Spotkanie w ramach sieci

   sieć op

Dnia 26 października 2022 r. w Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym, spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy miasta i powiatu Opoczna.

  Na początku pani Karolina Kalinowska - Kierownik Filii powitała zebranych nauczycieli oraz przedstawiła nową uczestniczkę sieci - nauczycielkę ze szkoły podstawowej w Opocznie. Następnie zapoznała uczestników sieci z akcjami czytelniczymi w bibliotece, zarówno tymi kontynuowanymi jak i nowymi.

Opowiedziała o działającej w naszej bibliotece od października 2020 r., akcji „Mała Książka-Wielki Człowiek”, skierowanej dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat. Następnie p. K. Kalinowska rozdała paniom plakaty, odnośnie tego projektu oraz zachęciła do rozpropagowania akcji wśród rodziców.

            Spośród akcji kontynuowanych przedstawiła : „Boom 2! na komiksy i gry planszowe w bibliotece”- akcję organizowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Prowadząca zapoznała obecnych z jej regulaminem oraz powiedziała o zasadach zgłaszania się do niej, bibliotek publicznych i szkolnych.

       Następnie P. Karolina Kalinowska przekazała nauczycielom bibliotek szkolnych, informacje o ogólnopolskiej akcji dotyczącej upowszechnienia czytania pod nazwą „Ratownicy czytelnictwa”, do której już przystąpiła CRE WŁ w Piotrkowie Tryb., Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie. Hasłem tegorocznym jest hasło: ”Wszystkie ręce na pokład”. Jako koordynator akcji w filii, zachęciła panie do przyłączenia się do programu, którego jest realizacja jest przewidziana na: 1 września 2022 - 31 sierpnia 2023 r. Obecni nauczyciele mogli też skorzystać z materiałów informacyjnych i plakatów odnośnie tego programu.

W dalszej części spotkania kierownik biblioteki, przybliżyła też uczestnikom wiedzę na temat kampanii organizowanej przez Fundację Powszechnego Czytania: #Czytanie Rządzi! Jest  to pierwsza, ogromna inicjatywa prezydentów dużych miast na rzecz czytelnictwa oraz troski  o rozwój mieszkańców. Głównym organizatorem przedsięwzięcia oprócz Fundacji Powszechnego Czytania jest Unia Metropolii Polskich czyli 12 największych polskich miast.

            W dalszej części spotkania, pani Dorota Adamczyk opowiedziała nauczycielom o projekcie „Inna Bajka – książeczki dla dzieci z Ukrainy”, realizowanym przez Fundację Edukacjia dla Demokracji. Dzięki zgłoszeniu się do tego projektu, udało jej się pozyskać zbiory w języku ukraińskim. W związku z tym projektem, dzieci z Ukrainy będą miały zapewniony kontakt z rodzimą kulturą i językiem. P. Dorota Adamczyk zachęciła nauczycieli mających ukraińskie dzieci w szkole, aby wzięli udział w tym projekcie i pozyskali nowe pozycje książkowe.

Formularz zamówienia jest dostępny na stronie Fundacji w zakładce „Projekty”, o czym zostali poinformowani, uczestnicy sieci.

W kolejnym punkcie spotkania, koordynator sieci - Dorota Adamczyk zapoznała uczestników z zasadami korzystania z czytelni wirtualnej – IBUK Libra. Prowadząca omówiła przykłady korzystania z czytelni online oraz pokazała możliwości zaawansowanej pracy z tekstem na platformie. IBUK Libra daje darmowy dostęp Czytelnikom do ponad 5 tys. pozycji PWN i innych wydawnictw. Dużą pomoc podczas korzystania, zainteresowany może uzyskać pobierając przewodnik oraz sięgając do FAQ. Po przeszkoleniu, uczestnicy otrzymali też PIN-y do platformy IBUK Libra, aby samodzielnie sięgnąć do tych bezpłatnych zasobów.

Poinformowała też, iż Biblioteka oferuje kody do Legimi, umożliwiające bezpłatny dostęp do 70 000 ebooków i audiooboków. Wystarczy zarejestrować się na stronie legimi.pl/lodzkie, wpisać otrzymany PIN z  biblioteki i korzystać z najbardziej popularnych nowości książkowych.

Wśród spraw różnych:

  • Karolina Kalinowska nawiązując do priorytetów MEN dokonała promocji zbiorów najbardziej popularnych tytułów w zasobach placówki. Wspomniała też, iż w bibliotece dostępne są plansze dotycząca życia papieża Św. Jana Pawła II, które można wypożyczyć na wystawy do szkół.
  • Zapoznała uczestników sieci z ofertą szkoleniową oraz konkursami organizowanymi przez Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim, m. in. „Książka mówi” „Szachy” oraz projekcie nt. ”Żołnierzy wyklętych”. Przypomniała o terminie zakończenia (koniec października) zgłoszeń szkół do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
  • Dorota Adamczyk przybliżyła paniom zagadnienie związane z możliwością pozyskiwania przez nauczycieli bibliotekarzy od niektórych wydawnictw, książek popularnonaukowych czy z zakresu beletrystyki.