Zajęcia bajkoterapeutyczne

ZSS nr 226.10.2017r. otrzymałyśmy zaproszenie od kl. "0" i Pani Magdaleny Białas z Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie. Zajęcia na podstawie bajki terapeutycznej "Kredki" K. Tarnowskiej, przeprowadziła Pani Karolina Kalinowska. Dzieci rozmawiały z nauczycielką na temat przeczytanego utworu. Właściwie oceniały charakter i postępowanie poszczególnych bohaterów.

Dowiedziały się jak bardzo krzywdzące jest ocenianie innych po wyglądzie i jak ważna jest pomoc i wsparcie koleżanek i kolegów w klasie. Lekcja przeplatana była również zabawami ruchowymi wykonanymi na podstawie książki "Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki". Na zakończenie spotkania, dzieci obiecały być dla siebie miłe i aby o tym nie zapomnieć narysowały piękne rysunki.