Katalog kartkowy a katalog komputerowy

Katalog kartkowy a katalog komputerowy.

 • konspekt lekcji bibliotecznej w kl. gimnazjalnej

Cele ogólne:

 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się katalogiem tradycyjnym
 • wyrobienie u uczniów nawyku korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki
 • uczniowie poznają katalog komputerowy i doskonalą umiejętność posługiwania się nim

Cele operacyjne na poziomie wiadomości:

Uczeń potrafi:

 • podać definicje poszczególnych rodzajów katalogów
 • wymienić elementy opisu karty katalogowej
 • uczeń podać istotne różnice między katalogiem kartkowym a komputerowym

Cele operacyjne na poziomie umiejętności:

Uczeń potrafi:

 • wyszukać kartę katalogową książki podanego autora w katalogu alfabetycznym
 • odczytać dane z karty katalogowej
 • wykorzystać odczytane informacje, by wybrać odpowiednią dla siebie książkę na podstawie karty katalogowej
 • wyszukać kartę katalogową książki podanego autora w katalogu komputerowym

Metody pracy:

1) podające

- wykład, prezentacja, instruktaż do ćwiczeń

2)aktywizujące

- ćwiczenia z wykorzystaniem katalogów tradycyjnych

- ćwiczenia z wykorzystaniem elektronicznych baz bibliotek

Środki dydaktyczne:

- katalogi i kartoteki tradycyjne

- komputery z dostępem do Internetu

Przebieg zajęć :

1. Przedstawienie tematu i celu lekcji

Przypomnienie wiadomości na temat korzystania z katalogów kartkowych (alfabetycznego i rzeczowego) oraz z katalogów komputerowych (wypowiedzi uczniów, plansza).

2. Omówienie katalogu komputerowego :

a) podstawowym elementem struktury katalogowej są rekordy bibliograficzne

c) hasła występujące w rekordach są umieszczane w różnych indeksach (autorski, tytułowy, przedmiotowy itd.)

Nauczyciel wykorzystuje planszę dotyczącą katalogu komputerowego.

Osoby odpowiedzialne

Tytuł

Hasło przedmiotowe

Słowo kluczowe

UKD

Seria

Wydawca

Miejsce wydania

Podział uczniów na grupy. Każda przy swoim stanowisku komputerowym. Rozdanie kartek z poleceniami.

Podsumowanie zajęć.

oprac. D. Adamczyk