Spotkanie sieci

15.06.2021 r. odbyło się drugie spotkanie "Sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy".
Tym razem realnie, na świeżym powietrzu, z głowami pełnymi pomysłów i mnóstwem opowieści z bibliotecznego życia.

sieć2021

Spotkanie dotyczyło następujących zagadnień:

  • Informacja o grancie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
  • Przydatne aplikacje w pracy nauczyciela.
  • Akcje czytelnicze w bibliotece szkolnej.

P. Dorota Adamczyk poinformowała uczestników sieci, że szkolenia online, które miały się odbywać się w ramach grantu, we wrześniu i październiku, zostaną przesunięte w czasie. Związane jest to ze wstrzymaniem przyjmowania wniosków grantowych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Następnie zwróciła też uwagę nauczycieli na zastosowanie nowych elementów w procesie kształcenia, których celem jest uatrakcyjnienie zajęć i wzbudzenie zainteresowanie uczniów danym tematem. Wśród nich są aplikacje dotyczące rozszerzonej rzeczywistości (AR). Ponadto zachęciła uczestników do korzystania z czasopism pedagogicznych gromadzonych w bibliotece, w tym czasopism bibliotekarskich, psychologicznych, np. Charaktery” i innych. Podkreśliła bogatą ofertę artykułów zamieszczanych w „Bibliotece - Centrum Informacji”. Dotyczą one m.in. pozyskiwania zbiorów do biblioteki szkolnej, ciekawych projektów dla szkół w czasach epidemii, różnorodnej aktywności online nauczycieli i innych.

Następnie głos zabrała Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie- P. Karolina Kalinowska. Na początku przedstawiła ofertę szkoleniową firmy Books skierowaną do bibliotek oraz wydawnictw.

W dalszej części spotkania P. Karolina Kalinowska przeprowadziła szkolenie na temat akcji czytelniczych w bibliotece szkolnej. Wśród nich znalazły się następujące akcje:

  • Narodowe Czytanie - akcja polegająca na propagowaniu znajomości literatury polskiej, przypada na pierwszą sobotę września.
  • Jeżycjada - zorganizowana przez Wydawnictwo Akapit Press.Każda placówka, która zgłosiła swój udział, będzie mogła przeprowadzić Czytanie Jeżycjady w terminie od 1 do 31 marca 2021 roku.
  • Akcja Żonkile - akcja społeczno - edukacyjna upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim; zainicjowana została przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.
  • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przypadający na koniec maja oraz początek czerwca. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
  • Tydzień Bibliotek; w tym roku Biblioteka Pedagogiczna zaproponowała m.in. zajęcia   z Teatrzykiem Kamishibai ; kilka placówek z gminy Opoczno skorzystało z tej oferty. Nauczyciele byli zachęcani podczas spotkania do zgłaszania się na lekcje z Teatrzykiem Kamishibai.
  • „Mała Książka-Wielki Człowiek” - akcja przeznaczona dla przedszkolaków oraz dla klas pierwszych.

Uczestnicy sieci byli zachęcani, aby zapraszać rodziców dzieci przedszkolnych i klas O z do udziału w akcji. Każdy rodzic, który zapisze się do biblioteki otrzyma bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą. Kolejną propozcją w ramach akcji MKWC jest Wyprawka Czytelnicza dla Pierwszoklasisty. Projekt jest bezpłatny i przeznaczony dla bibliotek szkolnych.

W trakcie spotkania, Panie zostały poinformowane o mającym się odbyć w dn. 17 czerwca 2021 seminarium „Burza mózgów przy kawie - motywowanie do czytania”, prowadzonym przez konsultanta WODN w Piotrkowie Trybunalskim, p. Jadwigę Szymczyk.

Spotkanie odbywało się w miłej i sympatycznej atmosferze. Było to pierwsze spotkanie stacjonarne od początków epidemii.