29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Artykuł na temat naszej wrześniowej akcji:
Tygodnik Opoczyński. - 2018, nr 41, s. 38

głośne czytanie