Księgozbiór

                                        KSIĘGOZBIÓR

     Biblioteka gromadzi księgozbiór odpowiadający potrzebom naszych użytkowników, tj. nauczycieli, studentów, uczniów i innych czytelników.
Są to pozycje obejmujące :

literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii,
literaturę naukową, popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy,
literaturę piękną,                                                                                                                                                                                                     opracowania metodyczne oraz podręczniki szkolne,

literaturę regionalną.

Na koniec 2013 księgozbiór biblioteki liczył łącznie 29 389 :

- zbiory zwarte - 27 343
- zbiory ciągłe - 1708
- zbiory specjalne - 338.

Na koniec 2014 księgozbiór biblioteki wynosił łącznie 28052:

- zbiory zwarte - 26829
- zbiory ciągłe 885
- zbiory specjalne - 339

    Na koniec 2015 księgozbiór biblioteki wynosił łącznie 28489:

     - zbiory zwarte - 27214
     - zbiory ciągłe - 928
     - zbiory specjalne - 347

   Na koniec roku 2016 księgozbiór biblioteki wyniósł łącznie 28366 :

- zbiory zwarte 27028

- zbiory ciągłe 991

- zbiory specjalne - 347.

   Na koniec roku 2017 księgozbiór biblioteki wyniósł łącznie 28901 :

- zbiory zwarte - 27541

- zbiory ciągłe - 1013

- zbiory specjalne - 347.

Na koniec roku 2018 księgozbiór biblioteki wyniósł łącznie 29535 :

- zbiory zwarte - 28168

- zbiory ciągłe - 1019

- zbiory specjalne - 348.

Na koniec 2019 roku księgozbiór biblioteki wyniósł łącznie 29950:

- zbiory zwarte - 28583

- zbiory ciągłe 1019

- zbiory specjalne 348.

 

         KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW

Od 2005 roku w Bibliotece rozpoczęto tworzenie elektronicznej bazy w systemie SOWA.  

       W 2005 roku utworzono 750 rekordów wprowadzając 690 woluminów.
       W 2006 roku utworzono 1128 rekordów wprowadzając 1920 woluminy książek.
       W 2007 roku stan rekordów wynosił 3053 , ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 3506 woluminów .
       W  2008 roku stan rekordów  wynosił 4428, ilość woluminów wprowadzonych do bazy to 5146.
       W 2009 roku stan rekordów  wynosił 6678 ,  ogółem ilość wprowadzonych woluminów wynosiła 8290, co stanowiło 30 % całości zbiorów biblioteki.                                              
       W 2010 r. stan rekordów  wynosił 8966, ogólem ilość wprowadzonych woluminów 11065, co stanowiło 39,59% całości zbiorów.    
       W 2011 roku stan rekordów  wynosił 10 649, ogółem ilość woluminów wprowadzonych do   bazy 13 043, co stanowiło 45,86 % całości zbiorów biblioteki.
       W 2012 roku stan rekordów wynosił 13 107, ogółem ilość woluminów  wprowadzonych do bazy 16 081, co stanowiło 55,34 % całości zbiorów biblioteki.
     Na 31. 08. 2013 r. stan rekordów w bazie wynosił 14 315 rekordów ; ogółem ilość woluminów  wprowadzonych do bazy wynosiła 17 767, co stanowi 61,04 % całości zbiorów.
       Na koniec 2013 r. stan rekordów w bazie wynosił 15443 ; ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy to  19 251, co stanowi 65,48 % całości zbiorów.
       Na koniec 2014 r. stan rekordów w bazie wynosił 16 681; ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 20 867, co stanowi 77,77 % całości zbiorów.
       Na koniec 2015 r. stan rekrodów w bazie wynosił 17 835; ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 22 422, co stanowi 83,73 % całości zbiorów.

      Na koniec 2016 r. stan rekordów w bazie wynosił 20 146, ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 24 307 , co stanowi 89,93 % całości zbiorów.

       Na koniec 2017 r. stan rekordów w bazie wynosił 22 361, ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 26 885, co stanowi 97,67 % całości zbiorów.

      Na koniec 2018 r. stan rekordów w bazie wynosił 24078, ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 28105, co stanowi 99,77 % całości zbiorów.

    Na koniec 2019 r. stan rekordów w bazie wynosił 24493, ogółem ilość woluminów wprowadzonych do bazy wynosiła 28541, co stanowi 99,86 % całości zbiorów.