Historia biblioteki

HISTORIA BIBLIOTEKI

      Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie powstała w 1952 r. Swym zasięgiem obejmowała obszar byłego powiatu opoczyńskiego. Swoją działalność rozpoczęła księgozbiorem liczącym 647 woluminów, z tego 500 otrzymała w darze. W pierwszym roku swojej działalności miała 33 czytelników, którzy wypożyczyli 152 książki. Z czasem liczba wypożyczających i wypożyczeń znacznie wzrosła. Pracownicy starali się dotrzeć do najdalszych regionów powiatu i w tym celu zorganizowali 6 punktów bibliotecznych, które były obsługiwane przez nauczycieli polonistów. Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie przez okres swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała lokal. Obecnie mieści się w budynku internatu na ul. Armii Krajowej 2 należącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Biblioteka zajmuje lokal na III piętrze o powierzchni 251, 69 m².
W roku 2017 biblioteka kończy 65 lat swojej działalności na rzecz oświaty na terenie miasta i powiatu Opoczna. Przez ten okres wspierała rozwój oświaty, wprowadzane reformy szkolne, wspierała samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji wśród nauczycieli oraz ich pracę dydaktyczno-wychowawczą. Dużą liczbę naszych użytkowników stanowią uczniowie i studenci, którym na bieżąco pracownicy biblioteki udzielają fachowych porad i pomagają w wyszukiwaniu i doborze materiału.

Obecnie w bibliotece pracują 2 osoby:

mgr Karolina Kalinowska - Kierownik Biblioteki

mgr Dorota Adamczyk - nauczyciel bibliotekarz.
                                                                                                                                                                        

Z kart historii:

Stan księgozbioru w latach działalności biblioteki:

1953 r. – 116 vol.
1967 r. – 2927 vol.
1975 r. – 11341 vol.
1983 r. – 18860 vol.
1988 r. – 22534 vol.
1992 r. – 2337 vol.40 lecie
1996 r. - 23429 vol.

2000 r. – 23955 vol.
2006 r. – 24581 vol.
2011 r. – 26483 vol.
2012 r. - 27034 vol.
2013 r. - 27343 vol.
2014 r. - 26489 vol.

2015 r. - 27214 vol.

2016 r. - 27113 vol.

2017 r. - 27541 vol.

Od 2005 r. rozpoczęto tworzenie komputerowej bazy w systemie SOWA TCP.  

Na koniec 2011 roku w bazie wprowadzonych woluminów 13043.

Na koniec 2012 r. stan zbiorów w bazie wynosił 16081.

Na koniec 2013 r. stan zbiorów w bazie wynosił 19260.

Na koniec 2014 r. stan zbiorów w bazie wynosił 20867.

Na koniec 2015 r. stan zbiorów w bazie wynosił 22422.

Na koniec 2016 r. stan zbiorów w bazie wynosił 24307.

Na koniec 2017 r. stan zbiorów w bazie wyniósł 26885, co stanowi 97,67 % stanu komputeryzacji  zbiorów.

Na przestrzeni 65-lat  w Bibliotece Pedagogicznej w Opocznie pracowali:

Irena Kaczmarska
Barbara Sobczyk
Aleksandra Żak
Maria Drochlińska
Aleksandra Żak
Jadwiga Matyja
Maria Badowska
Bogusława Wijata
Anna Orłowska
Zofia Biegała
Jadwiga Caban
Mieczysław Badura
Jacek Bernatek
Jolanta Tokarska
Alicja Piekarska
Dorota Adamczyk
Karolina Kalinowska