I po przeprowadzce...

Jak Państwo wiedzą od 19 lipca do 8 listopada 2021 r., nasza placówka była w trakcie przeprowadzki. Obecnie Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie znajduje się w zabytkowej kamienicy przy pl. T. Kościuszki 9. (zielona brama za apteką).

Serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i uczniom z CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, SOSW Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie oraz naszym rodzinom a przede wszystkim:

Jednostce Strzeleckiej 1042 z Opoczna ZS "Strzelec" OSW i sierżantowi ZS Michałowi Gubcowi, bez których nie byłoby możliwe całe to trudne przedsięwzięcie.