Historia biblioteki

            HISTORIA BIBLIOTEKI

      Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie powstała w 1952 r.. Swym zasięgiem obejmowała obszar byłego powiatu opoczyńskiego. Swoją działalność rozpoczęła księgozbiorem liczącym 647 woluminów, z tego 500 pozycji otrzymała w darze. W pierwszym roku obsługiwała 33 czytelników, którzy wypożyczyli 152 książki. Z czasem liczba wypożyczających i wypożyczeń  wzrastała. Pracownicy starali się dotrzeć do najdalszych regionów powiatu; w tym celu zorganizowali 6 punktów bibliotecznych, które były obsługiwane przez nauczycieli polonistów.

Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie, w czasie swojej działalności, kilkakrotnie zmieniała lokalizację.

   Początkowo mieściła się się przy Szkole Podstawowej nr 1  w Opocznie. W 1967 r. Biblioteka otrzymała większe pomieszczenie w nowo otwartej Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie. W tym czasie kierownikiem biblioteki była pani Irena Kaczmarska. W styczniu 1967 r. stanowisko to obejmuje p. Barbara Sobczyk (jest kierownikiem przez 10 miesięcy). Po niej stanowisko obejmuje p. Aleksandra Żak, która w listopadzie 1968 r. przekazuje je p. Marii Drochlińskiej. W latach 1970-1974, kierownikiem placówki jest p. Jadwiga Matyja, a  od 1974 r. - p. Maria Badowska. Dzięki jej staraniom, biblioteka zostaje przeniesiona do 4-izbowego lokalu przy ul. Kościelnej 7 w Opocznie. Następnie obowiązki kierownika pełni  p. Bogusława Wijata. W grudniu 1983 r.,  Filia otrzymuje nowy lokal przy ul. 17 Stycznia.( powierzchnia - 81 m2). Od 1 września 1986 roku kierownikiem biblioteki zostaje p. Jadwiga Caban. Dzięki jej staraniom, w 1988 r. biblioteka otrzymuje dodatkowe pomieszczenia o pwierzchni 30 m2 (są to trzy pokoiki). Jest więc możliwość zorganizowania czytelni         w bibliotece (na podst.  kroniki biblioteki).

W bibliotece pracowali też: p. Barbara Latoszek, p. Anna Orłowska, p. Zofia Biegała, p. Jacek Bernatek,  p. Jolanta Tokarska oraz p. Mieczysław Badura.

Na przełomie roku 1987/1988 placówka została przeniesiona do budynku  internatu, przy ul. Armii Krajowej 2 (na III piętro). W dn. 25 marca 1998 r. odbyło się uroczyste jej otwarcie w nowym lokalu. Wówczas biblioteka zajmowała powierzchnię 251, 69 m².

W 2007 roku, kierownikiem biblioteki zostaje p. Alicja Piekarska.

W lutym 2014 r., z powodu ograniczeń finansowych, powierzchnia użytkowa biblioteki uległa zmniejszeniu do 140 m2. W związku z ograniczeniami lokalowymi, księgozbiór biblioteki uległ też znacznej selekcji.

Od września 2017 roku stanowisko kierownika biblioteki pełni p. Karolina Kalinowska.

W roku 2021  biblioteka została przeniesiona się do nowego lokalu, na Plac Kościuszki 9. Przeprowadzka biblioteki i przygotowanie do pracy w nowym miejscu, trwało od 18 lipca do 7 listopada 2021 r..

Od września 2021 r., Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie zmieniła nazwę na: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie.

W skład Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej 4 filie, tj. w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i w Tomaszowie Mazowieckim.

W roku 2022 Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Tryb. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie będzie obchodzić 70- lecie istnienia.

Placówka współpracuje: ze przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i fundacjami.

Pracownicy organizują i przeprowadzają:  lekcje tematyczne, akcje czytelnicze, konkursy, warsztaty i inne.

Obecnie w bibliotece zatrudnione są 2 osoby:

mgr Karolina Kalinowska - Kierownik Biblioteki

mgr Dorota Adamczyk - nauczyciel bibliotekarz.
                                                                                                                                                                        

Stan księgozbioru w latach działalności biblioteki:

1953 r. – 116 vol.
1967 r. – 2927 vol.
1975 r. – 11 341 vol.
1983 r. – 18 860 vol.
1988 r. – 22 534 vol.
1992 r. – 23 337 vol.40 lecie
1996 r. - 23 429 vol.

2000 r. – 23 955 vol.
2006 r. – 24 581 vol.
2011 r. – 26 483 vol.
2012 r. - 27 034 vol.
2013 r. - 27 343 vol.
2014 r. - 26 489 vol.

2015 r. - 27 214 vol.

2016 r. - 27 113 vol.

2017 r. - 27 541 vol.  65-lecie

2018 r. -  28 535 vol.

2019 r. - 29 950 vol.

2020 r. - 29324 vol.

2021 r. - 29917 vol.

2022 r. - 28513 pozycji (ubytkowane 2197 książek, 150 roczników czasopism).

2023 r. - 29927 (książki, czasopisma i zbiory specjalne).