Konkurs plastyczny

konkurs 1

 

‼️KONKURS PLASTYCZNY ‼️
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:
"Lubię jak mi czytasz o..." zorganizowanym przez Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie ?‍?
Cele Konkursu to: rozbudzanie zainteresowań literackich, rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Regulamin konkursu:

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III z powiatu opoczyńskiego
2. W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie a4
3. Każdy rodzic/opiekun może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie przez dziecko.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: a)imię i nazwisko dziecka; b) wiek dziecka; c) nazwa placówki; d) nazwa przedstawionej postaci z bajki lub baśni.
MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:
1. Prace opatrzone z tyłu metryczkami przyjmujemy w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie od 1 do 7 czerwca 2021 r.
2. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie BPP Filii w Opocznie dniu 09.06.2021r. o godzinie 13:00
NAGRODY:
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody a pozostali uczestnicy dyplomy. Werdykt podjęty przez Komisję jest ostateczny i nie podlega zmianie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
1. Rodzic dziecka biorącego udział w zabawie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu.