Żonkile

Żonkile

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.
W związku z chęcią upamiętnienia tego wydarzenia, włączyamy się do akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym dniu proponujemy naszym Czytelnikom zbiory dotyczące powstania i getta oraz lekcje online dla uczniów szkół podstawowych i średnich.