Kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli

W związku z licznymi pytaniami odnośnie bezpłatnego Kursu języka ukraińskiego dla nauczycieli - informujemy, iż możliwe jest uczestnictwo w nim w Piotrkowie Trybunalskim - stacjonarnie we wtorki, a on-line w piątki. Ilość miejsc ograniczona.
Rejestracja i zapis:
 
Więcej informacji:
GRUPA III
Spotkania na żywo: wtorki (począwszy od 05.04.2022 r.)
Godzina realizacji: 16:30
Kolejne spotkanie on-line : każdy piątek
Miejsce realizacji: CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 2
 
kurs

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:
• komunikowanie się w języku ukraińskim w podstawowych sytuacjach związanych z nauczaniem, organizacją życia codziennego, załatwianiem spraw, podróżowaniem, wymienianiem uwag, komentowaniem zaistniałych sytuacji, wydawaniem poleceń, nagradzaniem itp.;
• umiejętność przekazywania najważniejszych informacji w formie mówionej oraz pisanej (zapoznanie z liternictwem ukraińskim);
• rozumienie najistotniejszych treści w komunikatach przekazywanych w formie mówionej i pisanej;
• zapoznanie się z podstawowymi regułami gramatycznymi pozwalającymi na tworzenie zdań oznajmujących, pytających, przeczących oraz rozkazujących, umożliwiających komunikowanie się nauczycieli z uczestnikami kursów języka polskiego;
• opanowanie podstawowego zasobu słownictwa pozwalającego na przekazywanie określonych treści związanych z nauczanym materiałem leksykalnym.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
• zdobycie, rozwinięcie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem ukraińskim.