Konkurs plastyczny dla SP

Łódź1

Regulamin   KonkursuKOCHAM ŁÓDZKIE

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego. Organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, tel. 44-755-24-35

Cele konkursu

 • uczczenie 100-lecia Województwa Łódzkiego,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz rozbudzanie postaw lokalnego patriotyzmu,
 • przybliżenie uczniom piękna małej ojczyzny,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych uczniów.

Opis konkursu

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych powiatu opoczyńskiego
 • uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły
 • prace należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie do 22.11.2018r.

Ogłoszenie   wyników   konkursu   i   wręczenie   nagród,   połączone z wernisażem nadesłanych prac, odbędzie się w pod koniec listopada. O dokładnym terminie szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Zasady oceniania prac

Powołana komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wyłoni laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • kreatywność,
 • estetyka wykonania,
 • technika prac jest dowolna,
 • format pracy A4,
 • temat ma nawiązywać do miejsca, architektury, symbolu, osoby lub dzieła związanego z naszym województwem.

Nagrody

1.Laureaci pierwszych trzech miejsc i wyróżnień otrzymują nagrody rzeczowe.

2.Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Do prac należy dołączyć zgodę rodzica na publikowanie danych osobowych dziecka, która dołączona będzie do regulaminu.
 2. Wszystkie   prace   zgłoszone   do   konkursu   stają się własnością organizatora.
  5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

ZGODA DLA RODZICÓW

                                                

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………do celów związanych z uczestnictwem w konkursie plastycznym „Kocham Łódzkie” odbywającym się w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filii   w Opocznie

…………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica)

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Madalińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Fotografie umieszczone na stronie internetowej będą widniały do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie przez rodzica dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach