Ekologiczny dom

Temat zajęć: Ekologiczny dom
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Kalinowska Karolina
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filii w Opocznie

Czas trwania: ok. 2 godz.

Cele:
- poznanie podstawowych pojęć i zależności zachodzących w relacjach człowieka ze środowiskiem
- pogłębienie wiedzy o proekologicznych postawach człowieka
- dostrzeganie związków między działalnością człowieka a degradacją środowiska
- umiejętność podejmowania środków zaradczych, pozytywnie wpływających na człowieka i środowisko
- rozwijanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska
- uczestniczenie wraz z rodziną w realizowaniu ekologicznych działań we własnym domu

Forma pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Metody:
- podające: pogadanka, problemowe,
- aktywizujące: burza mózgów,
- praktyczne: wykonywanie plakatu ekologicznego domu

Pomoce:
- plansze z rysunkami i czasem w jakim rozkładają się poszczególne surowce wytwarzane
w gospodarstwie domowym
- plansza z rys. domu zbudowanego z materiałów wtórnych
- flamastry, papier kolorowy, szkic domu na tekturowej planszy

Scenariusz zajęć

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
Powitanie uczestników „Młodzieżowej grupy wsparcia”. Nawiązanie do rozpoczynających się właśnie ferii zimowych i zaproszenie do uczestnictwa w przewidzianych w tym okresie cyklu zajęć bibliotecznych dotyczących tematyki społecznej, cywilizacyjnej i ekologicznej.

2. Przedstawienie tematu zajęć. Zwrócenie uwagi na sytuacje współczesnego człowieka, którego codzienne czynności wymagają mniej wysiłku niż kiedyś, ale wymagają także większej wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia i wyboru środków jakimi człowiek w domu rozporządza. Chodzi przede wszystkim o wykorzystywanie bezpiecznych dla człowieka i środowiska surowców oraz o ograniczenie tworzyw sztucznych i energii elektrycznej.

3. Dyskusja i wyjaśnienie pojęcia ekologiczny dom (to nie tylko taki wykonany z materiałów wtórnych, ale także taki, którego mieszkańcy działają w sposób przyjazny środowisku, powodując w nim niewielkie zanieczyszczenia). Zwrócenie uwagi uczniom, że od ich postawy zależy rozwój globalnego ocieplenia (gnijące śmieci na wysypisku wydzielają metan, w wyniku spalania paliw kopalnych wytwarzany jest podtlenek azotu. Są to tzw. gazy cieplarniane)
4. Rozmowa kierowana dotycząca zagadnień:

Jak oszczędzać energię w domu

* kuchnia (do czajnika wlewamy tylko tyle wody ile potrzebujemy w danej chwili; wielkość garnka należy dopasować do odpowiedniego palnika; potrawy gotujemy pod przykryciem; nie zaglądamy często do piekarnika; pralkę i zmywarkę uruchamiamy dopiero jak w całości są zapełnione; nie otwieramy na długo lodówki i nie wstawiamy do niej ciepłych potraw – ponowne obniżenie temperatury wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii; sprawdzamy szczelność drzwiczek lodówki – uszczelki powinny utrzymać kartkę papieru; segregujemy śmieci, unikamy folii samoprzylepnej – stosujemy pojemniki; nie używamy naczyń jednorazowych)

* pokój ( wyłączamy z listwy urządzenia jeżeli nie zamierzamy ich użyć w ciągu godziny, szczególnie pamiętając o ładowarkach, komputerze, monitorze; gasimy światło, stosujemy żarówki energooszczędne w pomieszczeniach nie wymagających silnego światła; zanim zwiększymy ogrzewanie , zamykamy okna, zasłaniamy je żaluzjami lub okiennicami i ubieramy się cieplej, nie kładziemy prania na grzejnikach; kupujemy odzież używaną)

* łazienka (ograniczamy stosowanie środków chemicznych, płynów i proszków do prania, oszczędzamy wodę- bierzemy prysznic a nie kąpiel, zakręcamy kurek przy myciu zębów, unikamy detergentów perfumowanych i odświeżaczy powietrza w aerozolu)

5. Podsumowanie zajęć. Uczniowie na zielonych kartkach przeznaczonych na makulaturę odrysowują własne dłonie. Każdy ma za zadanie zapisać na wyciętych z kartonu dłoniach zobowiązania jakich się podejmie we własnym domu, by uczynić go bardziej ekologicznym. Dłonie z obietnicami przyklejamy na plakacie ekologicznego domu. Odczytujemy zapisane postanowienia.

6. Praca domowa: sprawdź ślad węglowy swojej rodziny (Ślad węglowy jest to ilość gazów cieplarnianych wyprodukowanych bezpośrednio i pośrednio w wyniku działalności człowieka, zwykle wyrażana w tonach lub kilogramach dwutlenku węgla (CO2).)
http://ziemianarozdrozu.pl/apps/online/pl/kalkulator.html#

7. Zakończenie zajęć. Podziękowanie uczniom i opiekunowi za udział w zajęciach i życzenia, aby każde działanie w domu przyczyniało się do jak najmniejszego zanieczyszczenia środowiska.