Konkurs plastyczny "Ferie z książką". Regulamin

ferie z biblioteką

KONKURS PLASTYCZNY 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

"Ferie z książką"

zorganizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Filię Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie 

Cele Konkursu to: rozwijanie wyobraźni plastycznej i literackiej, promocja ulubionych książek, kreatywne spędzanie czasu podczas ferii zimowych.

Regulamin konkursu:

INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
  2. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie, Plac Kościuszki 9.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych  z powiatu opoczyńskiego.
  2. W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formie pocztówki w formacie a4 lub a5.
  3. Każdy rodzic/opiekun może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie przez dziecko.
  4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: a) imię i nazwisko dziecka; b) wiek dziecka; c) nazwa placówki.

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

  1. Prace opatrzone z tyłu metryczkami przyjmujemy w siedzibie Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Tryb. Filii w Opocznie, w dniach 14 do 25 lutego 2022 r.
  2. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie internetowej i fb biblioteki w dniu 2 marca 2022 r. .Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy dnia 3 marca 2022 r. w godz. od 10.00 do 16.00.

NAGRODY:

   Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody a pozostali uczestnicy dyplomy. Werdykt podjęty przez Komisję jest ostateczny i nie podlega zmianie.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

  1. Rodzic dziecka biorącego udział w zabawie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu.

Szczegóły RODO - http://pedagogiczna.edu.pl/rodo/