Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

      womens 2701154 960 720Dnia 29 maja 2018 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie odbyło się kolejne - podsumowujące spotkanie „Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy” szkół miasta  i powiatu Opoczno. Na wstępie koordynator sieci - Dorota Adamczyk omówiła cel główny działania sieci nauczycieli bibliotekarzy oraz tematykę poprzednich spotkań. Następnie przeprowadziła szkolenie na temat „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020”.

Prowadząca przedstawiła także warunki i formy realizacji Priorytetu 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć, jakimi zasadami powinni kierować się tworząc listę książek do zakupu z NPRC oraz jaki rodzaj literatury wybrać, a jakich zbiorów unikać przy zakupie. Ponadto omówiła wymagania przydatne przy realizacji tego programu oraz kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy jego wdrażania.

W dalszej części spotkania zabrała głos Pani Marzena Jaruga, która podzieliła się uwagami i spostrzeżeniami  przy realizacji i wdrażaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w swojej szkole w roku szkolnym 2017/2018. Z kolei kierownik filii - Karolina Kalinowska omówiła zagadnienia związane ze zbliżającymi się akcjami czytelniczymi. Przedstawiła formy i możliwości realizacji imprezy czytelniczej "Jak nie czytam jak czytam” również na podstawie przykładów zamieszczonych na stronie  www.czytam.org. Następnie omówiła założenia akcji „ XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”. Spotkanie tak jak poprzednie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Na koniec wszyscy uczestnicy życzyli sobie dobrej energii do pracy i kolejnego spotkania już w nowym roku szkolnym.