Spotkanie sieci

biblioteka2

22.02.2018 r. o godz. 15.00 serdecznie zapraszamy do naszej filii na spotkanie sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy.
W roli eksperta ds. bibliotek szkolnych wystąpi Pani Jadwiga Szymczyk, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
Podczas spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:
• Reforma edukacji i jej wpływ na biblioteki szkolne - dokumenty normujące pracę biblioteki.
• Planowanie i dokumentowanie pracy w bibliotece - budowanie zapisów w dzienniku biblioteki szkolnej.