Oferta edukacyjna

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
i nowymi zadaniami związanymi ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych,
(które od 2016 roku staną się obligatoryjne, a które biblioteka już realizuje) serdecznie zapraszamy nauczycieli i wychowawców do udziału w różnych przedsięwzięciach wspierających pracę szkoły.
W tym zakresie Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie oferuje:

 • bogaty i profilowany księgozbiór
 • dostęp do katalogów online
 • możliwość skorzystania z Internetowego Centrum Informacji Mulitmedialnej z bezpłatnym dostępem do internetu
 • duży wybór zestawień bibliograficznych oraz pomoc w ich opracowaniu
 • zajęcia dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej, ekologicznej, regionalnej, międzykulturowej, biblioterapeutycznej i profilaktycznej
 • instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
 • organizację szkoleń, warsztatów i prelekcji
 • wystąpienia na Radach Pedagogicznych z prezentacją zbiorów
 • organizowanie wystaw prac dzieci i młodzieży w holu biblioteki
 • udział i współorganizację konkursów
 • głośne czytanie dla przedszkolaków i kl. I-III
 • udział i pomoc w realizacji akcji czytelniczych i ekologicznych
 • usługi kserograficzne i skanowanie dokumentów
 • pomoc profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry

Zachęcamy do zapoznania się również z propozycjami zajęć w zakładce Lekcje biblioteczne