Zaproszenie na konferencję

Dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. oraz Dyrektor BP w Piotrkowie Tryb. w ramach współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania szkół zapraszają nauczycieli do udziału w konferencji :

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE - PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE WSPARCIEM DLA NAUCZYCIELA

która odbędzie się dn. 31.05.2017 r. o godz. 15.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Filia w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2.

Seminarium poprowadzą:  Katarzyna Krogulska - pracownik BP w Piotrkowie Tryb. oraz dr Marek Grynkiewicz - konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.

Tematyka konferencji ujmuje zagadnienia :

1. Wyszukiwarek i stosowanych operatorów

2. Baz danych

3. Bibliotek internetowych

4. Otwartych Zasobów Edukacyjnych i zbiorów tekstów w sieci

5. Baz danych z analizą lektur szkolnych -pozwoli na pełniejszą orientację w możliwości pozyskiwania informacji wspierających dydaktykę szkolną.

Serdecznie zapraszamy !