Szkolenie sieci

sieć5Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie odbyło sie szkolenie nt. "Przejawy nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci”, które przeprowadziła psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie p. Joanna Chromińska. Spotkanie odbyło się w ramach sieci współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej szkół i przedszkoli miasta i powiatu Opoczno.Tematyka szkolenia cieszyła się dużą popularnością, gdyż wzięło w nim udział 21 uczestników.

Uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia teoretyczne oraz przykłady dotyczące objawów nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Ponadto prowadząca szkolenie przybliżyła także zagadnienia nt. ADD czyli deficytu koncentracji uwagi, jednak bez nadpobudliwości psychoruchowej i zachowań impulsywnych, który występuje zarówno dzieci jak i dorosłych.W trakcie spotkania wyłoniła się ożywiona dyskusja na temat diagnozy i terapii dzieci z dysfunkcjami uwagi.
Dla uczestników szkolenia pracownicy biblioteki przygotowali wystawę książek nt. ADHD

szkoleniep sieć22sieć6