Recenzja IV

z letnikami Z letnikami nad Pilicę : Inowłódz, Teofilów, Gustek, Bocian, Brzustówka, Smardzewice, Nagórzyce, Borkowice Mokre, Podklasztorze, Sulejów, Przygłów, Włodzimierzów / Andrzej Kobalczyk. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017.

Wśród nowości dotyczących Województwa Łódzkiego, w zbiorach biblioteki jest książka „Z letnikami nad Pilicę...” Andrzeja Kobalczyka. Prezentowana pozycja stanowiąca wynik wieloletniej pracy autora na temat historii nadpilickich miejscowości oraz uwarunkowań ich powstania. Jak podaje autor, tradycja spędzania wolnego czasu nad rzeką Pilicą przez mieszkańców Łodzi i Tomaszowa, sięga II połowy XIX wieku. W opowieściach dotyczących walorów turystycznych poszczególnych miejscowości, przedstawił też mnóstwo nieznanych informacji z ich dziejów.

Funkcjonowanie tych atrakcyjnych miejsc w XIX i XX wieku, ukazał na tle sytuacji społeczno-politycznej państwa. Na podstawie wstępu autora dowiadujemy się, że w swoich badaniach opierał się na opracowaniach historycznych, ogłoszeniach prasowych i korespondencji uczestników wypoczynku. Książka napisana jest językiem niezwykle interesującym. Stanowi pierwsze, ważne opracowanie dotyczące historii rzeki Pilicy i malowniczych regionów (na podst. "Wstępu" autora).