Przypomnienie

22.02.2018 r. o godz. 15.00 serdecznie zapraszamy do naszej filii na spotkanie 
sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy.