II Spotkanie sieci

 

siec1

W dniu 25 lutego odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy ze szkół miasta i powiatu Opoczno.

Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń w zakresie korzystania z interesujących portali dla nauczycieli oraz tworzenia ciekawych  publikacji w mediach społecznościowych.

   Po powitaniu uczestników, p. Dorota Adamczyk zapoznała nauczycieli z projektem SAFER Internet - tworzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), przy partnerstwie Fundacji Orange. Zachęciła uczestniczki, aby poszczególne placówki chętnie przystępowały do inicjatywy SAFER Internet, w związku   z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. Wspomniała o: bogatej ofercie szkoleń dla nauczycieli, wyborze materiałów edukacyjnych dla szkół oraz o możliwości uczestnictwa w lekcjach online.

Jako uczestnik webinarium, nt. „MedaMisja i #SuperKoderzy – edukacja cyfrowa z Fundacją Orange, P. D. Adamczyk przedstawiła rozwiązania edukacyjne dla szkół i uczniów.  Nauczyciele dowiedzieli się też, o istnieniu grupy na Fb zrzeszającej 400 nauczycieli- superkoderów, dzielących się doświadczeniem. Prowadząca dodała, że jesienią ma być uruchomiona I edycja projektu: #Burza Mózgów.

Jako bazę pomysłów, gier i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, zaprezentowała platformy: „Superbelfrzy” oraz „Super Kid”.

Następnie p. Karolina Kalinowska - kierownik biblioteki, przeprowadziła szkolenie nt.”Jak tworzyć ciekawe publikacje w mediach społecznościowych?” Na podstawie przygotowanej prezentacji, powiedziała o korzyściach jakie daje danej placówce, pisanie interesujących i odpowiednich postów na Fb. Zwróciła uwagę na to, aby zadbać o odbiorcę i zaciekawienie postem. Wtedy będzie on zainteresowany dalszym czytaniem i udostępnianiem wpisu.
Jako ważne cechy treści postu wymieniła :
- dostosowanie go do specyfiki placówki oraz grupy odbiorców;
- uporządkowanie, różnorodność i cykliczność.
Prowadzący profil powinien śledzić też inne firmy o tym samym profilu.
Ponadto powinien:
- angażować odbiorców, organizując konkursy bądź zapraszając do dyskusji;
- wykorzystywać informacje o ważnych okolicznościach i świętach;
- śledzić wydarzenia na świecie i w sieci.

Sprawy różne.
W ramach dzielenia się wiedzy nauczycielki przetestowały ciekawe pomysły aktywizujące uczniów.
Były to:
- wyturlaj postać z bajki - rysowanie z elementów wylosowanych za pomocą kostki do gry;
- cymbergaj - stworzenie stołu i elementów do gry z ogólnodostępnych przedmiotów.
   Na zakończenie, nauczyciele bibliotekarze podjęli decyzję, aby na majowym spotkaniu sieci, wymienić się pomysłami i przedyskutować organizowanie Tygodnia Bibliotek.

siec2

siec3siec4