Historia biblioteki

            HISTORIA BIBLIOTEKI

      Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie powstała w 1952 r.. Swym zasięgiem obejmowała obszar byłego powiatu opoczyńskiego. Swoją działalność rozpoczęła księgozbiorem liczącym 647 woluminów, z tego 500 otrzymała w darze. W pierwszym roku swojej działalności miała 33 czytelników, którzy wypożyczyli 152 książki. Z czasem liczba wypożyczających i wypożyczeń znacznie wzrastała. Pracownicy starali się dotrzeć do najdalszych regionów powiatu i w tym celu zorganizowali 6 punktów bibliotecznych, które były obsługiwane przez nauczycieli polonistów.

Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie, przez okres swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała lokal. Obecnie mieści się w budynku internatu, na ul. Armii Krajowej 2. Biblioteka zajmuje lokal na III piętrze o powierzchni 251, 69 m². W lutym 2014 r., z powodu ograniczeń finansowych, powierzchnia użytkowa biblioteki uległa zmniejszeniu. Z 9 pomieszczeń użytkowanych do tej pory, pozostało tylko 5. W zwiazku z ograniczeniami lokalowymi, księgozbiór biblioteki uległ znacznej selekcji. Niektóre pomieszczenia po przeprowadzce, były przystosowane do innych celów, np. pokój, który był pracownią ICIM został przeznaczony na magazyn książek; pokój nr 9 został przeznaczony na pracownię ICIM i pokój Kierownika.

Od 2016 r. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie realizuje nowe zadania związane ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r..
W tym zakresie Biblioteka oferuje dla użytkowników:

 • bogaty i profilowany księgozbiór
 • dostęp do katalogów online
 • możliwość skorzystania z Internetowego Centrum Informacji Mulitmedialnej z bezpłatnym dostępem do internetu
 • duży wybór zestawień bibliograficznych oraz pomoc w ich opracowaniu
 • zajęcia dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej, ekologicznej, regionalnej, międzykulturowej, biblioterapeutycznej i profilaktycznej
 • instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
 • organizację szkoleń, warsztatów i prelekcji
 • wystąpienia na Radach Pedagogicznych z prezentacją zbiorów
 • organizowanie wystaw prac dzieci i młodzieży w holu biblioteki
 • udział i współorganizację konkursów
 • głośne czytanie dla przedszkolaków i kl. I-III
 • udział i pomoc w realizacji akcji czytelniczych i ekologicznych
 • pomoc profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry.


W roku 2017 biblioteka obchodziła 65 lat swojej działalności, na rzecz oświaty miasta i powiatu Opoczno. Przez ten okres wspierała rolę dydaktyczno-wychowawczą szkół i placówek oświatowych;  oferowała fachową pomoc nauczycielom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanych zdobywaniem  wiedzy.

Biblioteka współpracuje z placówkami oświatowymi. Pracownicy biblioteki organizują i przeprowadzają formy wspierające pracę tych instytucji, np. lekcje tematyczne, akcje czytelnicze,konkursy, warsztaty i inne.

Obecnie w bibliotece zatrudnione są 2 osoby:

mgr Karolina Kalinowska - Kierownik Biblioteki

mgr Dorota Adamczyk - nauczyciel bibliotekarz.
                                                                                                                                                                        

Z kart historii:

Stan księgozbioru w latach działalności biblioteki:

1953 r. – 116 vol.
1967 r. – 2927 vol.
1975 r. – 11 341 vol.
1983 r. – 18 860 vol.
1988 r. – 22 534 vol.
1992 r. – 23 337 vol.40 lecie
1996 r. - 23 429 vol.

2000 r. – 23 955 vol.
2006 r. – 24 581 vol.
2011 r. – 26 483 vol.
2012 r. - 27 034 vol.
2013 r. - 27 343 vol.
2014 r. - 26 489 vol.

2015 r. - 27 214 vol.

2016 r. - 27 113 vol.

2017 r. - 27 541 vol.

2018 r.-  28 535 vol.

2019 r.- 299 50 vol.

Od 2005 r. rozpoczęto tworzenie komputerowej bazy w systemie SOWA TCP.  

Na koniec 2011 roku w bazie wprowadzonych woluminów 13043.

Na koniec 2012 r. stan zbiorów w bazie wynosił 16081.

Na koniec 2013 r. stan zbiorów w bazie wynosił 19260.

Na koniec 2014 r. stan zbiorów w bazie wynosił 20867.

Na koniec 2015 r. stan zbiorów w bazie wynosił 22422.

Na koniec 2016 r. stan zbiorów w bazie wynosił 24307.

Na koniec 2017 r. stan zbiorów w bazie wyniósł 26885, co stanowi 97,67 % komputeryzacji  zbiorów.

Na koniec 2018 r. stan zbiorów w bazie wyniósł 28105, co stanowi 99,77 % komputeryzacji zbiorów.

Na koniec 2019 r. stan zbiorów w bazie wyniósł 28541, co stanowi 99,86 % stanu komputeryzacji zbiorów.

Na przestrzeni 65-lat  w Bibliotece Pedagogicznej w Opocznie pracowali:

Irena Kaczmarska
Barbara Sobczyk
Aleksandra Żak
Maria Drochlińska
Aleksandra Żak
Jadwiga Matyja
Maria Badowska
Bogusława Wijata
Anna Orłowska
Zofia Biegała
Jadwiga Caban
Mieczysław Badura
Jacek Bernatek
Jolanta Tokarska
Alicja Piekarska
Dorota Adamczyk
Karolina Kalinowska.