpiękniejszej księżniczki. Główni bohaterowie wyróżniają się na tle pozostałych postaci z opowieści urodą, dobrocią , wdziękiem, mądrością itp.

19. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Epizod 2. / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 3-4

20. Jak czytali! (wyniki akcji jak nie czytam jak czytam) // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 5-9

21. Podręczniki w bibliotece szkolnej / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 10-15

22. Biblioteka szkolna a księgowość (ewidencja materiałów bibliotecznych) / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 16-18

23. Wielki konwent baśni. Scenariusz nocy w bibliotece / Bałchan Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 24-26

24. Jak realizujemy NPRCz. Materiały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „Realizujemy wymagania NPRCz” / Kuta Urszula // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 27-30

25. Przepis na Happening. Pomysł projektu, którego efektem jest happening promujący czytelnictwo, skierowany do całej społeczności lokalnej / Kaczmarek K., Kulik E. // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 336

26. Krew blues, czyli Dzień Edukacji Narodowej w nawiedzonej szkole. Scenariusz dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Górnicki Jarosław // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 7-8, s. 45-49

27. NoteBookCast – wirtualna tablica / Pozierak Anna Dagmara // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, NR 3, s. 4-5

28. [Conrad J. – „Jądro ciemności”]Czas Apokalipsy. Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. O filmie Francisa Coppoli jako interpretacji Jądra ciemności Josepha Conrada / Bogacz Mirosława // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, NR 3, s. 14-15

29. [ Kawula Stanisław]Stanisław Kawula – pedagog i „mistrz wsparcia” / Górniewicz J., Malinowski J., Śliwerski B. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s. 3-8

30. Dyrektor w przestrzeni szkoły. Relacje z dyrektorem i ocena pracy w deklaracjach nauczycieli / Szafrańska-Gajdzica Anna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s. 12-16

31. Stereotyp czasu pracy nauczyciela / Jakimiuk Beata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s. 16-26

32. Możliwości i granice inkluzji społecznej osób niesłyszących / Gunia Grażyna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s. 27-30

Inkluzja społeczna (społeczne włączenie; integracja społeczna) – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych (np. osób niepełnosprawnych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji (wykluczenia społecznego, marginalizacji). W Polsce od 2012 roku obowiązują dwa akty prawne, które normują prawa i obowiązki osób niesłyszących zgodnie Zasadami Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Przyjętymi przez ONZ.

33. Świat zwierząt w związkach frazeologicznych i w literaturze dziecięcej / Kuszak Kinga // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s. I-VIII- WKŁADKA

34. Kształtowanie postaw wobec osób niepełnosprawnych jako ważny proces wychowania na co dzień / Fajfer-Kruczek Ilona // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s. 37-42

35. Reakcje na frustracje uczniów szkół ponadgimnazjalnych nieprzystosowanych społecznie w świetle badania Obrazkowym        Testem Frustracji S.Rosenzweiga / Kiedrowska Małgorzata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.43-50

36. Gotowość sześciolatków do rozpoczęcia nauki w szkole / Prusak P., Sala J. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.50-55

37. Zachowania informacyjne pokolenia Y ( cyfrowi tubylcy) / Staniów Bogumiła // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.58-59

38. Zarys szkolenia sportowego młodych lekkoatletów. Biegi krótkie ( wiek 14-15lat; 16-17; 18-19) / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s.4-9

39. Pchnięcie kulą. Cz.1 Technika / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s.10-20

40. Stan odżywienia miarą prawidłowości wzrostu i rozwoju dzieci i młodzieży / Nowak Anna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s. 21-25

41. Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego żywienia. Program przeznaczony do realizacji w klasach IV-VIII szk. podst. / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s. 26-32

42. Jak zadbać o podniesienie odporności jesienią i zimą? Edukacja prozdrowotna / Brzozowska Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s.37-36

43. Lekcje wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia w szkole podstawowej / Brudnik-Dąbrowska Maria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s.37-48 ; również ankieta z zajęć fakultatywnych

44. Wybrane źródła uzyskiwania wiedzy o wolontariacie / Marchel Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 5, s.49-55

45. Programy nie w pełni naszych marzeń. Kilka uwag i refleksji z realizacji programu „ Książki naszych marzeń”, przydatnych w działaniach podejmowanych w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 9, s.5-8

46. Organizacja biblioteki szkolnej / Majkusiak Danuta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 9, s.10-12

47. Garść pomysłów. Jak realizować wymagania NPRCz? ( do wykorzystania w gimnazjum) / Graszkiewicz Justyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 9, s.18-20

48. Lubię październik. Projekt edukacyjno-wychowawczy. Autorski program z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, mający na celu promocję biblioteki szkolnej wśród uczniów / Pacyna-Dawid Paulina // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 9, s.26-29

49. [Sienkiewicz Henryk]Byłem, Nobla zabrałem, wróciłem. Scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Jachimczak Barbara Wanda //   BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 9, s.38-39

50. Dzieci i młodzież jako odbiorcy reklamy / Pawłowska S., Wójcik P. // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.1-5

51. Grupa rówieśnicza – bezpieczna przystań nastolatka / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.5-7

52. Ustawowe wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo / Kaczmarek Mirosław // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.11-13

53. Kiedy dziecko oczekuje na rodzinę / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.16-17

54. Gdy rodzic ciągle pracuje ( pracoholicy i pracoholizm, w domu pracoholika, dzieci pracoholików) / Budkiewicz M., Romański R. // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.18-20

55. Role rodzicielskie a zachowania ryzykowne dziecka / Van Laere K., Sochocka K. // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.21-23

56. Profilaktyka uzależnień behawioralnych w rodzinie / Karoliną Van Laere. –rozm. przepr. Kinga Sochocka // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.24-26

57. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym- cz.II / Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J. // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.27-29

58. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – cz. II / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.30-31

59. Zrozumieć, czego uczniowie nie rozumieją – o dysleksji rozwojowej / Ilska Paulina // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.32-33

60. Tata w ciąży ( rola ojca w wychowaniu dziecka) / Dąbrowska Aleksandra i inni // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.34-38

61. Nowoczesne metody kształcenia dzieci (metoda WebQuest)/ Polcyn Sylwia // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.38-39

Przy wykorzystaniu metody WebQuestu w procesie kształcenia zadaniem nauczyciela jest stawianie i kreowanie problemów, które będą dla uczniów odpowiednie, dostosowane do ich wieku, wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim będą dla nich atrakcyjne.

    62. Jednostki samorządu terytorialnego a „dopalacze” i narkotyki / Malczewski Artur // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.42-43

    63. Coaching jako metoda pracy pedagogów i nauczycieli / Kozielska Joanna // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.46-48

    64. Praca u podstaw, czyli o edukacji słów kilka / Pliczko Mateusz // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.48-49

65. Rola czynników socjokulturowych w zakresie przemian obyczajowości seksualnej (seksbiznes, prostytucja, seksualność w internecie) / Klonowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.50-51

66. Wychowanie dzieci po francusku / Nowak Katarzyna // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.52-53

67. Wielokulturowość w szkole / Perz Weronika i inni // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.57-59

68. Baśń zwykła-niezwykła / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.60-61

69. Fazy pobytu w Domu Dziecka / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, NR 7/8, s.62-63

70. Analiza czynników kształtujących w polskiej gospodarce tzw. GENER PAY GAP ( dysproporcje płacowe ze względu na płeć) / Mirosław J., Smoder A. // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 8, s.10-17

71. Między subwencją a budżetem – czemu (nie)służy algorytm subwencji oświatowej w Polsce? / Drogosz-Zabłocka Elżbieta i inni // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 8, s.17-24

72. Naturalne mumie z bagien i inne sekrety torfowisk / Winnicka

73. Jak niebezpieczne potrafią być kleszcze? / Matysiak Alicja // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.21-24

74. Nie taka krytyka straszna… ( również Jak poradzić sobie z krytyką ?) / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.25-34

Słowa krytyki potrafią zasmucić, zawstydzić, rozzłościć. Mogą sprawić, że przestaniemy wierzyć w swoją wartość, w swoje umiejętności i całkowicie stracimy motywację do działania. Co możemy zrobić, aby do tego nie dopuścić? Jak reagować na krytykę, aby zawsze wyciągać z niej pomocne i wartościowe dla nas wnioski?

75. Jakformalne spotkania przerodzić w owocną współpracę? Zebrania z rodzicami Oleksa Karolina // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, S.35-40

76. Trochę Zielona Szkoła - pomysł na powtórzenie w terenie / Jakubowska Alina // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 5, s.50-55

77. Pewność siebie na trzeźwo / Kalinowska Elżbieta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 8, s.9-12

78. Rola systemu wartości w procesie trzeźwienia / Mikuła Joanna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 8, s.17-20
79. Podróż pełna atrakcji / Franek AA // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 8, s.28-29

Są we wspólnocie AA osoby, które żyją w przekonaniu, że gorzej trzeźwieją, ponieważ nie osiągnęli sukcesów z kosmiczną prędkością. Takie myślenie ma korzenie w przeszłości. Ktoś, kto był skoncentrowany na sobie, ogarnięty obsesją alkoholową, staje się z czasem egocentrykiem, prawie Bogiem.

80. Nieodpowiedzialna gra? (uzależnienie od hazardu) / Ruszpel Maja // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 8, s.30-33

81. Witryna internetowa, czyli jak zdobyć ( i utrzymać!) uwagę w wirtualnym świecie / Sokolik Ewa // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 8, s.37-40

Jeśli jako przedstawiciele organizacji pozarządowej chcemy skutecznie wykorzystywać możliwości internetu do promowania naszej działalności, musimy na niego spojrzeć z perspektywy potrzeb naszego odbiorcy, wyobrazić sobie, co go interesuje, czego szuka i czy nasza strona na te potrzeby odpowiada.

82. Zadłużanie się – choroba czy sposób na życie? / Wojewódzka Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 8, s.41-43

Zadłużanie się dotyczy zarówno uzależnionych od narkotyków czy hazardu, jak tych, którzy poprawiają sobie nastrój dobieraniem kolejnych pożyczek. Badania psychologiczne potwierdzają, że stosunek do pieniędzy opisuje poważne problemy emocjonalne oraz powstał kwestionariusz, który mierzy przejawy zaburzeń związanych z pieniędzmi.

83. Wrzesień w przedszkolu – zestaw praktycznych wskazówek / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 7, s.2-5

84. Wszawica – jak poinformować rodziców o problemie? / Kieś-Kokocińska Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 7, s.17-18 ( również w: ŻYCIE SZKOŁY. -2016, NR 7, s.12-13)

Wszawica (pedikuloza) jest zjawiskiem, które wraca jak bumerang – często w każdym kolejnym roku edukacyjnym. Potrafi zepsuć nawet najlepsze relacje między rodzicami a dyrekcją i pracownikami przedszkola. Bo tam, gdzie pojawiają się wszy, łatwo o wzburzone emocje. Treść artykułu podpowiada , jak uniknąć impasu na linii rodzic – personel przedszkola.

85. Jak w zegarku, czyli co zrobić aby być lepiej zorganizowanym (również ćwiczenia) / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 7, s.25-8 i 37-40

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania, nowe obowiązki. Jak zwykle obiecujemy sobie, że tym razem będzie inaczej bez odkładania zadań na później, bez marnowania czasu. Nie będzie życia w ciągłym chaosie. Co zrobić, aby skuteczniej i efektywniej wykorzystywać dostępny czas?

86. Ankieta dla rodziców – kształtowanie zainteresowań czytelniczych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 7, s.32-33

87. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola ( Pecyna Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 7, s.34-35

88. Książka dobrym przyjacielem przedszkolaka / Polakiewicz Żanetta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 7, s.5051

89. Technologie nie takie straszne // ŻYCIE SZKOŁY. -2016, NR 7, s.8-9

Prawdopodobnie za 10-15lat, 100% dzieci w Polsce będzie uczyło się przy użyciu nowych technologii. Rezygnowanie z nich w procesie nauczania dzieci, także tych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

90. Komunikacyjne i rozwojowe znaczenie „Języka Ciała” małych dzieci / Sikorski Wiesław // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s. 3-10

91. Hospicjum perinatalne miejsce wsparcia dla rodziny z dzieckiem z wadą letalną / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.11-19

92. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania powrotu do pracy po urodzeniu dziecka / Ulaniecka Natalia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.20-24

93. Spojrzenie na realizację ustawy O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Luberadzka –Gruca Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.25-29

94. Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Siemionow Justyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.30-34

95. Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym- przyczyny, skutki, profilaktyka / Korbut Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.34-42

96. Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Kamyk-Wawryszuk Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.43-49

97. Przyczyny oddawania dzieci do adopcji / Kownacka Ewelina // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.49-55

98. „Wczesne małżeństwa” w krajach rozwijających się. Dramat jednostki czy poszanowanie tradycji? / Kempińska Urszula // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 7, s.56-60

99. Maszyny zagłady / Hołdys Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE.- 2016, NR 10, s.20-25

100. Kosmiczny taniec siedmiu sióstr / Berg Przemek // WIEDZA I ŻYCIE.- 2016, NR 10, s.26-30

 

SIERPIEŃ 2016

 1. Zachowania obywatelskie a świadoma przynależność do miejsca / Muszyńska Jolanta // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2016, nr 2, s. 205-216
 2. Przezwyciężanie lęku przed śmiercią. Refleksje dla pracy socjalnej / Kucharewicz Dominika, Stochmiałek Jerzy // PRACA SOCJALNA . – 2016, nr 3, s. 12-29
 3. Rodzina ryzyka-perspektywa diagnostyczna / Lisowska Elżbieta // PRACA SOCJALNA . – 2016, nr 3, s. 30-46
 4. Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 plus. „Cała wstecz czy wiatr w żagle?” / Kowalczyk Barbara // PRACA SOCJALNA . – 2016, nr 3, s. 65-86
 5. Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Kola Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Założenia i rezultaty projektu na tle innych praktyk integracji społecznej i zawodowej bezdomnych / Krysiak-Zielonka Iwona, Pawłuszko Krzysztof // PRACA SOCJALNA . – 2016, nr 3, s. 146-160
 6. Rysunek dziecięcy jako narzędzie diagnostyczne : ujęcie krytyczne / Karczmarzyk Małgorzata, Trocha Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 6, s. 3-8
 7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej / Misztal Marek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 6, s. 11-17
 8. Pedagog szkolny w sytuacji zróżnicowania kulturowego / Baranowska Aneta Sylwia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 6, s. 17-23
 9. Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole / Skoczylas Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 6, s. 23-29
 10. Kontakty rodziców biologicznych z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych spokrewnionych / Mickiewicz-Stopa Kinga // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 6, s. 30-38
 11. Portale społecznościowe dla miłośników książek / Garczyńska Maria // BIBLIOTEKARZ. – 2016, nr 7-8, s. 11
 12. [Sienkiewicz Henryk]
  Sienkiewicza podróże po świecie / Figiel Martyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, nr 7-8, s. 14-18
 13. Podróż Tatusia Muminka dookoła świata : zajęcia biblioteczne dla młodszych dzieci / Pejkowska Agnieszka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, nr 7-8, s. 43-47
 14. Magiczna szkoła : zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat / Jarnot Joanna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, nr 7-8, s. 52
 15. Charakterystyka psychologiczna kobiet w ciąży zagrożonej, implikacje dla praktyki / Melka-Roszczyk Marta, Czajeczny Dominik / REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 1-3
 16. Homo tabletis / Polcyn Sylwia // / REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 6-7
 17. Dziadkowie w życiu nastolatka – cz. II / Kram Aleksandra, Molińska Marta // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 10-11
 18. Adopcja / Kwiatkowska Katarzyna // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 12-13
 19. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne cz. I / Prędka-Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 18-19
 20. Siła rodzeństwa / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 30-31
 21. Do lasu jak do supermarketu / Będkowska Hanna // PRZYRODA POLSKA. – 2016, nr 8, [dod. Biuletyn EKO-edukacyjny], s. 2-3 [ scenariusz 90 min. zajęć w terenie]
 22. W królestwie płazów / Jakubowska Alina // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, nr 4, s. 46-49 [scenariusz lekcji]
 23. Epoka cyborgów / Bieńkowski Marcin // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, nr 8, s. 18-25 [sztuczne kończyny]
 24. Zarys programu szkolenia sportowego młodych lekkoatletów – skoki / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 4, s. 12-17
 25. Rekreacja ruchowa w czasie wolnym / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 4, s. 33-40
 26. Nietypowy sprzęt sportowy (cz.1) / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 4, s. 48-56 [butelki plastikowe]
 27. Obecność archetypu wielkiej matki w baśniach oraz literaturze dziecięcej i młodzieżowej / Wolanin Anita // GULIWER. – 2016, nr 1, s. 5-10 [demonologia ludowa, wiedźmy i Baby Jagi]
 28. [Janczarski Czesław - Utwory]
  Filozofia dnia codziennego. Szkic o twórczości dla dzieci Czesława Janczarskiego / Maciejowska Marta // // GULIWER. – 2016, nr 1, s. 17-21 CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.
 29. [Musierowicz Małgorzata – Feblik]
  O Febliku i innych uczuciach / Heska-Kwaśniewicz Krystyna // // GULIWER. – 2016, nr 1, s. 29-32
 30. Mroczna strona sieci (internet) / Nadolski Paweł // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 9, s.28-33
 31. Zagadka ciepłej Ziemi / Hołdys Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 9, s.52-57
 32. Wątki kryminalistyczne w edukacji chemicznej (również scenariusz lekcji) / Rokita Hanna, Rusiecki Maciej // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.10-14
 33. Przykładowy arkusz maturalny z chemii / Dudek K., Płotek M., Wichur T. // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s. 19-32
 34. Katastrofy naturalne – żeby przetrwać trzeba zrozumieć / Burda Jolanta // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.4-9
 35. Proste pomiary i obserwacje terenowe w nauczaniu przyrody ( propozycje lekcji) / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.25-29
 36. Polska na tle krajów Unii Europejskiej (propozycje lekcji) / Mijakowska Katarzyna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.30-32
 37. Geograficzne przydomki krajów. Cz. 1. Europa / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.38-43
 38. Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Palka Ewa // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2016/2017, NR 1, s.21-34
 39. [Tryzna Tomasz – Panna Nikt]Od Galerianek do panny Nikt / Sowa Roman // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2016/2017, NR 1, s.35-46
 40. [Dickens Karol – Opowieść wigilijna]Na zmiany nigdy nie jest za późno. Karol Dickens, opowieść wigilijna / Surdej Beata // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2016/2017, NR 1, s.47-64
 41. [Riordan Ricard - Percy Jackson i bogowie olimpijscy]Nieśmiertelni on-line:   Percy Jackson i bogowie olimpijscy / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2016/2017, NR 1, s.65-89
 42. Poezja i metody aktywizujące. Scenariusze lekcji / Wójcicka Edyta // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2016/2017, NR 1, s.90-109
 43. Uczniowie w roli tropicieli językowych „byków” / Szefler Elżbieta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2016/2017, NR 1, s.9-24
 44. Ćwiczenia i zabawy frazeologiczne w pracy z szóstoklasistami / Krótki Zuzanna // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2016/2017, NR 1, s.41-57
 45. Jak pomóc uczniowi przygotować się do dyktanda? / Nowak Aneta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2016/2017, NR 1, s.58-66
 46. [ Flanagan John – Zwiadowcy]Tropiciel w pelerynie: J. Flanagan, Zwiadowcy (cz.1) / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2016/2017, NR 1, s.66-109
 47. [Wiśniewski-Snerg Adam – Robot]Fizyczna niemożliwość bytu w Robocie Adama Wiśniewskiego-Snerga / Nawrocki Rafał // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2016/2017, NR 1, s.9-22
 48. [Herbert Z. – utwory]Zbigniewa Herberta eseistyczne egzegezy dzieł sztuki (przykłady) / Cyran Maria // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2016/2017, NR 1, s.23-37
 49. Komunikacja w tutoringu szkolnym z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej / Sarnat-Ciastko Adrianna // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2016/2017, NR 1, s.38-50

Tutoring szkolny jest zjawiskiem obecnym w polskim systemie oświaty od prawie 10 lat. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia lub studenta. Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem / studentem (tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują eseje (lub inne zadania), które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony.

50. Miejsce, którego nie ma. Warsztaty dziennikarskie / Padewski Jakub // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2016/2017, NR 1, s.51-58[

51. Masłowska Dorota – między nami jest dobrze]Język, media i tożsamość w Między nami jest dobrze Doroty Masłowskiej (cz.1) / Poturała Wioletta // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2016/2017, NR 1, s.76-91

52.[Kundera Milan – Księga śmiechu i zapomnienia] Skrzydło anioła na wyspie wiewiórek: Milan Kundera, księga śmiechu i zapomnienia / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2016/2017, NR 1, s.92-108

53. Cele, założenia i korzyści wynikające z rozpoczynania edukacji w szkole przez dzieci sześcioletnie – z perspektywy rodziców / Kurowska Barbara // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2016/2017, NR 1, s.7-19

54. Uczeń klasy I jako odbiorca i twórca sztuki. O kształtowaniu kompetencji kulturowych i artystycznych (również scenariusz zajęć) / Łapot-Dzierwa Kinga // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2016/2017, NR 1, s.31-42

55. Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich (również scenariusz zajęć) / Szczyrba-Poroszewska J., Waligóra M. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2016/2017, NR 1, s.43-55

56. Dziecko o rok młodsze w systemie szkolnym. Kilka uwag dyrektora szkoły na podstawie doświadczeń własnych / Gajęcka Jolanta // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2016/2017, NR 1, s. 56-63

57 .Sześciolatki i siedmiolatki w klasie. Jak z nimi pracować, by odniosły sukces? / Marona Sylwia // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2016/2017, NR 1, s.64-74

58. Sześciolatek u logopedy / Polek Marzena // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2016/2017, NR 1, s.82-88

LIPIEC 2016

 1. Uchodźcy w Polsce / Baczyński-Sielaczek Rafał // BIBLIOTEKARZ. – 2016, nr 6, s. 9-13
 2. Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza: doświadczenia i praktyka / BIBLIOTEKARZ. – 2016, nr 6, s. 38-40
 3. Dzień Przytulania / Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 18-19 [propozycje zajęć z przedszkolakami]
 4. Zabawy parateatralne dla przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 20-21
 5. Mieszkańcy ulicy Śmiesznej, czyli jak zarazić śmiechem dziecko / Bukowińska Agnieszka, Chłopek Justyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 22-24
 6. Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego / Buczkowska Aneta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 30-31
 7. Konflikt wśród dzieci? Nie ma sprawy! / Szozda Kinga Katarzyna // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 46-48
 8. Wolontariusz w przedszkolu / Drygasiewicz Karolina, Franciszkiewicz Edyta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 49-51
 9. Wszy? Żaden wstyd! / Kieś-Kokocińska Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 52-53
 10. Adaptacja : co przeżywa małe dziecko? / Występska Monika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 54-56
 11. Przed wakacyjną wyprawą / Jakubowska Alina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 57-60 [eksperyment przedszkolny]
 12. Badania europejskie nad utrudnieniami w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin / Uścińska Gertruda // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2016, nr 5-6, s. 2-6
 13. Strategie eksternalizacji ryzyka w zatrudnianiu pracowników migrujących z Ukrainy / Wegenschimmel Peter // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2016, nr 5-6, s. 34-39
 14. Substancje psychoaktywne w internecie – wpływ postępu technologicznego na zjawisko narkotyków i narkomanii / Kidawa Michał // ŚWIAT PROBLEMÓW. -2016, nr 5, s. 5-9
 15. Czy klaps wychowuje? / Kałucka Renata // ŚWIAT PROBLEMÓW. -2016, nr 6, s. 5-8
 16. Samouszkodzenia u młodzieży – zrozumieć, żeby mądrze pomagać / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2016, nr 6, s. 13-17
 17. Ocalone szanse / Wójcik Aleksandra // ŚWIAT PROBLEMÓW. -2016, nr 6, s. 28-31 [ świetlica socjoterapeutyczna]
 18. Praca z oporem i brakiem motywacji u anorektyczek / Zych Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2016, nr 6, s. 37-40
 19. Pamięć doskonała – zastosowanie metody Biofeedback / Pawlun Ewelina // REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 4-6
 20. Jak nie pozbawić dziecka geniuszu? / Misiak Michał, Bitner Marek, Warych Wojciech // REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 7-9
 21. Specyficzne problemy edukacyjne dziecka z cukrzycą / Pietrzak Magdalena, Rybacka Agnieszka // REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 10-11
 22. Bieda ma twarz dziecka – perspektywa europejska – cz. II / REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 15
 23. Dziadkowie w życiu nastolatka – cz. I / Kram Aleksandra, Molińska Marta // REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 16-17
 24. Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego - cz. III / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 28-29
 25. Sekty – niebezpieczna droga – złudne marzenia / Mysior Radosław // NOWA SZKOŁA . – 2016, nr 6, s. 14-27
 26. Nowoczesny nauczyciel XXI wieku – a więc jaki? / Chełstowska Zofia // NOWA SZKOŁA . – 2016, nr 6, s. 30-33
 27. Pozytywne doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Część I. Analiza sytuacji życiowej rodziców / Zasępa Ewa, Kuprowska-Stępień Kamila // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, nr 3, s. 170-178
 28. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Buchnat Marzena, Waszyńska Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, nr 3, s. 179-186
 29. Pomiędzy językami – tłumacz języka migowego w procesie kształcenia osób z uszkodzonym narządem słuchu na poziomie szkolnictwa wyższego / Krzymowska Ewelina // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, nr 3, s. 205-212
 30. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Część IV / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, nr 3, s. 213-229
 31. Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości / Sobecki Mirosław // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2016, nr 1, s. 125-136 [Żydzi – Polacy]
 32. Radioaktywność wokół nas / Zgardzińska Bożena, Surowiec Zbigniew, Standzikowski Karol // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, nr 7, s. 32-35
 33. Do lasu jak do supermarketu / Będkowska Hanna // PRZYRODA POLSKA. – 2016, nr 7, [dod. Biuletyn EKO-edukacyjny], s. 2-3 [ scenariusz 90 min. zajęć w terenie]

CZERWIEC 2016

 

1. Już nie dziecko, jeszcze nie dorosły / Boisse Agnieszka // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.8-11

2. Młodzi i seks / Nowakowski Piotr T. // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s. 12-13

3. Zachowania seksualne uczniów w szkole / Prucnal-Wójcik Marta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.14-16

4. Płciowość w życiu człowieka / Ochała Urszula Bożena // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.18-21

5. Dojrzewanie do zawodu ( doradztwo edukacyjne i zawodowe) / Gołębiewska Ilona // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.22-24

6. Samobójstwo jako następstwo braku zrozumienia / Mrózek Łukasz / WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.24-27

7. Mit o nieszkodliwości pornografii / Kornas-Biela Dorota // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.28-29

8. Nałóg, czyli o pornografii. Konspekt lekcji dla klasy III gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Król Teresa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 6, s.30-33

9. Ścisła i czynna ochrona Puszczy Białowieskiej / Kapuściński Ryszard // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 6, s.22-23

10. Niebieskie źródła / Katarzyna i Wojciech Mędrzak // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 6, s.24-25

Ten oryginalny i wyjątkowy pod wieloma względami rezerwat, położony jest na przedmieściach Tomaszowa mazowieckiego i chociaż z formalnego punktu widzenia parkiem miejskim nie jest, to z pewnością pełni obecnie również i taką, turystyczno-przyrodniczą funkcję.                                                 Cyt. za autorami artykułu

11. Mów do mnie, mamo / Romanowska Dorota // NEWSWEEK. – 2016, NR 24, s.80-83

Mózg dziecka rozwija się w zawrotnym tempie. Im więcej mówi się do dziecka, tym więcej ono rozumie i tym szybciej zaczyna mówić pełnymi zdaniami.

Wie i rozumie więcej, niż nam się wydaje. Dziecko potrafi świetnie odczytać zamiary innych, gdy zaledwie kilka miesięcy. Przez pierwsze trzy miesiące życia mózg niemowlęcia zwiększa objętość o 1 procent każdego dnia. W tak krótkim czasie osiąga połowę wielkości mózgu dorosłego człowieka. Półtoraroczne maluchy, które rozumieją już, co się do nich mówi, doskonale odczytują emocje innych. Odbierają je na tyle dobrze, że potrafią wczuć się w nastroje dorosłych.

12. Jak zaszczepić bakcyla czytania? ( pomysły na promocję i wspieranie czytelnictwa uczniów) / Brzozowska Dorota // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s. 12-13

13. Gry biblioteczne w edukacji regionalnej / Chlebna Agata, Stanisławska Anna //BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s. 18-19

14.Stacja Tuwimowo. Scenariusz zajęć ( dla uczniów kl. I szk. podst.) / Jakubczyk Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s.20-21

15. Wszystkie barwy czarnej farby. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii i arteterapii. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Polińska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s. 22-24

16. [Terakowska Dorota - „Samotność bogów”]Samotność bogów. Konkurs czytelniczy. Dla uczniów gimnazjum. Dotyczy znajomości książek Doroty Terakowskiej / Okroj Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s. 25-27

17. obie Ojczyzno. Scenariusz z okazji roku Cichociemnych. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Jachimczak Barbara Wanda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s.28-30

18. Ze szkołą przez wieki. Program z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Górnicki Jarosław // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s.31-34

19. Rocznice i obchody w roku szkolnym 2016/2017 / Kucharczyk-Kubacka Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 6, s.35-37

20. Nie ma ryby bez ości, a człowieka bez złości ( Scenariusz lekcji dotyczący kształtowania umiejętności opanowywania i przezwyciężania złości i agresji) / Gepfert Renata // ŚWIETLICA W SZKOLE. -2016, NR 3, s.18-19

21. Gry i zabawy z morską nutą i kolorowymi chusteczkami / Łukasik Paweł // ŚWIETLICA W SZKOLE. -2016, NR 3, s.26-27

22. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. Cz. II – listopad, grudzień / Michoń Ewa, Gądek Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. -2016, NR 3, s.28-30

23. Integrowanie oddziaływań szkoły w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego / Misztal Marek // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 5, s.8-16

24. Meandry uczniowskiej samorządności / Urbanek Bogdan // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 5, s.17-25

25. Edukacyjne problemy zaufania, zwątpienia i nadziei / Kojs Wojciech // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 5, s.26-38

Pedagogika formułuje zadania dotyczące nie tylko potrzeby przekształcenia instytucji szkolnych, wychowawczych, poprawczych i karnych, ale także całego społeczeństwa, każdej jego instytucji i każdej jednostki. Zjawisko powszechnego braku zaufania zostało przedstawione jako jedna z ważnych przyczyn niepowodzeń systemu edukacji. Dlatego też samo zaufanie oraz związana z nim nadzieja i zwątpienie, traktowane jako wartości uniwersalne, mogą mieć ogromne znaczenie transformujące nie tylko szeroko pojęty system edukacyjny, ale i społeczeństwo.                                                                                 

26. Coraz zdolniejsza młodzież / Niemierko Bolesław // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 5, s.39-40

Chcemy mieć zdolnych uczniów, to pewne. Bywa jednak, że młodzi-zdolni próbują lekceważyć nas, starszych. Czy istotnie przewyższają nas inteligencją? Co o tym mają do powiedzenia pedagodzy i psychologowie?

27. Nowoczesne technologie – nadzieja czy przekleństwo? / Jaworska Joanna // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 5, s.45-47                    Artykuł ukazuje zalety i wady sieci Internet, w której bezrefleksyjnie zanurzają się rzesze młodych ludzi, nieświadomych zagrożeń. Tekst jest swoistą propozycją spojrzenia na zjawisko, które wymyka się społecznej kontroli.

28. Dziecko w rodzinie z problemem syllogomanii / Jarmuszkiewicz Anna, Romański Roberto // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.1-4

Osoby, które nie potrafią kontrolować ilości i jakości przedmiotów, nazywane są w literaturze przedmiotu kompulsywnymi zbieraczami, syllogomaniakami. Wraz z kompulsywnym zbieraczem często mieszka jego rodzina i dzieci. Dziecko patologicznego zbieracza jest najczęściej pozostawione samo sobie z problemami wywołanymi przez zbieractwo rodzica. W artykule skupiono się na nakreśleniu spektrum problemów dziecka zbieracza, mniej uwagi poświęcając samemu zjawisku zbieractwa, które zasługuje na osobne opracowanie.

29. Kiedy nic nie działa – co zrobić – cz.II. (zachowanie uczniów)/ Karaszewski Norbert // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.5-7

30. Rodzice i opiekunowie – czy są jeszcze autorytetem? ( zachowanie nastolatków) / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.8-9

31. Bieda ma twarz dziecka – perspektywa europejska – cz. I / Kaczmarek Mirosław // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.14-15

32. Narzędzia (internetowe) dla nauczycieli XXI wieku – wybrane przykłady / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.16-17

33. Fobia szkolna – analiza zjawiska / Kuśpit Małgorzata // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.19-21

34. Bigoreksja / Doiczman Natasza i inni // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.22-24

Bigoreksja, czyli dysmorfia mięśniowa dotyczy coraz większej grupy osób, w której dominują mężczyźni. Zaburzenie to napędzane jest kulturą masową promującą zdrowy tryb życia ( zw. również „ odwróconą anoreksją”). U osób chorych na bigoreksję umięśnienie staje się głównym celem istnienia.

35. Dzieci rozwiedzionych rodziców / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.24-25

36. Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego – cz. I / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.28-29 ; cz. II nr 4, s.28-29

37. Autorytet wychowawcy / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, NR 3, s.30-31

38. Bieda ma twarz dziecka – perspektywa krajowa – cz. I / Kaczmarek Mirosław // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.1-4

39. Nauczyciele – jak mogą budować relacje z nastolatkami? / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.7-9

40. Komunikacja w szkole – uchylone drzwi zamkniętego kręgu / Sierota Agata // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.10-12

41. Co to znaczy radzić sobie z emocjami? / Wojciechowski Mieczysław // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.13-15

42. Porozumienie bez przemocy jako forma wsparcia psychologicznego / Komorowska Marta // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.16-18

43. Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę – cz. II / Pietrzak Magdalena i inni // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.20-21

44. Warsztat małego artysty – facebookowe inspiracje dla nauczycieli ( praca plastyczna z wykorzystaniem ręki) / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.22-23

45. Deklaracja warszawska – wyzwania i szanse jej implementacji ( przeciwdziałanie narkomanii) / Malczewski Artur // REMEDIUM. – 2016, NR 4, s.26-28

46. Małoletnie rodzicielstwo wyzwanie dla polskiego ustawodawstwa / Zozula Jolanta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 5, s.3-16

Małoletnie rodzicielstwo nie jest społecznie akceptowane. Nastolatkowie, którym rodzi się dziecko, spotykają się z dezaprobatą, dyskryminacją, potępieniem. Czasem są podmiotem kpin, niechęci i ostracyzmu społecznego a ich rodzicom przypisuje się brak kompetencji wychowawczych. Często małoletnie rodzicielstwo utożsamiane jest z patologią. Potrzebna jest akceptacja społeczna, by młodociana matka-uczennica mogła w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka kontynuować naukę.

47. Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych / Harewska Natalia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 5, s.17-25

48. Belfer i błazen / Marek Inocenty // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 5, s.32-40

Nauczyciel w szkole pełni różne role. Jest sędzia rozdzielającym nagrody i kary, kontrolerem, policjantem. Minęły czasy kiedy cieszyli się zaufaniem rodziców i uczniów. Zróżnicowane są oblicza nauczycieli. Nauczyciel musi posiadać „głowę na karku”, powinien znać możliwości uczniów i ich się nie bać. Dookoła głowy powinien mieć oczy, by w porę zauważyć uczniowskie harce.

49. Wczesne symptomy uzależnienia w pracy z nieletnim / Zięba Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 5, s.40-42

50. O ekspresji gniewu młodzieży niedostosowanej społecznie na tle gimnazjalistów / Karłyk-Ćwik Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 5, s.43-50

51. Aspiracje edukacyjne i zawodowe podopiecznych różnych form opieki / Ruszkowska Marzena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 5, s.51-56

52. Jakie są skutki finansowe i zdrowotne picia alkoholu? Przegląd literatury / Kolasa Katarzyna // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 3, s.183-192

53. Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi psychicznymi i behawioralnymi związanymi z używaniem alkoholu. Komunikat z ogólnopolskich badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska” / Wieczorek Łukasz i inni // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 3, s.193-197

54. Czynniki ryzyka podejmowania prób samobójczych u osób leczonych stacjonarnie z powodu uzależnienia od alkoholu w Polsce / Michalska Aneta i inni // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 4, s.213-220

55. Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu / Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L. // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 4, s.221-233

56. Zmiany w aktywności podstawowych parametrów biochemicznych wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu / Ochwanowska Ewa // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 4, s.235-250

57. Samorząd – organizacje pozarządowe. Współpraca międzysektorowa w profilaktyce uzależnień / Kowalewicz T., Nawara F. // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.10-13

58. Narzędzia do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem wśród młodzieży / Niewiadomska Iwona i inni // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.21-26

59. Konopie indyjskie – stan obecny i wyzwania na przyszłość / Malczewski Artur // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.27-32

60. Skuteczne metody leczenia osób uzależnionych od przetworów konopi / Bukowska Bogusława // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.32-36

61. Druid – substancje psychoaktywne w ruchu drogowym ( prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków, alkoholu i leków) / Nawara Filip // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.36-41

62. Medyczne używanie konopi / Jabłoński Piotr // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 3, s.3-4

63. Marihuana, stymulatory oraz „Dopalacze” w Polsce i w Europie / Malczewski Artur // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 3, s.5-9

65. Dopalacze kradną życie – kampania edukacyjno- informacyjna MSW i Komendy Głównej Policji / Łobodziński Filip // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2016, NR 3, s.24-27

66. Telepsychiatria w leczeniu uzależnień behawioralnych / Krzystanek M., Wojnar R. // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 3, s.35-36

Na naszych oczach dokonuje się wirtualny krok w przyszłość medycyny. Postęp w leczeniu ludzi jest obecnie możliwy dzięki nowym technologiom komunikacyjnym. Wykorzystanie tych metod w formie smartfonu, tabletu, komputera osobistego czy internetu nazywa się telemedycyną

67. Uzależnienia od zachowań – socjodemograficzne czynniki ryzyka i związki z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych / Kalka Jolanta // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2015, NR 3, s.43-47

68. Środki psychoaktywne w ruchu drogowym – wzrost ryzyka wypadku / Nawara Filip // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2016, NR 1, s.16-23

69. Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez problemowych użytkowników / Wodowski Grzegorz // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2016, NR 1, s. 22-27

70. Mindfulness (świadomość w każdej chwili) w terapii uzależnień / Żylińska Katarzyna // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2016, NR 1, s.28-31

Koncepcja mindfulness zyskuje ostatnio na popularności na całym świecie. W wielu krajach jest promowana nie tylko w ośrodkach zdrowia i pomocy psychologicznej, ale również jest wprowadzana do biznesu i szkolnictwa. Mindfulness jest stosowana również w sytuacjach, kiedy występują trudności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, przy zaburzeniach lękowych, zaburzeniach odżywiania, problemach ze snem, a także w uzależnieniach.

71. Neurologiczne podstawy uzależnień (nałogów) behawioralnych / Rowicka Magdalena // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2016, NR 1, s.31-34

72. Rodzice o izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej / Myśliwczyk I., Przybyliński S. // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 2, s.85-96

73. Hipoteza deficytu móżdżkowego w etologii dysleksji rozwojowej – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne / Skałbania Barbara // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 2, s.97-104

74. Głos w dyskusji na temat Modelu edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych rekomendowanego przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki / KUPISIEWICZ Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 2, s.116-119

75. Gotowość nauczycieli do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ( na przykładzie wybranego przedszkola ogólnodostępnego) / Skotnicka Beata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 2, s.120-130

76. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Cz. III / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 2, s.131-144

77. Znaczenie róznorodnych form aktywności ruchowej dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym / Krzelowska Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. - 2016, NR 6, s. 6-16

78. Praca z emocjami rodzica / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. - 2016, NR 6, s. 18-22

79. "Nie ma mnie" O pracy z uczniami wycofanymi i nieśmiałymi / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. - 2016, NR 6, s. 23-27

80. Wyrównywanie szans edukacyjnych w praktyce / Łoskot Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2016, NR 6, s. 28-32

81. Trochę Zielona Szkoła : pomysł na powtórzenie w terenie / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. - 2016, NR 6, s. 41-44

82. Wychowanie do odpowiedzialności / Studziński Milosz // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 5-7

83. Być konsekwentnym / Mrózek Łukasz // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 10-12

84. Afektywni rodzice / Jurczyński Grzegorz // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 12-15

85. Autorytet w wychowaniu / Mróz Małgorzata // // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 16-18

86. Między pedagogiką a antypedagogiką / Mazurek Mateusz // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 22-24

87. Subkultury młodzieżowe / Baranowska Aneta // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 26-27

88. Jak uczyć dziecko radzenia sobie z problemami? / Woźniak Patrycja // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 32-33

89. Ojczym / Zwoliński Andrzej // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 36-38

90. Kształtowanie poczucie własnej wartości / Słowikowska Teresa // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 7-8, s. 46-47

91. Konkurs nt. życia i twórczosci Henryka Sienkiewicza / Lachowska Edyta Magdalena // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2016, nr 6, s. 36-37

92. "Franklin i zazdrość" Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 6-9 lat / Walska Anna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2016, nr 6, s.37-38

93. Uchodźcy : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Dobek Edyta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2016, nr 6, s. 39-40

MAJ 2016

1. Budzenie zainteresowań / Bula Danuta // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 5, s. 7-10

2. Dzieciństwo czyni człowieka / Ruman Natalia Maria // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 5, s. 12-14

3. Wspieranie uczniów zdolnych / Solińska Urszula // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 16-17

4. Dwujęzyczne wychowanie w przedszkolu / Szendzielorz Anita // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 18-21

5. Zajęcia pozalekcyjne / Gałązka Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 22-23

6. Święto książki i czytelników [scenariusz imprezy] / Żelazowska Alina // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s.30-32

7. Jak nie czytam, jak czytam. Ogólnopolska akcja masowego czytania // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 5, s. 6-9

8. Maraton czytania dzieciom / Kasza Teresa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 5, s. 16-18

9. Mój dom – multimedialne projektowanie domów. Scenariusz projektu edukacyjnego z przedmiotu wiedza o kulturze / Luberda Michał // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, nr 2, s. 13-17

10. Pod presją stereotypów. Scenariusz lekcji bibliotecznej: dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, na podstawie książki Charlie Stephena Chbosky’ego / Pietrusewicz Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 5, s. 19-20

11. Mityczni ojcowie. Propozycja oryginalnego konkursu z okazji Dnia Ojca / Okroj Grażyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 5, s. 21-22

12. Z Sienkiewiczem przez karty powieści. Scenariusz przedstawienia: dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Stawowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 5, s. 23-26

13. Co znaczy wolność. Scenariusz spektaklu teatralnego o Cichociemnych / Pelka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 5, s. 27-31

14. Wpływ niedopasowań kwalifikacyjnych na wynagrodzenia absolwentów w Polsce / Wincenciak Leszek // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, nr 3, s. 7-12

15. Trener pracy osoby niepełnosprawnej jako podstawowa instytucja systemu zatrudnienia wspomaganego / Kawka Piotr // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, nr 3, s. 13-18

16. Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035 / Kaczyńska Beata // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, nr 3, s. 36-38

17. Niezbędnik bibliotekarza, czyli co zabrać w swoją zawodową podróż? / Tobolska Urszula // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, nr 4, s. 6-15

18. Howgh! Scenariusz lekcji bibliotecznej na temat Indian dla dzieci w wieku 6-9 lat / Bialonoga Maja // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, nr 4, s. 37-38

19. [Chotomska Wanda]
Wanda Chotomska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1957-2015 / Woźnica Antoni // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, nr 4, s. 39-40

20. Wychowawcze zniewalanie: wybrane aspekty pedagogiki totalitaryzmu / Panek Elżbieta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 3-16

21. Wychowanie patriotyczne w szkole/ Paszkiewicz Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 17-22

22. Football hooliganism jako forma dewiacyjnych zachowań młodzieży / Panek Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 23-31

23. Macierzyństwo jako przełom i kapitał biograficzny / Ecler-Nocoń Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 32-37

24. Więź emocjonalna pomiędzy rodzicami a dzieckiem przedwcześnie urodzonym / Kłak Ewelina // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 38-45

25. Dorosłe córki nadopiekuńczych rodziców w związkach intymno-uczuciowych / Ruszkiewicz Dorota // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 46-53

26. Świadomość kwestii genderowskich wśród przyszłych pedagogów / Pogorzelska Marzanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 4, s. 54-57

27. Świetlica środowiskowa jako placówka wsparcia dziennego dla dziecka / Kotomska Maria // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 4, s.18-32

28. Szkoła jutra – nowe wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia / Szumilas Ewa M. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 4, s. 47-58

29. Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, czyli zasady funkcjonowania społeczności klasowej / Wieczorek Magdalena // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 4, s. 59-63

30. Wycieczki z klasą / Trojan Elżbieta // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 4, s. 64-68

31. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – z perspektywy indywidualnej teorii nauczyciela / SKAŁBANIA B., SZUMILAS E. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 4, s. 7-17

32. Migracje, euromigracje, eurosieroctwo, imigracje: bibliografia literatury beletrystycznej dla dzieci i młodzieży / Szefler Elżbieta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2015/2016, NR 4, s. 7-28

33. [ Riordan Ric – „Persy Jackson i bogowie olimpijscy”

Heros na harleyu : Persy Jackson i bogowie olimpijscy (cykl lekcji z wykorzystaniem analizy powieści) / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2015/2016, NR 4, s.40-77

34. Rozmowy o prawach dziecka w kontekście filmu chłopiec w pasiastej piżamie (propozycja lekcji) / Wójcicka Edyta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2015/2016, NR 4, s.78-84

35. Nowe media dla nowego ucznia / Regiewicz Adam // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 4, s.7-23

36. Filmy o polskich nastolatkach – konsumpcja jako znak tożsamości współczesnej młodzieży / Sowa Roman // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 4, s. 24-38

37. E-podręcznik jako polonistyczny środek dydaktyczny. Uwarunkowania prawne - podstawa programowa / Kopacz Agnieszka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 4, s. 39-49

38. Tutoring – sztuka odkrywania, wzmacniania i rozwijania mocnych stron / Grodecka Ewa // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 4, s.50-57

39. Walcząc z wrogiem i samotnością ( propozycje lekcji opartych na utworach poruszających tematykę samotności. Fragmenty tekstów do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem) / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 4, s. 58-78

40. [ Wojdowski Bogdan – „Chleb rzucony umarłym”]

Sny i robaki. O destrukcji dorastania w powieści Bogdana Wojdowskiego Chleb rzucony umarłym / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 4, s.25-42

41. Witryny Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Palka Ewa // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 4, s. 43-67

42. [ Prus B. – „Lalka”]

Ach, te baby!... - o tym, jak Rzecki radzi sobie w grze salonowej / Francuz Aleksandra // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 4, s. 68-78

43. [ Wyspiański S. – „ Wesele”]

Stanisław Wyspiański, Wesele – inspiracje metodyczne / Kucharczyk Karolina // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 4, s.78-86

44. Shafak Elif – „ 40 zasad miłości”]

Podróż duchowa bohaterów książki Elif Shafak, 40 zasad miłości. Powieść o Rumim / Cyran Maria // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 4, s.87-93

45. [Kafka F. –„Proces, Zamek, Przemiany”]

Mroczny świat prozy Franza Kafki (na przykładzie Procesu, Zamku i przemiany) / Cyran Maria // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 3, s. 26-43

46. Nowe media w edukacji – bilans zysków i strat / Regiewicz Adam // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 3, s. 44-65

47. [Wojdowski B. –„Chleb rzucony umarłym”]

Requiem dla złudzeń ( B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym) / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2015/2016, NR 3, s. 79-90

48. Dyskursy – o cyfrowej generacji i diable, który tkwi w szczegółach / Nowel Ewa // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 3, s. 21-37

49[ Saunders G. – „Umiem mówić”]

Pokolenie korpo – Umiem mówić George’a Saundersa / Francuz Aleksandra // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 3, s. 38-53

50. Jak czytać rzeźbę (współczesną)? / Rajewicz Danuta // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 3, s. 54-69

51. [ de Saint-Exspery A. – „Mały Książę]

Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia ( cz.3 i 4) / Wykurz Urszula // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, NR 3, s. 70-105

52. Programy telewizyjne i radiowe, kinowe i teatralne w pracy z czwartoklasistami / Szefler Elżbieta / JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2015/2016, NR 3, s. 11-30

53. (Auto)prezentacja w codzienności szkolnej- szkic do portretu / Grzegórzek Mirosław // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2015/2016, NR 3, s. 44-55

54. Instrukcja sukcesu a informacja zwrotna w schemacie organizacyjnym lekcji OWD ( Ocenianie w Dialogu) z cyklu Czytanie głośne / Piasta-Siechowicz Joanna // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2015/2016, NR 3, s. 56-63

55. Jak nauczyć dzieci budowania wypowiedzi zgodnych z określoną intencją? / Krótki Zuzanna // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2015/2016, NR 3, s.64-80

56. Literacka postać negatywna. Od powrotu taty do dwóch takich, co ukradli księżyc / Bula Danuta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2015/2016, NR 3, s. 81-91

57. Internet – kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym / Pawelec Lidia // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 2, s. 7-15

58. Technologie informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Zaborek Renata // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 2, s.16-22

59. Multimedia jako pośrednik w zdobywaniu wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / Hul’ovά Zlatica, Parlak Mirosława // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 2, s. 23-31

60. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem internetu i komputera w kl. I (temat; Zwiastuny wiosny – poznajemy kwiaty chronione) / Gola Beata, Sudoł Maria // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 2, s.79-93

61. Rozwijanie kompetencji uczniów klas początkowych z języka obcego / Gasparowά M., Parlak M., Tomkuliakovά R. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, NR 2, s. 94-104

62. Refleksje z placu budowy. Garść przemyśleń związanych z modernizacją bibliotecznego serwisu www / Trembowiecki Aleksander // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 5, s.4-11

63. Biblioskan – kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych / Marciniak A., Milewska P. // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 5, s. 12-14

64. Bibliografia wobec nowych technologii / Przybysz Marzena // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 5, s.24-27

65. Biblioteka źródłem inspiracji. Tydzień bibliotek / Bilska Grażyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 5, s.11-15

66. Stan czytelnictwa w Polsce – 2015 r. Raport Biblioteki Narodowej ( informacja nadesłana przez bibliotekę) // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 5, s.18-20

67. „Słowa wiele znaczą”. Walka z hejtem w gimnazjum / Tyl Małgorzata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 5, s.27-31

68. [Sienkiewicz HENRYK]

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Scenariusz wystawy / Liszewska Małgorzata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 5, s.38-40

69. O pływaniu (dawno, dawno temu). Praktyczny poradnik instruktora / Winczewski Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.4-8

70. Ocenianie i relacje nauczyciel – uczeń na lekcjach wychowania fizycznego . raport specjalny / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.15-20

71. W jaki sposób zapobiegać odwodnieniu podczas aktywności fizycznej? / Nowak Anna // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.21-25

72. O potrzebie stosowania zmienności i różnorodności ćwiczeń w pozalekcyjnych zajęciach sportowych ( propozycje modyfikacji gier, zabaw i ćwiczeń) / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.26-35

73. Stretching (rozciąganie) – jego miejsce w lekcji wychowania fizycznego / Brzozowska Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.36-39

74. Rola wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej w szkole. Stosunek do osób niepełnosprawnych na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.40-48

75. strona internetowa jako sposób informowania o wolontariacie. Organizacja imprez sportowych / Marchel Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.49-52

76. Ćwiczenia wstępne w nauczaniu pchnięcia kulą / Orłowska Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOWTNE. – 2016, NR 3, s.53-60

77. Farmakogenomika. Terapia szyta na miarę / Czołpińska Magdalena // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.4-11

78. Czy jaszczurki obronią nas przed kleszczami? / Dudek Krzysztof // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s. 12-15

79. Obudzić w sobie pasję ( również propozycje ćwiczeń / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.25-37

80. (Głowa) pełna pomysłów – pobudzanie kreatywności ucznia w różnym wieku / Kałuba-Korczak Anna // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.38-40

81. W poszukiwaniu eliksiru młodości (starzenie się) / Stojak Joanna // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s. 48-51

82. Atak klonów, czyli biologia inwazji roślin / Winiecka-Nowak Joanna // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.56-62

83. Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych / Żukiewicz Arkadiusz // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.35-44

84. Tymczasowość pobytu w pieczy zastępczej – prawda czy mit? / Ruszkowska Marzena // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.45-51

85. „Zaburzenia psychiczne” w polu działania pracownika socjalnego / Jarkiewicz Anna // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.52-68

86. Działania polityki społecznej w kontekście zachodzących przemian demograficznych dotyczące osób starszych / Firlej Ewelina i inni // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.69-85

87. Asystent rodziny – towarzysz czy interwent? / Krasiejko Izabela // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.86-101

88.   O zawodzie pracownika socjalnego, kształcenia i motywach jego wyboru- komentarz z badań / Gierek Piotr // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.102-117

89. Praca socjalna w domu pomocy społecznej na rzecz chorych na otępienie starcze / Mielczarek Andrzej // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.145-164

90. Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem / Mickiewicz Kinga i inni // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 2, s.165-188

91. Nie gryź Chrystusa, musi się rozpuścić / Kurpacz Agata // GAZETA WYBORCZA. – 2016, NR 117, Dodatek Magazyn Łódź z 13.05.2016, s.4-5

Treść artykułu opisuje Pierwszą Komunię Świętą dzieci autystycznych. Autyści poznają otoczenie przez zmysły, ale odwrotnie niż zdrowe dzieci. Dla nich śnieg bywa gorący a zapach kwiatów nie do zniesienia. Oswojenia ich z kościelną przestrzenią wymaga cierpliwości ,taktu i delikatności. Mają problem ze zrozumieniem metafor. Przygotowanie ich do przyjęcia pierwszej komunii wymaga szczególnej troski w przygotowaniu ze strony księży, katechetów i rodziców. Praca jest trudna, tym bardziej, że nie ma podręcznika do nauczania religii dla dzieci z autyzmem.

92. Prawo do czytania dla przyjemności / Parfianowicz - Vertun Weronika // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 4, s.4-10

93. [Żeromski Stefan]

Bibliotekarska działalność Żeromskiego w Zakopanem / Nowakowski Artur // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 4, s.11-14

94. [ Eco Umberto]

Umberto Eco. Mistrz katalogowania / Gołębiewski Łukasz // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 4, s.15-16

95. Czy czytelni może odmówić podania niektórych danych? Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza / Czub-Kiełczewska Sylwia // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 4, s.39-40

96. Brzemię dysleksji / Kępczyńska Agnieszka // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 5, s.48-53

97. Trucizny, toksyny, jady / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 5, s.42-47

Prawdopodobnie wszyscy znają takie trucizny jaka cyjanek i arszenik i wiedzą, ze jad węża czy skorpiona może być śmiertelnie niebezpieczny. Ale chyba niewielu zdaje sobie sprawę, że swojskie ziemniaki czy konwalie majowe mogą być równie groźne.

98. Naturalny reaktor jądrowy / Orliński Krzysztof // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 5, s.30-33

Istnieje tylko w jednym miejscu na świecie – Gabonie. Dlaczego się uruchomił?

99. Super zagadka superwulkanów / Hołdys Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 5, s.18-23

Ukryte tuż pod powierzchnią ziemi olbrzymy tylko czekają na impuls, by eksplodować. Gdyby jeszcze było wiadomo, co je uruchamia… Naukowcy próbują to ustalić, sięgając po modele komputerowe.

100. Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów / Morbitzer Janusz // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR4, s.6-17

101. Rola podręcznika w szkolnej edukacji matematycznej / Krzemianowski Zenon // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR4, s.18-25

102. Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Wasylewicz M., Czopek J. // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR4, s. 31-39

103. Podstawy prawne nauczania religii w Drugiej Rzeczpospolitej / Glugla Paweł // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR4, s.46-49

104. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR4, s.53-59

105. Polityka emerytalna jako element zarządzania wiekiem – teoria i praktyka / Lubrańska Anna // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 4, s.14-21

106. Konstruowanie ładu interakcji w domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie / Niedbalski Jakub // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 4, s.22-28

107. Doświadczenia bezdomności. Bezdomni w Ośrodku Monaru w Świerczach / Widera Wojciech // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 4, s.28-34

108. Świadczenia dla seniorów w polskim w polskim systemie zabezpieczenia społecznego / Samoraj – Charitonow Beata // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 2, s.8-15

109. System socjalnej pomocy mieszkaniowej w Polsce i jego ocena / Przymeński Andrzej // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 2, s. 29-37

110. Psy wspomagające leczenie ludzi – psi terapeuci cz. 2 / Kuźniewicz Janusz ,Jerzy, Gulda Dominika // PRZYRODA POLSKA, Dodatek EKO – edukacyjny. – 2016, NR 5, s.10-11

111. Picie alkoholu przez młodzież .Wybrane zagadnienia z badań ESPAD 2011 / oprac. Łukowska K.,Zin-Sedek M.

112. Kamień, papier i nożyczki czasu / Krzemińska Agnieszka // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 6, s.5-9

To, na jakim materiale człowiek zapisywał swoje myśli, ma wpływ na stan wiedzy o danej cywilizacji czy kraju. Drewno, glina i pergamin były mniej trwałe od kamienia, ale czasami wyjątkowe warunki sprawiały, że udało im się przetrwać tysiące lat. Na nasze szczęście.

113. Mustangi z Biebrzańskich Prerii / Karp Darek // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 6, s.20-25

Czy to możliwe, żeby w takim trudnym terenie, daleko od cywilizacji, w sąsiedztwie łosi, dzików i wilków żyła grupa wolnych koni?

114. Drugie życie w sztucznej skórze / Zimoch Jakub // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 6, s.48-53

Skóra to nasz największy organ, pełniący w dodatku tak wiele funkcji, że jej ubytki zagrażają nie tylko życiu, ale i naszemu dobremu samopoczuciu. Dzięki unii inżynierii i medycy weszliśmy w wiek , w którym sztuczną skórę można wyprodukować w laboratorium.

                                                                                             Cyt. za autorem artykułu

115. Homoseksualizm owadów / Kozłowski Marek W. // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 6, s. 54-57

116. Sól nie jedno ma imię / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 6, s.58-63

117. Nieme wołanie ofiary przemocy rówieśniczej / Łoskot Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 5, s.4-7

Przemoc rówieśnicza, zwana także mobbingiem lub dręczeniem (bullyingiem), jest zjawiskiem powszechnym w środowisku szkolnym. Może przybierać różne formy, od fizycznej poprzez werbalną, relacyjna do cyberprzemocy. Wykluczyć z rówieśniczego grona wykluczyć można niemal każdego: za to, że ktoś dobrze się uczy, że uczy się źle, za otyłość , za wygląd anorektyczny za ubranie i starszy model komórki, za brak konta na portalach społecznościowych, słuchanie muzyki, za to ze ktoś się śmieje itp. Łatkę inności przypina nieformalny lider. Szkoły z tym problemem radzą sobie kiepsko. Uczeń-ofiara cierpi w samotności.

                                                                                              Cyt. za autorem artykułu

118. Trudne zachowania uczniów. Dokuczanie i szykanowanie rówieśników / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 5, s.18-22

Wyśmiewanie, szturchanie, obgadywanie, wysyłanie sprośnych smsów czy niszczenie rzeczy „dla zabawy” – to tylko niektóre przejawy tzw. dokuczania, które według badań dotyka już co drugiego ucznia szkoły podstawowej. Skala problemu jest poważna, podobnie jak skutki, jakie ze sobą niesie. Co może w tej sytuacji zrobić nauczyciel? Okazuje się że bardzo dużo.

                                                                                                  Cyt. za autorem artykułu

119. Relacja rodzic-dziecko: rola szkoły w budowaniu więzi rodzinnych / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 5, s.23-27

120. Pieniądze to nie wszystko. Dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na status materialny. Jak pomóc? / Goetz Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 5, s.28-32

Dzieci z ubogich rodzin są jedną z grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem przez rówieśników. Doświadczenie wykluczenia może odcisnąć na nich głębokie piętno, dodatkowo utrudniając ich – i tak już nie łatwą – sytuację. Zadaniem szkoły jest przeciwdziałać temu zjawisku.

                                                                                      Cyt. za autorem artykułu

121. Mamo, Tato – jestem inżynierem! ( propozycje eksperymentów do przeprowadzenia w szkolnym Kąciku Odkrywcy) / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 5, s.44-48

122. Nowości w prawie oświatowym. Zmiany w prawie oświatowym istotne z punktu widzenia nauczyciela przedszkolnego / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.3-7

Wrzesień 2016 r. będzie – na razie wszystko na to wskazuje – okresem dużych zmian w edukacji.

123. Dzień przyjaciela. Zabawy przeznaczone dla najstarszych grup przedszkolnych / Kornacka Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.14-15

124. Dni Sportu w przedszkolu ( propozycje zabaw) / Śliwa Ewelina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.16-17

125. Test przedszkolaka – niedługo pożegnamy przedszkole / Śliwa Ewelina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s. 18-20

126. Od znajomości liter do umiejętności czytania / rozm. z prof. M. Bogdanowicz przepr. Przez M. Łyskawińską // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.22-24

127. Mieć wpływ na innych, czyli kilka słów o sztuce perswazji / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.25-28, również ćwiczenia s.37-40

W wielu sytuacjach chcemy, żeby było „po naszemu”, żeby inni robili to, czego chcemy. Sztuka perswazji to jedna z najbardziej przydatnych umiejętności niemalże w każdej sferze naszego życia. Na ogół posługujemy się nią od urodzenia, zazwyczaj w intuicyjny sposób. Możemy jednak zapoznać się z jej zasadami, by bardziej świadomie z nich korzystać.

                                                                                            Cyt. za autorem artykułu

128. [Adaptacja dziecka w przedszkolu] Ankieta ewaluacyjna ze spotkania adaptacyjnego (oraz ulotka dla rodziców) / Broniszewska Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.34-36

129. rozmowa indywidualna rodzica z dyrektorem – pomocne wskazówki, przykładowe scenariusze, zasady skutecznej rozmowy / Bartoszewska Wioletta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s. 30-33

130. Dziecko bierne społecznie / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.42-44

131. W banku liter. Jak łatwo i przyjemnie wzbogacić własne konto…alfabetyczne? / Bukowińska A., Chłopek J. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.46-49

132. Sześciolatki w obliczu zmian // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.50-51

133. Przyjemne z pożytecznym, czyli przywileje i obowiązki przedszkolaka ( również ulotka dla rodziców) / Szozda Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.52-55

134. Żabka ( wiersz oraz propozycja pracy plastycznej) / Michalec Katarzyna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s.64

135. Praca nad agresywnymi zachowaniami dziecka (oraz ściąga dla nauczyciela i ulotka dla rodziców) / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.2-8

136. Podążajmy za dziećmi. Rozm. z psychlog Agnieszką Carrasco-Żylicz o znaczeniu książek w życiu przedszkolaka oraz o sposobach zachęcania dziecka do sięgania po nie / rozm. przepr. Łyskawińska Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.10-12

137. Jump like a kangaroo – nauka poprzez zabawę / Kostrzewska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.14-15

138. Savoir – vivre w przedszkolu, czyli jak zostać małym dżentelmenem i małą damą / Stępień Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.16-18

139. „Pięknie mówię, uczę się, próbuję. Kilka słów o kulturze języka w przedszkolu / Bukowińska A., Bakuła M. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.20-24

140. Czy można relegować dziecko z przedszkola? / Handzlik Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.30-31

141. Ankieta dla nauczycieli – działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.32-33

142. Karta obserwacji dziecka pod katem zachowań agresywnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.34-36

143. Całkowicie obecny umysł. Praktyka uważności – ćwiczenia / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.25-28 i s.37-40

144. Procedura odbierania dziecka. Co należy zrobić, gdy rodzic się (opiekun) się spóźnia? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.41

145. Co gdzie leży? (charakterystyka poziomu rozwoju trzylatka, czterolatka, pięciolatka i dzieci starszych) / Korczewska E., Kozubek J.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.42-47

146. Zachęcać czy nie? Co powinien zrobić nauczyciel, gdy dziecko nie chce jeść w przedszkolu / Jaśkiewicz Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.56-59

Dzieci w wieku 2-6 lat są w trudnym okresie kształtowania preferencji smakowych. To jednocześnie bardzo ważny czas, który może decydować o tym, jakich wyborów żywieniowych w przyszłości będzie dokonywać dziecko. Im więcej smaków pozna przedszkolak, tym lepiej. Niestety, dość często w tym wieku obserwuje się zjawisko neofobii, czyli niechęci lub obawy przed próbowaniem nowych potraw.

147. Bierny rodzic w przedszkolu ( jak zachęcić do współpracy? Również schemat rozmowy z biernym rodzicem) / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 2, s.60-63

148. Oferta pomocy telefonicznej i online Fundacji Dzieci Niczyje / Kicińska Lucyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 2, s.14-17

149. Wykorzystanie nowych technologii w pomocy psychologicznej / Staniek Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 2, s.18-21

150. Zaburzenia odżywiania chorobą cywilizacyjną naszych czasów / Zych Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 2, s.30-34

151. Zachowania samobójcze – wsparcie dziecka z grupy ryzyka i jego rodziny / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 2, s.35-40

152. Pozytywna profilaktyka po 10 latach / Ostaszewski Krzysztof // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s. 5-10

153. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży jako program działania / Grzelak Szymon // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.11-15

154. Po co nam badania naukowe w profilaktyce zachowań ryzykownych? / Okulicz-Kozaryn Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.16-20

155. Jak pomagać DDA? Konferencja w Fundacji ETOH / Pulcyn Tadeusz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.21-24

156. Wzmacnianie rodziny (ograniczenie używania przez młodzież substancji psychoaktywnych)/Grażyna Piotrowska // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.25-29

157. ABC profilaktyki zachowań ryzykownych dla rodziców nastolatków / Borucka Anna// ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.30-34

158. Narkotyki a kultura młodzieżowa – główne kierunki przemian / Hoffmann Beata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.34-39

159. Zachowania samobójcze – co, jak, po co i dlaczego? / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 1, s.40-44

160. Kobiety a substancje psychoaktywne – wybrane zagadnienia / Struzik Marta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 3, s.9-13

161. Jestem alkoholiczką. Mogę ci pomóc. O piciu, zdrowieniu i odnajdywaniu celu z Miką Dunin, autorką książki Alkoholiczka, rozmawia Wójcik Aleksandra // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 3, s.14-17

162. Leczenie szyte na miarę ( leczenie uzależnień u kobiet) / Piniaś Ilona // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 3, s.25-29

163. Rola matki a współuzależnienie / Wawerska-Kus Joanna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 3, s.30-35

164. alternatywne techniki kontroli impulsów zakupowych (zakupoholizm) / Kucewicz Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 3, s.40-43

165. Działania i sposoby wsparcia otoczenia po śmierci ucznia / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 3, s.43-47

166. Grupa robocza oczami praktyków i klientów. Narzędzia w przeciwdziałaniu przemocy / Pisarczyk Grażyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 4, s.5-9

167. Pułapki, w jakie wpadają realizatorzy procedury „Niebieskie Karty” / Paszkiewicz Wanda // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 4, s.15-30

168. Starość jest trudna / Kulesza Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 4, s.31-35

169. Jedzenioholizm jako jedno z niebezpiecznych uzależnień behawioralnych / Zych Barbara // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 4, s.36-39

170. Zapobieganie zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2016, NR 4, s.40-44

171. Między gospodarką a ekologią. Globalne skutki niekontrolowanego wykorzystania zasobów środowiska / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.4-7

172. Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie. Cz.4. metale i kamienie szlachetne / Wilczyński Piotr L. // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.8-17

173. Jambo, czyli Kenia / Szewczyk Józef // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.18-23

174. Turcja, kraj na dwóch kontynentach / Żemła Mateusz // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.24-27

175. Geografia erupcji, czyli sposoby na ciekawe lekcje o wulkanizmie (gimnazjum) / Hałaczek Jagna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.42-45

176. Antybakteryjne działanie srebra / Mojzych Ilona // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s. 31-39

177. Witaminy – małe cząsteczki o wielkiej mocy / Kurek Joanna // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.40-48

178. Rola rodziców w zmianie zachowania ucznia w szkole / Bobula Stanisław // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s.10-12

179. Kto i dlaczego jest ważny dla nastolatka? / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s.13-15

180. Qigong (CHI Kung) tułowia, miednicy i bioder ( propozycje ćwiczeń) / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s. 18

181. Wsparcie rodziny w świetle standardów prawa – cz. II / Kaczmarek Mirosław // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s. 19-21

182. Usprawnianie percepcji słuchowej u dzieci / Ilska Paulina // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s. 22-23

183. Użytkownicy „dopalaczy” – wyniki badań / Malczewski Artur // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s.26-27

184. Teksty o charakterze bajkoterapeutycznym / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s.28-29

185. Migracyjne zatrudnienie młodzieży a budowanie kapitału kariery / Kozielska Joanna // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s.1-3

186. O pułapkach komplementów i zaletach uważności – cz. I / Rządzki Jerzy // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s. 4-6: cz. II NR 2, s.4-5

187. Kierowanie klasą, czyli „ład i harmonia w klasie” – cz. II / Karaszewski Norbert // REMEDIUM. – 2016, NR 1, s.6-9

188. Kiedy nic nie działa – co zrobić? – cz. I ( zachowanie uczniów) / Karaszewski Norbert // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s.7-9

189. Mobbing w szkole / Chojnacka Kaja // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s. 10-12

190. Emocjonalno-społeczne problemy drugoklasisty SP / Sierota Agata // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s.16-18

191. Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę / Pietrzak Magdalena i inni // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s.20-21

192. Smartfon multimedialny. Nowoczesne technologie w edukacji / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s.22-23

193. Potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych / Herzog Marta i inni // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s. 24-25

194. Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek – wyniki badań ( charakterystyka osób zażywających narkotyki) / Malczewski Artur // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s.26-27

195. Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2016, NR 2, s. 28-29

    

KWIECIEŃ 2016

1.Przygotowanie nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej do rozpoznawania w grupie rówieśniczej dzieci zdolnych / Derwich-Zdybel Samanta // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 1, s.5-16

2.Warsztat twórczy jako przestrzeń twórczego konstytuowania siebie. Teoretyczne podstawy zastosowania warsztatu twórczego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Józefowski E., Florczykiewicz J. // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 1, s.17-253.

3. Pedagogiczno-logopedyczna analiza projektu pt. Model edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych / Krakowiak Kazimiera // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 1, s.26-404.

4. Zasady i sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Wolan Tadeusz // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 1, s.41-515.

5. Przestrzeń szkoły specjalnej w ocenie rodziców / Grzyb B., Rączka B. // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 1, s.52-606. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. CZ. II / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2016, NR 1, s. 61-757.

6. Już prawie nikt nie czyta! / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.3-4

7. Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki badań czytelnictwa Polaków w r. 2015. Są fatalne. Potwierdza się, że czytanie to czynność, która w Polsce zanika. Jeśli tendencja się utrzyma, to za kilka lat osoba czytająca będzie w naszym kraju rzadko występującym okazem nieszkodliwego dziwaka.

8.Po co komu plotka? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Oleszek Jadwiga // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s. 8

9.Noc detektywów. Jak przygotować imprezę czytelniczą? Pomysł na nocne spotkanie w bibliotece szkolnej / Piasecka Beata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.9-11

10.Biblioteczne spotkanie z historią. O zaprowadzeniu w Polsce chrześcijaństwa / Olejarz Agnieszka //   BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.12-16

Propozycja zajęć multimedialnych do realizacji z okazji jubileuszu chrztu Polski. Z wykorzystaniem telefonów komórkowych i kodów QR (ale można przeprowadzić także metodami tradycyjnymi)

11. Patriotyzm a globalizacja. Cykl zajęć kółka czytelniczego. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Na podstawie Latarnika H. Sienkiewicza i Placówki B. Prusa / John Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.26-27

12. W muzyce siła. Scenariusz spektaklu o Feliksie Nowowiejskim / Pełka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 4, s.28-32 i Odkrywamy Feliksa Nowowiejskiego s.33-37.

13. Wycieczki szkolne radość czy zmora? / Kosińska Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.5-6 , również zestawienie bibliograficzne s.13 i 25

14. Znaczenie wycieczek w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / Mróz Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.12-13

15. Mord w Katyniu / Żelazny Joanna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.21-22

16. Zbrodnia nieznana. Wieczornica z okazji Rocznicy Katyńskiej dla uczniów gimnazjum / Korzeń Agata // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.23-25

17. Operacja wojskowa Anioł Stróż. Scenariusz spektaklu dla uczniów gimnazjum / Bulik Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.26-27

18. Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe? Scenariusz zajęć podczas „zielonej szkoły” (kl. III-IV SP) / Wodzińska Anna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.28-2

19. A ja kocham moją mamę! Scenariusz lekcji otwartej dla klas IV-VI / Górecka Anna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.30-31

20. Czuła, dobra, kochająca. Scenariusz z okazji dnia Matki (szkoła podstawowa) / Rowicka Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.32-33

21. Rozwiązywanie konfliktów ( metoda „wychowania bez porażek” T. Gordona) / Błażejczak Sylwia // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 4, s.34

22. O pożytkach płynących z egzaminów (zewnętrznych), czyli mądrym ku uwadze, głupim ku przestrodze, a innym ku zabawie / Jurek Krzysztof // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.9-13

23. Mnemotechniki w codzienności szkolnej / Pawlak-Kindler Agnieszka //NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.14-26

24. Współczujemy słabym uczniom / Niemierko Bolesław // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.27-28 25.

25. Dlaczego trzeba zwiększyć skuteczność zarzadzania edukacją? / Sawiński Julian Piotr // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.32-37

26. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych cyfrowych tubylców / Musiał Emilia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.40-49

Wiek XXI, pełen odkryć naukowych stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Współczesny uczeń to osoba rekrutująca się z pokolenia sieci. Cyfrowi tubylcy to generacja wychowana w świecie nowych technologii: 24-godzinnej telewizji, komputerów i całej gamy nowych technologii.

27. „Winda” edukacyjna. Promocja kultury polskiej w Islandii (cz.1) / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.50-53.

28. Gry i zabawy w procesie dydaktycznym ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Czajkowska Ewelina // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 3, s.54-59

29. Szkoła nie musi być nudna, a nauka nie musi boleć / Przybył Anna – rozm. z Agnieszką Tomasik z inicjatywy Kreatywna Pedagogika ) // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.2-7

   Najważniejsze jest te 45 minut – w naszej klasie na co dzień nie ma ministra ani dyrektora, są dzieci, którymi należy się zająć najlepiej, jak potrafimy. Możemy z nimi przeżyć piękną przygodę albo wynudzić się, odliczając czas do przerwy.

   Świat się zmienia, a szkoła nie. Nadal obowiązuje hierarchia, ograniczająca wolność i myśl ludzką. Nauczyciele wspominają dawne czasy, kiedy – według nich – było lepiej i nie rozumieją, że ich naturalną potrzebą powinno być poznanie środowiska, w którym dorasta młody człowiek.

   Nauczanie nie lubi pośpiechu, więc nie nakładajmy na siebie kagańca rozkładu materiału, gdzie na jednej lekcji omawiamy jeden problem, a na następnej – kolejny. Dajmy sobie i uczniom czas do „połączenia kropek”.

   Kiedy wszyscy narzekają na gimnazja, nikt nie myśli o nauczycielach, którzy tam uczą. To nie dzieci są złe. One tylko dojrzewają, a nauczyciele nie wiedzą, jakie zachowania są typowe dla wieku pokwitania.     Cyt. za autorką artykułu

30. Wiosenne inspiracje – Wielkanoc w szkole ( propozycje prac plastycznych) / Winczewska Aneta // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.12-16

31. Zebrania z rodzicami. Jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.23-27

32. Całkowicie obecna głowa / Łuba Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.28-32

Świat wokół nas pędzi z dużą prędkością. Pędzimy i my. Nieustannie gdzieś biegniemy, coś musimy zrobić, czymś musimy być zajęci. Aby ze wszystkim zdążyć, robimy kilka rzeczy równocześnie – jemy i czytamy. Pracujemy i rozmawiamy z innymi, spacerujemy i planujemy kolejne zadania do wykonania. Czy ma to dla nas negatywne konsekwencje? Czy uważność może być lekiem?

33. Gry i zabawy. Rok 1831, Łukasz Gołębiowski / Winczewski Piotr // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.33-35

34. Przykłady ćwiczeń służących kształtowaniu pojęcia liczby / Piechota Feliksa, Szymczak Emilia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.36-39

35. Chemiczne niespodzianki na Dzień Kobiet / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.44-48

36. Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Kałuba-Korczak Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.4-7

37. Pracuj w zgodzie z samym sobą / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.18-22

Często słyszysz, że przebojowe osoby osiągają więcej? Albo że aby być dobrym dydaktykiem, trzeba „zaprzyjaźnić” się z klasą i być na czasie z jej zainteresowani? Takie podejścia są dzisiaj popularne. Jednak nie powinny być traktowane jako recepty na sukces, ponieważ każdy z nas jest inny. I powinien znaleźć swój własny sposób na pracę z uczniami.

38. Rodzeństwo w przedszkolu – razem czy osobno? / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.2-6

39. Bezpieczny przedszkolak. Rozm. z A. makowską o profilaktyce bezpieczeństwa wśród dzieci / Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.18-24

40. Dzień rodziny w przedszkolu. Propozycje scenariuszy dla dzieci 3-4 letnich i 5-6 / Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.22-24

41. Obudzić w sobie pasję / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.25-28 ; ćwiczenia s.36-40

42. Formy współpracy przedszkola z rodzicami – aspekt praktyczny / Bartoszewska Wioletta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.30-32

43. Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców – scenariusze zajęć / Bartoszewska Wioletta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.33-35

44. Świat dziecięcych lęków ( również propozycje zabaw) / Hałajczak Patryk // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.41-43

Świat dzieci młodszych i starszych jest pełen różnorakich lęków, obaw czy strachów. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie wszystkim zapobiec lub sprostować. Czasem wydaje nam się, że już nic nie możemy zrobić ani zmienić, ale czy na pewno? Skąd się biorą lęki i jak je niwelować?

45. Temperament w przedszkolu / Biernacka Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.44-49

46. Motoryka mała! Zestaw zabaw / Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.50-53

Motoryka mała to inaczej sprawność rąk i palców. Jej prawidłowy rozwój gwarantuje powodzenie w nauce pisania oraz samodzielności. Rozwój motoryki małej przebiega według pewnych norm i zasad.

47. Gorzki smak dziecięcej porażki / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.54-57

48. Godło i hymn narodowy. Znaczenie symboli narodowych w codziennym życiu każdego Polaka ( również plakat do wykorzystania) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.58

49. Słodka chwila. Przepisy na podwieczorki dla dzieci / Jaśkiewicz Maria // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.59

50. Małe dziecko w wielkim sklepie. Scenariusz zajęć wpajający zasady odpowiedniego zachowania w czasie zakupów w dużych centrach handlowych oraz schematów zachowania w przypadku zagubienia się // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.60-61

51. Kufer pełen wspomnień, czyli pożegnania nadszedł czas. Scenariusz uroczystości zakończenia roku / Bukowińska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 4, s.62-64

52. Dzieci na gigancie. Rozm. z Anną Nitą psych. współpracującym z Fundacją ITAKA // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.2-6

53. Gry i zabawy. Rok 1821 / Winczewski Piotr // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.8-12

54. Gąbka w ruch! ( scenariusz zajęć plastycznych) / Winczewska Aneta // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.14-16

55. Trudne zachowania uczniów. Jak radzić sobie z klasowymi łobuzami / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.18-22

Aby efektywnie nauczać, nie wystarczą odpowiednie kompetencje i przuyjazne podejście do uczniów. Wiele zależy od grupy podopiecznych i ich zachowań. W sytuacjach, gdy uczniowie permanentnie przeszkadzają, np. hałasując czy psując własność innych dzieci, praca jest utrudniona. Dlatego tak ważne jest umiejętne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Jak to robić skutecznie?

56. Jakwspólnie pokonać trudne zachowania uczniów ( współpraca nauczyciela z rodzicami) / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.25-27

57. ABC negatywnych emocji / Kubala –Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.28-32

58. Matematyczne podróże małe i duże – przykłady zadań dla dzieci z klasy III / Piechota Feliksa, Szymczak Emilia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.33-35

59. Mali odkrywcy – w trosce o przyszłość Ziemi i ludzi ( ocieplenie klimatu) / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 4, s.43-48

60. Kiedy mózg ma kłopoty z czytaniem. Dysleksja / Z prof. A. Grabowską i Dr K. Jednoróg rozm. O. Woźniak // GAZETA WYBORCZA. – 2016, NR 85, Dodatek NAUKA, s. 4-6

61. Wykluczenie ekonomiczne i polityczne polskiej młodzieży w okresie transformacji ustroju i globalizacji / Płoński Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.3-11

62. Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży / Wielgos Jagoda // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.12-20

63. Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji / Siemionow Justyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.20-27

64. Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych / Skałbania Barbara // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.27-32

65. Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji / Marczewska Elżbieta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.32-37

66. Determinanty satysfakcji zawodowej nauczycieli / Korczyński Stanisław // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.38-54

67. Popkultura kontra kultura gwałtu. Sprawa Keshy a przemoc seksualna wśród nastolatków / Todorczyk Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 3, s.61-63

68. Reguła autorytetu i kontrastu, czyli jak przekonywać innych / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.23-27

69. Skutecznie przeciw agresji w szkole / Goetz Magdalena // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.28-32

70. Bezproblemowa matematyka. Propozycja realizacji zadań z zakresu edukacji matematycznej na pierwszym szczeblu edukacyjnym / Piechota F., Szymczak E. // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.34-38

71. Otwieramy sieć Ptasich Restauracji. Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.39-42

72. Bezcenne odkrycia na rzecz bezpieczeństwa ( Propozycje doświadczeń z dziećmi) / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 2, s.43-48

73. W świetlicy nigdy się nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego – maj / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.3-6

74. Czas przeprowadzek ptaków – ptaki odlatujące oraz pozostające na zimę w Polsce ( również propozycje prac plastycznych) / Janus-Holka Aleksandra // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.12-13

75. Ptaki na wiejskim podwórku. Scenariusz zajęć świetlicowych / Pleskowicz Anna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.14-15

76. Ptaki z leśnej polany. Scenariusz zajęć świetlicowych ( propozycja wykonania sowy z papieru) / musiał Magdalena // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.16-17

77. Zimowe gniazda mazurków i wróbli, czyli jak zimują nasze ptaki / Namsołek Małgorzata // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.22-23

78. Ptasie drzewo – nauka rozpoznawania ptaków. Scenariusz zajęć świetlicowych / Kulesza Barbara // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.24-25

79. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. Cz. I – wrzesień, październik / n-le świetlicy w PSP w Dąbrowie Tarnowskiej // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.28-30

 

MARZEC 2016

1. Powołanie i tożsamość katechety / Rusiecki Mieczysław // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.5-11

2. Wychowanie religijne w rodzinie / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.14-15

3. Mówić dzieciom o bogu. Prawo dzieci i rodziców do religii w przedszkolu / Rayzacher- Majewska Aneta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.16-17

4. Wychowanie chrześcijańskie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Gandzel Agnieszka //   WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.18-21

5. Modlitwa jako rozmowa z Bogiem / Biernacka-Świerc A., Bula D. // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.24-26

6. Sakrament chrztu jako dar i zadanie. Konspekt katechezy dla dla kl.II gimnazjum / Woźniak Patrycja // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.29

7. 966 Chrzest Polski (scenariusz przedstawienia) / Klusek Aleksandra // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 3, s.30-32

8. Tydzień czytania w szkole / Miaz Dominika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.8-11

9. Portrety bohaterów Sienkiewicza / Malak Waldemar //   BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.14-17

Inspirujące pomysły na projekty, które można zrealizować z okazji Roku Henryka Sienkiewicza. Proste i praktyczne porady dotyczące tworzenia portretów. Warto zaprosić do współpracy nauczyciela plastyki lub miejscowego artystę.    

10. Kaczor do zadań specjalnych- czyli 10 powodów, dla których warto czytać komiksy! // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.18-19

11. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Ippoldt Lidia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.23

12. Papieros? Nie, dziękuję! Nikotynizm w życiu nastolatka. Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjum lub starszych klas szkoły podstawowej / Jakubczyk Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.28-29

13.[George R.R. Martin – „Gra o tron”]

Czy tracąc to, co w nas najcenniejsze, przestajemy być sobą? Scenariusz lekcji bibliotecznej ? Pietrusiewicz Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.30-31

14. [Sienkiewicz Henryk]

Co widziałem opisałem. Scenariusz spektaklu o podróży Henryka Sienkiewicza do Ameryki / Pelka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 3, s.32-37

15. Psy pracujące w służbach socjalnych / Kuźniewicz J.J., Gulda D. // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 3,– BIULETYN EKO-edukacyjny, s.10-11

16. Dzikie wysypiska śmieci jako źródło obcych gatunków w dolinach rzek na przykładzie Soły – cz.2 / Kozik D., Uziębło A. // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 3,s.28-29

17. Sześciolatki na wojnie / Staszewski Wojciech, Krztoń Anna // NEWSWEEK POLSKA. – 2016, NR 11, S.47-48

Dylemat, czy posłać sześciolatka do szkoły, to równanie trzeciego stopnia z dziesięcioma niewiadomymi. Właśnie teraz rodzice decydują nie tylko o swoich dzieciach, lecz także o przyszłości polskiej szkoły.         Cyt. za autorami artykułu

18. Wątpliwy pożytek z egzaminów / Stróżyński Klemens // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 2, s.10-17

19. Indywidualizacja pracy młodszych uczniów w teorii i praktyce / Kryk Gabriela // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 2, s.18-26

20. Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Skoczylas Joanna // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 2, s.34-45

21. Edukacja dzięki radiu. Działalność YCBS w Berlinie / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 2, s.46-48

22. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży ( Zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 2, s.50-57

23. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle najnowszych danych statystycznych / Napiórkowska Katarzyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.3-14

24. Transformacja subkultury młodzieżowej na przykładzie PUNK / PANEK A., Panek E. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.20-27

25. Dziesięć trudnych pytań o edukację w Polsce / Herbst Mikołaj // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.15-19

26. Fenomen ruchu Pro ana. Styl życia czy choroba? / Hoffmann Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.28-32

Zaburzenia odżywiania jako jednostki chorobowe były już wielokrotnie przedmiotem badań. Artykuł ten przybliża zjawisko ruchu Pro ana, promującego anoreksję jako styl życia. Który z założenia jest świadomym wyborem a nie zaburzeniem psychicznym. Nazywany jest również świadomą anoreksją.

27. Okna życia- rozwój pomimo krytyki / Krajewska Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.33-37

28. Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym / Chalińska Justyna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.37-44

29. Wartościowanie późnego macierzyństwa przez kobiety / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.45-52

30. Utracona niewinność. Podsumowanie młodzieżowych zjawisk i trendów w 2015 roku. Cz.II – popkultura i showbiznes / Teodorczyk Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 2, s.61-64

31. Ratujmy mężczyzn. Wywiad z dr n. med. Ewą Kempisty-Jezenach, lekarzem medycyny męskiej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 3, s.20-23

32. Morskie legendy / Żbikowski Radosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 3, s.50-55

W dawnych czasach, kiedy statki w niewyjaśniony sposób znikały bez śladu, winą obarczano wielkie monstra z dna oceanu. Obecnie w internecie można zaleźć masę zdjęć wyrzuconych na plażę morskich istot o przedziwnym kształcie w stanie na tyle posuniętego rozkładu, że właściwie ich identyfikacja jest niemożliwa. Czym one są?

33. Niezwykły wapienny kokon / Kożuszek Radosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 3, s.56-61

Zazwyczaj skupiamy się na tym, co jajko ma w środku. Warto jednak zwrócić uwagę również na jego skorupę.

34. „ Świeże” powietrze / Szymańska R., Jedynak P. // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 3, s.76-77

Nie ma to jak wyjść na zewnątrz i wziąć łyk świeżego powietrza. Czy powietrze, którym oddychamy, jest naprawdę świeże?

35. Zebrania z rodzicami. Jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.23-27

36. Rozumiem co czytam (edukacja polonistyczna i przyrodnicza w kl.II-III) / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.42-43

37. Chemiczne niespodzianki na Dzień Kobiet (propozycje eksperymentów dla uczniów i przygotowanie oryginalnych niespodzianek) / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, NR 3, s.44-48

38. Wielokulturowość w przedszkolu / Kałuba-Korczak Anna //WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.2-6

39. Dzieci „na gigancie” (rozm. z Anną Nita , psych. współpracującym fundacją ITAKA o jajczęstszych przyczynach zaginięć dzieci i młodzieży) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.14-16

40. Nie ma ideałów, czyli jak radzić sobie z przesadnym perfekcjonizmem / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.25-28

41. Organizacja kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku / Nowak Paweł // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.30-32

42. Kodeks a Karta. Różnica między zatrudnieniem nauczyciela na podstawie Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela / Handzlik Marta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.33-35

43. Kotki się bawią. Zabawy rytmiczno-ruchowe z elementami Programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej / Fronczak Joanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.41-42

44.Thank you, Good afternoon, Come here, Goodbye, I’m sorry! / Kostrzewska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.43-45

Z punktu widzenia skuteczności nauczania ważne jest, aby dzieci miały jak najwięcej okazji do słuchania języka angielskiego i obcowania z nim na co dzień. Można to osiągnąć przez dodawanie go do codziennych wypowiedzi nauczyciela, reagowanie na dziecięce prośby i emocje po angielsku czy też zachęcanie do zabaw w tym języku. Nauczyciel powinien wprowadzać język obcy etapami, ponieważ naturalne jest , że dzieci uczą się języka stopniowo. (Cyt. za aut. Artykułu)

45. Po co nam zasady? Scenariusz zajęć na podstawie książki Zofii Staneckiej Basia i wolność / Buchner Hanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.46-47

46. Uwaga, uwaga! Czyli jak wspomagać koncentrację u przedszkolaka (również przykłady ćwiczeń) / Pietrzyk Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.48-51

Przedszkolaki żyją w rzeczywistości niezwykle różnorodnej, dynamicznej i podlegającej nieustannym zmianom. Bombardowane są szybko zmieniającymi się obrazami, intensywnymi kolorami, głośną muzyką. W każdej sekundzie są zalewane potokiem bodźców, które płyną do nich poprzez zmysły. Jak zatem pomóc dziecku się wyciszyć i ćwiczyć z nim koncentrację?

47. Zabawy doskonalące umiejętność nazywania i wyrażania emocji / Stępień Kamila Olga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 3, s.55-59

48. Świadczenia dla seniorów w polskim systemie zabezpieczenia społecznego / Samoraj-Charitonow Beata // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 2, s.8-15

49. ‘Pieniądze szczęścia nie dają…Być może” – oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / Kalinowski Sławomir // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 2, s.16-20

50. System socjalnej pomocy mieszkaniowej w Polsce i jego ocena / Przymeński Andrzej // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 2, s.29-37

51.Crowdsourcing czyli wirtualny tłum w bibliotece / Kowalska Małgorzata // BIBLIOTEKARZ. - 2016, NR 3, s.4-8

52. Promocja czytelnictwa w internecie / Kosik Edyta // BIBLIOTEKARZ. - 2016, NR 3, s.9-11

53. Krok po kroku z Niemiec do Polski… różne historie zbiorów zagrabionych / Łaskarzewska Hanna // BIBLIOTEKARZ. -2016, NR 3, s.12-14

54. biblioteki fińskie – czy to już XXII wiek? / Czerwińska E., Jańdziak A. // BIBLIOTEKARZ. - 2016, NR 3, s.19-21

55. Bibliotekarze i bibliografowie – opiekunowie skarbów / Dombek Ewa // BIBLIOTEKARZ. - 2016, NR 3, s.28-31

56. Skontrum i po skontrum, czyli ciąg dalszy o odpowiedzialności materialnej bibliotekarza / Howorka Bolesław // BIBLIOTEKARZ. - 2016, NR 3, s.36-40

57. Biblioteki z rozszerzonymi zadaniami ośrodka kultury / Golat Rafał // BIBLIOTEKARZ. - 2016, NR 3, s.34-36

58. Czytelnictwo wśród młodzieży / Zabielska Ewa // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 3, s.4-8

59. Dzień Kubusia puchatka w Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce / Dunin-Wilczyńska Ewa // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 3, s.29-30

60. Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Trojan Elżbieta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 3, s.37-40

61. Bieganie z pomysłem dla małych i dużych / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 1, s.10-13

62. Czy nadmierną nadpobudliwość można złagodzić dietą? / Łagowska Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 1, s.14-18

Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, popularnie określany skrótem ADHD ( z ang. Attention Deficycit Hyperactivity Dosorder) uznaje się za najpopularniejsze dziecięce zaburzenie neurobehawioralne. Ocenia się, że częstość występowania ADHD na świecie może występować u 3-5 % dzieci. Mimo iż zaburzenie to uznaje się za schorzenie typowo dziecięce, to ocenia się, że u ponad połowy pacjentów objawy nadpobudliwości utrzymują się także w okresie dorosłości.         Cyt. za autorką artykułu

63. Znaczenie różnorodnych form aktywności ruchowej dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Raport specjalny / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 1, s.19-30

64. Wolontariat w szkole angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Marchel Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 1, s.38-45

65. Wpływ ćwiczeń rekreacyjnych JOGI na kondycję fizyczną ćwiczących / Palica Danuta, Hubicki Szymon // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 1, s.51-55

66. (Proaktywność) Zdecydowanie więcej niż zwykła aktywność /Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.25-235

Proaktywność oznacza, że nasze zachowania nie są efektem warunków zewnętrznych. Nie jesteśmy kontrolowani przez otoczenie czy innych ludzi. Sami podejmujemy decyzje i działamy i bierzemy odpowiedzialność za własne życie.

67. Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny uczniów / Łoskot Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.36-40

68. Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.2-5

69. Każdy z nas jest inny – warsztat na temat inności. Materiały do zajęć / Łucjanek Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.6-7

70. Dzień Kota. Scenariusz zabawy / Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.19-20

71. Zabawy muzyczno-ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa / Fronczak Joanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.22-23

72. Wsłuchać się w głos intuicji ( również propozycje ćwiczeń) / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.25-40 ( Oraz Biologia w Szkole, nr 2, s.25-29)

Często słyszymy wewnętrzny głos, który stara się nam jakoś doradzić – do czegoś zachęcić, przed czymś przestrzec bądź utwierdzić w słusznej jakiejś decyzji. I choć temu głosowi nie towarzyszą racjonalne argumenty, bywa on niezwykle trafny. Czy w intuicji jest coś magicznego? Czym ona jest Jak możemy ją rozwijać? Jak z niej korzystać?

73. Aniołek w przedszkolu, diabełek w domu ( o odmiennych zachowaniach dzieci) / Pietrzyk Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.48-51

74. Dziecko kontra warzywa i owoce! / Łagowska Karolina // // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.56-58

75. Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwencjonalne myślenie i działanie / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, NR 1, s.59-61

76. nauka przyjazna dla mózgu – wybierz swój styl / Kubala-Kulpińska Aleksandra // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.34-40

77. O świadomości edukacji ekologicznej na przestrzeni czasu / Ordza Tomasz // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.47-51

78. Po co nam rodzeństwo ?/ Romanowska Dorota // NEWSWEEK. – 2016, NR 14, s.71-73

Młodsze rodzeństwo chroni przed astmą, alergią oraz otyłością, co właśnie wykazali uczeni. Wyzwala odpowiedzialność i chęć przewodzenia. Dzięki temu pierworodni osiągają sukces. Podobnie jak jedynacy.

79. Witamina C w szkolnym laboratorium / Orlińska Iwona // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.6-12

80. Trucizna XXI wieku: fluor – narastający problem zdrowotny / Sanecki Przemysław i inni // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.34-42

81. Jak stare są polskie góry ? / Wolniewicz Paweł // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.4-7

82. Czekając na wielką wodę. Stan osłony przeciwpowodziowej Polski / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.8-11

83. Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie. CZ.III – pospolite metale nieżelazne / wilczyński Piotr L. // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.12-21

84. Jak odkrywać i rozwijać zdolności uczniów? Teoria inteligencji wielorakiej / tracz Mariola // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.30-33

Teoria wielorakiej inteligencji psychologa Howarda Gardnera może być przydatna w planowaniu pracy, dostosowywaniu wymagań do możliwości indywidualnych uczniów i ich potrzeb edukacyjnych.                       Cyt. za autorem artykułu

85. Badanie stanu środowiska. Program zajęć dodatkowych ( dla szkół podstawowych, po modyfikacji również dla gimnazjum) / Maćkowiak Danuta // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.34-41

86. Psy wspomagające leczenie ludzi – psi terapeuci / Kuźniewicz Janusz, Gulda Dominika // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 4, s.10-11, w: Biuletyn eko-edukacyjny

87. Kwiecień kwieci. Propozycja zajęć dla klas I-III szk. podst. / Będkowska Hanna // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 4, s.2-3, w: Biuletyn eko-edukacyjny

88. Jaki podręcznik dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Kilka uwag na marginesie dyskusji medialnej o nowym, darmowym i powszechnym podręczniku / Gajdzica Zenon // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.3-7

89. „ Sektarianizm” zagrożeniem systemu edukacyjnego w świetle doświadczeń ze Szkocji / Motyka Marcin // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.7-12

90. W trakcie zmiany. Kluczowe różnice w publicznym i niepublicznym kształceniu pedagogów w Polsce / Dejna Dagna, Nalaskowski Filip // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.13-20

91. Media w życiu dzieci / Kustosz Sylwia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s. I-IV – Wkładka Metodyczna

92. Kształtowanie postaw proekologicznych. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci w wieku 8-10 lat / Balicka Aneta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.V-VIII – Wkładka Metodyczna

93. Więźniowie w realiach polskich „supermax prison” – skazani niebezpieczni na przestrzeni lat / Przybyliński Sławomir // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.37-42

94. Zjawisko zgwałcenia w małżeństwie jako przestępstwo seksualne – analiza przypadku / Białas Monika // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.42-46

95. W poszukiwaniu radości i satysfakcji z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – analiza badań skoncentrowanych na doświadczeniach ojców / Żyta Agnieszka, Ćwirynkało Katarzyna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 1, s.47-52

96. Motoryczne uwarunkowania rezultatu sportowego w lekkoatletyce / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 2, s.13

97. Czy zaburzenia w cyklu miesiączkowym u młodych kobiet mogą być wynikiem nieprawidłowej diety? / Łagowska Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 2, s.19-23

98. Wolontariat okiem wolontariusza na podstawie Bydgoszcz trathlon 2015 ( organizacja imprez sportowych) / Marchel Paweł // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 2, s.24-27

99. Rola i zadania współczesnego nauczyciela w procesie wychowania fizycznego / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 2, s.29-37

100. Fitness oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego ( również 3 konspekty zajęć) / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, NR 2, s.38-50

LUTY 2016

1. Aksjologiczne „pułapki” współczesnej edukacji / Mastalski Janusz // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 1, s.13-22

2. Sześciolatki, nos i tabakiera / Stróżyński Klemens // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 1, s.23-29

3. L 4 – Elektronicznie / Sobiak Magdalena // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 1, s.35-37

4. Kultura klasy szkolnej jako przestrzeń stymulowania rozwoju twórczej aktywności werbalnej dzieci na etapie wczesnej edukacji / Kochanowska Ewa // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 1, s.38-48

5. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2016, NR 1, s.54-59

Pojęcie niedostosowania społecznego do literatury pedagogicznej wprowadziła Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej. Według definicji MEN niedostosowanie społeczne – to dzieci i młodzież, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowaniu. Niniejsza bibliografia ujmuje najnowsze wydawnictwa zwarte i artykuły dotyczące niedostosowania społecznego.

6. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Inspiracje norweskie / Bałachowicz Józefa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 1, s.3-12

7. Przyczyny nieudanych adopcji / Mickiewicz Kinga // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 1, s.23-29

8. Programy profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych / Junger Agata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 1, s.38-40

9. Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych / Michniuk Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 1, s.41-47

10. Uczniowie o działaniach profilaktycznych szkoły / Jakubowska Iwona // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 1, s.48-52

11. Utracona niewinność. Podsumowanie młodzieżowych zjawisk i trendów w 2015 roku. Cz. I – relacje społeczne / Teodorczyk Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2016, NR 1, s.60-62

12. Jak mówić, żeby inni słuchali / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 9, s.25-28

Czasami chcemy przekazać innym jakąś życiową mądrość, własne doświadczenia, przydatną wiedzę. Ale, mimo że jest to coś szalenie ważnego, inne osoby nie zwracają na to uwagi. Zwyczajnie – nie słuchają. Jak mówić, aby zainteresować tym, co mamy do powiedzenia? Co powinniśmy wiedzieć i robić, żeby nas nie tylko słuchano, lecz także wysłuchano i posłuchano?

                                                                                                    Cyt. za autorką artykułu

13. 5 kroków do skutecznej komunikacji. Zestaw ćwiczeń doskonalących do artykułu „Jak mówić, żeby słuchali” // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 9, s.37-40

14. Przedszkolak z zaburzeniami odżywiania / Czapla Joanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 9, s.42-45

15. Z książką za pan brat. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci? / Śliwa Ewelina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 9, s.62-64

16. Nie każdy płot jest wysoki! Kształtowanie pewności siebie u dzieci / Pietrzyk Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 10, s.22-24

Pewność siebie, czyli świadomość własnej wartości, wiąże się ściśle z tym, jaki obraz samych siebie mamy w głowie. Wiedza ta nie jest nam jednak dana od urodzenia, lecz zdobywamy ją w procesie wychowania i w toku całego życia społecznego. Początkowo dzieci patrzą na siebie oczami innych, w sposób bezwiedny i nieświadomy odbierając werbalne komunikaty na swój temat i właśnie na ich podstawie budują w głowach swój własny wizerunek.

                                                                                               cyt. za autorką artykułu

17. Myślenie magiczne w życiu dziecka i dorosłego / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 10, s.50-54

Świat wyobraźni przedszkolaka zasiedlony jest przez magiczne postacie i zjawiska. Rzeczywistość płynnie przenika się z tym, co pojawia się w marzeniach i wyobraźni dziecka. I choć trzylatek bez problemu zaczyna odróżniać realność od fikcji – jest gotów na trening : „ czy to dzieje się naprawdę, czy na niby?”, to ciągle uważa za światy równorzędne.

18. Jak uczyć dzieci wierszyków i rymowanek, aby szybko zapadały w pamięć / Kostrzewska Agnieszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 10, s.58-60

Jednym ze sposobów stopniowego wprowadzania języka obcego w pracy z dziećmi jest nauczenie ich rymowanek, wierszyków i piosenek. W tym kontekście mają zastosowanie między innymi: nauka uczenia się przez zmysły ( w tym przypadku słuch) oraz metoda TPR – reagowanie całym ciałem i animacja ruchowa zjawisk oraz przedmiotów występujących w piosenkach i rymowankach.

19. Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Łoskot Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.25-27

Uczniowie zachowują się arogancko, z pogardą i lekceważeniem. Robią wszystko, by podważyć autorytet nauczyciela. Ignorują polecenia, pyskują, przeklinają, rozmawiają przez telefon, czytają gazety, grają w karty, jedzą, bekają i w każdy możliwy sposób przeszkadzają w prowadzeniu lekcji. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

                                                                                                   cyt. za autorem

20. Pewnym siebie BYĆ…/ Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.31-40

Zdobyć większą pewność siebie – to marzenie wielu z nas. Pomaga ona lepiej radzić sobie w życiu. Sprawia, że zwiększa się efektywność naszego działania. Pozwala zawalczyć o swoje. Czy koniecznie trzeba się z nią urodzić? A może są konkretne sposoby, które pozwalają nauczyć się większej pewności siebie w codziennym życiu?                                                                                                                              

21. Polskie powietrze – najgorsze w Europie? / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. – NR 6, s. 4-7

22. Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie. Cz. 2. Rudy żelaza i metali uszlachetniających stal / Wilczyński Piotr // GEOGRAFIA W SZKOLE. – NR 6, s.8-16

23. Woda zmienia wszystko. Globalne cele zrównoważonego rozwoju 2015-2030 / Zaparucha Aleksandra // GEOGRAFIA W SZKOLE. – NR 6, s. 36-38                                                                                            

24. Alkohol etylowy. Metabolizm, zmiany w układzie nerwowym i mózgu, zmiany hormonalne oraz uszkodzenia układu rozrodczego / Głowczyński Ł., Sanecki P., Skitał P. // CHEMIA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.40-46  

Słowo alkohol pochodzi od arabskiego al ghul co oznacza „zły duch”. Po łacinie spirytus vini   znaczy duch wina. Po wpuszczeniu tego „ducha” do organizmu dzieje się tam wiele bardzo szkodliwych procesów, co do których warto mieć świadomość przed wprowadzeniem alkoholu do organizmu.                           Cyt. za autorami                                                                                                                                                                                  

25. Węglowodany w kosmetologii / Kołaczek Aneta // CHEMIA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s. 47-50

26. Smutki małe i duże / Godlewska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2014, NR 10, s.28-29

Większość dorosłych chce ustrzec dziecko przed wszystkim, co trudne i przygnębiające, co budzi frustrację i smutek. Niesłusznie, bo trzeba doświadczyć w życiu sytuacji wywołujących te uczucia, aby naprawdę umieć się cieszyć.

27. Matematyczno- fizyczne sztuczki magiczne / Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. - 2015, NR 9, s.43-48

Matematykami na ogół zostają ci osobnicy, którzy w szkole nie byli w stanie nauczyć się niepotrzebnych rzeczy – Hugo Steinhas

28. Nauka przyjazna dla mózgu – wybierz swój styl ( oraz test pozwalający ustalić styl uczenia się) / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2015, NR 9, s.22-26

29. Krokowanie. Milowy krok w dodawaniu przez sześciolatki wg nowatorskiej metody prof. Hejnego // ŻYCIE SZKOŁY. - 2015, NR 10, s.10-11

30. Szkolne potyczki z matematyką – czyli co o dyskalkulii każdy nauczyciel wiedzieć powinien / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2015, NR 10, s.18-22

31.Sylwetka pedagoga pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście oddziaływań antropotechnicznych / Lewko Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, NR 5, s.338-360

32.Nieletni przestępcy w Holandii i system ich resocjalizacji / Buczyńska Aleksandra // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, NR 5, s. 361-368

33. Słowa zamknięte w kroplach atramentu – o tworzeniu i recepcji twórczości przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie ( również propozycje zajęć) / Bobik Bogumiła // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, NR 5, s. 369-378

34. Wyborca z niepełnosprawnością / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, NR 5, s.379-390

35. Blaski i cienie wrażliwości – Cz.I / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2015, NR 9, s.30-31: Cz. II w 10/2015,

Wychowanie dziecka wrażliwego jest nie lada wyzwaniem. Dziecko takie bywa niezrozumiane przez rówieśników, czasem odrzucone. Jednakże szybciej niż inne dzieci dostrzega wieloaspektowość różnych sytuacji. Nie przejdzie bezrefleksyjnie obok krzywdy innej istoty. Dzięki swojemu wyjątkowemu spojrzeniu na świat, odpowiednio pokierowane , może czerpać wiele przyjemności z życia. Dzieci wrażliwe bywają wspaniałymi przyjaciółmi i takich też poszukują dla siebie. Świadome, refleksyjne życie może przerodzić się w siłę, choć niewątpliwie człowiek wrażliwy musi zapłacić pewną cenę za swoją uczuciowość.

                                                                                                       Cyt. za autorem

36. Uzależnienie od Facebooka? / Rowicka Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, NR 11, s.26-28

37. Spragnione miłości ( miłość i uzależnienie) / Machnowska Agnieszka // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, NR 9, s.29-32

38. Kluczowe problemy w terapii osób uzależnionych od aktywności seksualnej / Müldner-Nieckowski Łukasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, NR 11, s. 33-39

39. Nauczycielu i lekarzu – reaguj na przemoc! / Durda Renata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, NR 9, s.8-10

W polskim społeczeństwie dość powszechne jest przekonanie, że przypadkami przemocy w rodzinie powinni zajmować się policjanci, pracownicy socjalni czy psychologowie, a inne osoby raczej nie powinny się wtrącać w „sprawy rodzinne”.

                                                                                                 Cyt. za autorem

40. Historia i charakterystyka komiksu / Skumanov Sarah // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 2, s.4-7

41. Gry planszowe w pracy nowoczesnego bibliotekarza / Woźniak Grzegorz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 2, s.32-34

42. Walentynki – krzyżówka / Malinowska Marta K. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 2, s.35

43. Kotka Milusia. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai / Bal Anna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 2, s.36-38

44. Wielokulturowość w polskiej edukacji. Wybór literatury najnowszej ( zestawienie ) / Hechsman Kinga // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 2, s.38-40

45. Dobry bibliotekarz ( wiersz) / Turkiewicz Ryszard // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 2, s.40

47. Viral w bibliotece / Poleszak Katarzyna // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 2, s.15-18

48. Systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych. Wspomaganie szkół i placówek oświatowych / Jordan-Wechta J., Szafińska-Chadała M. // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 2, s.9-12

49. Ustawa o prawie autorskim po nowelizacjach // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 2, s.33-37

50. Wokół urynkowienia usług społecznych / Anioł Włodzimierz // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 1, s.2-11

51. Przesłanki uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej / Kawka Paweł // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 1, s.13-18

52. Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prękariusze – zagrożenie dla profesjonalizacji nowego zawodu / Krasiejko Izabela // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 1, s.19-27

53. Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce / Żółtaszek Agata // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 1, s.27-34

54. Ubóstwo wodne na przykładzie Anglii i Walii / Libor Grzegorz // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, NR 1, s.35-40

55. Potencjał religijny wnoszony do wychowania integralnego / Marek Zbigniew // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.9-20

56. Wzajemność w relacji pomocy – perspektywa teoretyczna / Guzy – Steinke Halina // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.21-32

57. Szkoła środowiskowa. Koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki / Uryga Danuta // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.33-53

58. Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie / Wysocka Ewa, Ostalińska-Molik Barbara // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.55-79

59. Rola seniorów w rodzinie / Kempińska Urszula // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.81-96

60. Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży / Baranowska Aneta // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.97-116

61. Przemoc domowa. Decyzje kobiet o rozstaniu z mężem-sprawcą / Jarończyk-Urbaś Beata // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.117-130

62. Kandydaci do wolontariatu – przykład Hospicjum św. Łazarza w Krakowie / Seredyńska Anna // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.131-145

63. Kształtowanie ekspresji kulturalnej uczniów szkół podstawowych / Rogulska A., Cholewka H. // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.147-160

64.Wsparcie twórczości plastycznej artystów z niepełnosprawnością / Rel Małgorzata // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 4, s.161-170

65.Tolerancja inności a samoświadomość społeczna wobec zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością / Bałandynowicz Andrzej // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.10-63

66. Obszary wyzwań etycznych współczesnej pedagogiki specjalnej ( ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością) / Zaorska Marzenna // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.64-75

67. Znaczenie seksualności człowieka / Szyszkowska Maria // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.76-86

68. Przezwyciężanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych jako wyraz prawidłowej demokracji / Kryniecka-Piotrak Anna // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.87-96

69. Specyfika ról pełnionych przez kobiety z niepełnosprawnością / Nowak Anna // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.97-112

70. Opinie nauczycieli na temat seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Kijak Remigiusz // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.113-148

71. Jestem kobietą, jestem mężczyzną i jestem osobą z niepełnosprawnościami. Przemiany tożsamości seksualnej osób niepełnosprawnych / Żuchowska-Skiba Dorota // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.149-163

72. Rodzinne uwarunkowania seksualności osób niepełnosprawnych / Kijak Remigiusz // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.164-183

73. Dialog motywujący w pracy z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania seksualne / Barański Cezary // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.184-206

74. biologiczno-społeczne uwarunkowania tożsamości płciowej człowieka / Czerwiec K., Potyrała K. // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.207-223

75. Wady genetyczne, macierzyństwo i rokowanie w kontekście seksualności / Dmoch-Gajzerska E., Mazurkiewicz B. // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.224-240

76. Sposoby prezentacji seksualności osób z niepełnosprawnościami w filmach kinowych / Sahaj Tomasz // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.240-261

77. seksualność niepełnosprawnych Polaków: analiza kulturowa / Mackiewicz Marek / PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s. 262-274

78. Starzenie się oraz miłość erotyczna w świetle literatury Samuela becketta – aspekty psychologiczne i andragogiczne / Stelcer Bogusław // PRACA SOCJALNA. – 2016, NR 1, s.275-293

 

 

STYCZEŃ 2016

1.Moje miejsce na ziemi ( dom jako kategoria pedagogiczna, dom rodzinny) / Trzos Barbara // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.5-8

2. Rodzina w rozwoju społecznym / Woźniak Patrycja // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.9-12

3. Rola matki i ojca w wychowaniu (wychowawcza funkcja matki i ojca) / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.13-15

4. Komunikacja w rodzinie / Gołębiewska Ilona // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.20-22

5. Wychowanie w rodzinie ( wybór bibliografii) / trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.23

6. Inna strona konfliktu / Szachniuk-Albowicz Paulina // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.24-25

7. Rodzina niewydolna wychowawczo / Nowotka Małgorzata // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.26-27

8. Rozumieć siebie, rozumieć innych ( wychowanie w rodzinie) / Wójcik Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.28-31

9. „Najważniejsza droga”. Jan Paweł II o rodzinie- scenariusz / Baranowska Joanna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.32-34 ( do wykorzystania na Dzień Babci i Dziadka )

10. Rodzina, ale jaka? Scenariusz lekcji wychowawczej lub WDŻ dla klasy VI szkoły podstawowej / Maraszek Joanna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.34

11. Amor vincit omnia – miłość wszystko zwycięża. Scenariusz lekcji WDŻ dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wojciechowska Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 1, s.35

12. Uczenie czytania w szkole / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.3-13.

13. Sleeveface w bibliotece szkolnej (nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki szkolnej) / Gnyp J., Koczur R., Trawa E. // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.8-9

14. Zburzyć mur samotności. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I szk. ponadgimnazjalnej na podstawie książki Samotni.pl Barbary Kosmowskiej / Dobraczyńska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.14-16

15. Kaczor Donald inspiruje ( pomysły jak wykorzystać komiksy w pracy z czytelnikiem ) / Olejarz Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.18-19

16. Z przysłowiem za pan brat. Konkurs frazeologiczny / Jamry Ilona, Russek Hanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.20-22

17. Nocny maraton czytania. Popularyzacja książki i czytelnictwa / Lis Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.23-25

18. Konkurs plastyczny na dzień sprawdzianu szóstoklasistów / Błażejczak Dobrochna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.28-29

19. Witajcie w Strefie. Gra terenowa osnuta wokół książki Jamesa Dashnera „Więzień labiryntu” / Bonk Gabriela // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.30-33

20. Wisława INACZEJ. Scenariusz przedstawienia poświęcony twórczości noblistki dla klas V-VI i gimnazjum / Bączyńska Anna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.36-37

21. Metody prowadzące do sukcesu pedagogicznego we wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Słyk Urszula // WYCHOWANIE MUZYCZNE.-2015, NR 5, s.37-40

22. Kongres w prawdziwie światowym stylu. Powiew zmian i innowacji w oświacie / Grusiewicz Mirosław // WYCHOWANIE MUZYCZNE.-2015, NR 5, s.13-25

23. Cała prawda o barszczu ( Sosnowskiego) / Rozm. z Z. Dajdokiem przepr. Przez P. Pomiana // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 1, s.10-11 – Biuletyn EKO-edukacyjny nr 1

24. Cieśnina która zmienia świat ( Cieśnina Beringa) / Swerpel Sławomir // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 2, s.30-35

25. A nóż widelec! ( sztućce-historia) / Krzemińska Agnieszka // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 2, s.65-69

26. Pilnuj genów ( genetyka) / Orzyłowska-Śliwińska Olga // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 1, s. 42-47

27. Ruchoma forteca (rozwój techniki wojskowej) / Czulda Robert // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 1, s.52-57

28. Niby nic takiego ( mobbing w zakładzie pracy) / Muszyńska Agata // WIEDZA I ŻYCIE. – 2016, NR 1, s.58-62

29. Hejterzy bez zahamowani ( polityczna wojna internetowa) / Kim Renata // NEWSWEEK POLSKA. – 2016, NR 6, s.10-14

30. Tortury dla dzieci ( ofiary ambicji rodziców) / Szulc Anna // NEWSWEEK POLSKA. – 2016, NR 6, s.40-42

31. Epigenetyka, czyli jak przedłużyć sobie życie? / Bukrejewska Małgorzata // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.12-14

32. Od piasku do szkła / Kurek Joanna // CHEMIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.35-42

33. Walka o wodę czy walka z wodą? Charakterystyka zasobów wodnych Polski / Barnik Adam // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.8-13

34. Zmiany w przemyśle w Polsce. Scenariusz lekcji dla gimnazjum / Figa Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.27-30

35. Nauka o czasie na czasie. Propozycje wykorzystania serwisu flightradar24 ( propozycja lekcji dla gimnazjum) / Hałaczek Jagna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.31-33

36. Przemysł w Polsce – zmiany, mocne i słabe strony, kierunki rozwoju. Scenariusz lekcji metodą oceniania kształtującego / Szmidt Zofia // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.36-39

37. Jak wysokie są góry, jak głębokie są oceany, czyli kilka spostrzeżeń o globusie / Maciocha Marian // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.34-35

38. Biblioteki w PRL. Lata 1956-1989. Cz. II / Mężyński Andrzej // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 1, s.7-12

39. systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług / Kasperkiewicz Przemysław // BIBLIOTEKARZ. – 2016, NR 1, s.32-33

40. Rozwój bibliotek dziecięcych w Polsce. Wybrane problemy / Grabowska Dorota // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 1, s.4-9

41. Biblioteka jak bocianie gniazdo. Projekt edukacyjny ( dla szkół podstawowych) / Kubiak Ewa // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2016, NR 1, s.35-40

42. Sleeveface. Sposób na promocję książki w przestrzeni internetowej / Rafińska Elżbieta // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.5-9

43. Słuchowisko. Powieść Henryka Sienkiewicza w wydaniu dźwiękowym. Program szkolnego projektu edukacyjnego prowadzonego przez bibliotekę szkolną z okazji Roku Henryka Sienkiewicza / Malak Waldemar // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.14-15

44. Zaangażowanie w czytanie, czyli szkolny festiwal czytania / Minko-Dobrzyńska Joanna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.18-19

45. Świat należy do mnie. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych ( dla szkół ponadgimnazjalnych) / Oleszek Jadwiga // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.17

46. Wróżka prawdę ci powie… Scenariusz przedstawienia na pożegnanie klas maturalnych / Olszanowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, NR 2, s.27-29

47. Nowe technologie w promocji czytelnictwa / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, NR 1, s.3-5

48. Sway (aplikacja). Nowoczesne prezentacje w popularyzacji czytelnictwa / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, NR 1, s.9-11

49. Blubbr „Kwizuj” z YouTubem / Pozierak Anna Dagmara // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, NR 1, s.12-14

Blubbr to innowacyjne narzędzie pozwalające na kreowanie interaktywnego kwizu lub sprawdzianu z wykorzystaniem multimedialnej biblioteki YouTube. Wystarczy za pomocą zintegrowanego okna wyszukać odpowiedni materiał i opatrzyć pytaniem, a Blubbr resztę zrobi sam.                                                     Cyt. za autorką artykułu

50. promocja czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK / Kosińska Iwona // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2016, NR 1, s.16-17

51. W świetlicy szkolnej nigdy się nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego – marzec / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s. 3-6

52. Zajęcia manualne w świetlicy / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.7-9

53. Małpy robią małpie figle – podróż do krainy zwierząt egzotycznych. Scenariusz zajęć świetlicowych ( małpka z papieru) / Rydzewska Marta // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.14-15

54. Z zabawą wśród ssaków. Gry i zabawy z wykorzystaniem kostki do gry / Łukasik Paweł // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.24-25

55. Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Semestr I / Ratajczak M., Stanisławski D. // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.26-29

56. [Pies] Mój przyjaciel pies. Zestawienie bibliograficzne / Trojan Elżbieta // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2016, NR 1, s.30

57. Uzależnienia jako problem społeczny / Gołębiewska Ilona // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s. 5-7

58. Dlaczego dopalacze są niebezpieczne? / Padło Katarzyna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s. 8-10

59. Ucieczka od rzeczywistości ( o uzależnieniach) / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s. 11-16

60. Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? Scenariusz lekcji wychowawczej (dla klasy VI szk. podst.) / Górecka Anna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.16-17

61. Cyber zagrożenia (Grooming) / Padło Katarzyna // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.18-19

Jednym z zagrożeń pojawiających się w sieci jest tzw. child grooming czyli uwodzenie dzieci w sieci. Najczęściej wykorzystywane są w ten sposób dzieci poniżej 10. Roku życia. Uwodzenie dziecka i przygotowywanie go do wykorzystania seksualnego odbywa się stopniowo: rozmowa o zainteresowaniach, budowanie tajemnicy, odwrażliwianie, budowanie odpowiedzialności za zachowania seksualne, wykorzystywanie w świecie realnym.

62. Fonoholizm wśród uczniów / Baranowska Aneta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.20-21 - również jak zapobiegać fonoholizmowi?- s. 22

63. Fonoholizm. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.22

64. Nowe zagrożenia – nowe uzależnienia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Czajkowska Ewelina // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.23

65. Szkoła jak(o) poligon? / Mencel Marek // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.24-27

66. Cukierki. Scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III / Balon Agnieszka, Żwirowska Danuta // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.28-29

67. Sąd nad alkoholem. Scenariusz lekcji wychowawczej ( gimnazjum). Spotkanie integracyjne dla uczniów i rodziców / Sawicka Alicja // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.30-31

68. Chrzest Polski. Scenariusz (apelu lub uroczystości) dla uczniów gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej / Janicki Paweł // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.32-33

69. Wpływ zmian klimatycznych na ptaki / Zawadzka Dorota, Zawadzki Grzegorz // PRZYRODA POLSKA. – 2016, NR 2, s.12-13

70. Dzikie wysypiska śmieci jako źródło obcych gatunków w dolinach rzek na przykładzie Soły – cz. I / Kozik Dariusz, Uziębło Aldona // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 2, s.18-19

71. Powierzenie danych osobowych, czyli zlecanie zadań innym podmiotom. Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza-doświadczenia i praktyka / Czub-Kiełczewska Sylwia // BIBLIOTEKARZ. – 2015, NR 12, s.42-43

GRUDZIEŃ 2015

1.Czytanie może być atrakcyjne. Jak przygotować imprezę czytelniczą? / Grabowska Mirosława // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.6-9

2.Szkolny konkurs recytatorski. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szk. podst. / Zielińska-Godek Krystyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.19-21

3.Mole książkowe w bibliotece. Spotkania z językiem angielskim. Cykl zajęć bibliotecznych doskonalących język angielski / Kałwak Magdalena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.22-25

4.Podróż do stacji Literkowo. Aktywne pasowanie na czytelnika. Propozycja zorganizowania pasowania na czytelnika jako gry dydaktycznej / Najdzińska Ewa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.26-27

5.Światowy Dzień Kota na nowe sposoby ( 17 luty). Propozycja warsztatów plastycznych / Błażejczak Dobrochna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.28-30

6.Grudzień poetycko, muzycznie i plastycznie. Scenariusz zajęć interdyscyplinarnych przeznaczony dla uczniów klas I-III szk. podstawowej / Worzała Elwira // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.31-32

7.Czarownica Higienica. Scenariusz. Przedstawienie propagujące zdrowy styl życia / Gudel Lidia // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 12, s.33-37

8.Bajkoterapia w pracy bibliotekarza wychowawczej bibliotekarza / Chamera-Nowak A., Ippoldt L. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, s.4-8

9.Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania ( postawy rodzicielskie i ich znaczenie w życiu dziecka) / Karzewska Bożena // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, s.15-21

10.Komiksy w Muzeum Książki Dziecięcej. CZ.III / Diduszko Hanna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, Dodatek nr 3, s.1-6

11.[Siesicka Krystyna]

Krystyna Siesicka (EG) / PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, Dodatek nr 3,

12. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w bibliotece szkolnej / Andrzejewska Renata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, s. 28-29

13. Miejska Biblioteka Publiczna w Pieniężnie i jej „ czytające środy” / Wacławska Lubomira // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, s.31-32

14. Franklin i książka z biblioteki. Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 5-7 lat / Walska Anna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, s. 42-43

15. Andrzejki. Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism w wyborze za lata 2007-2015 / Malinowska Katarzyna M. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 11, s.43-44

16. W świetlicy nigdy się nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego – grudzień / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.3-6

17. Łowicz, region łowicki – dziedzictwo kulturowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ( folklor łowicki s.20-21 i 25-26/ Trojan Elżbieta // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.6

18. Wędrówki po łódzkim ogrodzie botanicznym – twórcze spotkania z plastyką / Godyla B., Rydzewska M. // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.7-9 oraz Łódź Bajkowa s.13-15

19. Zdobywamy certyfikat sprawności z Pszczółką Mają ( cykl zajęć świetlicowych z Muzeum Wsi Radomskiej) / Grzybowska Grażyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.10-12

20. Fryderyk Chopin - cudowne dziecko Warszawy. Scenariusz zajęć świetlicowych / Tatar Wanda // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.16-18

21. Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Semestr II / Mrzygłód Zuzanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 6, s.22-24

22. Czy gimnazjum doczeka pełnoletności? / Jastrzębska Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 9, s.3-8

23. Nauczyciel liderem zmian w edukacji / Urbanek Bogdan // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 9, s.9-20

24. Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla polskiej szkoły / Miczka-Pajestka Monika // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 9, s.21-31

Sytuacja ponowoczesnej wielokulturowości, która dostrzegalna jest również w polskiej szkole, okazuje się bardzo złożona. Chodzi bowiem nie tyle o różnice rasowe, etniczne czy dotyczące samego wyglądu i stylu życia, ale o te bardziej wewnętrzne, związane ze światopoglądem, sposobem myślenia i mentalnością, które są ukształtowane kulturowo.

                                                                                                     Cyt. za NOWA SZKOŁA

25. Świadczenia w razie macierzyństwa – czyli co przysługuje osobie ubezpieczonej w trakcie macierzyństwa / Sobiak Magdalena // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 9, s.37-41

26. System edukacji w Finlandii / Dunin-Wilczyńska Ewa // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 9, s.46-52

27. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku ( Zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 9, s.53-58

28. Kulturowo-aksjologiczne konteksty edukacji / Denek Kazimierz // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s.7-14

29. Nauczyciel jako sprawca i ofiara kryzysu oświatowego w Polsce / Kocór Maria // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s.15-29

Kryzys oświaty skutkuje jakością pracy nauczyciela i powoduje u niego różne problemy natury fizycznej, psychicznej i społecznej. Z drugiej strony kryzys nauczyciela jest elementem szerszego kryzysu szkoły czy oświaty. Sam bowiem nauczyciel ze swoimi postawami, stylami myślenia i niemocą wychowawczą jest sprawcą tego kryzysu i tak błędne koło się kręci.

                                                                                                              Cyt. za NOWA SZKOŁA

30. Co jest między jakością a bylejakością? / Sawiński Julian P. // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s.30-36

31. Potrzebujemy reform / Niemierko Bolesław // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s. w37-38

32. Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli- pytania i odpowiedzi / Sobiak Magdalena // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s.42-43

33. Mentoring w dydaktyce / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s.44-47

Mentor musi posiadać pewne zdolności liderskie, jednak nie oznacza to despotycznej władzy nad drugim człowiekiem. Dzięki temu, że mentor jest dobrym przywódcą może skutecznie doradzić, pokierować, wesprzeć, ale i dać wolną rękę w realizacji celów, kiedy jest to potrzebne.

                                                                                                                 Cyt. za NOWA SZKOŁA

34. Dopalacze – nowe oblicze uzależnień. Profilaktyka i zwalczanie ( Zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Trojan Elżbieta // NOWA SZKOŁA. – 2015, NR 8, s.53-59

35. Urwisy i marzyciele / Fedorczyk Agnieszka // WPROST. – NR 51, s.96-97

Dziecko z ADHD może skończyć szkołę, studia i rozwinąć swoje, nierzadko wyjątkowe, zdolności. Dziewczynki chorują inaczej niż chłopcy, „ na grzecznie” i w związku z tym rzadziej dostają pomoc.                              

                                                                                                                              Cyt. za WPROST


 

LISTOPAD 2015

 1. Media w służbie człowiekowi / Woźniak Patrycja // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.5-7
 2. Komputer dziecinnie prosty / Bombol-Lagha Monika // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.8-10
 3. Internet a wychowanie w rodzinie / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.12-15
 4. Wychowanie do patriotyzmu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.17
 5. Praca w chmurze: zdalnie, wirtualnie, ale razem ( wykorzystanie elektronicznych mediów w edukacji) / Michniuk Anna // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.18-21
 6. E-learning – moda czy konieczność? / Gołębiewska Ilona // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.22-23
 7. W świecie wirtualnych bohaterów. Scenariusze lekcji dla uczniów klas I-III, V, VI / Polcyn-Matuszewska Sylwia // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.25-27
 8. Jasełka po żywiecku / Bulik Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.30-31
 9. Pozyskiwanie informacji z Internetu. Scenariusz zajęć komputerowych – kl. V / Gałązka Ewa // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.32-33
 10. Internet w edukacji i wychowaniu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2015, NR 11, s.33
 11. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Pieniądze na książki dla bibliotek szkolnych / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 11, s.3-4
 12. 12.Współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną ( przykład urozmaiconej i ożywionej współpracy) / kita Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 11, s.5-10
 13. Co kryją tajemnice..? Konkurs czytelniczy na podstawie serii Książek „ biuro detektywistyczneLassego i Mai” M. Widmarka i H. Willis ( dla klas II i III szk. podst.) / Stasikowska Barbara // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 11, s.13-14
 14. Porzuć schematy! Trening twórczości ( pomysły dla klas starszych szk. podst. i ponadgimnazjalnych) / Jakubczyk Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 11, s.15-16
 15. Zaproszenie do poetyckiej szkoły uczuć. Triada lekcyjna dla klas I-II gimn. / Simonjetz Monika // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 11, s.24-26
 16. Bo w życiu najważniejsze jest samo życie. Scenariusz poświęcony ks. Janowi Twardowskiemu ( przeznaczony dla uczniów gimn. i szk. ponagimn.) / Jachmczak Barbara Wanda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 11, s.27-29
 17. Projekt Q-Tales ( międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu stworzenie multimedialnej platformy wspomagającej naukę czytania) / Pytel Jolanta // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2015, NR 4 s.3-4
 18. Biblioteki Szkolne Online. Ogólnopolski Blog promujący działania nauczycieli bibliotekarz / Kamińska-Smolarek Izabela // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2015, NR 4 s.5-6
 19. Apka dla biblioteki, czyli jak stworzyć aplikację mobilną dla biblioteki szkolnej? / Brewczyńska M., Ćwikliński M. // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2015, NR 4 s.7-9
 20. Jak wykorzystać rzeczywistość rozszerzoną do promocji biblioteki? ( oraz : Film w promocji b-ki) / Brewczyńska Magdalena // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2015, NR 4 s.10-12
 21. Wyszukiwanie informacji w katalogu MOL NET+. Insruktaż / Bogacz Mirosława // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2015, NR 4 s.21-22
 22. Co na piśmie diabeł nie zliźnie / Bralczyk Jerzy // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.15
 23. Mury bezpieczeństwa? / Nadolski Kamil // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.16-21
 24. Pierwiastki superciężkie / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.22-25
 25. Co te znaki mogą znaczyć? ( ewolucja człowieka) / Ryszkiewicz Marcin // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.26-33
 26. Niebo z dronami nade mną / Miszczak Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.34-37
 27. Mroczna moc sieci ( terroryzm) / Czulda Robert // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.48-51
 28. Skąd się bierze autyzm? / Kępczyńska Agnieszka // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.68-63
 29. Wojaże Władysława wazy / Besala Jerzy // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, NR 10, s.65-69
 30. Przemoc wobec dzieci – diagnoza zjawiska / Łukowska Katarzyna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, NR 9, s.5-7
 31. Nauczycielu i lekarzu – reaguj na przemoc! / Durda Renata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, NR 9, s.8-10

 

PAŹDZIERNIK 2015

1.W świetlicy nigdy się nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego – Październik / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.3-6

2. Zwiedzamy Łańcut. Wędrówki po Podkarpaciu. Scenariusz zajęć świetlicowych / Musiał Anna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.7-9

3. Nie taki wilk straszny, jak go malują. Scenariusz zajęć świetlicowych / Zielińska Renata // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.10-11

4. Bractwo rycerskie – turniej rycerski w świetlicy / Szczepanek Ewa // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.13-14

5. Z bajką na dobranoc, czyli wizyta w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie / Godyla Beata // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.15-16

6. Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Semestr I / Murzygłód Zuzanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.20-22

7. Ginące zawody – szlak żelaza i kowalskich tradycji. Scenariusz zajęć świetlicowych / Zielińska Renata // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.25-26

8. Obrazy z papierowego ręcznika / Radomyska Agnieszka // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, NR 5, s.30

9. Gry terenowe. Nowa jakość w życiu szkoły i biblioteki / Baranowski Karol // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.6-8

10. Dlaczego warto się uczyć? Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szk. podst. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Bałka Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.11

11. Skuteczna komunikacja. Scenariusz warsztatu dla rodziców i dzieci / Jakubczyk Kamila // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.12-13

12. Nie tylko akademia, czyli garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Jędrzejak Justyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.14-17

13. Na tropie skarbu króla Midasa. Podchody biblioteczne ( gra biblioteczna) / Chojnacka-Musiał Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.18-20

14. Bardziej rozumieć siebie. O trudnym dojrzewaniu. Zajęcia kółka czytelniczego dla uczniów kl.VI szk. podst. Na podst. książki Miry Jaworczakowej Oto jest Kasia / John Katarzyna // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.21

15. Sensacyjny komiks. Pomysł na zajęcia biblioteczne / Malak Waldemar // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.22-23

16. Duch książki na fotografii. O projekcie czytelniczym / Stępniewska U., Szostak-Lubomska K. // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.24-26

17. Maraton czytelniczy twórczości Paula Coelha. Scenariusz spotkania z tekstami popularnego brazylijskiego pisarza / Pyza Bożena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.27

18. Szkolne Śródziemie. Gra literacka ( z wykorzystaniem powieści J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem) / Sobańska Aleksandra // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.28-30

19. Hobbit. Konkurs czytelniczy / Kownatka-Ruszkowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.31

20. Jasełka. Scenariusz przedstawienia / Stawowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, NR 10, s.33-37

21. Usamodzielnianie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej / Polkowski Tomasz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.3-10

22. Analiza środowiskowych przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży / Bobik Bogumiła // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.11-17

23. Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie / Sielicka Edyta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.18-23

24. Atmosfera domu rodzinnego a rozwój dziecka / Ecler-Nocoń Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.24-26

25. Subiektywne uwarunkowania braku męża w narracji kobiet / Ruszkiewicz Dorota // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.31-39

26. Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych / Połeć Iwona // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.40-47

27. Zjawisko agresji dziecięcej w szkole / Glik Joanna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, NR 8, s.48-52

28. Czas otwarcia / Wojciechowski Jacek // BIBLIOTEKARZ. – 2015, NR 10, s.4-9

29. Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i jego adaptacja na język polski / Hys Jolanta i inni // BIBLIOTEKARZ. – 2015, NR 10, s.10-12

30. Książka na letnich festiwalach / Kosik Edyta // BIBLIOTEKARZ. – 2015, NR 10, s.23-24

31. Z wizytą u Szkotów / Czerwińska E., Jańdziak A. // BIBLIOTEKARZ. – 2015, NR 10, s.28-31

32. Archiwizowanie zasobów audiowizualnych – kaprys czy konieczność? / Janczewska-Sołomko Katarzyna // BIBLIOTEKARZ. – 2015, NR 10, s.32-36

33. Manga jako japońska odmiana komiksu / Skumanov Sarah // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 10, S.4-9

34. Wybieram bibliotekę / Simonjetz Monika // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 10, s.10-12

35. Bajeczki na smuteczki, czyli biblioterapia w bibliotece / Ratyńska Kinga // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 10, s.25-26

36. Burdubasta albo skapcaniały osioł… Dlaczego co nieco rozumiem? Scenariusz lekcji dla gimnazjalistów i licealistów / Diduszko Hanna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 10, s.41-43

37. Biblioteki cyfrowe. Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2007-2015 / Walska Anna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, NR 10, s.44

38. Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej / Kielar Marzanna B. // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.53-70

39. Społeczne i wychowawcze zasoby odpoczynku / Żywczok Alicja // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.71-86

40. Rodzina w konflikcie normatywnych paradygmatów oraz nowych faktów społecznych / Bernasiewicz Maciej // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.87-100

41. Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki / Wiatr Marta // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.101-110

42. Korepetycje jako obrona klas średnich przed deklasacją społeczną na przykładzie społeczności regionalnej Podkarpacia / Długosz Piotr // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.111-129

43. Rodzina w percepcji i doświadczeniach młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej – analiza porównawcza / Wysocka E., Ostafińska-Molik B. // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.131-154

44. Edukacja tanatologiczna – współczesne wyzwanie ( nauka o śmierci) / Sielicka Edyta // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.155-166

45. Dzieci- uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów – wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską / Januszewska Edyta // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 2, s.167-178

46. Stosunek lekarzy rodzinnych do interwencji związanych z używaniem alkoholu – polskie wyniki międzynarodowego projektu badawczego ODHIN / Jakubczyk A., Michalska A., Szejko N., Wojnar M. // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.91-102

47. Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu oraz systemu leczenia uzależnień w Warszawie i w społeczności lokalnej / Wieczorek Łukasz // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.103-117

48. Spożywanie piwa i alkoholu etylowego a poziom wybranych interleukin w osoczu u młodych szczurów Wistar / Oczkowski Michał i inni // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.119-129

49. Metoksetamina – nowy związek psychoaktywny („dopalacz”) o silnym działaniu / Wiesner Agnieszka i inni // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.131-138

50. Poglądy Tadeusza Bilikiewicza na zagadnienia alkoholizmu w Polsce / Kujawski Ryszard // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2015, NR 2, s.139-144

51. Polityka społeczna w epoce przemian – nowe wyzwania / Orczyk Józef // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 1, s.1-4

52. Migracje edukacyjne do Polski w kontekście zatrudniania cudzoziemców / Matuszczyk Kamil // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 1, s.15-20

53. Problem przestępczości – zapomniany i niedoceniony obszar polityki społecznej / Piątek Krzysztof // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 1, s.20-25

54. Postawy przedsiębiorcze Polaków w wieku 50+ ( aktywizacja zawodowa osób starszych) / Wiktorowicz J., Mularska-Kucharek M. // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 1, s.30-35

55. Kto i dla kogo stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną - raport z badań / Mickiewicz Kinga, Głogowska Karolina // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, NR 1, s.36-39

56. 25-lecie Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego. KKWR w odpowiedzi na problemy dzieci ulicy / Głowacka Barbara // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.10-17

57. Humanistyczne inspiracje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Pytka Lesław // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.18-23

58. Gdzie i jak organizować ogniska wychowawcze? / Kołak Wiesław // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.24-25

59. Resocjalizacja w systemie „ TEACHING-FAMILY PROGRAM” / Pytka Lesław // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.26-29

60. Psychospołeczne skutki przemocy wobec dziecka / Pospiszyl Irena // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.32-37

61. Podatność na sytuacje pokusy a poziom przystosowania społecznego młodzieży / Zacharuk Tamara // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.38-43

62. Kuratorskie Ośrodki Pracy z młodzieżą w ocenie sędziów i kuratorów zawodowych / Wychowski Wiesław // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.49-50

63. Środowisko rodzinne młodzieży przebywającej w oddziale izolacyjnym Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Warszawie / Borowski Ryszard // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.51-52

64. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych uregulowań prawnych (1991-1993) / Głowacka Barbara // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2013, NR 1-2, s.53-56

65. Niektóre trudności adaptacyjne osób osadzonych w zakładach karnych oraz ich rodzin / Sołtysiak Teresa // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.3-6

66. Tritment probacyjny predyktorem racjonalnego systemy readaptacji społecznej skazanych / Baładynowicz Andrzej // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.6-17

67. Polski system w badaniach edukacyjnych – obniżenie wieku szkolnego i inne wybrane obszary problemowe / Rzymełka-Frąckiewicz Agata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.18-21

68. Fobia szkolna a postawy rodzicielskie / Wawrzyniak Sonia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.21-24

69. Sport jako narzędzie terapeutyczne i socjalizujące – wprowadzenie teoretyczno- metodyczne do wychowania poprzez reguły / Klajnert Tomasz, Kruszewski Tomasz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.25-30

70. Terapia sztuką w edukacji artystycznej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Płoch Leszek // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.35-42

71. W Pomeranii o bezpieczeństwie w środowisku wychowawczym / Malinowski Jan A. i inni // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 2, s.46-47

72. Nauczyciel i rzeczywistość oświatowa – refleksje teoretyczno-empiryczne / Zalewska-Bujak Małgorzata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.8-14

73. Aktywność twórcza dzieci w działaniach plastycznych e edukacji wczesnoszkolnej / Jakubowicz-Bryx Anna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.15-20

74. Patologia i zagrożenia wirtualnego świata – wybrane aspekty (cyberpornografia, cyberpedofilia, cyberseks, cyberprzemoc, cyberstalking, uzależnienie od internetu, komputera, cybernetycznych relacji, cyberprzestępczość) / Bębas Sylwester // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.21-26

75. Czy w bibliotekach są skarby? Propozycja lekcji wychowawczo-bibliotecznej ( dla gimnazjum) / Prokop Joanna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s. I-IV-WKŁADKA METODYCZNA

76. Chrześcijańskie zasady w przezwyciężaniu izolacji społecznej więźniów i ich resocjalizacji / Śledzianowski Jan // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.27-34

77. Postpenitencjarne formy wsparcia rodziny w przeciwdziałaniu zachowań zabronionych / Bielicki Eugeniusz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.35-38

78. Psychospołeczne i ekonomiczne determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych / Gurczyńska Paulina // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 3, s.38-42

79. Kierunki zmian w doskonaleniu zawodowym nauczycieli / Szempruch Jolanta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.9-14

80. Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej / Smak Ewa // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.15-20

81. Problemy edukacyjne uczniów klasy I terapeutycznej w kontekście wdrażania obowiązku szkolnego dla sześciolatków / Cedro Angelika, Jastrząb Jadwiga // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.20-24

82. Tradycyjny przekaz wiedzy w dobie multimediów / Śnieżyński Marian // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.25-29

83. Elementy Metody Dobrego Startu w profilaktyce i terapii logopedycznej / Sochacka Izabela // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s. I-VIII – WKŁADKA METODYCZNA

84.Odpowiedzialność szkoły za rozwój uczniów / Kordziński Jarosław, Leśniewska Katarzyna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s. IV-V –WKŁADKA METODYCZNA

85. Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości. Wybrane aspekty / Mudrak Elżbieta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.29-33

86. Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Cylulko Paweł // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.34-37

87. Kształcenie pedagogów „do pracy” z osadzonymi na przykładzie uczelni publicznej i niepublicznej / Fik Joanna i inni // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 4, s.38-43

88. Eskalacja agresji i przemocy w szkole jako implikacja słabych oddziaływań prewencyjnych / Przybysz-Zaremba Małgorzata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 5, s.3-8

89. Gry komputerowe typu Multiplayer game online w percepcji młodych graczy / Przybyszewska Dominika // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 5, s.8-14

90. Napotykane przez matkę trudności w wychowywaniu dzieci, których ojciec przebywa w zakładzie karnym – studium przypadku / Sołtysiak Teresa, Kowalska Katarzyna //   WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2015, NR 5, s.15-18

WRZESIEŃ

 

 1. 2015 – rok czarnych dziur / Berg Przemek // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 9, s.24-29

 2. Agresja. Czym jest i jak sobie z nią radzić? Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjum ? / Jakubczyk Kamila // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.33-34

 3. Aktywne starzenie się (active ageing). Zadania polityki senioralnej / Trafiałek Elżbieta // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.28-39

 4. Atrakcyjne przerwy (propozycja rozwijania zainteresowań czytelniczych dla uczniów klas I-IV)/ Kunka Grażyna // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.37-38

 5. Awokado i inne duchy przeszłości / Ryszkiewicz Marcin // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 9, s.30-35

 6. Bal u kapitana – scenariusz imprezy szkolnej ( propozycja połączenia przygodowej fabuły z szantową muzyką) / Gęca Ewai Leszek // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.24-29

 7. Bocian biały / Stajszczyk Marek // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.18-22

 8. Bociania Ostoja Warmińska. Scenariusz zajęć świetlicowych / Godyla B., Rydzewska M. // Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.13-16

 9. Chcę się przytulić- czyli o mało znanym typie modalności dotykowej / Odelga Hanna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.22-23 (dodatek Akademia Nauczyciela)

 10. Ciekawie po lekcjach, czyli promocja świetlic szkolnych w województwie śląskim / Hoffmann Joanna // Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.7-8

 11. Co dziś świętujemy? ( wybór nietypowych świąt) / Kownatka-Ruszkowska A. // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.23

 12. Co zrobi (nam) Atlantyk? (klimat) / Hołdys Andrzej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 9, s.42-47

 13. Czy dieta może kształtować odporność dziecka? / Łagowska Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.15-19

 14. Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną? / Sałustowicz Piotr // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.115-132

 15. Czynniki wpływające na satysfakcję życiową seniorów / Kościńska Elżbieta // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.38-43

 16. Dla mamy i taty – uroczystość przedszkolna / Mazur Ewelina // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.12-17

 17. Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Cypress Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, nr 3, s.219-222

 18. Doświadczalne badanie roli napięcia powierzchniowego cieczy / Orlińska Iwona // CHEMIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.35-39

 19. Dyskryminacja w szkole – omówienie raportu z badań / Teodorczyk Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.27-32

 20. Dzień Języków Obcych. Propozycja obchodów święta w szkole oraz przykładowe pytania do turnieju językowego / Okroj Grażyna // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.26-28

 21. Dzień Przedszkolaka okazją do integracji w przedszkolu / Wawrzkiewicz Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.20-22

 22. Ewidencja darmowych podręczników. Okiem praktyka / Majkusiak Danuta // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.5-8

 23. Fale upałów. Niebezpieczne zjawiska pogodowe / Pajewska Małgorzata // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.10-11

 24. Filantrop, kontroler, cudotwórca. O mitach narosłych wokół pracowników socjalnych / Panek A., Panek E. // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.171-190

 25. Gatunki inwazyjne ( barszcz Sosnowskiego, nawłoć, wiewiórka szara, ślimak luzytański) / Koman Adam // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.7-9

 26. Geometryczne inspiracje. Propozycje zabaw matematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym/Piechota Feliksa, Szymczyk Emilia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.58-61

 27. Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego / Jakubowski Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.45-50

 28. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Teodorczyk Marcin // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.60-62

 29. II Wojna Światowa na ul. Krasińskiego. Scenariusz uroczystości / Stasiewicz Renata // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.39-41

 30. Indywidualizacja pracy z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego / Mądrowska Wiesława // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.30-33

 31. Jak „czytać „ dziecko / Polkowski Tomasz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.8-12

 32. Jak pielęgnować w dziecku geniusza /Aneta Czerska ; rozm. przepr. Kuleta Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.8-11

 33. Jak przewidzieć trzęsienie ziemi? / Wolniewicz Paweł // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.4-6

 34. Koncepcje psychologiczne w pracy socjalnej / Mausch Karol // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.20-27

 35. Konflikty między uczniami / Tomera Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.18-21(dodatek Akademia Nauczyciela)

 36. Kozak z pomarańczowym kapeluszem / Andruszkiewicz Justyna i Radosław // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 9, s.18-19

 37. Lekcje muzyki z frażoletem / Szychowiak J., Wietrzyński W. // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.45-53

 38. Lekcje przyrody od nowa (Centrum Nauki Kopernik) // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.41-43

 39. Let’s play together-pobawmy się razem! Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci z klas I-III / Kostrzewa Agnieszka // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.42-43

 40. Lubimy się i przyjaźnimy. Scenariusz zajęć integracyjnych z okazji Dnia Przedszkolaka / Wawrzkiewicz Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.23-24

 41. Magia magnesów ( propozycja zajęć z użyciem magnesu)/ Jakubowska Alina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.44-48

 42. Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kuszak Kinga // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.13-20

 43. Mamo, czegoś mi się chce – scenariusz imprezy szkolnej (o dziecięcych marzeniach) / Lipiński B., Lipińska J. // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.18-23

 44. Miejsce turystki w szkole oraz krajoznawstwa w turystyce szkolnej – problemy i wyzwania w XXI wieku / Stach E., Pawłowska A., Matoga Ł. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.16-20

 45. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (relacje z obchodów święta) / Jachimowska Marta // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.11-18

 46. Monitoring przemian środowiskowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym na podstawie występowania gatunków wątrobowców z rodzaju Porella / Buczkowska K., Bączkiewicz A. // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.57-62

 47. Motywowanie uczniów do nauki – jak to robić skutecznie? / Goetz Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.39-41

 48. Myślenie przedszkolaka. Proste eksperymenty poznawcze / Oleksa Karolina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.50-53

 49. Nie osądzaj książek po okładce. Akcja czytelnicza / Zakrzewska Elżbieta // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.36-37

 50. Nie tylko mówię „nie”… czyli kilka słów o asertywności / Łuba Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.30-32 (dodatek Akademia Nauczyciela)

 51. (Nie) Zwykła woda / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 9, s.60-63

 52. Nowe oblicze starego Marsa / Rapa Adam // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 9, s.16-23

 53. Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego / Kowalczyk Barbara // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.3-19

 54. Czym informuje logo? / Wrona Jerzy // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.40-44

 55. Tolerancja – refleksje pedagoga specjalnego / Ploch Leszek // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, nr 3, s.165-178

 56. Obciążniki do kół, czyli ołowiane bezprawie (ochrona środowiska) / Sanecki Przemysław i inni // CHEMIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.40-44

 57. Odessa deja vu (Ukraina) / Koper Sławomir // POZNAJ ŚWIAT. – 2015, nr 9, s.58-65

 58. Ogród warzywny u progu jesieni. Proponowany temat Dnia Aktywności w kl.III / Chmiel Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.22-23 (dodatek Akademia Nauczyciela)

 59. Ojcowie – założyciele Europy. WOS w teorii i praktyce / Bartnicka Alicja // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2015, nr 4, s.18-24

 60. Okrucieństwo rodzi się ze słabości (o relacjach w grupie rówieśniczej)/ bula Danuta // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 9, s.20-22

 61. Opieka instytucjonalna- pomiędzy dobroczynnością a społeczną kontrolą / Zbyrad Teresa // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.53-65

 62. Oswajanie pałacu (Pałac Kultury i Nauki) / Halcewicz-Pleskaczewski Jakub // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 9, s.64-69

 63. Patrząc na ciemność lub śmierć. Scenariusz lekcji bibliotecznej / Pietrusiewicz Anna // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.22-23

 64. Pedagog na 5+! Nauczyciel przedszkola w percepcji osób odpowiedzialnych za wychowanie i kształcenie dzieci / Drygasiewicz Karolina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.54-56

 65. Pierwsza lekcja z ukulele / Mazurek Lech Jan // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.54-56

 66. Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Semestr II / Dolatowska L., Stanisławski D. // Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.27-28

 67. Pociąg – scenariusz imprezy szkolnej ( podróż po Polsce z przystankami w różnych miastach z opisami tańców) / Gęca Ewa i Leszek // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.30-44

 68. Podróże z książką, czyli jak wykonać plakat propagujący czytelnictwo / Malak Waldemar // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.20-22

 69. Podstawy programowe „wychowania do życia w rodzinie” – czy do zmiany? / Kluzowa Krystyna // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 9, s.10-13

 70. Polityka i organizacja pracy socjalnej ze starszymi ludźmi w Anglii / Ray Mo, Phillips Judith // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.94-114

 71. Postawy studentów pracy socjalnej ludzi starych / Kanios Anna // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.81-93

 72. Pozytywna dyscyplina-cóż to takiego? Jak stosować metodę dyscypliny pozytywnej w grupie szkolnej / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.44-48

 73. Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektualną – sprzeczność Konstytucji RP z Międzynarodowym standardem Praw Człowieka / Szeroczyńska Małgorzata // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, nr 3, s.223-228

 74. Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016 / Mądrowska Wiesława // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.34-36

 75. Problemy szkolne dzieci leworęcznych / Konieczna Iwona // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, nr 3, s.197-207

 76. Program Powszechnej Dwujęzyczności już w przedszkolu – czyli dlaczego warto wychowywać dziecko w dwujęzycznym otoczeniu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.42-43

 77. propozycja zadań testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: azotowce, tlenowce, fluorowce / Czaja Małgorzata // CHEMIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.20-21

 78. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu mieszkańców domów opieki społecznej / Grygiel Grzegorz // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.133-149

 79. Przestrzeń miasta jako medium w moralnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Na przykładzie Pułtuska i powieści W. Gomulickiego (Scenariusz wycieczki) / Ampulska Patrycja // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s. I-IV (WKŁADKAMETODYCZNA)

 80. Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Korbut Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.20-27

 81. Przyczyny palenia papierosów przez młodzież szkoły ponadgimnazjalnej – raport z badań ( również ankieta) / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.20-31

 82. Pszczółki i motylki – nakładki na ołówki ( scenariusz zajęć) / Kuleta Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.15-16

 83. Ptasia gospodarka odpadami/ Pawlukojć Krzysztof // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 9, s.22-23

 84. Puszcza Białowieska w kwiatach. Scenariusz zajęć świetlicowych ( etapy wykonania kwiatków origami) / Janus Aleksandra // Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.21-22

 85. Realizacja treści przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na III etapie edukacyjnym / Buchnat M., Waszyńska K. // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, nr 3, s.207-218

 86. Robię, co mi się podoba-dyscyplina w klasie szkolnej / Mysior Radosław // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.24-27 (dodatek Akademia Nauczyciela)

 87. Rola nauczyciela w kształtowaniu obrazu turystyki szkolnej / Oleśniewicz P., Widawski K. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.13-16

 88. Role matek „z oddali”. Co z dziećmi, gdy matki przebywają za granicą? / Sołtysiak Teresa // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.8-12

 89. Ruchy migracyjne we współczesnym. WOS w teorii i praktyce / Maleszka Mateusz // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2015, nr 4, s.25-28

 90. Rzut oszczepem / Orłowska Ewa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.11-14

 91. Samodyscyplina (ankieta) / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.32-38

 92. Samodzielne wykonane instrumenty rytmiczne w edukacji muzycznej dzieci młodszych / Jenckova Eva // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.60-64

 93. Samotność czy wykluczenia społeczne osób starszych? / Pikuła Norbert G. // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.66-80

 94. Schrupać by rzepkę! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? / Kocik Otylia // Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.11-12

 95. Segreguj odpady nie tylko dla zasady! Scenariusz lekcji / Sowińska Marta // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.47-52

 96. Skuteczna komunikacja: jak mówić o trudnych tematach / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.28-29 (dodatek Akademia Nauczyciela)

 97. Sprawianie pogrzebu przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej / Gazda Agnieszka // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.150-170

 98. Ssaki morskie Bałtyku / Koss Mikołaj // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.11-16

 99. System prewencyjny św. Jana Bosko. W 200. Rocznicę urodzin św. Jana bosko / Janczak Ewa // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 9, s.18-19

 100. Sześciolatki w szkole / Kałuba-Korczak Anna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.2-6

 101. Świat na kartce papieru. Scenariusz lekcji ( z wykorzystaniem mapy) / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.15-17

 102. Święto biblioteki szkolnej inaczej / Graszkiewicz Justyna // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.19

 103. Tangramy. Logiczne zabawy matematyczne dla dzieci z klas I-III / Piechota Feliksa, Szymczyk Emilia // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7(9), s.12-14

 104. Tylko dla młodzieży! Internetowy konkurs czytelniczy. W świecie powieści Marty Fox / Drogoś K., Piątek E. // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.28-29

 105. Uchodźcy w naszym domu – problem czy powinność? (propozycja zajęć w gimnazjum i szkole ponadgimn.) / Figa Maria // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.24-26

 106. Uczeń na start. Wspomagamy aktywność ruchową / Winczewski Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.43-44

 107. Udostępnianie kultury obrazu osobom niewidomym i słabowidzącym z zastosowaniem audiodeskrypcji / Dycht Marzena // SZKOŁA SPECJALNA. – 2015, nr 3, s.179-188

 108. Ulepszać życie, czyli jak skutecznie wprowadzać zmiany. Akademia rozwoju nauczyciela przedszkola / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.25-28

 109. Utrzymać właściwy kierunek, czyli kilka słów o samokontroli i samodyscyplinie / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.28-31

 110. W świetlicy nigdy się nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego(wrzesień) / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.3-6

 111. Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na forum internetowym / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.39-46

 112. Wizerunek osób niewidomych w literaturze dziecięcej – przełamywanie czy kształtowanie stereotypów? / Czerwińska Kornelia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.27-33

 113. Wpływ alkoholu i złej diety na płód / Dudek K., Tryjanowski P. // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 5(7), s.24

 114. Wspólne pisanie książki. Twórczość metodą wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży / Goetz Magdalena // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2015, nr 37, s.12

 115. Wybrane problemy osób starszych w dobie zmian cywilizacyjnych / Sygulska Katarzyna // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 4, s.40-51

 116. „Wychowanie Muzyczne” w opinii czytelników / Grusiewicz Mirosław // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 3, s.74-82

 117. Wychowanie przez czytanie / rozm. z Ireną Koźmińską przepr. Przez Stefanowską Dominikę // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.14-18

 118. Wychowanie, profilaktyka, WdŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Trojan Elżbieta // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 9, s.13

 119. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / Marek Inocenty // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.32-38

 120. Zachowania zdrowotne uczniów (gimnazjum w Bydgoszczy) / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.36-41

 121. Zagrożenia wynikające z korzystania z telefonów komórkowych / Guzowska Ewa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s.46-50

 122. Zajęcia terenowe w praktyce szkolnej / Czerniak-Czyżniak Marta // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.30-34

 123. Zakatarzony problem. Jak sobie radzić z rodzicami , którzy przyprowadzają chore dzieci do przedszkola? / Rusin Kinga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.2-6

 124. Zarys treningu młodego skoczka wzwyż w sezonie halowym / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5(8), s.4-9

 125. Zasady funkcjonowania i zadania rady rodziców w przedszkolu / Żuchelowska Krystyna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.21-26

 126. Zdrowy styl życia. Program profilaktyczny dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych (propozycje lekcji) / Borowiecki Paweł // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 9, s.23-28

 127. Zintegrowany model profilaktyki społecznej. Przyczynek do dyskusji / Żukiewicz Arkadiusz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014,nr 1, s.34-38

 128. Zmiana i rozwój. Zestaw ćwiczeń do artykułu Ulepszać życie, czyli jak skutecznie wprowadzać zmiany / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7(9), s.37-40

 129. Zostajemy czytelnikami biblioteki szkolnej. Scenariusz pasowania na czytelnika / Sadowska-Bujak Urszula // BILBIOTEKA W SZKOLE. – nr 7-8, s.24-25

 130. Szczypta geniuszu, garść metod. Przepis na arcydzieło / Wiatrzyk-Iwaniec Marta // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.14-17

 131. Przysłowia i związki frazeologiczne w kontekście podstawy programowej dla szkół podstawowych / Fober Karolina // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.18-21

 132. Przysłowia i związki frazeologiczne. Podstawa programowa dla klas 4-6. Rozumienie języka jako narzędzia komunikacji i poznawania // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.22-23

 133.  Projekt edukacyjny – refleksje praktyka / Kuźmińska Natalia // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.29-33

 134. Kto? Co zrobił? W arcydziele i nie tylko – cykl lekcji poświęcony podmiotowi i orzeczeniu. Scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Kałkowska Marta // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.34-37

 135. Lekcje z metaforą (szk. podst. i gimn.) / Kuźmińska Natalia // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.38-43

 136. Case Study. Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z problemami ortograficznymi? / Popiela Bożena // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.50-54

 137. Olimpijczyk w szkole / Pawliszek Leokadia // POLONISTYKA. – 2015, nr 5(8), s.54-55

 138. Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci w turystyce // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.1-5

 139. Sponsoring – nowy sposób na życie / Mysior Radosław // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.6-7

 140. Ludzie są najważniejsi. Profilaktyka uzależnień behawioralnych / rozm. z Piotrem Jabłońskim przepr. Węgrzecka-Giluń J. // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.10-14

 141. Szkoła jako ważny kontekst rozwoju dzieci i młodzieży – cz.II / Grzegorzewska Iwona // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.16-18

 142. Style wychowania w rodzinie / Cieślińska Justyna // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.19-21

 143. Co jest efektem naszych wspólnych działań? ( adaptacja dzieci sześcioletnich w szkole) / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.22-24

 144. Alkohol nie bo tak. Kilka uwag o profilaktyce w szkole (scenariusz zajęć profilaktycznych dla młodzieży) / Van Laere K., Sochocka K. // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.29-32

 145. Kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania czasu wolnego u dzieci ( propozycje zajęć psychoedukacyjnych dla klas I-III / Ilska Paulina // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.1-8 (Wkładka)

 146. Szkolne metafory ( szkoła w opinii gimnazjalistów) / Jaroszewski Marcin // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.38-39

 147. Gry i zabawy dla dzieci z trudnościami w koncentracji / Ilska Paulina // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.40-41

 148. Kto się boi dziecięcej seksualności? – cz.I / Czajeczny Dominik // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.42-44

 149. Używanie narkotyków w populacji generalnej / Malczewski Artur // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.48-49

 150. Bajkoterapia – cz. II / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. -2015, nr 7/8, s.56-57

 151. Percepcja problemu narkotyków i narkomanii w Polsce / Jabłoński Piotr // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7 , s.5-8

 152. Wpływ marihuany na funkcjonowanie somatyczne i psychospołeczne człowieka / Miturska Ewa // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7, s.9-13

 153. Nowe substancje psychoaktywne / Wodowski Grzegorz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7 , s.17-20

 154. Narkotyki – sprawa rodziny / Łazuga-Koczurowska Jolanta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7 , s.24-29

 155. Zjawisko używania narkotyków w iniekcjach w ujęciu europejskim i krajowym / Struzik Marta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7 , s.30-33

 156. Rola środowiska pracy i organizacji w powstawaniu i przeciwdziałaniu pracoholizmowi / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7 , s.37-40

 157. Kurator sadowy – ważny człowiek / Prusinowska-Marek Alina // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 7 , s.41-44

 158. Warto kierować pacjentów do Wspólnoty AA / Fudała Jadwiga // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 8 , s.10-14

 159. Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę do dobrego życia / Pomianowski Roman // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 8 , s.15-21

 160. Religijność oparta na resentymencie jako przejaw wiktymizacji / Jurczyński Grzegorz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 8 , s.25-28

 161. Trening samokontroli w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych / Kapler Leszek A. // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 8 , s.32-36

 162. Niespotykana kobieta ( program dla kobiet współuzależnionych) / Ozdoba Irena Anna // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 8 , s.37-39

 163. Terapia uzależnień behawioralnych w ujęciu ericksonowskim / Smaś-Myszczyszyn Magdalena // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 8 , s.44-46

 164. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna – granice pojęć / Kopik Aldona // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s.7-15

 165. Start „pierwsza klasa” – społeczno-ekologiczna teoria rozwoju człowieka a proces adaptacji ucznia w pierwszej klasie / Olechowska Agnieszka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s. 16-28

 166. Sześciolatek w świecie związków frazeologicznych / Kuszak Kinga // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s.29-38

 167. Cechy systemowe języka (polskiego) a nauka czytania i pisania dzieci sześcioletnich / Zbróg Zuzanna // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s.39-52

 168. Wspieranie rozwoju mowy i języka dziecka sześcioletniego – wybór ćwiczeń / Boksa Ewa // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s.53-59

 169. Edukacja matematyczna jako przestrzeń zmian / Nowak Jolanta // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s.60-73

 170. Twórcze wykorzystanie teatru kamishibai – dziecko twórcą obrazu i aktorem. Scenariusz zajęć dla klasy I / Walasek Katarzyna // NAUCZANIE POCZĄTKOWE-KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. – 2015/2016, nr 1, s.74-87

 171. Dzieci w świecie różnych wartości. (P. Beręsewicz, Pieniądze albo kasa) / Bula Danuta // JĘZYK POLSKI w SZKOLE IV-VI. – 2015/2016, nr 1, s.74-80

 172. Pamiętnik i dziennik na osi czasu, (inaczej) historia na języku polskim / Grzegórzek Mirosław // JĘZYK POLSKI w SZKOLE IV-VI. – 2015/2016, nr 1, s.60-73

 173. Ocenianie bieżące w dialogu z uczniem / Piasta-Siechowicz J., Iwasiewicz M. // JĘZYK POLSKI w SZKOLE IV-VI. – 2015/2016, nr 1, s.93-109

 174. Użyteczność ewaluacji w kulturze dialogu / Nowel Ewa // JĘZYK POLSKI w GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s.7-24

 175. Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Palka Ewa // JĘZYK POLSKI w GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s.37-68

 176. Felix, Net i Nika… lekturą z wyboru dla gimnazjalistów / Bula Danuta // JĘZYK POLSKI w GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s.69-80

 177. Dylematy młodości w utworach B. Kosmowskiej Pozłacana rybka i Samotna.pl / Wójcicka Edyta // JĘZYK POLSKI w GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s.89-109

 178. Pożyteczna czy zbyteczna? Literatura dawna w edukacji polonistycznej współczesnych nastolatków / Morawska Iwona // JĘZYK POLSKI w LICEUM. – 2015/2016, nr 1, s.11-33

 179. Poeta i poezja w utworze Heinricha Heinego O, przemiły ten poeta / Pocica Beata // JĘZYK POLSKI w LICEUM. – 2015/2016, nr 1, s.33-45

 180. Malarstwo – inspiracja poetów (Most Langlois w Arles V. van Gogha i Most Z. Hanickiego (propozycja interpretacji) / Bula Danuta // JĘZYK POLSKI w LICEUM. – 2015/2016, nr 1, s.62-69

 181. Problemy współczesnych nastolatków w powieściach Marty Fox Iza Anoreczka i Iza Buntowniczka (scenariusz lekcji) / Wójcicka Edyta // JĘZYK POLSKI w LICEUM. – 2015/2016, nr 1, s.86-95

 182. Katedra i matura – o zaletach ćwiczeń synektycznych ( porównanie edzaminu do gotyckej katedry) / Madalińska Elżbieta // JĘZYK POLSKI w LICEUM. – 2015/2016, nr 1, s.96-110

183. Wynagrodzenia sędziów w Polsce oraz w innych krajach UE / Czajka Zdzisław // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.1-8

184. Działania i reformy publiczne wobec problemu ryzyk / Zybała Andrzej // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.8-14

185. Problem rozwarstwienia społecznego w gimnazjach na przykładzie krakowskiej oświaty / Pawlak Robert // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.14-19

185. Aktywność zawodowa kobiet niepełnosprawnych ruchowo a poziom ich samooceny, radzenie sobie ze stresem oraz kompetencje społeczne / Pawłowska-CYPRYSIAK K., Konarska M. // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.20-25

186. Postawy lekarzy wobec pracy. Analiza empiryczna na przykładzie personelu medycznego wybranych szpitali / Wójcik Joanna // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.25-29

187. Młodzież na rynku pracy w UE / Sztyber Władysław // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.30-37

188. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych / Szczepański Marek, Brzęczek Tomasz // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 8, s.37-39

189. Rok Otwartej Szkoły / Jastrzębska Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s.3-8

190. Czytelnictwo wśród uczniów / Dunin-Wilczyńska Ewa // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s.23-25

191.Wspieramy motywację do uczenia się / Niemierko Bolesław // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s.26-27

192. ZUS zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy o ubezpieczeniach / Sobiak Magdalena // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s.31-32

193. Innowacje dydaktyczne w Venstpils University College / Pokrzycka Lidia // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s.40-43

194. Wychowanie do czytania. Czytelnictwo dzieci i młodzieży ( Zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Trojan Elżbieta ?// NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s.53-59

195. Profilaktyka, diagnoza i terapia a skuteczność kształcenia / Krzymowska Ewelina // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.6-7

196. Skuteczność oddziaływań wychowawczych / Kuśmierkiewicz Wanda / WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s. 8-9

197. Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy / Mielnik Justyna // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.16-17

198. Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej / Kaszubska Patrycja // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.18-20

199. Kreatywna edukacja ( również bibliografia) / Kozuch Anna // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.22-25

200. Korelacja religii z przedmiotami ścisłymi a skuteczność przekazu / Rayzacher-Majewska Aneta // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.26-28

201. Rola biblioteki w doskonaleniu zawodowym nauczyciela / Ozdoba Jadwiga // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.29-30

202. Tutoring rówieśniczy / Baranowska Aneta // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.31-33

203. Przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej /. Scenariusz spotkania z rodzicami – klasa III gimnazjum / Chorotyńska Renata // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s.33

204. Palcem po mapie Księżyca / Baranowski Michał // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 10, s.22-26

205. Wulkany i nanotechnologia / Tyczkowski Jacek // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 10, s.32-35

206. Owoc niezakazany ( historia jabłka) / Sokołowska Katarzyna // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 10, s.48-50

207. Najdroższy węgiel (diament) / Dworniczak Mirosław // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 10, s.58-63

208. W zwarciu ( o aktywności metali-Al., Zn, Fe, Cu, Ag) / Orliński Krzysztof // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 10, s.76-77

209. Technologia w szkole / Breguła Izabela // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.2-5

210. Wychowanie przez czytanie / rozm. z Ireną Koźmińską przepr. przez Stefanowska Dominika // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.6-9

211. To jest bajka…, czyli o nauczaniu matematyki metodą prof.. Hejnego / Olszewska M., Ogerman M. // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.10-12

212. Przyszła do nas barwna Pani – inscenizacja ( o jesieni) / Kuleta Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.14-16

213. Hiperleksja, czyli zakłócenia w obszarze zdolności niewerbalnego uczenia się (zjawisko odwrotne do dysleksji rozwojowej) / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.18-22 – Dodatek Akademia Nauczyciela

214. Wsparcie dla rodziców w sytuacjach kryzysowych / Kubala-Kulpińska Aleksandra // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.25-28 – Dodatek Akademia Nauczyciela

215. jak pracować z zapałem i się nie wypalić ( wypalenie zawodowe) / Oleksa Karolina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.29-32 – Dodatek Akademia Nauczyciela

216. W jesiennym lesie ( edukacja przyrodnicza i artystyczna w kl. I-III) / Marewska Halina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.33-39

217. We want to play and run, we want to have fun! Scenariusz zajęć z języka angielskiego z elementami wychowania fizycznego dla klas I-II / Kostrzewa Agnieszka // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, NR 8, s.40-41

218. Cierpliwość przedszkolaka / Kordzińska-Grabowska Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.2-5

219. Tyle samo? Materiały do realizacji podstawy programowej (używanie liczebników). Scenariusz dla dzieci 3-letnich / Korczewska E., kozubek J. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.6-10

220. Jak uczyć (i jak nie uczyć) języka angielskiego w przedszkolu / rozm. z Hanną Wysocką przepr. przez Dominikę Stefanowską // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.12-16

221. Jesienne inspiracje. Propozycje zajęć na październik i listopad / Wawrzkiewicz Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.18-23

222. Dobrze się nastroić, czyli słów kilka o nastroju i sposobach dbania o niego ( również zestaw ćwiczeń do artykułu) / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.25-42 - Akademia Rozwoju Nauczyciela Przedszkola

223. Ewaluacja realizacji podstawy programowej. W odniesieniu do nowych obszarów (po 1 września 2015) Buczkowska Aneta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.30-34

224. Urlopy okolicznościowe. / Charkiewicz Dorota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.35-37

225. Książka (i nie tylko) odwiedza przedszkole. Literatura we wrocławskim przedszkolu „Columbus” / Tyl M., Kaczmarczyk D. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.44-48

226. Po co ta cała zabawa? O znaczeniu i roli zabaw w życiu dziecka / Oleksa Karolina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.49-51

227. Gdy zmysły nie współgrają. Zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych ( również scenariusz zajęć wspierających integrację wielozmysłową dla dzieci starszych ) / Fronczak Joanna ? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.52-54 i 56-58

228. złość – trudna emocja. O metodach rozładowywania napięcia i pomocy dzieciom przedszkolnym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, NR 8(10), s.60-64

229. Fałd Śluchowicki (Ślichowicki od 2001 r.). Kieleckie Rezerwaty Geologiczne / Stempień-Sałek Marzena // PRZYRODA POLSKA. – 2015, NR 10, S.34-35

     

SIERPIEŃ

1.YAsna strona mocy, czyli książki dla młodych dorosłych na planie pierwszym / Zając Michał // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.4-13

2.Święta biblioteczne okazją do promocji bibliotek / Antczak M., Krzewicka P. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.13-26

3. Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem! // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.47

4. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kasmiennej w nowej siedzibie i strukturze /Jurek E., Sowa R. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.53-55

5. Kompetencje miękkie przyszłością zawodu bibliotekarza / Kapek Katarzyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.57-58

6.”Sekrety wody”. Scenariusz edukacyjno-muzycznej lekcji bibliotecznej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat / Krawczyk Barbara // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.58-61

7. „ Włochate Potwory” – warsztaty ekologiczne z okazji Dnia Ziemi. Scenariusz zajęć dla 6-latków / Białonoga Maja // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.61-62

8. Krzyżówka dotycząca życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego / Liszewska Małgorzata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 7-8, s.63-64

9. Nowoczesne standardy metadanych / Pacek Jarosław // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 7-8, s.4-9

10. Promocja czyli po co to wszystko robimy? / Machowicz Monika // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 7-8, s.10-13

11. Biblioteki w PRL. Lata 1944-1956 / Mężyński Andrzej // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 7-8, s.14-18

12. „Wszystko dla Pań”. Strój kobiecy w literaturze / Pawlik Katarzyna // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 7-8, s.31-36

13. Czytanie na Narodowym… / Kasperkiewicz Przemysław // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 7-8, s.46-51

14. Praca-zatrudnienie-zatrudnialność: ideologiczne założenia dyskursu / Frieske Kazimierz W. // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.2-10

15. Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy / Kryńska Elżbieta // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.10-16

16. Systemy wspierania aktywności zawodowej rodzinnych opiekunów osób starszych / Furmańska-Maruszak Agnieszka // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.17-20

17. O politykę rodzinną sprzyjającą pracy kobiet / Bronk Aleksandra // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.21-25

18. Nierówności ze względu na płeć na rynku pracy w Polsce / Oczki Jarosław // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.26-29

19. Determinanty podejmowania aktywności zawodowej i pracy przez osoby niepełnosprawne / Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.29-34

20. Wspieranie zatrudnienia młodzieży w Niemczech / Wiśniewski Zenon, Maksim Monika //

21. Możliwości zmniejszania atrakcyjności zatrudnienia nierejestrowanego / Szulc Agnieszka // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.38-41

22. Profilowanie bezrobotnych w opinii pracowników służb zatrudnienia / Maksim Monika , Wojdyło-Preisner Monika // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 7, s.41-44

23. Niedoceniana pokrzywa / Będkowska Hanna // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 8, s.2-3

24. Glony kolonijne cz.1 / Miś Marek // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 8, s.10-11

25. Geograficzne rozmieszczenie wilków w świecie i na terenie polski na przełomie XX i XXI wieku / Kuźniewicz Janusz J. // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 8, s.30-32

26. Pleć, pleciugo… ( o plotce) / Bralczyk Jerzy // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 8, s.15

27. Wszędzie pełno Planet ( astronomia) / Konacki Maciej // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 8, s.28-33

28. Krótkie życie skandalu / Nowicka Magdalena // WIEDZA I ŻYCIE. – 2015, nr 8, s.58-62

 

LIPIEC 2015

1. Poradnicza blogosfera w procesie wychowania dziecka / Koperski Łukasz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s. 11-17

2.Kompetencje społeczne nauczycieli / Sosnowska Irena // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s. 17-22

3.Kwalifkacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne / Paszkiewicz Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s. 22-26

4.Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży / Iwanicki Hubert // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s. 27-30

5. Zniewolone dzieci w dobie nadkonsumpcji / Grygiel Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s. 31-37

6. Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach / Przybyszewska Dominika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s.42-49

7.Społeczna percepcja kobiet niezamężnych / Ruszkiewicz Dorota // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2015, nr 6, s.50-55

8. Kształtowanie techniki skoku w dal młodego lekkoatlety w rocznym cyklu szkolenia sportowego / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr4 (lipiec/sierpień), s.5-9

9. Rzut oszczepem. Cz.I – Technika / Orłowska Ewa i inni // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr4 (lipiec/sierpień), s.11-15

10. Czy „light” oznacza zdrowszy? / Łagowska Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 4 (lipiec/sierpień), s.17-19

11. Wiedza uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na temat zagadnień związanych z HIV i AIDS – raport z badań (również ankieta) / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 4 (lipiec/sierpień), s.20-29

12. Edukacja olimpijska na lekcji wychowania fizycznego niezbędnym elementem procesu wychowawczego (również konspekt lekcji) / Bronikowska Małgorzata i inni //  WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 4 (lipiec/sierpień), s. 30-39

13. Oblicza kultury fizycznej studentów z niepełnosprawnościami / Palica Danuta // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 4 (lipiec/sierpień), s. 40-41

14. Uczenie się poprzez ruch – nowe zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego / Majewski Andrzej i Jolanta // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 4 (lipiec/sierpień), s. 42-47

15. Aktywny wypoczynek w plenerze z nietypowymi rzutami / Kamień Dorota // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 4 (lipiec/sierpień), s. 59-64

16. Polubić trudności / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE . – 2015, nr 4, s. 27-38

17. Kreatywność – ćwiczenia dla uczniów / Dudek K., Tryjanowski P. // BIOLOGIA W SZKOLE . – 2015, nr 4, s. 39-42

18. Co każdy powinien wiedzieć o kleszczach / Dudek Krzysztof // BIOLOGIA W SZKOLE . – 2015, nr 4, s. 45-48

19. Nieprzyzwoicie tani mikroskop (wykorzystanie kamery w badaniach) / Ples Marek // BIOLOGIA W SZKOLE . – 2015, nr 4, s. 55-60

20. Nasze gołoborza / Stempień-Białek M. // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 7, s. 34-36

21. Zanieczyszczenie środowiska (propozycja i opis doświadczenia) // PRZYRODA POLSKA. – 2015, nr 7, Biuletyn EKO-edukacyjny , s. 2

21. Psychiczne i somatyczne skutki stosowania marihuany / Gołek Magdalena // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 1-3

22. Rodzina dysfunkcyjna jako czynnik ryzyka w rozwoju dziecka / Grzegorzewska Iwona // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 4-5

23. Znaczenie wsparcia społecznego w rozwoju tożsamości adolescenta (wsparcie w okresie dorastania) / Szymańska Dominika // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 6-7

24.Wśród zasad i reguł – o dziecięcych grach i zabawach – cz. II / Kram A., Molińska Marta // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 8-9

25.Ćwiczenia i zabawy dla dzieci zahamowanych społecznie i emocjonalnie / Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 11-12

26. Jak chronić swoje dziecko przed ryzykownymi zachowaniami? Scenariusz spotkania z rodzicami / Sochocka Kinga, Van Laere Karolina // REMEDIUM . - 2015, nr 5, s.13-16 (Wkładka)

27. Konflikt i co dalej? (również scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla klas I-III sz.podst.) / Sochocka Kinga, Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 1-6 (Wkładka)

28. Qigong (Chi Kung) – automasaż kończyn górnych – cz. III / Klaś –Pupar Kinga // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 17

29.Ciało i umysł jako system oraz ich rola w psychoterapii – cz. III / Peczko Krzysztof B. // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 18-20

30. Dzieci żyjące z HIV / Walendzik-Ostrowska A. // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 21-23

31. Jak będziesz niegrzeczny to trafisz do domu dziecka ( kryzys rodzin zastępczych) / Kaczmarek Mirosław // REMEDIUM . - 2015, nr 5, s.24-25

32.Stowarzyszenie ASLAN (profilaktyka)/ Femiak Tomasz // REMEDIUM . - 2015, nr 5, s.26-27

33. Czym jest sukces? (wychowanie w Domu Dziecka) / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2015, nr 5, s. 30-31

34. Telewizyjna piastunka a wartości edukacyjno-dydaktyczne emitowanych bajek dla dzieci / Polcyn Sylwia // REMEDIUM . - 2015, nr 6, s. 1-3

35. Trudne przedwakacyjne rozmowy (o edukacji seksualnej) / Walendzik-Ostrowska A. // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 4-5

36. Sexting – niebezpieczna strona nowych mediów / Mysior Radosław // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 6-8

37. Jak celebrować sukcesy? Adaptacja najmłodszych uczniów w szkole / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM . - 2015, nr 6, s.9-11

38. Qigong ( Chi Kung) – automasaż twarzy – cz. IV / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM . - 2015, nr 6, s. 12

39. Nastolatek i alkohol. Scenariusz spotkania z rodzicami / Van Laere Karolina // REMEDIUM . - 2015, nr 6, s. 13-15 – Dodatek

40. Kształtowanie postaw szacunku dla odmienności wśród dzieci. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych dla klas I-III szk. podst. nt. Mocne i słabe strony, Jak kształtować samoocenę dziecka? / Van Laere Karolina // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 1-6 – Dodatek

41. Jak rozpoznać wady postawy wśród dzieci i młodzieży? – cz.II / Pytlińska Mariola // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 17-19

42.Wsparciespołeczne.Tożsamość w okresie dorastania / Szymańska Dominika // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 18-19

43. Szkoła jako ważny kontekst rozwoju dzieci i młodzieży – cz. I / Grzegorzewska Iwona // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 20-21

44. Słowa leczą (telefon zaufania) / Femiak Tomasz // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 22-23

45. Bajkoterapia – cz.I / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 24-25

46. Europejski raport narkotykowy 2015 – sytuacja w Polsce i w Europie / Malczewski Artur // REMEDIUM. - 2015, nr 6, s. 28-29

47. Wczesna profilaktyka marginalizacji – program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami / Dallemura Elżbieta // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 6, s. 5-8

48. Motywowanie niezmotywowanych (o przemocy domowej) / Dyjakon Dorota // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 5, s. 5-9

49. Jak działa osoba stosująca przemoc? (o przemocy w rodzinie) / Machnowska Agnieszka // ŚWIAT PROBLEMÓW . – 2015, nr 5, s. 10-14

50. Program dla osób stosujących przemoc wobec bliskich / Głowik Tomasz // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 5, s. 15-18

51. Formy pomocy pracoholikom inne niż terapia / Malinowska Diana // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 5, s. 36-40

 


CZERWIEC 2015

1. Życiowe dylematy maturzysty / Wykładowcy ADMED SmartUP // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 6, s. 14-15

2. Poemat moralisty. Monodram oparty na tekstach Zbigniewa Herberta / Figlus Anna // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 6, s. 32-33

3. „Óczeń” z dysleksją / Łoskot Małgorzata // POLONISTYKA . – 2015, nr 4, s. 16-18

4. Kto czyta – rozumie / Molicka Maria // PSYCHOLOGIA W SZKOLE . -2015, nr 3, s. 5-11

5.Nauka czytania / Minge Natalia i Krzysztof // PSYCHOLOGIA W SZKOLE . -2015, nr 3, s. 17-21

6. Kłopoty nietypowych i z nietypowymi ( dot. Osób niepełnosprawnych, ADHD, dyslektyków, homofobii, cudzoziemców, dzieci chorych; również bibliografia) / Raczkowska Jadwiga // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . – 2015, nr 5, s. 10-20

7. Możliwości zastosowania choreoterapii. Teoria i praktyka / Szczygieł Monika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . – 2015, nr 5, s.30-37

8. Gry komputerowe w opinii nastolatków / Polcyn-Matuszewska S. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . – 2015, nr 5, s. 49-53

9. Wspierajmy rodziców w wychowaniu / Urbanek Bogdan // NOWA SZKOŁA . – 2015, nr 5, s. 9-14

10.Jaki nauczyciel w E-Szkole?/Musiał Emilia // NOWA SZKOŁA .–2015, nr 5, s. 15-24

11. Bezpieczne wakacje- szczęśliwe wakacje! ( również scenariusz zajęć dla kl.III) / Kuleta Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 6, s. 6-8 ( dodatek)

12. Agresywne zachowania uczniów – uwarunkowania związane z funkcjonowaniem dziecka / Tomera Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 6, s. 18-21(dodatek)

13.Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych / Cieślińska Justyna // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 6, s. 26-29 (dodatek)

14. Gamifikacja- zagrajmy z uczniami // Krzymowska Ewelina // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 6, s. 22-25 (dodatek)

15. Pierwsze zebranie z rodzicami nowych dzieci – jak skutecznie nawiązać współpracę? (również scenariusz zebrania z rodzicami nowych dzieci) / Biernacka Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 6, s. 20-24

16. „R” czy „L”. Terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym / Czapla Joanna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 6, s. 58-61

17. Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 6, s.24-25

18. W świetlicy się nigdy nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 3-6

19. Plan pracy w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej / Dolatowska L., Stanisławski D. // ŚWIETLICA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 25-27

20. Zakupoholizm – beztroskie zakupy czy poważny problem / Mysior Radosław // NOWA SZKOŁA . – 2015, nr 6, s. 20-28

21. Praca środowiskowa – materiały do definicji sprawozdawczej / Kaźmierczak Tomasz // PRACA SOCJALNA . – 2015, nr 3, s. 20-34

22.Religia, religijność i duchowość jako zasoby osobowe i kapitał społeczny w pedagogice społecznej/pracy socjalnej / Surzykiewicz Janusz // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA . – 2015, nr 1, s. 23-71

23. W kąciku zabaw ( scenariusz przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym) / Lipiński Bogdan i Jadwiga // WYCHOWANIE MUZYCZNE . – 2015, nr 2, s. 40-47

24. Drewniane instrumenty rytmiczne i melodyczne / Jenckova Eva // WYCHOWANIE MUZYCZNE . – 2015, nr 2, s. 61-68

25. Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka / Czub-Kiełczewska Sylwia // BIBLIOTEKARZ . – 2015, nr 6, s. 45-48

26. Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? / Mróz Marta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 6, s. 9-12

27. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole – refleksje przed i pozajęciowe (również scenariusz zajęć biblioterapeutycznych –„siedmiu Wspaniałych – dręczenie i przemoc w szkole” dla dzieci 7-11 lat) / Bukowska Iwona // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 6, s. 40-43

28. Wykluczenie społeczne a ubóstwo. Możliwości wykorzystania danych panelowych / Dańska-Borysiak Barbara // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2015, nr 5-6, s. 6-11

29. Aktywność osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci / Stojkow M., Żuchowska-Skiba D. // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2015, nr 5-6, s. 17-21

30. Zdrowy styl życia a niepowodzenia szkolne / Krzymowska Ewelina // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 7-8, s.10-11

31. Czas wolny a twórczość dzieci (również kwestionariusz zainteresowań G. Sprangera) / Tokarska Urszula // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 7-8, s. 16-20

32. Agresja elektroniczna ( również zestawienie bibliograficzne) / Jaworska Joanna // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 7-8, s. 26-27

33. Epidemia wśród dzieci! ( otyłość)/ Gaca Konrad // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 7-8, s. 12-13


MAJ 2015

1. Zajrzyj, sprawdź i poleć innym. Zestaw ciekawych stron dla uczniów i nauczycieli / Basaj Hanna // BIBLIOTEKA-CENTRUM INFORMACJI . – 2015, nr 2, s. 6-11

2. Zniknięcie kroniki Długosza. Scenariusz przedstawienia / Stawowska Agnieszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 5, s. 19-22

3. Pieniądzedla bibliotek szkolnych szkół podstawowych – trochę później, ale za to pieniędzy trochę więcej / Wasilewski Juliusz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 5, s. 3-43.

4. Profilaktyka trudności w nabywaniu umiejętności językowych w szkole – w jaki sposób w przedszkolu lepiej przygotowywać dzieci do nauki czytania i pisania / Olechowska Agnieszka // SZKOŁA SPECJALNA . – 2015, nr 2, s.101-112

5. Dialog motywujący jako alternatywa dla modelu nagród i kar(rozm. Z R.Rutschmanem) / Jaraczewska Jadwiga M.// ŚWIAT PROBLEMÓW . – 2015, nr 4, s. 28-31

6. Hazard w Polsce – obraz zjawiska i przeciwdziałanie / Bukowska Bogusława // ŚWIAT PROBLEMÓW . – 2015, nr 3, s. 5-10

7. Dzieci sieci, czyli do czego prowadzi patologiczne używanie internetu / Ogonowska Agnieszka // ŚWIAT PROBLEMÓW . – 2015, nr 3, s. 28-31

8. Bezpieczeństwo dzieci w sieci / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM . - 2015, nr 4, s. 10-11

9. Na uzależnienia behawioralne. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym (scenariusze zajęć psychoedukacyjnych dla klas I-III szk.podst.) / Sochacka K., Van Laere K. // REMEDIUM . - 2015, nr 4, s. 1-8 (wkładka)

10. Kontakty społeczne a rozwój moralny ucznia pierwszej klasy / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM . – 2015, nr 3, s. 5-7

11. Alkohol plagą na wycieczkach szkolnych / Michniuk Anna // REMEDIUM . – 2015, nr 3, s. 17-19

12. Dlaczego czekać? (czystość przedmałżeńska) / Kozica Magdalena // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 5, s. 30-31

13. Edukacja seksualna a ryzykowne zachowania seksualne nastolatków / Kluzowa Krystyna // WYCHOWAWCA . – 2015, nr 5, s. 15-17

14. Świadomość Praw Dziecka wśród dzieci i ich rodziców – edukacyjne wyzwania nauczycieli wczesnej edukacji? / Sobieszczyk Maria // NOWA SZKOŁA . – 2015, nr 4, s. 15-22

15. Autyzm – choroba systemu / Skrzydłowska – Kalukin Katarzyna // WPROST . – 2015, nr 19, s. 36-38

16.Najwyższe wieże i dzikie bestie, czyli o czytaniu jak z bajki / Czekała Martyna // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 4, s. 23-25

17. Udział i rola biblioteki pedagogicznej w projekcie „ Komleksowe wsparcie szkół” / Szeligowski Piotr // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 4, s. 7-9

18. Czy chłopiec może bawić się lalką, a dziewczynka koparką? Rozaważania o „innych”, inności i o …równości / Szefler Elżbieta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 4, s. 10-19

19. Kanon lektur szkolnych – zmierzch paradygmatu? Jak inspirować uczniów do czytania? // POLONISTYKA . – 2015, nr 3, s. 51-53

20. Własny styl nauczyciela czyli jak się nie bać wyróżnić z tłumu / Łoskot Małgorzata // POLONISTYKA . – 2015, nr 3, s. 24-26

21. Nauczać samego siebie( doskonalenie procesów samokształcenia) / Łuba Małgorzata // POLONISTYKA . – 2015, nr 3, s. 27-29

22. Bajkowy Dzień Mamy! – inscenizacja / Kuleta Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 5, s. 14-15

23. Agresywne zachowania uczniów – uwarunkowania rodzinne i społeczne / Tomera Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 5, s. 18-19

24. Dzień przyjaźni. Scenariusz dla dzieci 3-4 letnich / Kołodziejska Lidia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 5, s. 8-9

25. Dzień Matki i Ojca w przedszkolu. Scenariusz uroczystości dla dzieci czteroletnich / Karczewska Elżbieta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 5, s. 20-21

26. Czas na bibliotekę! / Bilska Grażyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 5, s. 4-8

27. Św. Jan Paweł II – człowiek książki / Figiel Martyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 5, s. 25-29

28. Prosty sposób na dobrą zabawę, czyli stare gazety w roli głównej. Zajęcia biblioteczne dla najmłodszych dzieci / Bździuch Justyna // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 5, s. 38-39

29. Projekty upowszechniające czytelnictwo / Ciesielska-Kruczek Renata // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 2015, nr 5, s. 14-21

30. Potrzeby czytelnicze nastolatków a księgozbiory biblioteczne / Zasacka Zofia // BIBLIOTEKARZ . – 2015, nr 5, s. 4-13

31. Przemoc w rodzinie – ból nieunikniony? / Trzęsiok Sylwia // PRACA SOCJALNA . – 2015, nr 2, s. 73-87

32. Podstawy rocznego treningu skoczności młodego sprintera / Bora Piotr // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 3, s. 12-17

33. Wszechobecny cukier w diecie dziecka / Łagowska Karolina // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 3, s. 18-21

34. Nieobecności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego – problem czy nadinterpretacja / Kultys Krzysztof // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . – 2015, nr 3, s. 52-58

35. Obyś cudze dzieci uczył – refleksje o szkolnym ocenianiu uczniów / Łoskot Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 33-35

36. Wykonanie eksperymentu w ranach pracy na olimpiadę biologiczną / Mitrus Sławomir // BIOLOGIA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 36-40

37. Czas pracy w nowej gospodarce. Uwarunkowania kształtowania się czasu pracy w perspektywie 2050 roku / Strzemińska Helena // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2015, nr 4, s. 8-11

38. Czas pracy jako instrument zatrudnienie przyjaznego rodzinie – polskie realia / Balcerzak-Paradowska Bożena // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2015, nr 4, s. 30-35

39. Autyzm, cukrzyca i ciąża // WIEDZA I ŻYCIE . – 2015, nr 6, s. 11

40. Europejski Dzień Parków narodowych (24 maja) / Trojan Krzysztof // GEOGRAFIA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 4-7

41. Przyczyny i skutki bezrobocia. Scenariusz lekcji z dramą / Czerniak-Czyżniak Marta // GEOGRAFIA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 26-28

42. Przykładowy arkusz maturalny – wybór zadań / Głaszcz Urszula, Berecka Jadwiga // CHEMIA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 19-27

43. Barwniki naturalne i ich zastosowanie w żywności / Kurek Joanna // CHEMIA W SZKOLE . – 2015, nr 3, s. 38-49

44. Wolne wybory parlamentarne w Polsce / Jarosz Adam // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE z Wiedzą o Społeczeństwie . – 2015, nr 3, s. 18-25

KWIECIEŃ 2015

1.Folklor jako nauka i sztuka życia wg Kolberga / Dadak-Kozicka K. // WYCHOWANIE MUZYCZNE. – 2015, nr 1, s.4-6

2.Zjawisko zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) wśród klientów pomocy społecznej / Chańko A., Chmielewska M. // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 1, s.40-52

3. Trudne odcinanie pępowiny. Dłużej z rodzicami / Nowicka Katarzyna // WPROST. – 2015, nr 15, s.44-47

4. Zgubne skutki odchudzania / Burda Katarzyna // NEWSWEEK. – 2015, nr 15, s.76-81

5. Książka? Czytanie? Po co to, komu? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Sobol Małgorzata // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.11

6. Na razie tylko tyle. Scenariusz teatralny o Janie Długoszu / Pelka Witold // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 4, s.32-35

7. Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s.3-5

8. W świetlicy nigdy się nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego / Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s.7-9

9. Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej / Bakonyi Grażyna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s.27-28

10. Dziewięćdziesięciolecie czasopisma Szkoła Specjalna. Cz.I / Hryniewicka Anna // SZKOŁA SPECJALNA. - 2015, nr 1, s.5-15

11. Zespół wypalenia sił u matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną / Rusinek Katarzyna // SZKOŁA SPECJALNA . – 2015, nr 1, s.16-27

12.Rok 2015 – Rokiem św. Jana Pawła II. Scenariusz wieczorku poetyckiego / Cypel Żaneta // FORUM NAUCZYCIELSKIE. – 2015, nr 71, s.7-8

13.Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Junger Agata // PRACA SOCJALNA. - 2014, nr 6, s.89-95

14. Czy współczesne uniwersytety potrzebują autorytetu mistrza? / Olubiński Andrzej // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA . – 2014, nr 4, s.33-49

15. Polska Wielkanoc / Chlebowska Barbara // ZIEMIA ŁÓDZKA. – 2015, nr 3, s.2-3

16. Co Szekspir wiedział o Rawie Mazowieckiej? / Perzyński Jacek // ZIEMIA ŁÓDZKA. – 2015, nr 2, s.16-17

17. Pamięci zmarłych profesorów Wydziału Pedagogicznego UW – przedstawicieli pedagogiki ogólnej, historii wychowania, dydaktyki
(Nawroczyński B., Suchodolski B., Kurdybacha Ł., Wołoszyn S., Okoń W., Słomkiewicz S.) / Kamińska Janina // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2014, nr3, s.37-52 , ( CZ.II w nr 4 / 2014)

18. Czesław Czapów o rodzinie, grupie rówieśniczej i zachowaniach chuligańsko-przestępczych nieletnich / Kozdrowicz Ewa // KWARTALNI PEDAGOGICZNY. – 2014, nr 4, s.107-119

19. Życzenie śmierci ( o samobójstwach) / Szulc Anna // NEWSWEEK. – 2015, nr 16, s.54-57

20. Nauczycielskie podwyżki / Marczuk Bartosz // WPROST. – 2015, nr 16, s.28-31

21. Na czele grupy czyli o umiejętnościach liderskich / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 4, s.25-28

22. Rozwój umiejętności przywódczych. Zestaw ćwiczeń / Łuba Małgorzata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 4, s. 37-40 (w Poradnik Prawny)

23. Wykaz najważniejszych zmian prawnych, które obowiązują od 2015 roku / Mądrowska Wiesława // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 4, s. 30-33(w: Poradnik Prawny)

24.Co dobre, a co złe? O rozwoju dziecięcej moralności / Morawska Karolina // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 4, s.22-25 ( w: Akademia nauczyciel )

25. Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu / Rowicka Agnieszka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . – 2015, nr 4, s .28-40

26.Kształcenie w dziedzinach nauka i technika w województwie łódzkim a potrzeby regionalnego rynku pracy / Arendt Ł., Rzeńca A. // POLITYKA SPOŁECZNA . – 2015, nr 3, s.13-19

27. Nędza ma twarz dziecka . Raport / Marczuk Bartosz // WPROST . – 2015, nr 18, s.34-38

28. E- portfolio sposobem wyrażania siebie i prezentowania swoich osiągnięć / Palka Ewa // JĘZYK POLSKI W LICEUM . – 2014/2015 , nr 4, s.33-46

29. Nauczyciel-lektura-uczeń. Horyzonty wiedzy o kształceniu literackim w gimnazjum / Nowel Ewa // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM . – 2014/2015 , nr 4, s.17-35

30. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli przydatności słów, które leczą / Miernik Agnieszka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . – 2014/2015, nr 4, s.29-38

31. Uczeń – mały naukowiec (twórcza edukacja) / Barańska Paulina // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . – 2014/2015, nr 4, s.48-55

32. Nowoczesność kontra tradycja w walce z nudą we wczesnej edukacji języka angielskiego / Barańska P., Kąsek E. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . – 2014/2015, nr 4, s.92-103

33. Nowoczesność kontra tradycja w walce z nudą we wczesnej edukacji języka angielskiego / Barańska P., Kąsek E. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . – 2014/2015, nr 4, s.92-103

MARZEC 2015

1.Czynniki utrudniające funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych / Basiaga Jan // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 1, s.24-30

2.Geneza rozwoju tzw. syndromu DDA – rozumienie pacjenta jako podstawa skutecznej psychoterapii / Skrętowska-Danielczenko Honorata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 2, s. 5-10

3. Sposoby pomocy w szkole dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka / Borucka Anna, Pisarska Agnieszka // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 1, s. 17-21

4. Różnice między 6- a 7-latkiem, potencjał czy ograniczenie? / Kram Aleksandra, Molińska Marta // REMEDIUM. – 2015, nr 2, s. 5-7

5. Wpływ gier komputerowych na zachowania seksualne młodzieży / Polcyn-Matuszewska Sylwia // REMEDIUM. – 2015, nr 2, s. 10-11

6. Prostytucja nieletnich / Gardian-Miałkowska Renata // REMEDIUM. – 2015, nr 1, s. 1-4

7. Dzieci jedyne oraz z rodzin wielodzietnych / Kożuchowska Maria // REMEDIUM. – 2015, nr 1, s. 10-12

8. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty / Krzymowska Ewelina // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 3, s.5-7

9.W wirtualnej pułapce – uzależnienie od internetu / Mysior Radosław // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 2, s.19-28

10. Edukacja medialna w szkolnej rzeczywistości / Urbanek Bogdan // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 2, s.45-52

11. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży( przeznaczony do realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych) / Krzelowska Magdalena // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 2, s.22-29

12.Nie odpuszczaj dramy. O wyższej konieczności stosowania dramy na lekcjach / Szwarc Aleksandra // POLONISTYKA. – 2015, nr 2, s.27-29

13. Sześć kroków do tego, aby chciało się chcieć / Łuba Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s.34-40

14.Gry i zabawy z wykorzystaniem Bosu – cz.I / Klaś-Pupar Kinga // REMEDIUM. – 2015, nr 1, s.16

15. Ćwiczenia i gry integracyjne / Van Laere // REMEDIUM. – 2015, nr 1, s.26-27

16.Różnice miedzy 6- a 7- latkiem potencjał a ograniczenie / Kram A., Molińska M. // REMEDIUM. – 2015, nr 2, s.5-7

17.Hortiterapia / Hoffman Beata // REMEDIUM. – 2015, nr 2, s.17-19

18. Geneza rozwoju tzw. Syndromu DDA – rozumienie pacjenta jako podstawa skutecznej psychoterapii / Skrętowska-Danielczenko H. // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 2, s.5-10

19.Bariery i wyzwania profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży / Ostaszewski K. // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2015, nr 1, s.5-11

20.Uzależniony pan gadżet ( zakupoholizm) / Nowicka Katarzyna // WPROST. – 2015, nr12, s.39-41

21. O cytowaniu. Refleksje bibliotekarz prawnika / Howorka Bolesław // BIBLIOTEKARZ. – 2015, nr 3, s.46-49

22. Biblioteki i sieci / Kordziński J., Osiński J. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, nr 3, s.13-123.

23. 40 lat Metody Dobrego Startu( rozmowa z prof.M.Bogdanowicz) / Stefanowska Dominika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 3, s.16-20

24. Zapomniane zabawy podwórkowe / Śliwa Ewelina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 3, s.50-52

25. Tajemnice kruchej skorupki czyli naukowe zabawy z jajkiem / Jakubowska Alina //ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 3, s.44-48

26. Makroekonomiczne uwarunkowania poziomu życia społeczeństwa w PRL i RP. Analiza porównawcza / Grabia Tomasz // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 2, s.9-16

27. Diagnozujmy czytanie ze zrozumieniem, ucząc literatury / Baran Grzegorz // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2014/15, nr 3, s.58-88

28. Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Kwaśniewska M., Cedro J. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2014/15, nr 3, s.36-49

29. Znam zasady dobrego wychowania i ich przestrzegam – scenariusz apelu dla klasy III / Nowak Bożena // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . – 2014/15 , nr 3, s.65-77

30. Metoda „Smart English” – język angielski dla najmłodszych / Soś Aneta // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2014/15, nr 3, s.94-103

31. Przykłady zestawów zadań egzaminacyjnych z języka polskiego / Wójcicka Edyta // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2014/15 , nr 3, s.61-71

32. Starzenie się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Szefler Elżbieta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2014/15, nr 3, s.30-76

33.Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych / Mamroł Andrzej // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 3, s.20-27

34. Możliwości wspierania rodziców po stracie dziecka / Jarzębińska Aneta // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 3, s.30-36

35. Jak interpretować rysunki dziecka / Wosz-Tatara Hanna // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 4, s.24-25

36. Przesłanie JANA PAWŁA II do młodych. Scenariusz programu słowno-muzycznego / Łaba A., Nowak R. // WYCHOWAWCA. - 2015, nr 4, s.30-32

37. O używaniu lewej ręki / Kułakowska Joanna // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s.91-97


LUTY 2015 r.

1. Przyczyny agresji w środowisku szkolnym / Stępień-Kęsik M.// WYCHOWAWCA. – 2015, nr 2, s. 8-9

2. "Jezu, idę razem z Tobą’’. Scenariusz Drogi Krzyżowej / Gruszczyńska R. // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 2, s.32-33

3. Kilka uwag o ewaluacji kształcenia szkolnego / Zimny T.M. // NOWA SZKOŁA . – 2015, nr 1, s. 18-24

4. Rola impulsywności, lęku oraz poczucia własnej skuteczności u osób uprawiających hazard problemowo / Golińska Lucyna // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA . – 2014, nr 4, s. 325-331

5. Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego / Lotto Elżbieta // FORUM NAUCZYCIELSKIE. – 2014, nr 70, s.6-7

6. 25 lat działalności WODN w Piotrkowie Tryb./ Szymczyk Jadwiga // FORUM NAUCZYCIELSKIE. – 2014, nr 70, s.5-6

7. Specyfika profilaktyki uzależnień w szkole / Borkowska A.,Macander D. // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA . – 2014, nr 3, s.9-16

8. Kreatywny nauczyciel, czyli kilka pomysłów na ćwiczenia śródlekcyjne /Pieniążek-Siekierska A. // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2015, nr 1 , s.44-46

9. Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego /Hoffmann Joanna // ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2015, nr 1, s.3-5

10. Dzień zabawek w przedszkolu / Kałuba-Korczak Anna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2015, nr 2, s.17-21

11. Czytając poznaję świat / Przybył Anna // ŻYCIE SZKOŁY . – 2015, nr 2, s.2-10

12. Weź pigułkę…przed, po, wcale? / Garstka Tomasz // GŁOS NAUCZYCIELSKI . – 2015, nr 8, s.12

13. Brutalność i destrukcja w grach komputerowych / Przybyszewska Dominika // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 2, s.25-31

14. Biblioteki Pedagogiczne partnerem szkoły, czyli nowy model doskonalenia nauczycieli / Kordziński J., Hajdukiewicz M. // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2015, nr 2, s.10-12