Podsumowanie akcji Narodowe Czytanie 2017

P1090739 1W tym roku po raz trzeci Biblioteka Pedagogiczna przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której inicjatorem jest Para Prezydencka. Jej głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. W tym roku Polacy sami wybrali dzieło do wspólnego odczytania i było nim „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Inscenizacja lektury miała miejsce 2 września 2017 roku, przy aptece „Pigułka” w Opocznie. Uroczystą inaugurację czytania rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie Pan Marek Zieliński. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: Pani Izabeli Kowalczyk i Pani Jolanty Studnickiej czytali utwór z podziałem na role. W czytaniu „Wesela” brał również udział Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie Pan Dariusz Kołodziejczyk, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Pan Andrzej Śliwka oraz nauczyciele bibliotekarze z naszej filii - Karolina Kalinowska i Dorota Adamczyk.
Mimo  niesprzyjającej aury, akcja w centrum miasta wzbudzała duże zainteresowanie wśród Opocznian. Mogli oni podziwiać uczniów w strojach ludowych wypożyczonych z Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz zapoznać się z najważniejszymi faktami dotyczącymi czytanego dzieła - na specjalnie przygotowanej tablicy.

W dniach 6 i 8 września (już w budynku szkoły) do Akcji Narodowego Czytania Pani Dorota Adamczyk i Elżbieta Kowalczyk włączyły jeszcze dwie klasy pierwsze technikum z ZSP nr 1 w Opocznie. Uczniowie z podziałem na role czytali fragmenty dramatu oraz stemplowali swoje zeszyty przyniesioną na tę okoliczność pieczęcią.

P1090710 P1090716

 P1090708 P1090735 2