Podsumowanie akcji "Narodowe Czytanie"

 Relacja z akcji "Narodowego Czytania" znalazła się na łamach lokalnej prasy, tj. "Tygodnika Opoczyńskiego" z 2018, nr 37, s. 3

Narodowe czytanie