Sieć nauczycieli

20171208 171340Dnia 8 grudnia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie odbyło się spotkanie organizacyjne „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”. W pierwszej części spotkania nauczyciele określili cel główny sieci : Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zaproponowali następujące tematy do realizacji : Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera,  Praca z dzieckiem z ADHD, Dysleksja i dysgrafia w szkole i przedszkolu i Wspieranie pracy rąk u dzieci.

W dalszej części spotkania Karolina Kalinowska przeprowadziła szkolenie nt. „Bajkoterapia - forma terapii pedagogicznej”. Wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła pojęcia związane z biblio-i bajkoterapią, wymieniła rodzaje bajek terapeutycznych oraz przedstawiła w jaki sposób należy prowadzić zajęcia w trakcie i po przeczytaniu bajki-pomagajki. Nauczyciele zapoznali się także z ofertą audiobooków dotyczącą tego zagadnienia w Internecie. Na koniec spotkania wszyscy mieli możliwość obejrzenia wystawy książek pomocnych w terapii, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Filii w Opocznie oraz wypożyczenia ich o domu.