Realizacja BO 2022

wrzutnia  regał bo

ŁNP

 

W 2022 zakończyłyśmy realizację Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na Plus 2022":

"Opoczno dba o bezpieczeństwo i zdrowie, więc… czyta!"

Projekt polegał na zakupie książek dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Miały one pomóc mieszkańcom powiatu opoczyńskiego w zwiększeniu świadomości na temat istniejących zagrożeń, budowaniu własnego bezpieczeństwa oraz w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami.

Pojęcie bezpieczeństwa państwa ewoluowało przez wieki, a w ostatnich dekadach XX wieku szczególnie szybko zmieniało znaczenie. Ze względu na obszar jaki obejmuje, wyróżniamy bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne,  i bezpieczeństwo narodowe. Natomiast ze względu na stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne. Wobec zmiany środowiska, w tym ewolucji postrzegania zagrożeń, coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do bezpieczeństwa pozamilitarnego. Według W. Kitlera wyłoniły się więc potrzeby społeczeństwa w dziedzinach bezpieczeństwa tj.

- potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
- potrzeba bezpieczeństwa powszechnego (w domu, przedszkolu, szkole, pracy)
- potrzeba ochrony zdrowia (fizycznego, psychicznego, duchowego) oraz bezpieczeństwa - - sanitarno-epidemiologicznego
- potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami
- potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
- potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego (bezpieczeństwo konsumenta, pacjenta, kredytobiorcy itp.)
- potrzeba oświaty i wychowania, możliwości i perspektywy samorealizacji i rozwoju
- potrzeba bezpieczeństwa narodowego (ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej; służby mundurowe, jednostki specjalne, bezpieczeństwo militarne, zewnętrzne a Sojusz NATO, bezpieczeństwo zewnętrzne a UE).

Ponadto ze względu na dziedzinę w jakiej występuje: potrzeba bezpieczeństwa informacyjnego (cybernetyczne, teleinformatyczne), potrzeba bezpieczeństwa socjalnego i społecznego (sytuacje kryzysowe, interwencja kryzysowa, przestępczość, psychopatologie, terroryzm, ruch drogowy), potrzeba bezpieczeństwa kulturowego, potrzeba bezpieczeństwa religijnego, potrzeba bezpieczeństwa humanitarnego, potrzeba bezpieczeństwa indentyfikacyjnego.

Biorąc pod uwagę sytuacje z jakimi przyszło nam się spotkać w 2022 roku, staraliśmy się uzupełnić nasz księgozbiór o niezbędne woluminy, zarówno dotyczące bezpieczeństwa militarnego (dot.bezpieczeństwa Polski, wojny na Ukrainie), zdrowotnego (również dot.pandemii Covid-19), energetycznego, inwestycyjnego, finansowego jak i bezpieczeństwa w zakresie oświaty i wychowania.

Dodatkowo, by zminimalizować kontakty czytelników - na korytarzu ustawiono wrzutnię książek - KSIĄŻKOBOX, umożliwiającą szybszy zwrot wypożyczonych zbiorów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych nowośći!