Pierwsze spotkanie sieci 2019/2020

99W tym roku szkolnym pierwsze spotkanie sieci rozpoczęło się szkoleniem „Zagrożenia w sieci - działania profilaktyczne”, przeprowadzonym przez koordynatora sieci panią Dorotę Adamczyk. Dzięki prezentacji multimedialnej, nauczyciele mogli się przekonać, jak szkodliwy wpływ mogą mieć treści napotkane w Internecie na rozwój dzieci. Mogli też poszerzyć swoja wiedzę na temat zagadnień związanych z zagrożeniami i uzależnieniami w sieci. Uczestnicy spotkania poznali też strony, gdzie również rodzice oraz uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Nauczyciele mogli też przyjrzeć się stronom, gdzie szukać informacji o kampaniach społecznych, projektach dla szkół i pomocy fachowej w dziedzinie profilaktyki uzależnień. Szkolenie nawiązywało do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/2020.

     Następnie Kierownik Filii Karolina Kalinowska przekazała nauczycielom informacje, gdzie mogą pobrać bezpłatne materiały, niezbędne do wykonywania wystaw bibliotecznych dot. różnych wydarzeń i świąt narodowych. Poinformowała o organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filii w Opocznie akcjach i konkursach oraz zachęciła nauczycieli do udziału w szkoleniach mających się odbyć jeszcze w tym roku w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestniczki spotkań sieci, miały także możliwość rozwijania swoich umiejętności i kompetencji, dzięki wizycie  zaproszonego eksperta. Stałym współpracownikiem w tym zakresie jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i wspaniała pani Jadwiga Szymczyk, która zawsze służy ogromnym wsparciem merytorycznym i metodycznym. Po spotkaniu sieci, pani konsultant przeprowadziła konferencję „Wykorzystanie obchodów patrona roku w promocji biblioteki szkolnej”. Uczestnicy zostali zapoznani z harmonogramem świąt i rocznic na nowy rok szkolny. Następnie prowadząca przedstawiła patronów roku 2020, zaprezentowała działania nauczyciela bibliotekarza, które mogą wpłynąć na promocję biblioteki oraz na zainteresowania uczniów książką. Ponadto przedstawiła pomysły na zainicjowanie i przeprowadzenie obchodów tych świąt w szkole. Nauczyciele oglądali także galerię prac pokonkursowych "Pocztówka z patronem szkoły"  uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie, która była przykładem dobrych praktyk w promocji czytelnictwa - szczegolnie biografi.

1 27116810