Katalogi i kartoteki

W bibliotece prowadzone są:

  • katalog alfabetyczny - porządkuje karty katalogowe wg kolejności alfabetycznej  haseł autorskich, korporatywnych lub tytułowych. W przypadku identycznych nazwisk o kolejności decydują imiona. Jeżeli występuje kilka tytułów tego samego autora, to o kolejności decyduje alfabetyczna kolejność tytułów. W sytuacji, gdy jest kilka tytułów, to o kolejności decyduje kolejność lat wydania. (od najnowszych do najstarszych wydań). Przy pracach zbiorowych są tzw. odsyłacze, np. Żebrowska, Maria zob. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Odsyłacze ułożone są w porządku alfabetycznym haseł, do których odsyłają.

  • katalog systematyczny - porządkuje karty katalogowe wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. W obrębie poszczególnych kart przewodnich umieszczone są informacje dla czytelników, w jakim jeszcze dziale mogą znaleźć książki z danym zakresem tematycznym.

  • katalog księgozbioru podręcznego - wykazuje całość zbiorów znajdujących się w czytelni

  • katalog zbiorów specjalnych - zawiera wykaz kaset wideo oraz płyt CD będących w zbiorach biblioteki

  • katalog czasopism - zawiera uporządkowany alfabetycznie wykaz czasopism dostępnych w czytelni biblioteki

  • katalog serii wydawniczych - rejestruje pozycje inwentarzowe dostępne wydane w danej serii i znajdujące się w księgozbiorze

  • katalog broszur - zawiera głównie programy nauczania, pozycje dotyczące Unii Europejskiej oraz pozycje pedagogiczne

  • kartoteka zagadnieniowa - informuje o artykułach z czasopism prenumerowanych przez bibliotekę. Karty z opisem bibliograficznym tych materiałów ułożone są wg haseł tematycznych. Ich wykazem jest indeks, który informuje również o miejscu poszczególnych haseł w kartotece: na karcie z nazwą hasła podany jest numer szufladki, w której gromadzone są opisy bibliograficzne materiałów na dany temat.