KSIĄŻKA MÓWI 2021

KSIĄŻKA MÓWI Konkurs Pięknego Czytania
Wzorem ubiegłego roku zapraszamy do udziału w konkursie? #KsiążkaMówi ?
Jest on skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu województwa łódzkiego i trwa od 20 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Podzielony został na trzy etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki.
Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie ponadczasowego, pełnego uniwersalnych wartości dorobku twórczego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida – Patronów 2021 roku.
Mamy nadzieję, iż zgłoszeni uczniowie dzięki konkursowi pogłębią swoje zainteresowania literacki i artystyczne, umiejętność pięknego czytania, dykcję oraz wrażliwości na dziedzictwo kulturalne i patriotyczne.
Regulamin: