Podsumowanie spotkań sieci

child 3194978 960 720

5 czerwca 2018 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie „Sieci współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”. Spotkanie było podsumowaniem całorocznej współpracy. Dokonano ustnej ewaluacji działalności sieci, oceniając ją jako bardzo przydatną zarówno dzięki możliwości wymiany doświadczeń jak i ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Chęć uczestnictwa w naszych spotkaniach zgłosili również nauczyciele poloniści, co przyczyniło się do rozmów i obrania kierunku sieci w przyszłym roku. Wstępnie ustalono, by zwiększyć jej zasięg, zmienimy nazwę na sieć współpracy nauczycieli humanistów. Następnie koordynator sieci – Karolina Kalinowska przeprowadziła szkolenie na temat „Wspomaganie pracy rąk u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Z prezentacji multimedialnej nauczyciele mogli się dowiedzieć: komu niezbędna jest pomoc w usprawnianiu pracy rąk?, jakie są objawy i przyczyny niskiej sprawności? oraz w jaki sposób nauczyciel może przyczynić się do usprawnienia motoryki małej u swoich podopiecznych. Nauczyciele poznali również nowoczesne akcesoria ułatwiające naukę pisania ale i samodzielnie wykonywali nie wymagające nakładu finansowego pomoce, niezbędne w nauczaniu prawidłowego utrzymania kredki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczkom naszej sieci za zaangażowanie, wymianę informacji, cenne wskazówki i wspólne spędzanie czasu. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się ponownie w jeszcze większym gronie.