Konkurs - Booktalking

Nadsyłanie krótkich filmików konkursowych zostało przedłużone do 30 maja 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z powiatu opoczyńskiego

boys 4116363 960 720

REGULAMIN KONKURSU PONIŻEJ

BOOKTALKING Z PEDAGOGICZNĄ
- CZYLI MÓWIONA RECENZJA KSIĄŻKI

 1. Organizatorem Konkursu na Booktalking, czyli najlepszą mówioną recenzję książki jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno oraz działający przy niej zespół nauczycieli bibliotekarzy współpracujący
  w ramach sieci współpracy i samokształcenia
 2. Konkurs realizowany jest w ramach Tygodnia Bibliotek 2019
 3. Konkurs na Booktalking będzie trwał od 8 – 30 maja 2019 r.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2019 r.
 5. Cele konkursu: upowszechnianie czytania dla przyjemności, zachęcanie uczniów do sięgnięcia po różnego rodzaju literaturę, rozwijanie świadomości literackiej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz proponowanie najbardziej wartościowych pozycji literackich dla reprezentowanego przedziału wiekowego.
 6. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych.
 7. Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu, który zawiera ustną prezentację dowolnej książki metodą booktalkingu, wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut. Wysoko oceniane będą: mówienie z pamięci, podanie tytułu i autora, pokazanie książki, oryginalna forma prezentacji (podkład muzyczny, przebranie), właściwy dobór słownictwa, modulacja głosu, budowanie napięcia i tworzenie odpowiedniej atmosfery, niedopowiedzenia a przede wszystkim przekazanie emocji.
 8. Film powinien być nagrany na nośniku elektronicznym umożliwiającym odtworzenie lub przesłany bezpośrednio na skrzynkę elektroniczną biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Nośnik elektroniczny lub przesłany on-line film, powinien być opisany imieniem
  i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły. Filmy zapisane na płytach prosimy dostarczyć osobiście na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie; ul. Armii Krajowej 2; 26-300 Opoczno” Booktalking z Pedagogiczną”
 10. Zgłoszenie pracy na konkurs wymaga także pisemnego wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka (do celów związanych z ogłoszeniem wyników konkursu oraz przekazaniem praw majątkowych
  i autorskich do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki.)
 11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 13. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury i Organizator.

Wskazówki dla uczestników:

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły, czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek. Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko „kuszących fragmentów”.

Style booktalkingu:

 • streszczenie fabuły–polega na omówieniu głównych wątków książki do punktu kulminacyjnego i zostawieniu słuchaczy z pytaniem: „Co dalej?”
 • zaprezentowanie głównego bohatera–skupiamy się na jednej lub kilku głównych postaciach i wyjaśniamy w wyniku jakich okoliczności znalazły się one w takiej sytuacji. Można udawać bohatera książki i prowadzić narrację w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
 • przedstawienie tylko jednego epizodu–opisujemy jedną scenę, anegdotę lub jedną krótką historię z dzieła, podkreślając, że jest to tylko jedna z przygód bohatera powieści.
 • oddanie nastroju książki, który przekazujemy odpowiednio modelując głos. Jeżeli bohater mówi w charakterystyczny sposób możemy go naśladować. Wykorzystuje się także unikatowy styl pisania autora, wplatając w swój tekst fragmenty z utworu w taki sposób, by oddać atmosferę książki.

 

ZGODA dla rodziców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………   do celów związanych z uczestnictwem
w konkursie BOOKTALKING Z PEDAGOGICZNĄ - CZYLI MÓWIONA RECENZJA KSIĄŻKI, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Opocznie w dn.8-30 maja 2019 r.

                                                             ……………………………………………………..

                                                            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka )

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Madalińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Filmiki z krótką recenzją książki, umieszczone na stronie internetowej - będą widniały do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie przez uczestnika warsztatów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

 

ZGODA dla pełnoletniego uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………….do celów związanych z uczestnictwem
w konkursie BOOKTALKING Z PEDAGOGICZNĄ - CZYLI MÓWIONA RECENZJA KSIĄŻKI, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Opocznie w dn.8-30 maja 2019 r.

………………………………………………….

                                                                     (imię i nazwisko uczestnika )

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Madalińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Filmiki z krótką recenzją książki, umieszczone na stronie internetowej - będą widniały do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie przez uczestnika warsztatów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach