Spotkanie sieci - konkurs

konkursf
Na fotografii zwycięzcy konkursu w kat. szkoły ponadgimnazjalne, ex aequo: Patryk Zalewski i Marcelina Ziółkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

GRATULUJEMY!!!

5 czerwca 2019 roku  - odbyło się ostatnie tym roku szkolnym "Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy", podczas którego wyłoniono laureatów konkursu booktalkingowego.

 

Na początku spotkania sieci nauczyciele dokonali podsumowań obchodów Tygodnia Bibliotek w poszczególnych placówkach.

Jako pierwsza zabrała głos p. Karolina Kalinowska - kierownik filii, która zrelacjonowała obchody Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filii w Opocznie. Poinformowała uczestników sieci, że pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie w tym czasie prowadzili zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci z przedszkoli, odbywały sie też warsztaty rękodzielnicze „Bransoletki - handmade” dla dzieci i dorosłych oraz  było zorganizowane spotkanie z poetką p. Aliną Lasotą   z Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”.

Pani Marzena Jaruga - nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie poinformowała uczestników, że w Tygodniu Bibliotek odbywały się lekcje biblioteczne oraz warsztaty rękodzielnicze z „Decoupage”.

Pani Aneta Palkowska - nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej powiedziała, że w związku ze świętem bibliotek była przygotowana w szkole wystawa na ten temat.

Następnie odbywała się prezentacja prac konkursowych „Booktalking z Pedagogiczną czyli mówiona recenzja książki" oraz głosowanie.

   W kategorii : Uczniowie szkół podstawowych:

  • I miejsce zajęła Dagmara Włodarczyk z największą liczbę punktów (25) ze Szkoły Podstawowej w Ogonowicach
  • II miejsce zajęła Monika Adamkowska ( 23punkty ) ze Szkoły Podstawowej  w Kraśnicy.
  • III miejsce zajęli Jacek Goska (uzyskał 16 punktów) ze Szkoły Podstawowej  w Kraśnicy i Małgorzata Chałubińska (16 punktów) ze Szkoły Podstawowej          w Kraśnicy.

W kategorii : Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

  • I miejsce zajęli ex aequo : Marcelina Ziółkowska (25 punktów) ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie i Patryk Zalewski (25 punktów) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.
  • II miejsca – nie przyznano;
  • III miejsce przyznano uczennicy ze ZSP nr 1 w Opocznie – Annie Krzyżanowskiej.

W dalszej części spotkania p. Dorota Adamczyk przeprowadziła szkolenie na temat „Hejt w sieci”. Na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej dokonała porównania zjawiska „mowy nienawiści” oraz „hejtu”. Przedstawiła zachowania świadczące o „hejcie” wśród dzieci i młodzieży, skutki hejtu dla ofiary i jego sprawcy. Poinformowała też o konsekwencjach prawnych  oraz przytoczyła ustawy prawne związane z naruszeniem wolności osobistej. Przybliżyła też zagadnienia związane ze szkodliwością treści zwanych „patostreamami” zamieszczanych w internecie i ich złym wpływem na dzieci oraz młodzież. Nauczyciele zostali też zapoznani z linkami dotyczącymi bezpieczeństwa młodych ludzi w sieci, a także z filmikami dotyczącymi „hejtowania”. Prezentowane materiały mogą wykorzystać na lekcje biblioteczne. Ponadto uczestnicy sieci otrzymali materiały w postaci scenariuszy.

W ostatnim punkcie spotkania koordynator sieci - Dorota Adamczyk podsumowała działalność „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” w roku szkolnym 2018-2019. Przedstawiła tematykę poprzednich spotkań, szkolenia, które odbyły się dla uczestników sieci oraz  wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród nauczycieli.

Nauczyciele wysunęli też propozycje tematyki spotkań na przyszły rok szkolny.

Na zakończenie członkowie sieci podziękowali sobie za współpracę i chęć dzielenia się wiedzą.

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom!

0001