Czasopisma

Wykaz czasopism zgromadzonych w naszej bibliotece:

Uwaga!

W bibliotece są dostępne roczniki od 2000 roku do najnowszych;  wcześniejsze roczniki zostaną ubytkowane w październiku 2022.

ALKOHOLIZM i NARKOMANIA - 2007 - 2014
AURA - 1999- 2014        

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2020 [ nr1-8]
BIBLIOTEKA : SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI - 2008-2013, 2019-2021
BIBLIOTEKA W SZKOLE - 1990 - 2016, 2019-2022
BIBLIOTEKARZ - 1993- 2016
BIOLOGIA W SZKOLE - 1995-2016                                                                                                                                                                          

CHARAKTERY  2020-2022
CHEMIA W SZKOLE - 1995- 2016


DRAMA - 1995 - 1997 [od z. 13 do z. 24]
DYREKTOR SZKOŁY - 1/1994, od 1995 do 1998 ,  2003- 2013, 2019-2020
DZIEJE NAJNOWSZE 1994 Cz. 1-4

EDUKACJA - 1990 - 1992,1994-2012
EDUKACJA I DIALOG – 1995-1998, 2005- 2010


FIZYKA W SZKOLE - 1995 - 2011
FORUM NAUCZYCIELSKIE -2002 -2012, 2014


GEOGRAFIA W SZKOLE 1998-2016, 2019-2022
GŁOS NAUCZYCIELSKI 2015-
GULIWER – 1994 - 1998, 2016

INTEGRACJA - 2022 - dar

JĘZYK POLSKI KLASY IV - VIII - 1994/1995- 1998/1999
JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM -1999/2000- 2015/2016, 2016/2017
JĘZYK POLSKI W LICEUM - 2001/2002 -2015/2016, 2016/2017 [do 2000/2001 ukazywał się jako "Język Polski w Szkole Średniej"]
JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV - VI - 1999/2000- 2015/2016, 2016/2017
JĘZYKI OBCE W SZKOLE – 1994-2000, 2005, 2007-2011, 2018-2022 - dar


KULTURA FIZYCZNA – 1994-1998
KWARTALNIK HISTORYCZNY - 1984-1992
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY -  1990-1996, 2000- 2014, 2019

LIDER - 2003 - 2011
LOGOPEDIA - 2007-2008


MATEMATYKA - 2000-2011


NATIONAL GEOGRAFHIC 2010, 2011, 2012,2013
NAUCZANIE POCZĄTKOWE - 1991/1992-2015/2016
NIEBIESKA LINIA -
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA 2007
NOWA EDUKACJA ZAWODOWA 2001, 2001, 2005 [brak nr 2/2000]
NOWA SZKOŁA 1991-2016

OPIEKA - WYCHOWANIE - TERAPIA - 1993-2003, 2006-2012
OPOCZYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY „OKO” 2002-2005


PAMIĘTNIK LITERACKI 1984-1986, 1988-1992
PARKI NARODOWE 1999, 2000
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 2009-2015
PLASTYKA I WYCHOWANIE 1990-1996,1998
POLITYKA SPOŁECZNA - 2007-2016
POLONISTYKA -1990-2015
PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1983-1996, 1998-2016, 2019
PORADNIK JĘZYKOWY - 1992–1995,1999-2005
POZNAJ SWÓJ KRAJ – 1984-1989, 1994-1998
POZNAJ ŚWIAT – 1984-1989, 1995 1998, 2010-2015
PRACA SOCJALNA  2008-2016, 2019-2022
PROBLEMY ALKOHOLIZMU - 1992 - 1995
PROBLEMY NARKOMANII -  2001-
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - 1990-2016, 2019-2022
PROBLEMY RODZINY – 1984 -1986
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY - 1981-1992
PRZEGLĄD EDUKACYJNY - 2006, 2007, 2008
PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY - 1983-1993
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY -  1984 -1990
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 1968-1971, 1973-1977, 1979
PRZYJACIEL DZIECKA – 1991-1994
PRZYRODA POLSKA 1990-1992, 2011-2016
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - 1990-1996, 1999, 2000[brak nr nr 1-3/1999, nr 4,5/2000]
PSYCHOLOGIA W SZKOLE -  2006-2015
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA - 1985–1992[brak nr 4/1982], 1994–2000[brak nr 4,5/1998, 1-3/1999, 4,5/2000]
PSYCHOTERAPIA 1994

REMEDIUM - 1999-2016, 2017-2019
REWALIDACJA -  2007-2012
RODZINA I SZKOŁA - 1984-1989
RUCH PEDAGOGICZNY – 1984-1990


SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA – 1999, 2000, 2001,2004-2009, 2015
SŁUŻBA ŻYCIU. Zeszyty problemowe -  nr 5,6,7/1999 oraz 1,2,3/2001

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH - 2022 - dar
SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE  -  nr 1-3/1990, 12/1991 , 2,12/1992, 3,12/1993, 1-12/1994, 1-9/1996
SZKOLNE WIEŚCI -  2002 -2009
SZKOŁA SPECJALNA- 1985 -2016, 2019-2022
SZKOŁA ZAWODOWA - 1990, 1994-1996, 1998-2000

ŚWIAT PROBLEMÓW - 1999-
ŚWIETLICA W SZKOLE 2009-2016, 2019-2020
  

TYGODNIK OPOCZYŃSKI 2000-2022 - dar
                                                                                                                                                          
WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE - 2001-2003
WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE 1994, 1998, 1999
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE - 1990 -2015
WIEDZA I ŻYCIE -2007 -2016
WSZYSTKO DLA SZKOŁY - 2004 -2012, 2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA - 1985-1988
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT - 1978, 1994
WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - 1989, 1994 -2016, 2019-2020
WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE 1999 nr 5-12
WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE - 1989-2015
[brak nr 4,5/1998, 1-3,5/1999, 2/2001]
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ - 1995 -2014, 2015
[brak nr 10,11/1997, 11/1999]
WYCHOWANIE OBYWATELSKIE – 1969, 1972, 1978 - 1989
WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE – 1990 - 2006
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU - 1994-2016, 2019-2022
WYCHOWAWCA 1995-2002, 2005 -2016, 2019-2022


ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE A ZDROWIE PSYCHICZNE 
ZBLIŻENIA 1993, 1994
ZIEMIA OPOCZYŃSKA 1994
ŻYCIE SZKOŁY - 1990-2016, 2019-2022